WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Xác người bó chiếu

thi-the-1473991081877

Đất nước nghèo mạt hạng
Anh bó xác em vào manh chiếu cột sau xe
Bọn quý tộc đỏ tiền muôn bạc vạn
Mở mắt mà coi chân người chết xanh lè
Mở mắt mà coi dân chúng chửi thề
Có đánh bắt xa bờ, cá cũng không ăn được
Vua quan hàng ngày tẩm bổ nhân sâm
Trong khi con nít ốm đau không có thuốc
Đất nước biến thành chư hầu Trung Quốc
Lũ Mạc Đăng Dung quỳ mọp trước thiên triều
Đám Lê Chiêu Thống xem dân như thù địch
Gò Đống Đa đồng nhân dân tệ phủ xanh rêu
Đất nước nghèo bởi một bầy sâu
Gặm tất cả tài nguyên đem dâng giặc
Thân xác Việt Nam mà hồn vía tận nước Tàu
Có biến cố là quay đầu phương Bắc
Đất nước quá nghèo nên anh bó xác
Chở em đi lủng lẳng khóc cuộc đời
Bọn quý tộc đỏ quá giàu nên không dư nước mắt
Chúng dại gì cho nước bốc thành hơi…

16-9-2016

Bùi Chí Vinh

4 Phản hồi cho “Xác người bó chiếu”

 1. Tran Vinh says:

  Dưới chế độ Cộng sản đần độn, Việt nam nghèo lõ đít :

  BBC- 20/4/2016 – PGS. TS. Phạm Quý Thọ – Học viện Chính sách và Phát triển :

  “Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), thu nhập bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam là 2.052 USD, trong khi khi Singapore là 56.287 USD, Malaysia là 10.830 USD, Thái Lan là 5.561 USD và Indonesia là 3.515 USD.

  “Như vậy, chỉ tiêu này của nước ta tụt hậu so với Hàn Quốc chừng 30 đến 35 năm, Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan chừng 20 năm, Indonesia và Philippines chừng từ 5 đến 7 năm. Đến năm 2038, Việt Nam mới có thể bắt kịp năng suất lao động của Philippines và đến năm 2069 mới có thể bắt kịp Thái Lan…” .

 2. Phản đối ! says:

  Phản đối !!

  Đây là hình ảnh có từ thời Diệm – Thiệu, bị bọn phản động ghép hình rồi đưa lên mạng nhằm nói xấu tổ quốc XHCN.

  Trong xã hội XHCN tiên tiến , ưu việt do đảng CSVN quang vinh lãnh đạo và dưới ánh sáng chói lòa của tư tưởng Hồ Chí Minh thì không bao giờ có cảnh này .

  Khẳng định là thế ! .

  Đả đảo Diệm – Thiệu !

  Tư tưởng Hồ Chí Minh muôn năm !

  CHXHCNVN – Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc – Muôn Năm !!

  • Tran Vinh says:

   ” Đế quốc” Mỹ nhân đạo cho nước nghèo Việt nam tiền xây cầu tiêu

   Hội Gates Foundation Tài Trợ Giúp Vệ Sinh VN
   (08/21/2012) –Viet Bao

   Hội từ thiện East Meets West đã được nhận 10.9 triệu đô tiền tài trợ từ hội Bill & Melinda Gates Foundation để cải thiện vệ sinh trong các vùng quê nghèo ở Việt Nam và Cam Bốt.

   Bản tin từ hội này cho biết, tình hình vệ sinh lộ thiên đã là nguyên nhân làm chết 17,000 người mỗi năm, trong đó 90% là trẻ em dưới 5 tuổi, và làm thiệt hại về kinh tế 1.2 tỷ đôla mỗi năm.

   Hiện thời có khoảng 50% hộ dân ở VN, và 80% hộ dân ở Cam Bốt, không có nơi để vệ sinh, theo thống kê của các chính phủ.

   Nhờ chương trình này, dự kiến sẽ làm lợi ích cho 1.7 triệu dân trong 344,000 hộ gia đình và 290 xã tại VN và Cam Bốt.

  • Phản cu Hồ says:

   (CHXHCNVN – Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc – Muôn Năm !!)

   Tao biết nó, thằng nói câu nói đó.

   Tai biết mầy, thằng chó chết lập lại câu nói đó.

Phản hồi