WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:03:pm 12/12/15 Đăng ngày “December 12th, 2015”

Người Anh kêu gọi từ bỏ kế hoạch dựng tượng Hồ Chí Minh

Người Anh kêu gọi từ bỏ kế hoạch dựng tượng Hồ Chí Minh

“Một vấn đề khác là, liệu Hồ Chí Minh có phải người chúng ta nên tưởng niệm? Những nơi duy nhất dựng tượng để tưởng niệm ông là những nước cộng sản”.

06:03:pm 12/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bầu Kiên của Trung Quốc mất tích

Bầu Kiên của Trung Quốc mất tích

  Một tỉ phú được xem là Warren Buffett của Trung Quốc – hay một phiên bản nhỏ hơn, Bầu Kiên của Việt Nam – đã biến mất trên thị trường, khiến cho có tin đồn có lẽ ông ta đã dính vào chiến dịch truy quét của Tập Cận Bình; nhưng trước mắt, công [...]

05:59:pm 12/12/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tin nóng Đông Yên: Giáo dân chặn đường Quốc lộ, phản đối bắt người trái pháp luật

Tin nóng Đông Yên: Giáo dân chặn đường Quốc lộ, phản đối bắt người trái pháp luật

Trước đó, có một gia đình đã bị ném vật nổ vào nhà hỏng mất một vạt sân, sau đó Công an đã tập trung về rất đông. Và chiều tối qua, hai người bị bắt đi không biết lý do.

06:53:am 12/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »