WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trẻ con ăn học làm gì?

Hình mang tính minh họa. Nguồn Vietbao

Học đi con
Học kéo cày trả nợ
Quê hương ta một dải
Chúng nó bán hết rồi

Còn gì chưa bán được
Đã mang đặt cho người
Học đi mà khôn lớn
Kéo cày chuộc quê hương

Lớn đi con
Lớn đi làm nô lệ
Trên đất nước của mình
Cong cong hình chữ S
Quằn quại bởi vì đau
Những hố đào nham nhở
Như vết loét trên thân

Ngủ đi con
Ngủ đi mà không thấy
Những máu chảy ngoài khơi
Do quân thù nhả đạn

Hay đứa bé phơi thây
Dưới họng súng quân mình
Hoặc bà mẹ anh hùng
Cõng con còn di ảnh
Đi kiện những củ khoai

Ăn đi con
Ăn đi mà lấy sức
Mai này còn khỏe mạnh
Kéo cày đỡ thay cha.

Nguồn: Blog Nguoibuongio

2 Phản hồi cho “Trẻ con ăn học làm gì?”

 1. Nếu chúng ta để hết tâm hồn này để diển tả hết ý nghĩ của bài thơ, chúng ta không thể diễn tả nỗi bài thơ vì tác giả sống trong hoàn cảnh ấy mới làm nên một bài thơ tuyệt tác như thế. Tôi từng sống với VC và biết đau cái nỗi đau chung của dân tộc, nhưng chỉ sống với chúng trong vài năm thôi nên chưa khổ như tác giả để nói lên nỗi đoạn trường bất tận của một thế hệ kế tiếp, biết chắc là phải thay trâu cày để trả nợ cho bọn tư bản đỏ, ngày đêm tham nhũng sống trong nhung lụa.

  Lớn lên làm thế hệ HCM, chắc chắn sẽ mang kiếp khổ vào thân nhưng cái nghiệp của dân tộc vẫn chưa thức tỉnh, vẫn còn do dư đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ bạo tàn, vẫn thiếu đoàn kết. Từ những lý do đó VC, tiếp tục gây khổ cho con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những đứa bé sinh ra và lớn lên thay trâu làm kiếp cày trên những cách đồng khô cháy. Nhưng chính những tên VC sẽ có cơ hội làm trâu cày như những em bé VN.

 2. Le Thien y says:

  @n cho mau lo*n lam nguoi,
  Con dan Nuoc Viet chiu do*i kho dau !
  Hoc them CHU-NGHIA LAM GIAU,
  Tai`-nguyen,bien-dao ban mau lay tien ;
  keo mai dan chung noi dien … ?

Phản hồi