|

Giá trị tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa

Sài Gòn xưa, ảnh minh họa (Tuổi Trẻ)

Sài Gòn xưa, ảnh minh họa (Tuổi Trẻ)

Nền Cộng Hòa non trẻ của miền Nam Việt Nam đã chấm dứt vào 30 tháng 4 năm 1975, nhưng giá trị tinh thần cộng hòa vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày bản Hiến pháp Đệ Nhất Cộng Hòa ra đời ngày 26-10-1956 xin được ôn lại các giá trị có thể học hỏi từ tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa.

Hiến Pháp 1956

Ngày 26/10/1955 Thủ tướng Ngô Đình Diệm chính thức thông báo kết quả Trưng cầu Dân Ý truất phế Bảo Đại, thành lập Việt Nam Cộng hòa, với Hiến ước Tạm thời làm cơ sở pháp lý điều hành quốc gia.

Tháng 3/1956 một Quốc hội Lập hiến với 123 dân biểu được bầu. Đến tháng 7-1956 Quốc Hội bỏ phiếu thông qua bản Hiến Pháp. Ngày 26/10/1956 Hiến Pháp được Quốc Trưởng Ngô Đình Diệm ban hành.

Tinh thần lập hiến và dân chủ chưa đủ

Chiếu điều 95 và 96 của bản Hiến pháp 1956, Quốc Hội Lập Hiến tự động trở thành Quốc Hội Lập Pháp và Quốc Trưởng Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống đầu tiên Việt Nam Cộng Hòa.

Lẽ ra hai điều này không nên có vì đã mâu thuẫn với Điều 2 là điều căn bản nhất của thể chế Cộng Hòa: “Chủ quyền thuộc về toàn dân”.

Nói cách khác Quốc Hội Lập Hiến đã tước quyền người dân bầu chọn một Quốc Hội Lập Pháp và một Tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa.

Điều 3 “Tổng thống lãnh đạo Quốc dân” mang xu hướng suy tôn chức danh Tổng thống. Điều 89 Không thể sửa đổi hoặc hủy bỏ các Điều 1, 2, 3, 4, và điều này (89) của Hiến pháp.”, Nghĩa là Điều 3 được đặt ngang hàng và được bảo vệ tuyệt đối như Điều 2 “Chủ quyền thuộc về toàn dân”.

Nói cách khác quyền lực tuyệt đối đã được Hiến Pháp trao cho Tổng Thống do đó quyền dân chủ đã bị giới hạn trong Hiến Pháp Đệ Nhất Cộng Hòa.

Trong khi miền Nam đang bị cộng sản đe dọa lẽ ra vai trò của các đảng chính trị và của địa phương phải được đặt hàng đầu, Hiến pháp 1956 lại chỉ tập trung vào Trung ương không hề đề cập đến địa phương, thành phố, tỉnh, xã, thị xã… cũng không đề cập đến vai trò các đảng chính trị.

Thiên thứ 9, quy định việc sửa đổi Hiến pháp, với nhiều bước chặt chẽ. Chương này chỉ thuận lợi cho những chính trị gia đã tham gia guồng máy công quyền, nhưng lại giới hạn cơ hội của dân và của thành phần cấp tiến muốn thay đổi đất nước thông qua việc sửa đổi Hiến Pháp.

Tam Quyền Phân Nhiệm

Vai trò và nhiệm vụ của Tổng Thống, của Quốc Hội và của Thẩm phán được nêu rõ trong các Thiên (Chương) ba, bốn và năm của bản Hiến Pháp 1956.

Thiên thứ sáu dành cho Đặc biệt Pháp viện là một tòa án đặc biệt có thẩm quyền xét xử Tổng thống, Phó Tổng thống, Chánh án Tòa Phá án, và Chủ tịch Viện Bảo Hiến, trong trường hợp can tội phản quốc và các trọng tội.
Thiên thứ bảy về Hội đồng Kinh tế Quốc gia do Phó Tổng thống là Chủ tịch có nhiệm vụ trình bày sáng kiến và phát biểu ý kiến về các dự thảo, dự án kinh tế.

Thiên thứ tám về Viện Bảo Hiến nhằm phán quyết về tánh cách hợp hiến của các đạo luật, sắc luật, và quy tắc hành chánh.

Kinh Tế Tự Do

Chương hai nêu rõ việc Quốc gia (chính phủ) công nhận và bảo đảm tất cả các quyền tự do cá nhân.

Đặc biệt Điều 20: “Quốc gia công nhận và bảo đảm quyền tư hữu.” Cùng với việc khuyếch trương kinh tế tự do, chiếu theo điều 20 này chính phủ đã có những chính sách vô cùng tích cực.

Lấy thí dụ, chính phủ quy định các loại xe chuyên chở công cộng như xe taxi, xe lam, xe xích lô… cho nhập cảng xe mới và đem bán trả góp cho tài xế. Các loại xe này nhanh chóng trở thành những phương tiện di chuyển thông dụng nhất tại miền Nam.

Chương trình Người cày có ruộng, chính phủ mua lại ruộng đất của điền chủ đem bán lại cho tá điền qua phương cách trả góp.

Ngoài một số hoạt động công ích xã hội, như điện, nước, hàng không,… sinh hoạt kinh tế hoàn toàn tự do. Chính phủ không cạnh tranh với tư nhân. Chính phủ chỉ giữ vai trò khuyết trương kinh tế và bảo đảm tư nhân cạnh tranh một cách công bằng và hợp pháp.

Ngay trong giáo dục Chương trình tư thục được chính phủ khuyến khích và nâng đỡ. Nhờ đó chia sẻ gánh nặng với chính phủ và đã đào tạo nhiều thế hệ thanh niên sẵn sàng đóng góp cho quốc gia dân tộc.

Chính phủ còn cho thành lập các khu kỹ nghệ như Thủ Đức, An Hòa, Nông Sơn, … nhiều nhà máy được xây dựng như nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy thủy điện Đa Nhim, nhà máy vải sợi Vinatexco Đà Nẵng, Vimytex Sài Gòn, Nhà máy thủy tinh, mỏ than Nông Sơn…

Các quốc gia khác sau khi giành được độc lập đều có khuynh hướng bảo vệ thị trường, chính phủ trực tiếp làm kinh tế, quốc hữu hóa công xưởng, đề ra các chính sách bảo vệ thị trường.

Trong khi miền Nam lại theo kinh tế tự do nên kinh tế và kỹ nghệ đã phát triển nhanh hơn các quốc gia trong vùng.

Hòa giải tranh chấp lao công

Thiên thứ bẩy về Hội đồng Kinh tế Quốc gia mà hội viên gồm các nghiệp đoàn và các ngành hoạt động kinh tế, các tổ chức hoạt động xã hội liên hệ với kinh tế và các nhà kinh tế học.

Chính phủ cũng đề ra chính sách dung hòa quyền lợi giữa chủ và thợ, giảm thiểu các tranh chấp lao công, khiến cho xã hội hài hòa cùng nhau phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Đây là một điểm son của của xã hội miền Nam, nhờ đó cộng sản không thể lợi dụng biến các cuộc biểu tình đình công đòi hỏi quyền lợi của giới thợ thuyền thành những cuộc biểu tình chính trị.

Tinh thần nhân bản, khai phóng và dân tộc

Trong lời mở đầu Hiến Pháp nêu rõ: “…dân tộc ta sẵn sàng tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ để hoàn thành sứ mạng trước đấng Tạo hóa và trước nhân loại là xây dựng một nền văn minh và nhân bản bảo vệ phát triển con người toàn diện.”

Nhìn chung Hiến Pháp 1956 xây dựng trên tinh thần nhân bản, khai phóng và dân tộc, tinh thần này được tiếp tục duy trì trong Hiến Pháp 1967.

Hiến Pháp 1967

Sau đảo chánh 1-11-1963, miền Nam bị đẩy vào tình trạng khủng hoảng chính trị. Các chính phủ quân sự và dân sự liên tiếp được thành lập. Để có cơ sở pháp lý mỗi chính phủ đã ban hành Hiến Chương riêng.

Mãi đến tháng 9/1966, một Quốc Hội Lập Hiến gồm 117 Dân biểu được bầu ra. Một Ủy ban soạn thảo Hiến pháp được thành lập rút ưu khuyết điểm Hiến Pháp 1956, nghiên cứu và tham vấn nhiều bản Hiến pháp các quốc gia khác, đặc biệt là Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hiến Pháp 1967 tam quyền phân lập, dân chủ và phân quyền

Ngày 01/04/1967 Hiến Pháp 1967 được công bố theo đó nguyên tắc kiểm soát và đối trọng giữa các nhánh quyền lực được triệt để tuân thủ.

Lập pháp gồm lưỡng viện, hành pháp và tư pháp hoàn toàn độc lập. Vai trò và nhiệm vụ của lập pháp, của hành pháp và của tư pháp được nêu rõ trong các Chương ba, bốn và năm của bản Hiến Pháp.

Để tránh nguy cơ độc tài, Hiến pháp 1967 đặt ra chế độ Tổng thống với Lưỡng viện Quốc Hội và với chức vụ Thủ Tướng nhằm chia sẻ trách nhiệm và quyền hành của Tổng thống.

Đặc biệt, Chương 5 Điều 70 nêu rõ: “Nguyên tắc địa phương phân quyền được công nhận cho các tập thể địa phương có tư cách pháp nhân như: xã, tỉnh, thị xã và thủ đô.” Các Điều 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75 và 114 tạo cơ sở pháp lý cho các chính quyền địa phương.

Chương 6 về vai trò và nhiệm vụ của các Định Chế Đặc Biệt bao gồm Đặc Biệt Pháp Viện, Giám Sát Viện, Hội Đồng Quân Lực, Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục, Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội, Hội Đồng các Sắc Tộc.

Vai trò chống tham nhũng của Giám Sát Viện được nêu rõ: “Thanh tra, kiểm soát và điều tra nhân viên các cơ quan công quyền và tư nhân đồng phạm hay tòng phạm về mọi hành vi tham nhũng, đầu cơ, hối mại quyền thế hoặc phương hại đến quyền lợi quốc gia.”

Chính Đảng và Đối Lập

Chương 7 về Chính Đảng và Đối Lập, nền Đệ Nhị Cộng Hòa khuyến khích việc tiến tới chế độ lưỡng đảng đối lập như sau:

Điều 99

1- Quốc Gia công nhận chánh đảng giữ vai trò thiết yếu trong chế độ dân chủ.

2- Chánh đảng được tự do thành lập và hoạt động theo các thể thức và điều kiện luật định.

Điều 100 – Quốc Gia khuyến khích việc tiến tới chế độ lưỡng đảng.

Điều 101 – Quốc Gia công nhận sự định chế hóa đối lập chính trị.

Điều 102- Một đạo luật sẽ ấn định quy chế chánh đảng và đối lập chính trị.

Sinh hoạt chính trị ở miền Nam cho đến 30-4-1975 đã chiụ nhiều ảnh hưởng chủ trương lưỡng đảng đối lập, các đảng Khối hay chính trị gia đã hình thành những liên kết đối lập về đường lối và chánh sách quốc gia.

Thêm vào đó để tránh tình trạng Quân Đội cấu kết với các đảng phái chính trị làm đảo chánh, Chương 2, Điều 23 cấm “Quân nhân tại ngũ không được sinh hoạt đảng phái”.

Hữu sản hóa nhân dân

Điểm mạnh nhất của mô hình Đệ Nhất Cộng Hòa là phát triển kinh tế tự do, điểm mạnh này đã được tiếp tục trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa. Về Công Nghiệp, Khu Kỷ Nghệ Biên Hòa là một thành tựu phát triển vào bậc nhất trong vùng Đông Nam Á. Mặc dù chiến tranh kinh tế và kỹ nghệ miền Nam vượt hẳn các quốc gia trong vùng.

Điểm đặc biệt của Hiến Pháp 1967 Điều 19 phần 2 “Quốc Gia chủ trương hữu sản hóa nhân dân” và Điều 22 “Quốc Gia chủ trương nâng cao đời sống nông dân và đặc biệt giúp đỡ nông dân có ruộng đất canh tác.” Sự thành công của chánh sách Người Cày Có Ruộng và Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp chính là nhờ các điều khoản nói trên.

Hiến pháp nhân bản, khai phóng và dân tộc

Thừa kế tinh thần Đệ Nhất Cộng Hòa, Hiến pháp 1967 lấy nhân bản, khai phóng và dân tộc làm quốc sách. Điều 11 ghi rất rõ “Văn hóa giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách trên căn bản dân tộc, khoa học và nhân bản.”
Điều 2 phần 2 nêu rõ tinh thần cộng hòa “Quốc Gia chủ trương sự bình đẳng giữa các công dân không phân biệt nam nữ, tôn giáo, sắc tộc, đảng phái. Đồng bào thiểu số được đặc biệt nâng đỡ để theo kịp đà tiến bộ chung của dân tộc.”

Các điểm nổi bật

Nhìn chung Hiến pháp 1967 vừa ngắn gọn, rõ ràng, vừa nêu rõ chính phủ phải bảo đảm những quyền tự do căn bản, kể cả quyền đối lập chính trị. So với các quốc gia trong vùng Đông Nam Châu Á cùng thời, Hiến pháp 1967 chỉ rõ sự tiến bộ vượt bực của Việt Nam Cộng Hòa.

Còn so với thực tế Việt Nam Cộng Hòa có một số đặc điểm nổi bật như:

1. Các quyền tự do căn bản đã được chính phủ bảo đảm, đặt biệt là quyền tư hữu;
2. Xây dựng được một nền dân chủ tam quyền phân nhiệm, phân lập và phân quyền;
3. xây dựng thành công một nền văn hóa giáo dục, lấy nhân bản, khai phóng và dân tộc làm căn bản;
4. tôn giáo, văn học, văn nghệ, nghệ thuật phát triển;
5. báo chí tự do;
6. theo kinh tế thị trường tự do;
7. nhưng vẫn bảo đảm được công bằng xã hội và dân sinh như y tế đại chúng hay thực hiện luật Người Cày Có Ruộng;
8. một xã hội dân sự phát triển.

Kinh nghiệm thế giới cho thấy các yếu tố trên là căn bản trong việc phát triển quốc gia. Nghĩa là nếu miền Nam không rơi vào tay cộng sản thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ không thể kém xa các quốc gia Đông Nam Châu Á như hiện nay. Nếu không nói là sẽ vượt trội hơn nước người.

Tinh thần lập hiến và thượng tôn pháp luật pháp thời Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó và sẽ được học hỏi kế thừa khi Việt Nam có tự do dân chủ.

Melbourne, Úc Đại Lợi, 25-10-2016

© Nguyễn Quang Duy

© Đàn Chim Việt

98 Phản hồi cho “Giá trị tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa”

 1. noileo says:

  Trích: “Người Chăm says:
  29/10/2016 at 22:25
  Thằng Pháp nó ký với Bảo Đại để thành lập cái gọi là Quốc gia Việt Nam thì đúng là thằng Pháp đẻ ra cái gọi là Quốc gia Việt Nam chứ còn gì nữa mà cãi.”

  Vây thì hỏi @Người Chăm, hỏi bắc kỳ cộng láo giả dạng người Chăm, tại sao mà cái thằng Pháp, ở tuốt bên Âu-lạp-ba, cách VIệt Nam gần nửa vòng trái đất, lại đẻ ra được Quốc Gia Việt Nam ở tuốt bên viễn đông?

  *****

  Cái thằng Pháp ở tuốt bên Âu Lạp Ba mà năm 1949 đẻ ra được QGVN ở viễn đông, là vì trước đó, năm 1946, tên NGuyễn-Ái-Quốc-phản quốc, aka “hồ chí Minh”, đảng viên cộng sản chân chính, gọi tắt là việt cộng Minh, president eau Minh, chính phủ lâm thời & chính phủ liên hiệp hồ chí minh đã bán nứơc cho Pháp,

  ngày 19-5-1946, thực thi bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946, việt cộng Minh rước Pháp vào Hà nội,

  tiếp theo đó, đích thân việt cộng Minh sang Pháp ký với Pháp bản văn tự bán nước 15-9-1946, cho 15000 quân Pháp đựoc chính thức & hợp pháp tiến vào Việt nam, xóa sổ nhà nước VNDCCH 2-9-1945/19-12-1946, đặt Việt nam vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2 (1946-1949), dâng cho Pháp nền Độc Lập của Việt nam đã được Hoàng Đế Bảo Đại thu hồì từ 11-3-1945, sau khi chế độ thực dân Pháp & nhà cầm quyền thực dân Pháp, bảo hộ Việt nam từ hoà ước Patenotre 1884, đã sụp đổ, hoàn toàn cáo chung trên toàn cõi Việt nam từ 10-3-1945

  Quân Pháp “đẻ ra cái gọi là Quốc gia Việt Nam” là quân Pháp do việt cộng Minh đón vào Hà Nội, đón vào Việt Nam từ 1946 qua các bản văn tự bán nuớc năm 1946, đưa Việt nam vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2

  Đó là lý do tại sao mà có việc “Pháp trao trả Đôc Lập cho Việt nam”

  *****

  Cứ theo ngôn ngữ việt cộng, mà gọi việc Pháp trao trả Độc Lập cho Việt nam qua bản hiệp định Elysee 1949, là “Pháp đẻ ra QGVN” thì điều đó cũng chẳng có gì xấu, bởi vì, đó là do tội phản quốc của việt cộng Minh, năm 1946 rứoc Pháp vào Việt nam, bán nứoc cho Pháp, nên mới có việc Pháp trao trả Độc lập cho Việt Nam qua bản hiệp định Elysee 1949

  Hơn thế nữa, rõ ràng, thu hồi Độc Lập trong ôn hòa ổn định, là điều tốt đẹp hơn hẳn thu hồi Đôc Lập trong máu lửa, máu đổ thịt rơi, nhà cửa tàn phá

  Chẳng phải là người ta đang mong rằng có thể lật đổ chế độ cộng sản hồ chí minh tay sai giặc tàu, phản quốc tàn dân hại nước, bằng “bất bạo động” thay vì “bạo động” đó sao?

