1 Phản hồi cho “Động cơ nổ Ma dzê in Việt Nam”

  1. tt says:

    Chắc ông Nguyễn Xuân Phúc thuộc nhiều thơ của ông Trần Tế Xương trong đó nhà thơ họ Trần có câu:
    Tháo nhẫn Ma dzê vứt xuống sông,
    Thôi thôi tôi cũng méc xì ông….

    Rồi đây cái ” Ma Dzê in Vietnam” cũng vứt xuống sông, xuống biển như VINASINK thôi!

Phản hồi