WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:46:am 03/03/15 Đăng ngày “March 3rd, 2015”

Bạn có thể bị buộc tội “khinh miệt cảnh sát” ở Mỹ hay không?

Bạn có thể bị buộc tội “khinh miệt cảnh sát” ở Mỹ hay không?

Nếu ở Mỹ, với những câu chửi tục với công an, sẽ rất khó xử phạt hay bỏ tù Trang Trần, bởi chửi tục cũng được coi là một phần của quyền tự do ngôn luận và luật Mỹ không có xu hướng hình sự hóa vấn đề này.

02:46:am 03/03/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vì sao lễ hội bát nháo chỉ có nhiều ở ngoài Bắc?

Vì sao lễ hội bát nháo chỉ có nhiều ở ngoài Bắc?

Sáng nay phóng viên báo Tuổi Trẻ phỏng vấn tôi về tình trạng nhiễu loạn của lễ hội ở Việt Nam. Trong những câu hỏi có câu này: “Vì sao những kiểu ứng xử kém văn hoá, những hành vi côn đồ có trong các lễ hội trong thời gian qua lại chủ yếu diễn [...]

02:32:am 03/03/15 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Việt Nam hãy chọn hoa xấu hổ là quốc hoa

Việt Nam hãy chọn hoa xấu hổ là quốc hoa

Ngay từ cái tên của mình, hoa xấu hổ đã gợi nhắc một phẩm chất cần có của con người: lòng tự trọng. Biết xấu hổ là còn lòng tự trọng, đó là điều vô cùng cần thiết, thậm chí không thể thiếu. Câu chuyện bình chọn quốc hoa cách đây 3 năm mấy ngày [...]

02:22:am 03/03/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »