WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:44:pm 05/05/10 Đăng ngày “May 5th, 2010”

Trả lời của ông Neil Curry (BBC) và lời trần tình của bà Đ.N.Bích

Trả lời của ông Neil Curry (BBC) và lời trần tình của bà Đ.N.Bích

Dầu sao đi nữa, câu chuyện đã xảy ra cũng là một bài học, khiến tôi ý thức hơn được rằng, trong những vấn đề nhạy cảm, đụng chạm đến tâm thức và lòng tự hào dân tộc, phải có cách diễn đạt, thể hiện chín chắn hơn.

03:44:pm 05/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư dân biểu Joseph Cao trả lời thứ trưởng bộ Ngoại Giao VN

Thư dân biểu Joseph Cao trả lời thứ trưởng bộ Ngoại Giao VN

Cho đến khi chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, lời kêu gọi của Ông Thứ Trưởng đến với cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ tiếp tục không được đón nhận.

02:51:pm 05/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tại sao khoa học Việt Nam còn kém?

Tại sao khoa học Việt Nam còn kém?

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, có một nghịch lý là: cùng trong một đơn vị khoa học, các sếp thì ôm đồm gần như toàn bộ các đề tài lớn, bất kể lĩnh vực hoặc chuyên ngành nào.

08:04:am 05/05/10 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Triệu người vui, triệu người buồn

Triệu người vui, triệu người buồn

Thông thường thời gian là liều thuốc giúp hàn gắn mọi đau thương đổ vỡ, nhưng biến cố 30 tháng 4 vẫn như đám mây đen bao phủ trong ký ức khó có thể gột rưả sạch được vì Cộng sản vẫn tiếp tục thi hành chính sách kỳ thị đối xử và tù đày dành cho người miền Nam ngã ngựa.

07:58:am 05/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đụng độ giữa Công an và dân chúng tại Cồn Dầu, Đà Nẵng

Đụng độ giữa Công an và dân chúng tại Cồn Dầu, Đà Nẵng

Hằng trăm giáo dân Cồn Dầu vẫn tiếp tục đến cầu kinh tại nghĩa địa hằng đêm từ 6 đến 7 giờ 30 tối, để bảo vệ khu nghĩa trang đang bị chính quyền đòi giải toả.

06:31:am 05/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tường thuật lại việc bị tước quân hàm và khai trừ đảng

Tường thuật lại việc bị tước quân hàm và khai trừ đảng

Sự “im lặng đáng sợ” ấy xuất phát từ hai lí do chính: Một là thiếu trách nhiệm, thậm chí vô trách nhiệm đối với lợi ích của nhân dân, của dân tộc; Hai là vì dính dáng tới những sai phạm của Tổng cục II nên há miệng mắc quai.

05:53:am 05/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »