|

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài Gòn

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài  Gòn

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài Gòn

1 Phản hồi cho “Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài Gòn”

  1. Phân tích thời sự says:

    Họa sĩ Ba Bùi quên không ghi thêm là Air Force One đến VN là để ” Khai thông mở lối ” cho các chuyến bay sau này đến chuyên chở gia đình vợ con của các Lãnh chúa Ba Đình mang tài sản khổng lồ cướp được của dân sau khi bị đẩy ra khỏi quyền lực như Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn T Phượng v.v…qua Mỹ.!!!

Phản hồi