  *****

  Xấu xa, tồi tệ, chính là hành động của việt cộng Minh, đảng viên cộng sản chân chính Minh tự đút đầu vào đít thằng tàu cộng cho nó đẻ ra sống lại, cho nó rặn, nó vỗ đầu, năm 1954, nó đẻ ra cái nhà nứoc tổ quốc xã hội chủ nghĩa cờ đỏ phúc kiến VNDCCH (dân chủ cộng hòa bìm bịp), sinh ra từ hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục

  *****

  Tồi tệ, phản quốc chính là hành động của việt cộng Minh/Nguyễn-Ái-Quốc-19-5-1946-rước-Pháp-vào-hà-Nội-bán-nứoc-cho-Pháp, nhân lúc nhà nứoc Trung cộng vừa thành lập tại Trung hoa đầu năm 1949 [sau khi QGVN thành lập từ đầu 1949], thì qua đầu năm 1950 việt cộng Minh, ghen ăn tức ở vời Hoàng ĐẾ Bảo Đại, cái ý đồ tổ quốc xã nghĩa tội ác bị Quốc Gia VIệt nam đưa vào ngõ cụt, lê gót sang tàu bưng ông nhổ cho giặc tàu, đút đầu vào đít giặc tàu cho nó đẻ ra sống lại, làm tay sai cho giặc tàu đánh phá Việt nam, mở đừong cho giặc tàu tiến vào Việt nam tác thành chức president eau cho Minh

  *****

  Tồi tệ, phản quốc chính là hành động của việt cộng Minh, của đảng viên cộng sản chân chính, của đảng cộng sản Mao-ít việt nam, aka “Lao động”, con đẻ của Trung cộng, đội tiên phong của Trung cộng trên đường tiến vào Việt nam, sinh ra sau cuộc hồ chí minh lê gót sang tàu bưng ống nhổ cho Mao, phản bội Hoàng Đế Quang Trung NGUyễn Huệ, phản bội dân tộc, rước giặc tàu vào Thăng Long mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới

  *****

  Xấu xa tồi tệ, vô cùng tồi tệ, là đám trí thức bắc kỳ xã nghĩa, đám đảng viên cộng sản chân chính, vẫn không ngừng lừa dối nhân dân, bịp bợm gọi cuộc chiến tranh phản quốc của việt cộng Minh rứoc giặc tàu vào Thăng Long áp đặt chế độ VNDCCH Mao-ít tàn ác lên nhân dân miền bắc, mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, là “kháng chiến thần thánh”,

 2. BaTon says:

  ViệtNam có CỌNG mới HÒA
  Nếu không có CỌNG, nước nhà tiêu ma!
  ViệtNam DânChủCọngHòa
  Tươnglai phải dzậy, mới ra tháibình!!!

 3. Minh Ngọc says:

  Chế độ VNCH là chế độ ngụy (giả), chính quyền ngụy (giả), quân đội VNCH là quân đội ngụy (giả) mà cũng bày đặt nói chuyện lập hiến.
  VNCH là do giặc Pháp xâm lược đẻ ra cái gọi là Quốc gia Việt Nam, sau năm 1954 cải danh thành VNCH, chứ thực chất VNCH không tự lập quốc. Một chế độ, một chính quyền mà không tự thân vận động để lập quốc, phải nhờ ngoại bang xâm lược đẻ ra “quốc” thì làm gì có chuyện lập hiến. Toàn chuyện ba xạo.

  • ABC says:

   Mượn bài viết của Vui Chơi Giửa Đời để trả lời cho Minh Ngọc:
   -Không cần nói đến những chuyện quốc gia đại sự, chỉ nhìn vào những sự việc lẻ tẻ sau đây cũng đủ để thấy sự hiện hữu của Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia độc lập có chủ quyền, được cả Thế Giới Tự Do công nhận: Những chuyện nhỏ như chuyện con dân của quốc gia VNCH đã đoạt giải vô địch bóng tròn Đông Nam Á năm xưa; bóng bàn VNCH thì ở tầm cỡ thế giới, vô địch Á Châu; lực sĩ thể hình của VNCH cũng từng chiếm ngôi Lực Sĩ Đẹp Nhất Thế Giới (lực sĩ Nguyễn Công Án)… Ngay cả những lãnh vực khác như khoa học kỹ thuật, ví dụ như ngành Kiến Trúc thì VNCH cũng chiếm giải Khôi Nguyên Kiến Trúc của Thế Giới (kiến trúc sư Ngô Viết Thụ)…
   Trong khi đó thì cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (tức Bắc Việt) chẳng có ai biết đến cả, người ta chỉ biết đến họ như một tổ chức khủng bố, cái Mũi Xung Kích của Nga Tầu!

   - Cũng không cần phải dẫn chứng xa xôi, chỉ cần đọc lại lời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “…Năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của Chính quyền Sài Gòn (tức Chính quyền Việt Nam Cộng hòa). Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên hiệp quốc can thiệp. Chính phủ Cách mạng lâm thời miền nam Việt Nam lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này…”

   Lời tuyên bố đó đã cho thấy 2 sự thật:
   1) Nay thì họ buộc lòng phải công nhận VNCH đã là một quốc gia có chủ quyền (Chứ nếu không có chủ quyền thì ông Dũng phải nói quần đảo Hoàng Sa trước đó thuộc quyền quản lý của Mỹ chứ không phải của VNCH!)
   2) Chỉ có VNCH chiến đấu bảo vệ hải đảo, chống trả hành vi xâm lược của Tàu; và sau đó Mật Trận GPMN ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng của Trung Cộng.
   Còn cộng sản Bắc Việt lúc đó chẳng những nín thinh để nhìn đất nước mình bị đồng chí Tàu xâm chiếm, mà họ còn ra sức đánh phá khắp nơi, buộc quân lực VNCH phải trải quân ra đối phó với chúng trên đất liền, góp phần cho Tàu chiếm Hoàng sa dễ dàng hơn, đến nỗi những đơn vị trừ bị của VNCH như Không quân, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Hải đã được lệnh ứng chiến chờ được đưa ra tiếp viện Hoàng Sa, nhưng lệnh đó phải bị hủy bỏ vì VNCH phải ưu tiên cho việc đối phó với quân Bắc Việt trên đất liền!
   SỰ THẬT LỊCH SỬ đang được phơi bày! Bộ mặt thật của quân gian trá bán nước buôn dân đang hiện nguyên hình.
   Vui Chơi Giữa Đời ·

  • Tien Ngu says:

   Bậy!

   Chế độ VNCH là một chế độ do toàn dân bình bầu lên.
   Chế độ của Cộng láo mới là giả. Do chúng tự xưng tự sướng…

   Có ai bầu cho lũ Cộng độc quyền cai trị VN, em?

   Mở cái cập mắt…bò lên, em?

   Được Cộng giáo dục …láo rồi tưỡng thiệt à?

  • Khánh Hưng says:

   Có một bản sao Minh Ngọc ở CHDCND Triều Tiên (Bắc Hàn) từ mấy chục năm nay luôn mồm chửi Đại Hàn dân quốc (Nam Hàn) là do giặc Mỹ đẻ ra, một chế độ, một chính quyền không tự thân vận động để lập quốc, phải nhờ ngoại bang xâm lược đẻ ra “quốc ” thì làm gì có chuyện lập hiến, lập pháp. Toàn chuyện ba xạo. Thế mà Đại Hàn là một con rồng Á châu được cả thế giới kính nể, còn Bắc Hàn CS thì dân chúng bần cùng đói khổ và có lãnh tụ Kim Giông Ủn hiếu chiến, hiếu sát.

 4. noileo says:

  Chế độ bảo hộ của Pháp, bắt đầu từ hòa ước Patenotre, 6-6-1884, chấm dứt ngày 10-3-1945, Việt Nam thóat khỏi ách cai trị Pháp, thu hồi Độc Lập từ 11-3-1945 qua bản Tuyên Ngôn Độc Lập do Hoàng Đế Bảo Đại ban ra trong ngày 11-3-1945, tuyên bố chấm dứt hòa ứoc Patenotre, tuyên bố Việt Nam Đôc Lập, đặt quốc hiệu mới “Đế Quốc Việt Nam”, mời ông TRần Trọng Kim làm THủ Tướng thành lập chính phủ Trần Trọng Kim, chính phủ đầu tiên cuả nước Việt nam Độc Lập

  Đó là Hoàng ĐẾ Bảo Đại đã thực hiện tiến trình “tự xưng hoàng đế, đặt quốc hiệu mới, sửa sang giềng mối triều chính, là những điều căn bản, theo sử gia Lê Văn Hưu, cần thiết phải làm để củng cố, giành nền tự chủ hoàn toàn cho đất nước.

  Trích: ” Giáo dân says: 17/11/2016 at 23:18

  Bất kỳ người VN nào cũng thừa nhận Thực dân Pháp là kẻ xâm lược VN, là kẻ thù của dân tộc, đất nước và nhân dân VN.”

  Đúng vậy, chỉ riêng có đảng viên cộng sản chân chính Minh và các đảng viên cộng sản chân chính, năm 1946, rước Pháp vào hà Nội, ký văn tự bán nước cho Pháp, mở ra một thời kỳ Pháp thuộc mới, dâng cho Pháp nền Độc lập của Việt nam mới thu hồi từ 11-3-1945 sau khi chế độ thực dân Pháp đã sụp đổ, hoàn toàn cáo chung trên toàn cõi Việt nam từ 10-3-1945,

  “Bất kỳ người VN nào cũng thừa nhận Thực dân Pháp là kẻ xâm lược VN, là kẻ thù của dân tộc, đất nước và nhân dân VN.” chỉ riêng có đảng viên cộng sản chân chính Minh rước Pháp vào Hà Nội, sau đó, sau khi rước Pháp vào hà Nội,

  mong đựoc Pháp cho giữ lại chức danh president eau (dịch theo “tiếng Pháp” của NGuyễn-Ái-Quốc-1964-”Vietnam c’est un”),

  mong đựoc thực dân Pháp cho đăng ký hộ khẩu thường trú tại hà nội,

  đảng viên cộng sản chân chính Minh, dâng cho Pháp nền Độc Lập của Việt nam mới thu hồi từ 11-3-1945, ký với Pháp bản văn tư bán nước 1946 xóa sổ nhà nứoc VNDCCH (2-9-1945/19-12-1946), xô đẩy Việt nam vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2, cho 15000 quân Pháp đựoc chính thức hợp pháp tiến vào Việt nam, tái lập chế độ thực dân, mở ra một thời kỳ Pháp thuộc mới, sau khi chế độ thực dân Pháp, nhà cầm quyền thực dân Pháp, cai trị Việt nam từ hòa ước Patenotre 6-6-1884 đã sụp đổ hoàn toàn trên toàn cõi Việt nam từ 10-3-1945.

  Bản văn tự bán nước 1946 do đảng viên cộng sản chân chính Minh, Đồng & chính phủ nâm thời hồ chí Minh ký với thực dân Pháp năm 1946, chính là bản văn tự Patenotre thứ 2, rước Pháp vào VN, xóa sổ nhà nước VNDCCH 2-9-1945/19-12-1946 (dân chủ cộng hòa bìm bịp) mở ra một thời kỳ Pháp thuộc mới, đặt Việt nam vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2

  triều đình nhà Nguyễn và bản hòa ứoc Patenotre 1884, bị kết án bao nhiêu thì việt cộng Minh, các đảng viên cộng sản chân chính và bản hòa ứớc Patenotre thứ 2, bản văn tự bán nước 1946, đặt Việt nam vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2 sau khi VN đã thu hồi Độc Lập từ 11-3-1945, phải bị kết án & nguyền rủa trăm lần hơn ngàn lần hơn

  Đảng viên cộng sản chân chính Minh là tên đại việt gian, là tên đại tội đồ phản quốc bán nước

 5. noileo says:

  Trích: ” Giáo dân says: 17/11/2016 at 23:18

  Bất kỳ người VN nào cũng thừa nhận Thực dân Pháp là kẻ xâm lược VN, là kẻ thù của dân tộc, đất nước và nhân dân VN.”

  Đúng vậy, chỉ riêng có đảng viên cộng sản chân chính Minh/Nguyễn Ái Quốc phản quốc mới đón giặc Pháp vào Hà Nội ngày 19-5-1946,

  mới bịp bợm dựng nên cái gọi là “19-5, sinh nhật cụ Hồ ” lừa dối nhân dân hà nội, khiến hà nội treo cờ đỏ, gọi là để “mừng sinh nhật” thực ra là để việt cộng Minh có khung cảnh hà nội “hoành tráng & rợp bóng cờ đỏ” hầu việt cộng Minh làm vui lòng quân Pháp khi, ngày 19-5-1946, việt cộng Minh đích thân bước xuông bậc thềm cuối cùng của phủ president eau, mở cửa xe cho d’Argenlieu, đón giặc Pháp vào Hà Nội mở ra một thời kỳ Pháp thuộc mới.

  Người lao động, người nông dân đầu tắt mặt tối kiếm ăn, thì đã đành, điều “kỳ lạ”, nếu không muốn nói là vô cùng nhục nhã, là các nhà trí thức bắc kỳ xã nghĩa, các nhà trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, các đảng viên cộng sản chân chính, vẫn hàng năm núp dưới chiêu bài “mừng sinh nhật bác Hồ” nhảy cỡn lên mừng ngày Pháp, theo lời mời, từ 6-3-1946, của đảng viên cộng sản chân chính, việt cộng Minh, tiến vào Hà Nội tái lập chế độ thực dân, mở ra một thời kỳ Pháp thuộc mới (1946-1949)

  Đảng viên cộng sản chân chính Minh là tên đại việt gian, đại tội đồ phản quốc bán nước

 6. noileo says:

  Hoàng says (12/11/2016 at 23:12): “chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN”

  Ai là kẻ “chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN” ?

  Việt cộng là kẻ chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN ?

  ****

  Năm 1788 Lê cHiêu THống lê gót sang tàu cầu cứu giặc tàu nhà Thanh chống lưng đỡ đầu đánh phá Việt nam, lấy ngôi Vua cho LCT

  162 năm sau Lê Chiêu THống, có đảng viên cộng sản chân chính hồ chí Minh, [kẻ từng đội tên "Nguyễn Ái Quốc" nhưng hành động lại là phản quốc, lại là bịp bợm "mừng sinh nhật" treo "cờ tổ quốc" đón giặc Pháp vào hà nội ngày 19-5-1946, ký văn tự bán nước cho Pháp, dâng cho Pháp nền Độc Lập của Việt nam mới thu hồi từ 11-3-1945, đặt VN vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2]

  ghen ăn tức ở với HOàng Đế Bảo Đại, cái ý đồ tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác bị Quốc Gia Việt Nam đưa vào ngõ cụt sau khi Hoàng Đế Bảo Đại, từ đầu năm 1949, đòi lại đưoc 6 tỉnh Nam kỳ, tái thống nhất đất nước, tái thu hồi Độc Lập cho VN, thành lập QGVN trên dải giang sơn thống nhất liền lạc từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, ngoài biển Đông bao la có Hoàng sa & Trường Sa)

  nhân lúc nhà nước Trung cộng vừa mới được Mao Trạch Đông thành lập tại lục địa Trung hoa từ cuối 1949, đảng viên cộng sản chân chính Minh, vội vàng, ngay đầu năm 1950 lê gót sang tàu xin bưng ông nhổ cho Mao Trạch Đông, xin giặc Tàu nhà Mao chống lưng đỡ đầu đánh phá Việt nam, chống lưng đỡ đầu Minh tranh giành cai trị VN, lập ngôi president eau cho Minh, phục vụ ý đồ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phục vụ giăc tàu mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới

  đảng viên cộng sản chân chính Minh, chính là kẻ “chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN”

  *****

  Cái gọi là “kháng chiến thần thánh giành độc lập” chỉ là chiêu bài bip bợm của các đảng viên cộng sản chân chính lừa gạt nhân dân, núp dước đó đảng viên cộng sản chân chính thu gom xương máu VN phục vụ giặc tàu chiếm đoạt miền bắc VN phục vụ ý đồ tổ quốc xã hội chủ nghĩa cờ đỏ tội ác, phục vụ giặc tàu mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới

  đảng viên cộng sản chân chính Minh, đảng viên cộng sản chân chính Giáp, các đảng viên cộng sản chân chính, đảng cộng sản Mao-ít “lao động”, là bọn viềt gian phản quốc tay sai giặc tàu, chính là kẻ “chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN”

  *****

  người lính quốc gia chống cộng sản, đánh việt cộng, là đánh bọn phản quốc, là đánh bọn chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN,

  người lính quốc gia chống cộng sản, đánh việt cộng, là đánh bọn tay sai giặc tàu xâm lược VN,

  người lính quốc gia chống cộng sản, đánh việt cộng, là bảo vệ dân tộc, đất nước và nhân dân VN

  người lính quốc gia chống cộng sản, đánh việt cộng, là chống lại giặc tàu xâm lược Việt nam, không phải là “chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN” như bắc kỳ Hoàng xuyên tạc, vu cáo

  • Giáo dân says:

   Bất kỳ người VN nào cũng thừa nhận Thực dân Pháp là kẻ xâm lược VN, là kẻ thù của dân tộc, đất nước và nhân dân VN.
   Thiệu, Kỳ, Khiêm, Khánh, Đôn, Minh, các quan chức cấp trung ương, các tỉnh trưởng, các tướng lãnh của VNCH đều xuất thân từ việc đi lính cho giặc Pháp xâm lược VN. Người VN mà đi lính cho quân xâm lược là kẻ thù của dân tộc, đất nước và nhân dân VN thì đương nhiên những tên người VN đó là những kẻ chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN và là kẻ thù của nhân dân VN. Chắc chắn lịch sử của VN hàng triệu năm sau dù ai lên cầm quyền đều lên án và nguyền rủa bọn bán nước VNCH, đó là điều không phể phủ bác.
   Toàn dân VN nhận ra bản chất và bộ mặt thật bán nước cho ngoại bang xâm lược của chúng nên đã đứng lên tiêu diệt chúng tận gốc rễ, vì thế mới có ngày đại thắng 30/4/1975 quét sạch lũ cướp nước và lũ bán nước VNCH.

   • Khánh Hưng says:

    Suy nghĩ ngu ngốc, Trời Đất ơi !

   • UncleFox says:

    Đồng chí Giảo Gian thân mến,
    Sau khi rời bến nhà Rồng Lộn, bác Hồ ta đến Pháp nộp đơn xin học trường Thuộc Địa với tham vọng cháy bỏng là được làm chó săn cho thực dân Pháp . Đồng chí Pôn Lành lại còn viết thư xin TT Pháp phục hồi quan chức cho phụ thân để tiếp tục làm tay sai cho Tây mũi lõ nữa chứ .
    Rồi Cách mạng cướp chính quyền của Bảo Đại thành công, nằm 1946 “Người” rước Pháp vào Hà Nội nhảy sol đố mì . Bên Thực Dân, bên Bán Nước bắt tay nhau thật là vui vẻ .
    Tiếc thay cuộc hôn nhân ấy chỉ tồn tại được vài tuần trăng thì phải ly dị nhau vì quyền lợi bất đồng . Sau đấy thì Bác Hồ “gả” cho Chú Chệt nhưng vẫn làm “gái bao” cho lão Nga râu xồm . Quà hồi môn cho Chú Chệt là hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa có chứng thực bởi anh Ba Tô Phạm Văn Đồng .

    Những zụ ziệc như thế Đảng ta giấu kỹ như mèo giấu cứt . Thế nhưng, đồng chí đừng có “bức xúc” chửi Diệm, Nhu, Thiệu, Kỳ, Đôn, Đính rồi vô tình đẩy luôn cả bác Hồ kính yêu sang làm tay sai chó săn cho giặc . Bởi vì Bác Hồ ta bán nước có patent, có licence đường hoàng … đâu thể ngồi chung một giỏ với bọn tay mơ cho được .

 7. Trúc Bạch says:

  Không nơi nào trên thế giới mà nghề giáo lại bị khinh miệt như ở Việt Nam như trong “thời đại Hồ Chí Minh” này .

  Các cô giáo trẻ đã bị chính quyền CS thị xã bắt đi làm “tiếp viên” tại nhà hàng để tiếp đãi cấp trên.

  http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/dieu-giao-vien-di-tiep-khach-chu-tich-thi-xa-hong-linh-len-tieng-3498161.html

  http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/nu-giao-vien-di-tiep-khach-la-lam-nhiem-vu-nong-tren-vitalk-3497679.html

  Từ việc phải làm tiếp viên hầu rượu ở nhà hàng , đến việc phải làm tiếp viên hầu “sex” cho các xếp lớn ở Nhà Nghỉ thì có bao xa ? Tất cả đều sẽ “theo quy trình” thôi .

 8. Austin Pham says:

  Cứ mỗi khi em xuất hiện thì em lại có trò bịp mới. Đôi lúc anh vẫn nghĩ lại cho em rằng có lẽ vì thằng đấy nó dốt và cuồng tín thế nên nó mới khổ công như vậy. Phương này, đối với người quốc gia thì sự toàn vẹn về lãnh thổ là điều thiêng liêng, bất khả tư nghị. Do đó họ đã không ký vào hiệp định Geneva 1954 để chia đôi đất nước. Các em cứ bảo họ là tay sai của Pháp, vậy mà họ đã từ chối việc này. Còn “bác” và đảng của em đã phải cam lòng vâng lời quan thầy tàu cộng mà chấp thuận cắt đứt cái dãy đất hình chữ S như bạch thư của ta xuất bản vào năm 1979. “Bắc tiến” nếu có thì chỉ hiện diện trên hình thức của từ ngữ dùng để “an dân” hoặc thể hiện cái chính danh chủ quyền của đất nước VN từ người quốc gia. Về khả năng thực hiện điều đó thì nó là điều không tưởng ở giai đoạn ấy. Người VN ở hai miền không đủ tài lực và nhân lực để tiến hành một cuộc chiến với súng trường, đại pháo, ngoại trừ họ cam tâm đi cầu viện ngoại bang để rồi trở thành tay sai đắc lực cho những thế lực đó. Em đừng ngụy biện rằng sự xâm nhập của “biệt kích” là dấu hiệu của việc miền nam chuẩn bị xâm chiếm miền bắc. Họ chỉ có nhiệm vụ do thám, thu thập tin tức nhằm đoán biết trước mưu đồ của lãnh đạo miền bắc. Trước đó, gia đình anh mày đã được tổ chức cài cắm vào Châu Đốc để làm việc tương tự cho đảng. Lam Phương là một nhạc sĩ. Lời nhạc của ông ta lúc ấy thể hiện sự oán hờn giặc công đã gây cảnh chia lìa đau thương cho dân tộc và tỏ rõ lòng mong muốn “quân ta” tức là chính nghĩa sẽ quang phục non sông trong tương lai.
  Cuối cùng, anh mày thân tặng cho chú một link để sáng mắt về chế độ VNCH và đi tìm 2 con tem của chú vừa đăng tải:
  Toàn bộ tem bưu chính của VNCH từ 1951-1975

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   Thưa, xin cám ơn AP. Xin hỏi một bộ tem hoàn chỉnh từ A dến Z của Việt Nam Cộng Hòa hai nền đệ nhất và đệ nhị không biết trên thị trường hiện giá là bao nhiêu đô la?

   • Austin Pham says:

    Thầy hỏi là em biết ngay thầy đang thủ nhiều “đồ chơi tao nhã” rồi. Ghẹo em chi, em nào phải là…thợ. Nghe nói là “thợ săn” bên đó cũng bộn. Thầy mang mồi ra nhử là biết…phân nửa giá liền.

   • Nguyễn Trọng Dân says:

    Lâu lâu cho ghẹo tí xíu đi …

  • Hoàng says:

   Một chính thể mà từ tổng thống (trừ NĐ Diệm), phó tổng thống, thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ trưởng, tông trưởng, tỉnh trưởng, tướng lĩnh và một số đại tá hầu hết đều xuất thân từ việc đi đi lính hoặc làm quan cai trị cho quân xâm lược để chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN thì làm gì có chính nghĩa, làm sao mà thu phục được lòng dân. Vì thế, chúng không đủ tài trí, sức lực để lo giữ một nửa nước tạm thời bị chúng đựa vào ngoại bang để chiếm đóng. Và dù được ngoại bang hùng mạnh nhất thế giới chi hàng ngàn tỷ đô la và đưa hẵn hơn nửa triệu quân vào tham chiến, lại có thêm sự đóng góp của hơn 100 ngàn lính các nước tay sai, chư hầu của Mỹ nhưng chúng vẫn không giữ nổi mảnh đất bị chúng tạm chiến. Cuối cùng thì bè lũ bán nước VNCH bị toàn dân VN tiêu diệt tận gốc, đám tàn quân phải trốn chạy xa nửa vòng trái đất sống quảng đời tội lỗi, tối tăm còn lại nơi tha phương cầu thực. Vậy thì, chúng làm sao có đủ tài thao lược và sức lực mà thực hiện được việc “Lấp sông Bến Hải, Bắc tiến” để thống nhất đất nước. Chúng chỉ hô hào như thế để lừa bịp dân miền Nam mà thôi. Nhưng đúng như quy luật lịch sử và quy luật xã hội loài người, rằng bất cứ thời đại nào thì bọn bán nước trước sau gì cũng bị chính nhân dân tiêu diệt, chế độ VNCH là một minh chứng hùng hồn nhất trong lịch sử VN về điều đó.

   • Austin Pham says:

    Minh chứng hung hồn ư? có ngay: Công hàm bán nước 1958
    http://conghambannuoc.tripod.com/
    Cứ đưa mặt cho anh đập thì phải bảo bọn lãnh đạo tăng lương cho chứ!

   • ABC says:

    Cái lão xuất thân từ việc đi lính cho quân xâm lược, và ngày nay, cái quân xâm luợc đó đã chiếm biển đảo, đang dần dần nuốt trọn nước Việt nam. Tội cõng rắn cắn gà nhà của lão trời không dung, đất không tha.
    Hình ảnh của lão nằm chần dần trên mạng đây nè, vẹm a.
    http://achauthoibaonews.com/blog/?p=12899
    Trước khi nói xấu người khác, hãy xem lại mình đi nhé !

   • Tien Ngu says:

    Thưa, cái này thì chỉ có cái lũ khốn cò mồi mắt hí mớ thấy vây thôi…

    Từ tông tong đến sĩ quan cấp bé của VNCh, các tỉnh quận trưởng, đều là dân có học…
    Em nào tệ bạc lắm cũng tú tài trở lên…

    Dưới cái cặp mắt hí bất lương của lũ Cộng thì tú tài miền Nam là tú tài…nguỵ, không có ra cái ôn toi gì cả, thua lớp 3 của….giãi phóng.

    Nhưng người hiểu biết thật sự, tú tài của miền nam không phải…dể ăn…
    học tét óc mới được. Còn tú tài Pháp thì…chua hơn nữa.

    Lính, leo lên một cấp, cũng toàn là máu và nước mắt, kinh nghiệm cầm quân …đầy quần.

    Cò mồi viết bài những bộ mặt thật của tướng lãnh …Nguỵ, nghe thiệt nà …thấy thương cho cái láo tỉnh rụi của chúng.

    Mần như nà dân VN không ai biết gì cả, phải chờ cò mồi Cộng láo…chỉ dạy.

    Mắc cười quá cò mồi à.

    Nhìn lại tướng tá của Cộng láo đi em.

    Mẹ họ, chỉ có cái thứ…dốt, liều mạng mới theo Cộng mà phá phá hại đất nước.

    Không có em Kiss, thì chết cha em rồi, ở đó mà láo, tự sướng….

   • Lan says:

    @Hoàng – Đồng chí muốn phô trương cái đầu óc dốt nát của con cháu làng Ba Đình đấy à? Đi học bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa phân biệt được “chính phủ” và “chính thể” là gì à? Xuống nhà kho lãnh một kí gạo mốc rồi về đi. Làm dư luận viên thế này thì bỏ bố bác Hồ rồi, khổ quá!

   • Trần Tưởng says:

    Đồng ý và nhất trí với đồng chí Hoàng . Phải xét lý lịch ba đời của bọn Ngụy
    chứ, cứ theo lý lịch thì chúng thể nào cũng phải bị “liên hệ” với bọn thực dân là
    cái chắc . Có điều là chúng chẳng bán nước bao giờ .

    Thế đồng chí có biết Hồ Quang là thằng nào không nhỉ ? Xét theo lý lịch thì
    thằng này xuất thân làm bồi tàu cho thực dân Pháp . Sau đó đi lính cho bọn bành
    trướng Tàu ,nghe nói đâu tới chức vụ thiếu tá lận . Sau đó về VN ,nhảy lên chức
    “cha già zân tộc” một cái rột ,bán nước cho Tàu ,giết hại anh em ,đáng phỉ nhổ .

   • noileo says:

    @Hoàng,

    Ai “chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN”?

    đảng viên cộng sản chân chính Minh/NGuyễn Ái Quốc từng rứơc giặc Pháp vào hà nội từ 19-5-1946, từng ký văn tự bán nước cho Pháp đặt VN vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2 từ 1946 đến 1949, chính là kẻ chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN

    năm 1950, lê gót sang tàu bưng ông nhổ cho Mao trạch Đông, cầu xin giặc tàu chống lưng đỡ đầu đánh phá VN, lập ngôi president eau cho Minh, đảng viên cộng sản chân chính Minh là việt gian, tay sai giặc tàu, là kẻ chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN

    *****

    đảng viên cộng sản chân chính hồ chí Minh/Nguyễn-Ái-Quốc-phản-quốc, phản bội Hoàng Đế Quang Trung, phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc, phản bội tổ tiên VN, rước giặc tàu vào Thăng Long mở ra một thời kỳ bẵc thuộc mới, là việt gian, tay sai giặc tàu, là tội phạm phản quốc bán nước, là kẻ chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN

    *****

    người lính quốc gia chống cộng sản, đánh việt cộng, là đánh bọn lính đánh thuê cho giặc tàu, là đánh bọn việt gian tay sai giặc tàu phản bội tổ quốc Việt nam, là đánh bọn chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN,

    người lính quốc gia chống cộng sản, đánh việt cộng, là bảo vệ dân tộc, đất nước và nhân dân VN

    người lính quốc gia chống cộng sản, đánh việt cộng, là đánh bọn tay sai giặc tàu xâm lược VN, là chống lại giặc tàu xâm lược Việt nam, không phải là “chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN” như bắc kỳ Hoàng xuyên tạc, vu cáo

   • UncleFox says:

    Lan says:
    13/11/2016 at 20:00
    @Hoàng – Đồng chí muốn phô trương cái đầu óc dốt nát của con cháu làng Ba Đình đấy ả Đi học bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa phân biệt được “chính phủ” và “chính thể” là gì à ?

    Đối với đảng, nhà nước và cán bộ ta thì
    _Chính phủ : gâu gâu,
    _Nhà nước : gâu gậu
    _Chính thể : gâu gâu
    _Tổ quốc : gâu gâu
    Nghĩa là 4 “nội dung” trên chỉ mang “nội hàm” … giống nhau thôi . Yêu cầu Lan không được “can thiệp vào công việc nội bộ” của nhà nước xã nghĩa chúng tôi, nhé !

   • Tudo.com says:

    @UncleFox:
    (Đối với đảng, nhà nước và cán bộ ta thì
    _Chính phủ : gâu gâu,
    _Nhà nước : gâu gậu
    _Chính thể : gâu gâu
    _Tổ quốc : gâu gâu)

    Tui cũng có đặt vấn đề. . .gâu gâu nầy của UncleFox với bác Trọng Lú, bác ấy bảo Đúng, đây là việc nội bộ nhà. . .CÚN của chúng tôi, các anh không nên xen vào.

    Tôi hỏi tiếp, thế nếu đồng chí Tập Cận Bình vĩ đại đặt vấn đề thì sao?
    Bác Trọng Lú cười tỏn tẻn nói, lúc đó chúng tôi sẽ. . .Sủa một cách nghiêm túc ạ!

 9. HN says:

  Tại VNCH không đi xâm lăng miền Bắc nên BV và VC mới có cơ hội sống sót tới ngày hôm nay. Miền nam VN , VNCH cuộc sống sung túc, no đủ, miền Bắc CSVN đói khổ nên phải ra sức chiếm miền nam VN để lấy thóc gạo về ăn, không chiếm được miền nam năm 1975 thì CSBV chết đói gần hết, may ra còn vài chục thằng.

  VNCH tuy bị tiêu diệt nhưng vẫn được nhân dân quí trọng, tuy CSBV và VC tuy còn sống tới ngày nay nhưng bị nhân dân khinh bỉ ghê tởm như những con chó ghẻ. Quan chức toàn là những thằng ăn cắp

  • Vinh says:

   VNCH cũng có kế hoạch “xâm lược” miền Bắc, chứng cớ là TT Diệm hô hào “Lấp sông Bến hải, Bắc tiến”. Nhưng khốn nổi là VNCH lo giữ bản thân mình chưa xong, phải nhờ hơn nửa triệu lính Mỹ và hơn 100 ngàn lính các nước đồng minh của Mỹ giữ giùm. Vậy mà VNCH chỉ tồn tại 21 năm và cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Vậy nên VNCH lấy tài năng và sức lực ở đâu ra để “xâm lược” miền Bắc. Ốc không mang nổi mình ốc, lấy sức đâu mà mang cọc cho rêu.

   • Tien Ngu says:

    Cán dạy sao, hát y như vậy…

    Diệm nào kêu gọi Bắc tiến, lấp sông Bến Hải?

    Hồi nào, ờ đâu?

    Nguyên nhân vì sao VNCH bị…tiêu diệt đâu nói anh Ngu nghe coi?

    Em chắc đọc sách…nổ của Văn tiến Dũng quá?

    Mẹ nó chớ, Kissinger không bắt tay với Trung Cộng, cúp vũ khí VNCH,
    là các em Cộng láo hãy còn…đứng điên cupo6ng2 vào thủ đô xâm lăng, Cộng quân ơi sẽ nát thây, tan tành như xác pháo đêm xuân…

    Lũ khốn gậy nên chiến tranh Nam Bắc, nội lực dân tộc VN bị kiệt quệ lâu dài.
    o, rốt cuộc đi làm con Tàu Cộng, lạy nó thấy mẹ, không thôi chẳng những biển đảo mất, mà nó còn lấy luôn cả cái xứ VN.

    Không nên nổ…ngu như bò kiểu Văn tiến Dũng cò mồi à.
    Bị thiên hạ chửi cha mắng mẹ ngàn năm nghe em…

    Lấy lại Hoàng Sa Trường Sa, biển Đông từ tay Tàu Cộng rồi hay …nổ.

    Thấy thương quá…

    Giờ này mà còn cái kiểu…hôm nay ta giết được 3 tên nguỵ, 4 tên Mỹ, hôm qua ta giết được …7 tên nguỵ. Hỏi bi nhiêu Mỹ nguỵ bị ta…giết!!!?

   • Trần Tưởng says:

    “VNCH cũng có kế hoạch “xâm lược” miền Bắc,” trích

    Xin hỏi là kế hoạch đó “cụ thể ” là như thế nào ? Bằng nghị quyết số mấy ?
    Xâm lược bằng cách nào ? Xử dụng không quân,hải quân,hay bộ binh ? Sau
    khi “lấp” sông Bến Hải, phải xây dựng bao nhiêu “đường mòn Ngô Đình Diệm”
    để quân đội bắc tiến ?

    Anh Vinh này coi bộ rành rẽ các kế sách quân sự của VNCH quá hả ? Nói
    thử nghe chơi ,hay chỉ giống như các đồng chí Vẹm ta ,bốc phét ngu đần ?

   • Tuan L says:

    Cho dù có cho vàng nhân dận miền nam cũng không ngu gì mà đánh ra Bắc, ngoài Bắc cơm có mà ăn, đánh ra Bắc thì ăn cái gì? ăn củ khoai hả, miền Bắc chết đói thì phải ra sức đánh miền nam để kiếm cơm ăn áo mặc
    Ngô đình Diệm không hề nói lấp sông Bến Hải, tin này do bộ máy tuyên truyền CS BV đưa ra, nó còn nói đồng bào miền nam đói khổ, cơm không có mà ăn nên miền Bắc phải giúp giải phóng miền nam

   • Minh Phương says:

    Từ đầu năm 1956, chính quyền đệ nhất VNCH tuyên bố và hô hào dân chúng chuẩn bị “Lấp sông Bến Hải, Bắc tiến” để tiêu diệt CS và chiếm miền Bắc, chiếm Hà Nội. Bằng chứng là hình ảnh những con tem của VNCH thời đó hô hào “Toàn dân đoàn kết, chuẩn bị Bắc tiến” đăng trên web “Diễn đàn Mẫu Tâm” và nhiều web khác của một số người Việt ở hải ngoại: http://mautam.net/forum/viewtopic.php?p=660838&sid=fb94009f3e6a674e3e9f892a4d2c8948

    Sau trận Ấp Bắc vào tháng 1/1963, tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn lạc quan về việc đánh chiếm toàn bộ miền Bắc. Vì vậy ông Diệm đã ra lệnh cho Phủ Đặc Ủy Công Dân Vụ chuẩn bị kế hoạch Bắc tiến, chiếm lại miền Bắc Việt Nam.’ – Edward Miller: http://www.amazon.com/Misalliance-United-States-South-Vietnam/dp/0674072987

    Có thời gian vào trung tâm lưu trữ quốc gia 2 (tại Sài Gòn) thì sẽ tìm ra vô số tài liệu của VNCH để lại nói về việc Ngô Đình Diệm hô hào “Lấp sông Bến Hải, Bắc tiến”. Tôi đã vào tìm để đọc nhiều lần.

   • Khánh Hưng says:

    CS nhận viện trợ súng đạn, gạo cơm từ hai cường quốc CS là LX và TQ, dùng chiêu bài chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, đập tan xiềng xích của Mỹ Ngụy,… để tấn công bạo lực, gây rối trật tự và trị an xã hội hòng cưỡng chiếm miền Nam gây biết bao thảm cảnh máu đổ, thịt rơi, biết bao gia đình ly tán, biết bao người mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất con, mất chồng,… ai đã ở trong hoàn cảnh ấy mới cảm nhận cái xót xa, đau đớn tột cùng trong tim !
    VNCH phải tự vệ với sự trợ giúp của các nước đồng minh: Úc, Đại Hàn, Tân Tây Lan, Thái Lan, Hoa Kỳ và Hoa Kỳ là quốc gia chính yếu viện trợ, bảo bọc VNCH trước sức tấn công hung hãn của CS Việt Nam và cả thế giới CS, dẫn đầu là LX và TQ. Ngày xưa chúa Trịnh tiến đánh chúa Nguyễn thì chúa Nguyễn có vài lần phản công nhưng trong chiến tranh VN, VNCH chưa bao giờ phản công VNDCCH vì quân viện từ Hoa Kỳ không có thì “lực bất tòng tâm”, mặc dù chiến sĩ và đồng bào miền Nam dư thừa can đảm, mưu trí và rất biết không thể đánh bại CS nếu chỉ đơn thuần chống đỡ để tự vệ. TT Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu, những người học cao, dư hiểu biết nên rất muốn tự chủ, độc lập trong chính sách xây dựng và bảo vệ quốc gia thông qua trợ giúp vật chất và tài chính của Hoa kỳ, một suy nghĩ đúng và hành động đúng vì nếu Hoa Kì bỏ rơi thì VNCH không thể dễ dàng thất bại như ta đã thấy vào năm 1975. Tiếc thay, người Mỹ không muốn một vị tổng thống như thế.
    Trên võ đài, ta không thể chỉ thủ hoặc công mà phải công thủ toàn diện thì mới mong đánh bại kẻ địch. Ta không thể trách quân dân miền Nam, đặc biệt các vị lãnh đạo quốc gia và các tướng lãnh, vì họ chiến đấu, xả thân bảo vệ miền Nam tự do là nhờ vào viện trợ, bị cúp viện trợ thì phải thua CS thôi !
    Làm thế nào để VN của chúng ta phải đi bằng hai chân của mình trong một không gian tự do, dân quyền và dân chủ, một vấn đề mà ai có tinh thần ái quốc bận tâm, canh cánh trong lòng.

   • Trần Tưởng says:

    Mẹ sư ! Chả hiểu anh Minh Phương nhà ta có phải cùng với tay Vinh ở trên
    là cùng một đứa hay không mà nói chuyện sao ăn trét . Đứa này …trét vào mặt
    đứa kia ,vui ra phết .

    Vinh thì bảo VNCH có kế hoạch “xâm lược” miền bắc ,Bắc tiến bằng giải
    pháp quân sự . Minh Phương lại bảo kế hoạch “Bắc Tiến ” được ông Diệm trao
    cho Phủ Đặc Ủy Công Dân Vụ tiến hành . Chữ nghĩa tôi cũng có giới hạn nhưng
    cũng không đến nỗi qúa dốt để hiểu chữ “công dân vụ” là một gánh hát cải
    lương .Thế anh MPhương nhà ta hiểu cái Phủ Đặc Ủy Công Dân Vụ như thế
    nào mà có thể đủ quyền lực để điều khiển xe tăng ,đại pháo ra tấn công miền
    Bắc ?

    Đem máy cày,máy kéo ,máy ủi đất ,lấp sông Bến Hải ,rào lại bằng hàng
    rào ấp chiến lược . Rồi đưa lưng ra đỡ đạn AK ???

  • Lan says:

   Một sự thật lịch sử, thưa các đồng chí vẹm. Đó là trong suốt 21 năm chiến tranh Việt Nam 1954 – 1975 không hề có bất cứ một trận bộ chiến nào trên lãnh thổ miền Bắc tức là từ vĩ tuyến 17 trở ra, dù chỉ ở cấp nhỏ cỡ như một tiểu đoàn. Đó là dữ kiện lịch sử. Các đồng chí không tin cứ tìm thử mà xem.

   Quân đội Việt Nam Cộng Hoà nếu có hành quân ra ngoài lãnh thổ miền Nam tức là qua Miên hay Lào thì cũng chỉ là để tiêu diệt hậu cần, chặn đường tiến của quân bác Minh râu. can ngăn các đồng chí vẹm đừng sinh Bắc tử Nam mà đau lòng mẹ già cô quạnh…

   Dân miền Nam hình như chỉ thích cơm ngon, không thích vẹo mồm nhá củ khoai của anh Minh râu, như trong bài hát này trước 1975…

   Nắng Đẹp Miền Nam – Hoàng Oanh trước 75

 10. Cựu bộ đội cụ Hồ says:

  Miền nam không công nhận VC và quân BV, miền nam đã đặt VC, BV ra ngoài vòng pháp luật
  Miền nam không công nhận cuộc chiến thống nhất năm 1975 khi CSBV xâm lăng miền nam, tại sao? bộ đội cụ Hồ vào Nam vơ vét thóc gạo, TV tủ lạnh, Honda, đồng hồ ba cửa sổ.. đem về Bắc
  Miền nam không công nhận sự thống nhất 1975 vì miền nam sung túc giầu có, miền Băc theo CS đói khổ, cơ hàn
  Đây là cuộc chiến ăn cướp chứ không phải thống nhất, ai thống nhất với thằng chết đói để bị bóc lột?

  • Huy says:

   “Miền nam không công nhận VC và quân BV” thì nó cũng giống như VC và Bắc Việt không công nhận VNCH và QLVNCH nên nó gọi VNCH là chính quyền ngụy, QLVNCH là quân đội ngụy (hoặc ngụy quyền, ngụy quân) thế thôi.
   Cái khác nhau ở chỗ: “Miền nam không công nhận VC và quân BV” nhưng nay chế độ, chính quyền và quân đội của miền Nam (tức là VNCH) đã chết gần 42 năm rồi. Còn VC và Bắc Việt không công nhận VNCH và QLVNCH thì nó vẫn còn sống trơ trơ đã gần 42 năm và không biết nó còn sống bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm nữa.

   • Người Gia Định says:

    CS đến đâu, dân sầu đến đó.

   • HN says:

    Tại VNCH không đi xâm lăng miền Bắc nên BV và VC mới có cơ hội sống sót tới ngày hôm nay. Miền nam VN , VNCH cuộc sống sung túc, no đủ, miền Bắc CSVN đói khổ nên phải ra sức chiếm miền nam VN để lấy thóc gạo về ăn, không chiếm được miền nam năm 1975 thì CSBV chết đói gần hết, may ra còn vài chục thằng.

    VNCH tuy bị tiêu diệt nhưng vẫn được nhân dân quí trọng, tuy CSBV và VC tuy còn sống tới ngày nay nhưng bị nhân dân khinh bỉ ghê tởm như những con chó ghẻ. Quan chức toàn là những thằng ăn cắp

   • Tudo.com says:

    Cái lối lãi nhãi nầy nghe hết sức quen, nhưng nghĩ kỹ thì thật. . .lạ!

    Cái lạ thứ nhất là “chính quyền nguỵ, quân nguỵ “đã chết gần 42 năm rồi mà hàng triệu người vẫn còn tưởng nhớ.
    Nhưng khốn nạn hơn nữa là đám VC ngày đêm đang mày mò tìm cách học hỏi để đi theo con đường VNCH đã xây dựng.

    Còn cái lạ thứ hai hỏi VC sống bao nữa thì tốt hơn nên hỏi khi nào cái xác VC được chôn cất tử tế nghe có lẻ nó. . .đở tủi hơn.
    Bởi nó đã trở thành cái xác không hồn khi mẹ Tầu của nó đã cắt cổ nó hồi tháng 2/1979, trong khi cha Nga nó đứng nhìn chứ chả thèm. . .vuốt mắt!

    Nó, VC còn lãi nhãi hằng ngày chẳng qua chỉ là. . .oan hồn, là bóng ma mà thôi.
    Bằng cớ là nó đi xin ăn đồ cúng quẫy trên toàn thế giới, thế giới kẻ thù “tư bản” nhe, chứ hồn cha Nga vong mẹ Tầu của có. . .cứt gì mà xin!

   • noileo says:

    Trích: “Còn VC và Bắc Việt không công nhận VNCH và QLVNCH thì nó vẫn còn sống trơ trơ đã gần 42 năm và không biết nó còn sống bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm nữa.” (bắc kỳ Huy)

    Vì thế mà miền nam, VNCH, [bị dính chùm vào bọn bắc kỳ cộng sản, bị dính chùm vào bọn cộng sản chân chính tay sai giặc tàu, bị dính chùm vào với cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa cờ đỏ tội ác của bọn tay sai giặc tàu, aka "đảng viên cộng sản chân chính", bọn tội phạm can tội rứớc giặc tàu vào Thăng Long], từ vị trí môt quốc gia dân chủ tự do, hơn hẳn lân bang, hơn hẳn cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa cờ đỏ tội ác con đẻ của giặc tàu, trở nên tụt hậu về mọi phương diện, kinh tế, giáo dục, chính trị, y tế, văn hóa xã hội, đạo đức xuống cấp, nhân tâm ly tán,

    Đó là “thành quả cách mạng” vỹ đại của các đảng viên cộng sản chân chính của cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa cờ đỏ tội ác con đẻ của Trung cộng, sinh ra từ hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục.

    Vì thế mà, biển đảo ViệtNam càng ngày càng bị thu hẹp, bị các đảng viên cộng sản chân chính học tập và làm theo đảng viên cộng sản chân chính hồ chí Minh/Lê-Chiêu-Thống-thế-kỷ-20/Nguyễn-Ái-Quốc-rước-giặc-tàu-vào-Thăng-Long, bán nước cứu đảng, để đựoc giặc Tàu chống lưng đỡ đầu, như giặc tàu đã chống lưng đỡ đầu việt cộng Minh, cho được lâu dài làm đầu nậu trấn lột Việt nam, đàn áp trí thức, giam cầm tuổi trẻ, bóc lột dân nghèo, mãi quốc cầu vinh, ăn cắp quốc khố,

   • noileo says:

    nhờ lanh mưu sáng suốt, như các đảng viên cộng sản chân chính thường xung tụng, biết kịp thời bán nước cứu đảng, đảng viên cộng sản chân chính hồ chí Minh/Lê-Chiêu-Thống-thế-kỷ-20/Nguyễn-Ái-Quốc-phản-quốc/Nguyễn-Ái-Quôc-rước-giăc-Pháp-vào-Hà-Nôi-1946/Nguyễn-Ái-Quốc-rứoc-giặc-tàu-vào-Thăng-Long-1954, đã được giặc tàu chống lưng đỡ đầu chia cắt Việt nam, ly khai Quôc Gia Việt Nam, dựng nên nhà nứoc tổ quốc xã hội chủ nghĩa cờ đỏ tội ác VNDCCH (dân chủ cộng hìa bìm bịp) con đẻ của giặc tàu, sinh ra từ hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, phục vụ giặc tàu mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới

    Không có nhà nước Trung cộng tại Trung hoa từ 1949, chẳng bao giờ có cái nhà nứơc tổ quốc xã hội chủ nghĩa cờ đỏ tội ác VNDCCH bìm bịp sinh ra từ hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục ,

    Không có nhà nước Trung cộng tại Trung hoa từ 1949, chẳng bao giờ bắc kỳ Huy, đảng viên cộng sản chân chính Bùi Minh Quốc, và các đảng viên cộng sản chân chính đồng đảng cộng sản Mao-ít Việt nam, aka “Lao động”,con đẻ của giặc tàu, sinh ra từ 1951, đội tiên phong của giặc tàu trên đường tiến vào VN mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, có cơ hội dựa vào giặc tàu mà múa gậy cộng sản, mà múa búa, múa liềm khủng bố nhân dân miền bắc, dựa vào bạo lực trung cộng áp đặt ách cai trị cộng sản độc tài toàn trị, chuyên chính vô sản phi nhân phản quốc phản dân tộc lên miền bắc VN

    Không có nhà nước Trung cộng tại Trung hoa từ 1949 chẳng bao giờ bắc kỳ Huy, đảng viên cộng sản chân chính Bùi Minh Quốc và các các đảng viên cộng sản chân chính có cơ hội, năm 1975, tràn vào VNCH đốt sách của người Nam, phục vụ Trung cộng bành trướng chủ thuyết Mác Lê Mao tội ác vào VIệt Nam

    Không có nhà nước Trung cộng tại Trung hoa từ 1949 chẳng bao giờ bắc kỳ Huy, đảng viên cộng sản chân chính Bùi Minh Quốc và các các đảng viên cộng sản chân chính có cửa làm lính đánh thuê phục vụ Trung cộng thảm sát hàng triệu, hàng triệu người nam, kéo dài & mở rộng địa bàn bắc thuộc xuống phía nam vỹ tuyến 17,

   • noileo says:

    Trí thức bắc kỳ xã nghĩa, bọn đảng viên cộng sản chân chính, đồng lõa với Trung cộng xâm lược Việt nam, đầu độc nhân dân, tiếp tay giặc Tàu tạo ra tinh thần nể sợ giặc tàu, tiếp tay giặc tàu Hán hóa miền bắc VN, bắt nhân dân phải tụng niệm, phải nghe các đảng viên cộng sản chân chính tụng niệm giặc tàu,

    bịp bợm gọi cuộc chiến tranh phản quốc, cuộc chiến tranh đảng viên cộng sản chân chính làm tay sai giặc tàu, năm 1955 rứơc giặc tàu vào Thăng Long mở ra môt thời kỳ bắc thuộc mới là “kháng chiến thần thánh”,

    Nước Việt Nam, trải qua bao ngàn năm lịch sử, khi hùng cừong thịnh vượng, khi tăm tối nhọc nhằn, chưa bao giờ mà lại có cái thứ “trí thức”, cái thứ “chân chính” ghê tởm như vậy

   • noileo says:

    Cuộc chiến tranh phản quốc, cuộc chiến tranh bọn cộng sản chân chính bịp bợm gọi là “kháng chiến thầnh thánh”, cuộc chiến tranh bọn cộng sản chân chính, năm 1955, rước giặc tàu vào Thăng Long sau khi giặc tàu đã bị Hoàng Đế Quang Trung NGuyễn Huệ đánh đuổi ra khỏi Thăng Long, ra khỏi bờ cõi Việt nam từ 166 năm trước, từ 1789, cuộc chiến tranh bọn tội phạm cộng sản núp dưới chiêu bài “kháng chiến” thu gom xương máu Việt nam dâng cho giặc tàu làm công cụ chiến tranh chia cắt VN, mở đừong cho giặc tàu tiến vào VN mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, chính là nguồn cội, là căn nguyên cuả mọi căn nguyên dẫn đến thảm trạng ngày nay cho Việt nam

Phản hồi