WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:38:pm 12/12/12 Đăng ngày “December 12th, 2012”

Hội người Việt lên báo Ba Lan

Hội người Việt lên báo Ba Lan

Chứng cứ mà nhà báo đưa ra là một loạt những sai lệch về lịch sử liên quan tới thế chiến thứ 2

06:38:pm 12/12/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Vun bồi tình hữu nghị

Vun bồi tình hữu nghị

04:51:pm 12/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ngoại giao Obama: Quá khứ và tương lai

Ngoại giao Obama: Quá khứ và tương lai

Chương trình thì to lớn, mộng tưởng thì vĩ đại, nhưng thực hiện thì chẳng được bao nhiêu.

10:39:am 12/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hà Nội đàn áp những nhà hoạt động làm nguội lạnh mối bang giao Việt- Mỹ

Hà Nội đàn áp những nhà hoạt động làm nguội lạnh mối bang giao Việt- Mỹ

Việt Nam sẽ gặp tai họa nếu họ kết án nặng nề một công dân Hoa Kỳ vì bênh vực nhân quyền một cách hòa bình.

02:36:am 12/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hạt ươm hư [Kết]

Hạt ươm hư [Kết]

Khát vọng tự do, Tuấn đã đạt được. Và anh được gì? Một tâm hồn trống vắng. Đó là nỗi buồn!? Nỗi buồn của một con thú mất Mẹ, tru lên những tiếng thảm thiết, nghe ai oán vô cùng. Buồn gấp trăm ngàn lần cái ngày anh rời bỏ mái trường ra đi làm người lính thú. Buồn, như chưa bao giờ anh đã từng buồn trong những đêm gác về sáng.

12:10:am 12/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Bao giờ ta lại biểu tình?

Bao giờ ta lại biểu tình?

Dù nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dùng dùi cui, roi điện và cả nhà tù để đàn áp, để khủng bố nhưng tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của người dân Việt đã không ngăn được họ tiếp tục xuống đường.

12:01:am 12/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »