WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:44:pm 10/10/16 Đăng ngày “October 10th, 2016”

Bổ nhiệm đúng qui trình

Bổ nhiệm đúng qui trình

01:44:pm 10/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mẹ Nấm bị bắt vì tuyên truyền chống phá nhà nước hay Formosa?

Mẹ Nấm bị bắt vì tuyên truyền chống phá nhà nước hay Formosa?

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, bị bắt tại nhà riêng vào trưa nay, 10/10/2016, và bị khởi tố theo Điều 88 Bộ luật Hình sự, “tội tuyên truyền chống Nhà nước”. Theo thông tin sơ bộ, tài liệu mà công an căn cứ vào để buộc tội Mẹ Nấm là… một tấm [...]

09:14:am 10/10/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Formosa tiền từ 2 phía

Formosa tiền từ 2 phía

Tôi mang 2000 euro ra chợ Đồng Xuân Berlin để tìm dịch vụ gửi tiền về giúp bà con khiếu kiện trong vụ kiện Formosa. Đây là số tiền của bạn bè tôi quyên góp nhờ tôi gửi, món lớn nhất là 500 euro của một anh bạn , món nhỏ nhất là 185 euro [...]

03:15:am 10/10/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »