Home » 07:01:pm 22/10/15 Đăng ngày “October 22nd, 2015”

Ai phải chịu trách nhiệm

Ai phải chịu trách nhiệm

AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆ TRONG VIỆC ĐƯA TRUNG QUỐC XÂM LẤN TRƯỜNG SA Kính gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trong những sai lầm mà ĐCSVN phạm phải, việc đưa Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư thuộc loại sai lầm nghiêm trọng nhất. Tôi đã viết như [...]

07:01:pm 22/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »