WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:55:pm 01/01/13 Đăng ngày “January 1st, 2013”

Mõm mòm mom!

Mõm mòm mom!

Không có đảng chính trị nào là thiêng liêng, thần thánh, trường cửu cả. Đảng chính trị xét cho cùng chỉ là phương tiện trong tay con người, con người sanh ra nó, giao cho nó nhiệm vụ, sử dụng nó vì lợi ích chung của dân tộc, của nhân dân. Khi nó không còn trung thành, tự tư tự lợi, tự nó phản bội nhân dân và dân tộc thì ta loại bỏ nó đi không thương tiếc…

09:55:pm 01/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Cầu xin đau cả loài người”*

“Cầu xin đau cả loài người”*

Trong thời khắc cuối cùng của năm 2012 này, giữa cái lạnh thấu xương của tiết trời Hà Nội, tôi mong rằng các anh chị được bình an và “cảm nhận được sự tự do ngay cả khi bị giam cầm” như chính lời anh Quân từng viết.

08:46:pm 01/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bàn về cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức

Bàn về cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức

Tôi mới đọc hết cuốn một, Giải Phóng, rất dầy trên internet. Tác giả viết công phu, sưu tầm được nhiều dữ kiện, phỏng vấn các nhà lãnh đạo Công sản Việt Nam, các tướng lãnh quân đội nhân dân, các nhà “cách mạng lão thành”. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, tác giả phỏng [...]

04:59:pm 01/01/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Lệnh lục soát tàu ở Biển Đông có hiệu lực

Lệnh lục soát tàu ở Biển Đông có hiệu lực

Quy định mới của tỉnh Hải Nam của Trung Quốc về chặn và lục soát tàu nước ngoài bắt đầu có hiệu lực cùng ngày Việt Nam thực thi Luật Biển. Hồi cuối tháng 11, Cảnh sát Hải Nam đã được trung ương trao Bấm quyền khám xét tàu thuyền đi vào vùng mà Trung [...]

04:45:pm 01/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam 2012

Việt Nam 2012

Để đánh giá tình hình chính trị Việt 2012, hãy nhìn vào hội nghị 6, việc thực hiện nghị quyết 4 với chiến cuộc “tắm rửa” vĩ đại và hình ảnh sụt sùi của ngài Tổng Bí thư. Để đánh giá thực trạng con tàu kinh tế Việt 2012, hãy nhìn vào sự đổ vỡ [...]

02:43:pm 01/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lời kêu gọi thực thi Quyền Con Người

Lời kêu gọi thực thi Quyền Con Người

Cái tự xưng là «tòa án nhân dân» trong nước – thực chất là tòa án của đảng CS – đã một lần nữa chà đạp lên Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền khi lại tuyên phạt nhà báo Hoàng Khương 4 năm tù, nhà báo Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, nhà báo Tạ [...]

02:58:am 01/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »