WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:59:am 03/03/11 Đăng ngày “March 3rd, 2011”

Doanh nghiệp nhà nước và vấn đề đặt ra

Doanh nghiệp nhà nước và vấn đề đặt ra

Các chuyên gia đã cảnh báo từ hơn bốn năm nay về những rắc rối của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Chúng đã được thành lập mà không có cơ sở pháp lý tương ứng, hay nói thực là bất hợp pháp. Ngoài ra các tập đoàn hoạt động không hiệu quả và [...]

12:59:am 03/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Biển cứu rỗi

Biển cứu rỗi

“Tất thảy lũ đàn ông các người đều độc ác! Tất thảy!”. Giờ đây anh đau đớn nghĩ lại lời nguyền rủa như làn roi của người đàn bà ấy trước khi chết. Chị ta là ai?

12:14:am 03/03/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Spiegel phỏng vấn nhà công nghệ tiên phong David Gelernter: Tình yêu ngoài tầm của Watson

Spiegel phỏng vấn nhà công nghệ tiên phong David Gelernter: Tình yêu ngoài tầm của Watson

SPIEGEL 21/02/2011 Cuộc chiến thắng của Watson trong trò chơi Jeopardy nói với chúng ta điều gì? Không có gì nhiều, David Gelernter, nhà khoa học máy tính tiên phong và giáo sư đại học Yale nói. Spiegel trò chuyện với Gelernter về viễn cảnh của việc đạt được ý thức nhân tạo và niềm [...]

12:03:am 03/03/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Xin gởi tặng “Một Trang Tôn Kinh” cho 1001 Ghonim của Việt Nam sắp hiện thân lãnh đạo

Xin gởi tặng “Một Trang Tôn Kinh” cho 1001 Ghonim của Việt Nam sắp hiện thân lãnh đạo

Vừa rồi trong bài viết “1001 Ghonim Trong Cuộc Cách Mạng Không Lãnh Tụ” tôi có trích một đoạn thí dụ điển hình về thiên chức của “người lãnh đạo chân chính” trong tập sách của TS Hà Hưng Quốc và thí dụ đó đã nói về Wael Ghonim như sau: “Wael Ghonim không là [...]

12:01:am 03/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi đường phố nổi giận chính đáng, nỗi sợ liền đổi ngôi

Khi đường phố nổi giận chính đáng, nỗi sợ liền đổi ngôi

Cuối cùng, đã có sự giải thích vì sao nhân dân xuống đường đông đảo. Chỉ là vì họ thấy sự nổi giận của đường phố là chính đáng, đã có sẵn trong lòng mỗi người dân.

12:01:am 03/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vài suy nghĩ về các cuộc cách mạng tại Trung Đông

Vài suy nghĩ về các cuộc cách mạng tại Trung Đông

Trước những cơn chấn động sẽ xảy ra về kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội, chỉ có niềm tin làm kim chỉ nam qua phong ba bão táp, rằng mỗi người không phân biệt tôn giáo, xứ sở, giai cấp đều có quyền quyết định cho tương lai hạnh phúc của họ

12:01:am 03/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tin nhanh: Bạo loạn Hoa Nhài ở Trung Quốc

Tin nhanh: Bạo loạn Hoa Nhài ở Trung Quốc

Nếu Đảng không thể giải quyết một cách đúng đắn các vấn đề kinh tế mà họ đang phải đối mặt thì họ sẽ làm cho một nhóm có tổ chức hơn và gắn bó hơn là các cuộc biều tình Hoa Nhài ngóc đầu dậy.

12:00:am 03/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »