Home » Dạy lịch sử Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Dạy lịch sử”

Dạy và học Lịch Sử ở trường phổ thông Việt Nam!

Dạy và học Lịch Sử ở trường phổ thông Việt Nam!

Học sinh không thích học môn Sử, môn Sử bị coi thường nhất trong các môn, chất lượng giáo viên dạy Sử còn kém, từ kết quả kiểm tra cho đến kết quả thi tốt nghiệp phổ thông, thi vào đại học môn Sử của học sinh nhìn chung rất thấp…

02:05:am 23/08/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »