WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:07:pm 09/09/16 Đăng ngày “September 9th, 2016”

Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần [II]

Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần [II]

ĐCV: Vụ Trịnh Xuân Thanh đang hót hòn họt. Người dẫn dắt dư luận, xỏ mũi cả nên báo chí trong nước là anh blogger đang lưu lạc ở nước ngoài. Với lối kể chuyện hấp dẫn, tư liệu nóng bỏng, câu chuyện qua lời thuật cùa Người Buôn Gió giống như truyện trinh thám. Lạ [...]

04:07:pm 09/09/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần [I]

Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần [I]

Cả một rừng thiên la địa võng giăng như thế, Trịnh Xuân Thanh biến mất đầy bí ẩn.

03:37:pm 09/09/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hình ảnh chùa Liên Trì đã bị xóa sổ

Hình ảnh chùa Liên Trì đã bị xóa sổ

Những hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội cho thấy, Chùa Liên Trì của Hoà thượng thích Không Tánh, thuộc Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Chùa cũng là nơi lưu giữ 500 tro cốt. Những tro cốt này bị an [...]

03:14:pm 09/09/16 | Đăng tại MEDIA, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nghĩ gì về “Cách mạng Tháng 8”?

Nghĩ gì về “Cách mạng Tháng 8”?

Tháng 8.1945 nhân dân ta đã đứng lên làm cuộc cách mạng lịch sử, nhưng Hồ Chí Minh đã dùng các thủ đoạn quỉ quyệt và dã man để cướp công của nhân dân, nhận vơ là công lao của đảng và từ đó dựng lên thuyết rất độc tài và phản động „lịch sử đã giao phó cho ĐCS“ để biện hộ cho việc kéo dài chế độ toàn trị suốt 71 năm!

07:38:am 09/09/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »