WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:21:pm 12/12/13 Đăng ngày “December 12th, 2013”

Biểu tình ở Thái lan: Những điều chúng ta nên biết

Biểu tình ở Thái lan: Những điều chúng ta nên biết

Nói một cách dễ hiểu, nếu tưởng tượng một quốc gia như một hệ thống xe lửa bao gồm đầu kéo, các toa xe và các cơ sở hạ tầng phụ trợ như: đường sắt, cầu, hầm, thông tin liên lạc

05:21:pm 12/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày 13/12, một biến cố đau thương

Ngày 13/12, một biến cố đau thương

Chẳng có bất kỳ chế độ độc tài cộng sản nào ôn hoà.

11:22:am 12/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Obama-Castro : Một cú bắt tay mang tính chất tiên tri?

Obama-Castro : Một cú bắt tay mang tính chất tiên tri?

Cái bắt tay được cho là lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro vào hôm qua, 10/12/2013, bên lề lễ tang của ông Nelson Mandela – biểu tượng của tinh thần hòa giải – phải chăng đã dự báo một sự xích lại gần nhau giữa hai nước [...]

06:20:am 12/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Tổng Trọng và quốc nạn tham nhũng

Ông Tổng Trọng và quốc nạn tham nhũng

Tham nhũng tại Việt Nam là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, được nâng lên tầm quốc nạn. Theo ngữ nghĩa học thì “tham nhũng” hay “tham ô” là hành vi “của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá [...]

04:40:am 12/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những sự hoang tưởng kỳ thú

Những sự hoang tưởng kỳ thú

Lúc này có một thứ chủ nghĩa gọi là Mác – Lê Nin du nhập vào Việt Nam. Lúc đầu người ta cứ ngỡ chủ nghĩa này giải phóng giai cấp, giải phóng con người nên rất nhiều người tin theo. Vì đáp ứng được nhất thời nhu cầu thời thế (những người cùng khổ đang bị ngoại bang bóc lột thậm tệ), mà chủ nghĩa đó nhanh chóng lan tràn, nhiều người tin theo nó đến độ cuồng tín. Sự thực đây là một thứ chủ nghĩa hoang tưởng, lợi dụng chiêu bài đấu tranh giai cấp để mà xây dựng một xã hội không tưởng.

12:20:am 12/12/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »