WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đội tuyển Pháp trở lại cố hương trước nỗi thất vọng tràn trề …

Huấn luyện viên Raymond Domenech và Captain Thierry Henry của đội tuyển Pháp

Djibril Cisse của đội tuyển Pháp đang kháng cáo trọng tài Oscar Ruiz khi ông cho Yoann Gourcuff "thẻ đỏ"

Sebastien Squillace, Djibril Cisse và William Gallas của Pháp rời khỏi "đối trường" sau khi bị đội tuyển Nam Phi hạ đo ván

Siphiwe Tshabalala của đội tuyển Nam Phi "in action"

Katlego Mphela (9) với quả bóng ghi bàn trước khung thành trong trận thư hùng giữa đội tuyển Pháp và Nam Phi

Nguồn FIFA

Shakira – Waka Waka (This Time for Africa)

Phản hồi