WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:48:am 04/04/14 Đăng ngày “April 4th, 2014”

Một sinh viên tranh đấu bị đuổi học

Một sinh viên tranh đấu bị đuổi học

Phạm Minh Vũ, sinh năm 1992, là sinh viên Khoa Báo chí, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I, Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 2012. Không như phần lớn sinh viên Việt Nam khác, vốn bàng quan với chuyện chính trị, Vũ đã trưởng thành về chính trị từ khá sớm và [...]

06:48:am 04/04/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Afghanistan: May quá sắp sửa không còn ông Hamid Karzai

Afghanistan: May quá sắp sửa không còn ông Hamid Karzai

“Làm việc với ông này phiền lắm”, một viên chức của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ vừa lắc đầu vừa nói. “Từng có lúc chúng tôi nghĩ mọi chuyện xong xuôi, nhất là sau 2 chuyến viếng thăm Kabul hồi đầu tháng 12. 2013 của 2 ông (Ngoại trưởng John) Kerry và [...]

04:36:am 04/04/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chữa sáng mắt để làm gì?

Chữa sáng mắt để làm gì?

Mới đây đảng CS lo cuống cuồng, nếu không trình “quốc hội” sửa gấp luật, thì ngày 1/7 – 2014, sẽ có hàng triệu kiều bào nguy cơ mất quốc tịch!

03:52:am 04/04/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những bụi gai trên lối về[1]

Những bụi gai trên lối về[1]

Bình Chánh thì ðầy ắp các hãng xưởng mang tên rất Tàu, ðường sá còn mới, khá rộng, thông thoáng nhưng vắng người mà theo lẽ phải rất nhộn nhịp công nhân!

03:04:am 04/04/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những con người không có trái tim

Những con người không có trái tim

Ngay cả các lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước CSVN hiện nay, bởi tài hèn đức kém mà cố vị tham quyền, khiến cho đất nước ngày càng tụt hậu, nhân dân càng ngày càng co lại, đói nghèo, ấy cũng là một hành vi ăn cắp!

12:01:am 04/04/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »