WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:29:pm 01/01/11 Đăng ngày “January 1st, 2011”

Chúng ta biết gì về người Phù Nam

Chúng ta biết gì về người Phù Nam

Tài liệu cổ cũng như dấu tích sót lại qua các cuộc khai quật cho thấy Vương quốc Phù Nam từng tồn tại từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ 7. Vương quốc này, chính yếu nằm ở đồng bằng sông Cửu Long và trải rộng qua các vùng đất thuộc Ấn Độ, Miến [...]

04:29:pm 01/01/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Trước khi rời Sài Gòn

Trước khi rời Sài Gòn

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010 Sài Gòn Nằm suy nghĩ miên man cho đến lúc có tiếng gà gáy đâu đây vọng về, tiếng xe cộ từ từ tăng nhịp độ, rần rật, gầm gừ, ầm ì trỗi lên như một đạo binh từ Âm cung trở về, dấy lên một bản hòa tấu [...]

03:33:pm 01/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trần Quang Lộc giữa năm cũ và mới

Trần Quang Lộc giữa năm cũ và mới

Phải, em yêu, hãy bỏ hết những xa hoa phù phiếm, quay về với anh trong áo the, trong guốc mộc. Anh yêu những gì thật thà, chân chất. Em hãy lìa khỏi những bon chen vong bản. Hãy chở hồn em về lại quê hương, về lại với anh. Cuộc đời này nhiều lọc lừa, điêu ngoa và gian ác. Em hãy thay anh, chở thật thà vào lòng dối trá.

Một lần. Dùm anh.

Đêm cuối năm. Em nhé.

03:15:pm 01/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Góp ý với đại hội đảng: Bao giờ thì con rắn vuông?

Góp ý với đại hội đảng: Bao giờ thì con rắn vuông?

Đi lên chủ nghĩa xã hội là “thất vọng” của nhân dân ta…

02:59:pm 01/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dũng Bô Xít hay Dũng Vinashin?

Dũng Bô Xít hay Dũng Vinashin?

Ngân Hàng Phát Triển Á Châu coi vụ Vinashin sụp đổ là một “thất bại hệ thống” trong việc giám sát các doanh nghiệp nhà nuớc. Tất cả mọi người quan sát đều thấy nhu cầu cần xóa bỏ hệ thống kinh tế quốc doanh.

07:45:am 01/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Năm 2010: Những danh từ gây ấn tượng nhất

Năm 2010: Những danh từ gây ấn tượng nhất

Cuộc đấu tranh còn gay go, quyết liệt, không bạo lực, đổ máu nhưng luôn đòi hỏi tinh thần bề n bỉ, dấn thân, lòng tin ở chính nghĩa, tinh thần khoa học và quyền phản biện, tranh luận, bắt rễ sâu từ truyền thống dân tộc nhân ái và bất khuất, tiếp sức mạnh mẽ bởi những giá trị văn hóa của thời đại.

07:37:am 01/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tất cả luật sư sẽ lên Thiên Đàng

Tất cả luật sư sẽ lên Thiên Đàng

Tui cũng tin như vậy luôn nhưng chỉ sợ là Chúa thì ở quá xa mà nhóm quyền lực đen (hay nói theo ngôn ngữ của cõi âm là đám đầu trâu mặt ngựa, và theo cách gọi của Lê Trần Luật là bầy qủi dữ) lại ở quá gần. Bởi vậy, khi thấy bài viết thượng dẫn có ghi nguồn (http://lsletranluat.multiply.com/journal/item/26) tôi liền nhấp chuột coi thử, và thấy hiện ra dòng chữ sau đây: “User ‘lsletranluat’ does not exist.”

Thiệt là đã đời luôn!

12:01:am 01/01/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Từ khác ý kiến đến bất đồng chính kiến

Từ khác ý kiến đến bất đồng chính kiến

Ý kiến khác biệt dẫn đến phản kháng, chống đối. Bất đồng chính kiến dẫn đến đối lập.

12:00:am 01/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »