|

Người Việt bầu cho Clinton hay Trump?

Trên BBC News ngày 14.10.2016, ký giả Jasmine Taylor-Coleman đã viết: “Ít ứng viên tổng thống Mỹ nào lại bị ghét như Donald Trump và Hillary Clinton”. Còn sử gia nghiên cứu ngôn ngữ chính trị, Jennifer Mercieca, nói rằng ngôn ngữ trong bầu cử lần này đã đi quá xa:

Khi ta xem chính trị như thể thao hay chiến tranh, thế là ta tự xem mình là fan hay người lính, cổ vũ, la ó hay vâng lệnh. Khi ta xem chính trị giống thế, những người có quan điểm khác ta không còn là sai, mà là kẻ xấu. Họ là kẻ thù.”

Ảnh Reuters

Ảnh Reuters

Tình trạng quái đản này cũng đang xảy ra trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Một cuộc tranh luận gay cấn đang diễn ra trong cộng đồng nầy: Bầu cho Clinton hay bầu cho Trump? Có nhiều nhóm đang quyết ăn thua đủ với nhau.

Những cuộc thăm dò cho thấy đa số giới trẻ và những người có trình độ hiểu biết về chính trị có khuynh hướng bầu cho bà Clinton. Trong khi đó, đa số người lớn tuổi và những người “đấu tranh” lại rất thích Trump, vì cho rằng Obama và bà Clinton quá yếu. Phải có một người như Trump mới có thể đương đầu với Trung Quốc và Cộng Sản được. Nhiều người công giáo Việt Nam cũng nói phải bầu cho Trump, vì đảng Cộng Hòa Pro Life, còn đảng Dân Chủ Pro Choise!

Nhưng nói như vậy là nói theo cảm tính, tức theo mình muốn, chứ không suy nghĩ và hành động dựa theo những sự kiện thực tế: Nếu nhìn vào thể thức bầu cử tổng thống ở Mỹ và tỷ lệ của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, chúng ta sẽ thấy, mặc dầu có nhiều người đang quyết ăn thua đủ với nhau, cộng đồng này dù bỏ phiếu cho ai, Trump hay Clinton, có đi bỏ phiếu hay không đi bỏ phiếu, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cả!

CÁC TIỂU BANG BẦU TỔNG THỐNG

Những người mới qua thì không nói, có người đã ở trên đất Mỹ 40 năm và có nhiều người đã đi bầu tổng thống Mỹ đền 9 lần, nhưng vẫn chưa biết nước Mỹ đã bấu cử thổng thống như thế nào và lá phiếu của mình có ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử đó hay không.

Điều quan trọng phải biết là ở Mỹ, các tiểu bang bấu tổng thống chứ không phải mỗi cử tri bầu tổng thống như ở dưới thời VNCH. Nói cách rõ ràng hơn, nước Mỹ không bầu tổng thống theo thể thức phổ thông đầu phiếu (universal suffrage) mà các cử tri đoàn (electoral colleges) của các tiểu bang mới có quyền bầu tổng thống.

Thể thức bầu cử tổng thống Mỹ được quy định trong Điều II Khoản 1 và trong các tu chính án XII, XXII, và XXIII của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tóm lược những nét chính như sau:

Mỗi bang sẽ cử ra một cử tri đoàn bằng tổng số Nghị sĩ và Dân biểu của bang đó tại Quốc hội Liên bang. Nhưng không một Nghị sĩ, Dân biểu hoặc một viên chức nào đang đảm nhiệm chức vụ có lợi tức, được chọn vào cử tri đoàn.
Hiện nay mỗi bang có 2 nghị sĩ, còn số dân biểu của các tiểu bang được ấn định tùy dân số của mỗi tiểu bang, 10 năm ấn định một lần. Thí dụ California có 53 dân biểu, New York 27, Arizona 9, Ohio 16, Florida 27, v.v.

Hiện nay nước Mỹ có 100 nghị sĩ, 535 dân biểu, cộng thêm 3 đại biểu của Washington DC thành 538 đại biểu. Các tiểu bang có số cử tri đoàn lớn nhất là California 55 người (2 + 53), Texas 38 người, New York 29 người, Florida 29 người, Illinois 20 người, Pennsylvania 20 người, v.v.

Hiến pháp quy định rằng “Người nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là Tổng thống, nếu như số phiếu bầu này chiếm đa số trong tổng số các cử tri đoàn được bầu ra.” Như vậy muốn được chọn làm tổng thống, ứng cử viên phải có số phiếu quá bán.

Hiện nay tổng số phiếu là 538, chia hai thành 269. Do đó, muốn đắc cử tổng thống phải được từ 270 (269 + 1) phiếu trở lên.

Chúng ta nhớ lại, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 7.11.2000, ứng cử viên Al Gore hơn ứng cử viên George W. Bush khoảng 540.000 phiếu phổ thông. Nhưng khi cử tri đoàn bầu thì Bush giành được 271 phiếu còn Gore 266 phiếu nên Gore bị thua.

Cho đến hôm nay, 20.10.2016, bà Clinton đã được 273 phiếu cử tri đoàn, còn ông Trump chỉ mới được 114 phiếu (Princeton Election Consortium).

NGƯỜI VIỆT CHẲNG CÓ XƠ MÚI GÌ

Tổng số dân Mỹ năm 2014 là 318.900.000 người, trong đó có 1.737.433 người Việt, tức chỉ chiếm 0.54% dân số, một tỷ lệ quá nhỏ.

Nước Mỹ hiện có hai tiểu bang lớn nhất là California và Texas và đây cũng là hai tiểu bang có đông người Việt nhất. Chúng ta thử nhìn vào hai tiểu bang này xem người Việt có đóng vai trò nào trong cuộc bấu cử tổng thống Mỹ hay không.

1.- Về dân số và sắc tộc

Dân số California năm 2014 khoảng 38.340.000 người, có 581.946 người Việt. Texas có 26.960.000 người, chỉ có 210.913 người Việt. Nếu so với các sắc tộc khác, tỷ lệ này quá nhỏ bé:

Tai California, da trắng có 15.763.625 người, chiếm 42.3%; Mỹ Latino 14.013.719, chiếm 37.6%; Á Châu (đa số người Tàu) 4.861.007, chiếm 13%; Phi Châu 2.299.072 chiếm 6%, trong khi người Việt chỉ có 581.946 người, chiếm 1.51%.

Tại Texas, da trắng có 17.701.552 người, chiến 70%; Mỹ Latino 9.460.921, chiếm 37%, Phi Châu 2.979.598, chiếm 11%; Á Châu (đa số người Tàu) 964.596, chiếm 3%, trong khi người Việt chỉ có 210.913 người, chiếm 0,78%.

2.- Về đảng phái

Tại California, Dân Chủ chiếm 44.8%, Cộng Hòa chiếm 27.3%. Tại Texas, Dân Chủ chiếm 41.4%, Cộng Hòa chiếm 57.2%.

Nhìn lên bản đồ bầu cử, cứ thấy tiểu bang nào sơn màu đỏ, chúng ta biết tiểu bang đó thuộc Cộng Hòa (như Florida, Virginia, Nebraska, Neveda, v,v.); tiểu bang nào sơn màu xanh thuộc Dân Chủ (như California, New York, Illinois, Michigan, v.v.).

Đảng nào có đa số phiếu tại một tiểu bang sẽ nắm trọn số đại biểu (electors) của tiểu bang đó, như đảng Cộng Hòa được đa số phiều tại Texas sẽ chiếm được 38 đại biểu của bang này, còn đảng Dân Chủ có đa số phiếu tại California sẽ ôm trọn 55 đại biểu của tiểu bang đó.

Trong những năm gần đây, California luôn thuộc về Dân Chủ, còn Texas thuộc về Cộng Hòa. Nhưng năm nay, tình trạng của Texas có thể thay đổi, vì rất nhiều người theo Cộng Hòa không muốn bầu cho Donald Trump.

Với tỷ lệ quá nhỏ bé (0,54%, 0,78% hay 1,51%), dù người Việt có bỏ phiếu cho Clinton, Trump hay chẳng bỏ phiếu cho ai cả, kết quả cuộc bầu cử tại tiểu bang họ cư ngụ cũng chẳng thay đổi gì cả. Ngay cả khi họ bỏ nón cối xuống và vác mã tấu đi đâm chém nhau để bênh vực cho Trump hay Clinton, tình trạng cũng vẫn thế thôi.

Tuy nhiên, cử tri người Việt vẫn phải đi bầu để góp phần vào việc quyết định các đại diện tại liên bang hay tiểu bang như nghị sĩ, dân biểu, thống đốc, giám sát viên, nghị viên, thị trưởng, v.v.

VẠN SỰ GIAI DO TIỀN ĐỊNH!

Báo New York Times nói rằng Donald Trump khi cầm cái BÚA trong tay cứ tưởng mọi thứ đều là ĐINH, ông muốn đóng chỗ nào thì đóng. Lúc ông bảo cho xây bức tường giữa Mexicô và Mỹ và bắt Mexicô phải trả tiền, lúc ông tuyên bố sẽ đem quân Mỹ qua Syria “đấm vào mặt bọn ISIS”, lúc ông đòi Châu Âu và Châu Á phải tự bảo vệ mình nếu họ không chịu bù đắp thêm ngân sách cho Mỹ, lúc ông dòi bắt các nhà đầu tư Mỹ ở Trung Quốc và Mexico phải quay về Mỹ, khi khác ông đòi bắt giam bà Clinton… Thử hỏi một người gần như chẳng biết gì về luật pháp Mỹ cũng như luật pháp quốc tế, không hiểu gì vế kinh tế, chính trị, bang giao quốc tế, an ninh thế giới… như thế mà nhảy lên lãnh đạo nước Mỹ và lãnh đạo thế giới giới, đất nước này và thế giới này sẽ đi về đâu?

Nước Mỹ có những chính sách và chiến lược có khi 5 năm, có khi 10 năm, có khi 30 năm, có khi 50 năm…, không phải mỗi người khi lên làm tổng thống muốn làm gì thì làm. Nếu mỗi tổng thống đều tự do hành động theo quan điểm và đường lối riêng, nước Mỹ đã sụp đổ từ lâu rồi.

Khi ra tranh cử, khẩu hiệu của ông Obama là “Change” (thay đổi), nhưng trong suốt 8 năm làm tổng thống, ông mới chỉ làm được đạo luật Obamacare, còn những cái khác như kế hoạch “Một Trung Đông mới”, chuyển từ chiến lược can thiệp bằng quân sự (military intervention) qua chiến lược chiến tranh ủy nhiệm (proxy war), chính sách ngoại thương với Trung Quốc… ông vẫn phải đi theo các chiến lược đã được ấn định từ trước. Không theo là đi đời nhà ma.
Mặc dầu đã ở Mỹ trên đất Mỹ 40 năm, ĐA SỐ NGƯỜI VIỆT VẪN CHƯA BỎ ĐƯỢC TẬP QUÁN SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG THEO CẢM TÍNH với tầm nhìn ngắn, tức suy nghĩ, nói, viết và làm theo mình mình muốn, bất chấp thực tế như thế nào. Ai nói khác, làm khác hay có thể tranh chỗ đứng của họ đều có thể bị coi là tay sai cộng sản hay đặc công cộng sản nằm vùng. Họ đã tự biến từ người “CHỐNG CỘNG” thành người “GIỐNG CỘNG”!

Trước 30.4.1975, miền Nam có chính phủ, có quân đội thiện chiến và có tinh thần chiến đấu rất cao, nhưng người lãnh đạo là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lại luôn suy nghĩ và hành động theo cảm tính, bất chấp “Đồng Minh” và “Địch” đang làm gì, nên Miền Nam đã mất chỉ trong 40 ngày. Bây giờ qua Mỹ, với tỷ số 0,54% dân số Hoa Kỳ, một số người Việt đấu tranh lại tin rằng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp đến, họ có thể lật ngược thế cờ, đưa Donald Trump lên cầm quyền để dẫn quân đi đánh Trung Quốc và điệt CSVN! Ai bầu cho bên kia đều là “địch”.

Nhưng “Qu’est sera sera”. Việc gì sẽ đến thì sẽ đến, bất chấp người Việt nghĩ gì và muốn gì.

Ngày 20.10.2016

© Lữ Giang

© Đàn Chim Việt

42 Phản hồi cho “Người Việt bầu cho Clinton hay Trump?”

 1. Khanh H. says:

  Tớ chả biết người Việt đa số sẽ bầu cho ai? nhưng tớ thấy rỏ có một điều là hình như tên thẫm hán nẩu Lữ Giang càng già càng ngu ra khi giải thích luật bầu cữ của Mỹ cho người Việt.

 2. HN says:

  Có một bản tin nói về tình hình sức khỏe của Ucv Clinton, bà ấy dùng nhiều thuốc tăng cường, kích thích sức khỏe để đi vận động (dịch từ tin Mỹ)
  Có thể là thật, nếu bà ấy dùng thuốc Bắc như Hồng sâm, Hàn sâm hay Đông trùng hạ thảo thì OK nhưng nếu dùng thuốc tây nó nguy hiểm vì có side effects, chỉ sợ khi bà ấy đọc “đít cua” trong ngày nhậm chức rồi lăn đùng ra thì kỳ lắm, người ta cười chết
  Nghĩ cũng khổ, nhà Phật nói con người ta nó có cái nghiệp, già bệnh sắp chết tới tận cổ rồi mà còn tham sân si, tham danh vọng.

 3. haleyt. says:

  Ong TRump là một hiện tượng lạ vì những lời đao to búa lớn chỉ trich nước Mỹ ,chỉ trích UCV đối thủ ,Ông không có gì gọi là sáng giá hơn bà Clinton ,Kinh nghiệm chính trị không có ,thâm chí một vài tình hình đát nước Hoa kỳ cũng mù tịt,Ông ta nói lấy được ,chỉ muốn chống đối,đã phá như mấy thăng đã phá ,chụp mủ gióng như Tú Gàn,Lão Móc….chuyên châm chọc hằn học người khác đôi khi đi quá dà thành chửi rủa ,dọa dẩm như là Trump trong mấy làn tranh luận giữa 2 2 UCV: Nóng nãy ,xấu tính.có cử chỉ “hề” .Nhìn Mặt TRump? TT mới của Mỹ cường quốc số 01 của thế giới đây sao ?
  Ngoài ra cũng nên dẻ ý hiện tương Dulec của Phi . Chưi TT Mỹ ,Nước Mỹ và chạy theo Nga Tàu(nhưng các nhà bình luận nói là TC không mặn mà lắm . Nếu có bắt tay hòa vói Phi thì cũng chỉ đẻ làm mất mặt Mỹ .TC muốn chiếm đão của Phi cũng như vươn tay tới Nam Hàn và Nam Hàn đã cảnh báo), giet người vô luật Pháp (gióng cs) và bắt tù cung vô luật pháp . Kẻ đầu hàng ra dầu thú cũng cho giết luôn .Một dạng độc tài ló dạng ở PHI,một cứ sở bất nhất (năm 75 khi VC thăng miền Nam ,Phi cung đuổi Mỹ ra khỏi vinh Subic và khong còn coi Mỹ ra gì !)
  Tự nhân mình gióng Hitler tên độc tài ĐQX TRUMP cung vậy ,Trump thần tượng Putin (thân Tàu cộng) ,thích Hitler .Ongta sẻ ,nếu là TT bỏ các định chế mà nhờ đó không ít thì nhiều đã giử được trật tự thế giói ổn định , Chía rẻ vói phương Tây ,rút khỏi Nato ,bỏ các Hiệp ước thương mại ,các cam kết của Mỹ ký vói ĐM.Trump đưa nước Mỹ trở lại thời thế chiên thư 1…Gây náo loạn vói các dân tộc thiểu số bất hợp pháp (hay hợp pháp/như Dulec giết và giam người bán nghiển matuys và kẻ thường dân bị tình nghi)Và cố nhiên vói một thương gia trốn thuế “một cách hơp pháp” những 18 năm (không đóng thứ thuế nào cho chính phủ HoaKymà Ông ta còn “tụự hào ” là SMART…Chinh Ông mà các nước thù địch vói Mỹ hoan nghenh (có cả VN -qua các DLV-),Putin nhãy vào lũng đoạn B/C Mỹ ,Dulec chửi Mỹ ,và công bố bỏ Mỹ không khác gì Trump dọa sẻ bỏ Châu Âu và các ĐM (nếu không trả tiền cho dịch vụ bão vệ của Hoa kỳ)
  Tóm lại Trump thành TT Mỹ .dân Mỹ sẻ gióng dan Phi bây giờ và kẻ thù xông vào nhà cười cợt ,bạn bè nhăn mặt ,hết tin tưỡng ,,,Một nước Mỹ xao trộn ,lôn tùng phèo nên có nhà bình luận Mỹ cho là “tay phương (+ My) sẻ đi xuống …thảm hai !)
  Trai lại bà Clinton lai khác vì “vì như nhiều người nhận định, bà bình thường hơn, đáng tin cậy hơn, và lãnh đạo đất nước ổn định hơn ông Trump.”
  Vậy ngùời VN TNCS công dân Mỹ BẦU CHO AI?
  Bầu cho người mà ngay cả Đãng của Ông ta cũng E DÈ KHÔNG MẤY TIN TƯỠNG,nhất là Ông ta dù trong đảng CH nhưng không tuân thủ đảng ,,
  ,Hay Bầu CHO BÀ CLINTON ,môt chính trị gia đỳ dạn kinh nghiệm mà cả nước Mỹ và cả thế giới đều BIẾT MẶT BIẾT TÊN ?
  (haley)

 4. Hieu Doan says:

  Khi tôi đi bầu, chẳng ai hỏi tôi là sắc dân nào, trên tấm ballot cũng chẳng có dấu hiệu hay chữ nào chứng tỏ tôi thuộc sắc dân nào, vậy thì căn cứ vào đâu ông cựu thẩm “phán”nói là lá phiếu của người Việt ít giá trị chẳng có sơ múi gì? Nếu một tiểu bang có 500.000 phiếu bầu cho CH và có 500.001 phiếu bầu cho DC và chẳng may khi đếm cái phiếu đó dù không có tên nhưng là của tôi hay của một ngưới thuộc sắc dân thiểu số nào đó thì sao. Xin nói thẳng với ông Lữ Giang là lá phiếu của bất cứ một công dân Mỹ nào cũng đều có giá trị ngang hàng với lá phiếu của các ông Obama, Bush hay bất cứ một ông bà nào khác, và điều này được hiến pháp Mỹ bảo vệ. Đừng”phán “bậy nữa ông cựu thẩm phán ơi!!!

 5. Minh Đức says:

  Tỉ lệ của cử tri người Việt nhỏ trong tổng số cử tri chỉ có nghĩa là sự chọn lựa của người Việt không có tính cách quyết định. Nghĩa là không phải hễ đa số người Việt bầu cho ai thì người đó chắc chắn sẽ đắc cử. Nhưng dù nhỏ, lá phiếu của người Việt cũng vẫn đóng góp vào kết quả bầu cử. Nếu hai ứng cử viên ngang phiếu nhau thì một chút phiếu thêm vào một ứng cử viên cũng giúp cho ứng cử viên đó có nhiều phiếu hơn và được xem là có đa số. Khi hai phía của cán cân ngang nhau thì chỉ cần đặt một trọng lượng nhỏ vào một bên cũng làm cho cán cân lệch về phía đó. Khi hai ứng cử viên có số người ủng hộ khác nhau rất lớn thì sự ủng hộ của cử trí gốc Việt ít có tác dụng hơn.

 6. Tudo.com says:

  Trích: “Người Việt bầu cho Clinton hay Trump?”

  Tác giả đặt câu hỏi nghe hay quá !
  Thế mà không ai lo chọn Trump hay Clinton lại chọn tác giả để dồn một đống. . .phiếu vô mặt!

  Tại sao?

  Tại cái “tật” lớn hơn cái. . .tuổi.

 7. Vnalpha says:

  Tác giả là một người thích lý luận nhưng thiếu cơ sở: Năm 2000, Bush hơn Al Gore có 537 phiếu. Tác giả có biết rằng trong số 537 này có người Việt mình trong đó không? Xin tác giả nên nghiên cứu hoặc tham khảo trước khi viết thêm về thể chế dân chủ hoặc khoa học thống kê… kính

  • Trương Thanh Sơn says:

   Phải nói rõ hơn là Bush hơn Gore 537 phiếu tại tiểu bang Florida.

 8. Vũ duy Giang says:

  Những người”chống Cộng chết bỏ” không quên TT”Dân chủ” Bill Clinton đã bỏ cấm vận nước Việt nam, mà lại mau quên sự việc TT”Công Hòa” Richard Nixon đã cùng với Do Thái Henry Kissinger “tháo chạy”,sau khi đã bán đứt VNCH cho Tầu Quen(TQ),và họ có biết là theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế(IMO)lấy nguồn từ Vụ Liên Hiệp Quốc về kinh tế và xã hội(UN.DESA),thì:

  * từ 1990 đến 2015 đã có 2.558.678 người Việt di cư từ VN ra nước ngoài.
  **Như vậy tính trung bình trong 26 năm,mỗi năm có gần 100.000 người VN di cư ra nước ngoài.
  ***Hầu hết những người VN này di cư đến các nước phát triển,như: Mỹ(hơn 1,3 triệu người) Úc(227.300),Canada(182.800),Pháp(125.700),Đức(gần 113.000),Hàn quốc(114.000),etc…Tại các nước Đông Âu,,và một vài nước Á châu(như Lào,Cao miên,Malaysia),thi mỗi nước có khoảng 10.000 người VN di cư đến.

  Như vậy trong số 1,3 triệu di dân VN mới qua Mỹ từ 1990,có bao nhiêu người đã vào quốc tịch Mỹ,để có quyền đi bầu TT.Mỹ vào tháng 11 tới,và họ sẽ bỏ phiếu bầu cho Donald Trump(như một số người “chống cộng,chết bỏ”),hay cho Hilary Clinton?

  Dù sao,những kết quả thăm dò dư luận do com sĩ Nguyễn Trọng phản hổi ở dưới cho thấy chỉ có 29% dân Mỹ gốc VN bỏ cho Donald Trump,và 45% bỏ cho Hilary Clinton.Như vậy cũng phản ảnh phần nào cuộc tranh luận thứ 2 của Hilary và Donald tại thủ đô cờ bạc Las Vegas.Vậy thì:”Ván bạc ăn thua,đợi hết canh” nhé!!

 9. Nguyễn Trọng says:

  Theo tờ báo USAToday hôm nay 23/10, hãng thông tấn quốc tế AP, dựa vào sự phân tích tất cả các tiểu bang, loan tin Hillary Clinton không những sẽ đạt đủ 270 phiếu cử tri đoàn để đắc cử tổng thống mà còn dư ra 2 phiếu . Còn Trump sẽ chỉ đoạt được 179 phiểu cử tri đoàn .

  Thành trì của Dân Chủ: California, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Massachusetts, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington state (213 phiếu ).

  Nghiêng về Dân Chủ: Colorado, Michigan, New Hampshire, Pennsylvania, Wisconsin (59 phiếu).
  Chưa biết rõ rệt khuynh hướng: Arizona, Florida, Maine 2nd District, Nebraska 2nd District, Nevada, North Carolina, Ohio, Utah (87 phiếu).

  Nghiêng về Cộng Hòa: Alaska, Georgia, Iowa, Missouri, Texas (73 phiếu).

  Thành trì của Cộng Hòa: Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, West Virginia, Wyoming (106 phiếu).

 10. Nguyễn Trọng says:

  20/10/2016 – Tác giả Farai Chideya của báo mạng ‘fivethirtyeight.com’ cho rằng cử tri người Mỹ gốc Việt ngày nay không còn “dính” với đảng Cộng Hòa như trước đây nữa.

  Tác giả đưa ra một điển hình là Luật Sư Diệp Thế Lân, 32 tuổi, đắc cử nghị viên Hội Ðồng Thành Phố San Jose trong cuộc bầu cử hồi Tháng Sáu vừa qua. Từ lâu, ông tự nhận mình là người có chủ trương bảo thủ về thuế và ghi danh bầu cử theo đảng Cộng Hòa, nhưng ông xác định sẽ bỏ phiếu cho Hillary Clinton trong cuộc bầu cử vào ngày 8 Tháng Mười Một tới đây.

  Ông giải thích: “Tôi không nghĩ bà là một ứng cử viên hoàn hảo, nhưng rõ ràng là người duy nhất đủ điều kiện đảm nhiệm vai trò tổng thống.”

  Ông nói thêm: “Tôi hoàn toàn bất mãn với những ứng cử viên mà đảng Cộng Hòa đưa ra năm nay.”

  Ông Lân cũng cho biết đã có nghĩ đến việc bỏ phiếu cho ông Gary Johnson, ứng cử viên đảng Libertarian, “nhưng thấy rằng ông không am hiểu tình hình thế giới, nên tôi quyết chọn Hillary.”

  Phóng viên Amad Khalid của đài NPR nhận xét: “Bà Hillary được dân gốc Châu Á ủng hộ mạnh mẽ và bao gồm những cử tri đã không bỏ phiếu cho chồng bà hai thập niên trước.”

  Nữ phóng viên này nói rằng đây là “hiện tượng chuyển đảng” lớn nhất trong các nhóm gốc dân thiểu số.

  Ði sâu vào chi tiết, 46% dân Mỹ gốc Việt ủng hộ bà Hillary, 20% ủng hộ ông Trump, 29% chưa quyết định ủng hộ ai, và 5% không nói sẽ ủng hộ ai.

  Như thế, tỉ lệ dân Việt ủng hộ ông Trump cao hơn các dân gốc Châu Á khác. Trong số người Hoa, 53% ủng hộ bà Clinton, 12% ủng hộ ông Trump. Người Nhật ủng hộ bà Clinton ở mức 53% và ủng hộ ông Trump ở mức 22%. Tỉ lệ người Nam Hàn ủng hộ bà Clinton là 73%, ủng hộ ông Trump là 12%. Dân Philippines 57/27, Ấn Ðộ 70/7, Cambodia 51/13, và Hmong 60/10.

  Ông Nguyễn Xuân Nam, chủ nhiệm tờ báo và trang mạng Cali Today ở San Jose, cho biết sẽ bầu cho bà Hillary Clinton “vì như nhiều người nhận định, bà bình thường hơn, đáng tin cậy hơn, và lãnh đạo đất nước ổn định hơn ông Trump.”

Leave a Reply to haleyt.