WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

6 Phản hồi cho “Đồng chí Trọng lú tự sướng khi đến Bắc Ninh”

 1. tt says:

  TBT ( Thích bắc Thuộc) Trọng nói rất là chí lý vì ” ta có bao giờ được như ngày hôm nay không?” hơn 70 tuổi rồi mà vẫn còn được Tập Cẩu cho nắm giữ chức vụ cao nhất đảng có toàn quyền sinh sát nhân dân trong tay, trong khi công chức nam giới bắt phải nghỉ hưu ở tuổi 60!

 2. says:

  Sao lạ thật, đảng CSVN là đỉnh cao trí tuệ và ưu việt, nhưng từ thằng Hồ chí Minh cho đến thằng Trọng Lú đều bị dân chúng chữi còn thậm tệ hơn cả Năm Cam trùm du đảng Sài gòn? Vậy thằng nào đáng tội đem ra xử bắn? Hồ chí Minh, Đổ Mười, Nông đức Mạnh, Lê khả Phiêu hay Trọng Lú? Có lẽ đây là những thằng phản quốc, dân tộc Việt từ thời Stalin cho đến Tập cận Bình. Vì chúng là những thăng Cộng sản quốc tế LIên sô đến Cộng sản Tàu, Cộng sản Việt Nam. Có lẽ chúng nghĩ thằng Mỹ ngu và ngớ ngẩn đến nỗi phải năn nỉ bắt tay với chúng để đưa nền kinh tế lẫn chính trị lên tầm quan trọng thế giới? Vừa ngu vừa tự tôn cho rằng Việt Nam và Cuba là cái nôi nhân loại để bảo vệ hòa bình thế giới. Đúng là thằng dốt cứ đòi làm giảng huấn đại học quốc tế,

 3. Nông đức Cống says:

  Đồng chí ví đồng bào trọng “Nú” tự hiếp dâm chữ nghĩa khi đến Bắc ninh.Gia đình trọng “Nú đạt danh hiệu gia đình văn hóa “Hàn Tín”[ "Danh tướng" tq nỗi tiếng với thuyết" lòn háng"]

 4. Tèo Chó says:

  Nhìn tổng quát, lỗ đít của Tâp chủ tịch có bao giờ thơm như thế nầy không?[Chuột bự trọng lú không vào trong bình mà chui vào lỗ đít của Tập chủ tịch cho tuyệt đối an toàn!]

 5. Thái Rúi says:

  Xi: mày nói hay không tùy mày nhưng tao báo cho biết là 2 quả tạc đạn mày tao đã… nắm gọn rùi nghe chữa !

 6. Tèo em says:

  Miệng trọng lú là lỗ đít của tập cận bình.Lỗ nào cũng thúi như nhau!

Leave a Reply to Tèo Chó