WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:25:am 03/03/14 Đăng ngày “March 3rd, 2014”

Chuyện kể năm 2000: Cuốn tiểu thuyết về thân phận con người trong cái ác CS

Chuyện kể năm 2000: Cuốn tiểu thuyết về thân phận con người trong cái ác CS

Năm 2000 chấm dứt một thế kỉ chủ nghĩa cộng sản đưa loài người vào chém giết, hận thù, máu và nước mắt. Chủ nghĩa cộng sản rồi sẽ qua đi như một cơn ác mộng của loài người.

06:25:am 03/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nước Mỹ có thể học được những gì từ Âu châu?

Nước Mỹ có thể học được những gì từ Âu châu?

Trên đây chỉ là một vài suy nghĩ sơ khởi phát xuất từ việc được đọc qua cuốn sách nhan đề “Sự hứa hẹn của Âu châu”

05:35:am 03/03/14 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Cái giá của Putin

Cái giá của Putin

Lịch sử có lúc là những trò đùa thật đắng cay. Ngày 19 tháng 2 năm 1954, đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao của Liên Xô đã ký quyết định chuyển giao bán đảo Crimea từ tay Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nga cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Ukraine. Chẳng ai [...]

03:52:am 03/03/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hãy vì tướng Ngọ mà điều tra đến nơi đến chốn

Hãy vì tướng Ngọ mà điều tra đến nơi đến chốn

Dân chúng sẽ đặt dấu hỏi vĩnh viễn: tại sao Bộ Chính Trị cố tình đóng vụ án lại? Phải chăng đó là sự thừa nhận rằng kẻ, hoặc những kẻ, mà tướng Ngọ sẽ đóng tiền “chạy án” đang ngồi tại Bộ Chính Trị?

12:01:am 03/03/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »