WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:19:pm 06/06/13 Đăng ngày “June 6th, 2013”

Ông cầm quyền

Ông cầm quyền

Khi mà cái sai, cái ác đã lan tràn và tới đỉnh điểm thì đó là mối hiểm họa khôn lường cho xã hội. Cũng đồng nghĩa với việc xã hội đó sắp thoát thai để bước qua một thời kỳ mới, đón nhận những biến đổi lớn lao của thời đại. Từ dó phá [...]

01:19:pm 06/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

China và Vietnam hỏi đáp

China và Vietnam hỏi đáp

01:06:pm 06/06/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Sự thật về chuyến đi của ông Choe

Sự thật về chuyến đi của ông Choe

Bài báo cũng nhắc lại là “Trước đây khi phái đoàn hai nước Trung Triều gặp nhau thường bắt đầu bằng những cái ôm là một truyền thống nhưng nay khác hẳn đó là điều rất mới lạ báo hiệu sự căng thẳng và quay mặt đi của hai bên không còn “thân thiết như răng với môi”.

01:55:am 06/06/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nhân đọc Thư quyết tử của Tiến sĩ CHHV

Nhân đọc Thư quyết tử của Tiến sĩ CHHV

Không tin được, đây lá thư “tuyệt mệnh”

Của người con một khai quốc công thần [1]

Một luật sư quyết vị quốc vong thân

Giữa tù ngục mệnh danh toàn… Kách mệnh!

01:35:am 06/06/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tự do hay là chết !!!

Tự do hay là chết !!!

Xin nghiêng mình trước khí phách của Cù Huy Hà Vũ, một kẻ sĩ bị sống dưới cái chế độ khốn nạn do Hồ Chí Minh và tập đoàn ăn cướp dựng nên. Ngày xưa những chàng trai yêu nước hy sinh tính mạng vì bị cộng sản đánh lừa. Ngày nay, ông Cù Huy Hà Vũ chọn cái chết để dân tộc sinh tồn là chính đáng, để nêu gương.

01:23:am 06/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Đâu đó’ là nơi nào?

‘Đâu đó’ là nơi nào?

Đọc kỹ bài phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng, có thể thấy Bộ Chính trị đảng CS Việt Nam không những đã bỏ ngoài tai những lời khuyên thức thời của những trí thức dân tộc và bỏ qua một cơ hội hiếm có, mà còn phơi bày ra trước cả khu vực Đông Nam Á và trước thế giới một lập trường cực kỳ bạc nhược đáng hổ thẹn.

01:18:am 06/06/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Lòng tin chỉ là canh bạc?

Lòng tin chỉ là canh bạc?

Phải nói cái âm thanh huyên náo và hình ảnh cướp giật rất bạo lực đối với tôi thực sự kinh khủng. Nó khiến máu bốc lên đầu, cổ họng thì thắt lại, tim đập chân run. Run là vì căm giận chứ không phải sợ hãi. Ba bốn gã thanh niên đang túm lấy Phương Anh, vợ của Lê Anh Hùng, nhưng người phụ nữ bên cạnh cứ ôm cứng lấy cô ấy. Hai người phụ nữ bị giằng giật rất hung bạo, tôi không đủ sức mạnh để chen vào hỗ trợ họ, chỉ biết la to: Không cần, cứ để cho chúng lấy! Bản thân những chiếc áo No-U chẳng phải đã là khẩu hiệu rồi sao? Viết đến đây tôi chợt nghĩ, nếu những người biểu tình viết những dòng chữ chống quân xâm lược lên cánh tay, như cha ông ta từng thích chữ “Sát Thát” thì chúng cướp giật kiểu gì đây?

12:01:am 06/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »