WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhận định về Tuyên Ngôn “Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân” của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

Cách đây khoảng một tháng, tôi nhận được qua email một bản Tuyên Ngôn mang tựa đề “Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân” của “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam” (viết tắt là MTGPMNVN). Nhóm từ MTGPMNVN này được viết ngay ở đầu và cả ở cuối Tuyên Ngôn. Thói quen của tôi khi đọc một bản văn hay một bản tuyên ngôn là trước tiên xem tác giả là ai. Biết tác giả là ai thì mình đã đoán được phần nào tư tưởng trong bản văn ấy hay ít ra là chiều hướng của bản văn ấy.

Tiêu chí của tuyên ngôn là “Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân” rất hợp ý tôi và hấp dẫn tôi, vì hiện nay đất nước Việt Nam đang hết sức lâm nguy trước mưu đồ thôn tính Việt Nam của Tàu cộng, và đảng CSVN đang sẵn sàng làm tay sai để tiếp tay giúp Tàu cộng thực hiện tham vọng ấy một cách dễ dàng, không cần nổ súng. Nhưng tác giả đứng tên bản tuyên ngôn này lại là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam”, tương tự như tên một tổ chức do Cộng sản miền Bắc đứng đàng sau điều khiển trước năm 1975 là “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam”, đã giúp Cộng sản miền Bắc thôn tính miền Nam. Vì thế, tôi lập tức hồ nghi rằng: biết đâu đây là kế của CSVN bày ra để lừa gạt người dân hay để đặt bẫy hầu bắt bớ, bỏ tù những ai yêu nước nhưng nhẹ dạ tin theo!? Trong quá khứ, CSVN đã từng làm những trò như vậy: chúng cho người giả bộ tổ chức chống cộng, hô hào lật đổ đảng CSVN, thậm chí phát cả vũ khí cho những người gia nhập… để rồi cuối cùng tất cả những ai tin theo đều bị chúng đưa vào tù hết.

Song đọc bản tuyên ngôn từ đầu tới cuối, tôi nhận ra nội dung tuyên ngôn hoàn toàn phù hợp với lập trường đấu tranh của tôi:

* Nào là “đã đến lúc mọi thành phần dân tộc phải đồng tâm hiệp lực đấu tranh quyết liệt để giải phóng Tổ quốc thoát ách thống trị độc tài” => Đúng vậy, đất nước hiện nay đang lâm vào tình trạng hết sức nguy ngập bị Tàu cộng thôn tính. Tới nước này mà các đảng phái, các tổ chức đấu tranh không chịu đoàn kết, hợp lực lại thành một lực lượng thống nhất để có sức mạnh đấu tranh tổng hợp thì coi chừng mất nước luôn!
   
* Nào là “sách lược ‘Trăm hoa đua nở’ chủ trương đấu tranh quyết liệt bằng tất cả hình thức và phương tiện khả dụng để thực thi quyền dân tộc tự quyết, kể cả bằng vũ lực khi cần thiết” => Như vậy là mọi đường lối hay sách lược đấu tranh chống độc tài, cho tự do dân chủ đều được chấp nhận, có thế mới đúng tinh thần dân chủ và mới đoàn kết các tổ chức được. Nếu ai cũng đòi mọi người phải đi theo sách lược của mình, không chấp nhận đường lối đấu tranh khác thì chỉ gây chia rẽ và bất hợp tác như đã từng xảy ra mà thôi.
   
* Nào là “mục tiêu cụ thể là lật đổ chế độ cộng sản để chấm dứt tình trạng nô lệ ngoại bang” => Đây đúng là điều tối cần thiết mà mọi người chống cộng hay tranh đấu cho tự do dân chủ đều mong ước và quyết tâm thực hiện.
   
* Nào là “không lấy khủng bố làm sức mạnh, không phương hại đến sinh mạng hay tài sản của dân, không thỏa hiệp với đảng CSVN để chia sẻ quyền lực trong bất cứ hoàn cảnh nào” => Dân chúng đã quá sợ cảnh giết chóc, cướp bóc, khủng bố do Cộng sản gây nên suốt hơn 6 thập niên qua nên rất sợ cảnh đó lại xảy ra. Họ cũng cực lực chống đối lập trường hòa hợp hòa giải với Cộng sản nhằm cùng chia sẻ quyền cai trị đất nước với cộng sản.
   
* Nào là yêu cầu Tàu cộng “1. Tôn trọng chủ quyền ở vùng biển và trên đất liền của nước Việt Nam; 2. Ngưng ngay kế hoạch khai thác bô-xít và uranium ở các vùng Tây Nguyên Việt Nam; 3. Chấm dứt mọi hành động hãm hại, sách nhiễu ngư dân, công nhân Việt Nam” => Đây chính là những gì mà cả người Việt trong và ngoài nước đang đòi buộc Tàu cộng phải thực hiện để bảo toàn lãnh thổ của tổ quốc, nhưng lạ thay đảng CSVN lại bắt bớ, bỏ tù những ai đòi hỏi Tàu cộng như vậy!

Tất cả những chủ trương của tuyên ngôn đều làm tôi thích thú và tâm đắc. Nếu có phải viết một tuyên ngôn vào thời điểm này thì hầu như tôi cũng chỉ viết được những gì tương tự như thế.

Tuy nhiên tôi vẫn hồ nghi: tuyên ngôn này có thể là một mưu kế của CSVN!? Nếu họ không viết hay như vậy thì làm sao hấp dẫn những người có lập trường quốc gia chống cộng theo họ được? Viết thật hay, lập trường “chống cộng” rõ ràng chưa phải là tiêu chuẩn chắc chắn hoặc đủ để xác định đó không phải là do cộng sản. Và tôi mường tượng rằng bản tuyên ngôn chắc hẳn sẽ kết thúc bằng một câu đại khái như: “Xin mời những ai đồng ý với lập trường “Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân” của tuyên ngôn này thì xin hãy vào trang web www.abcd.net (nào đó) để ghi danh, cho địa chỉ hay số điện thoại hoặc email để cùng lập thành một lực lượng hay tổ chức đấu tranh”. Nếu tuyên ngôn yêu cầu ghi danh như thế thì mọi người cần phải hết sức cẩn thận: Tuyên ngôn này có thể là thật, mà cũng có thể là giả. Nếu là giả thì đây là một cái bẫy để CSVN nhử mồi hầu bắt những người yêu nước nhưng nhẹ dạ cả tin… Nhưng đọc kỹ bản tuyên ngôn hai ba lần, tôi không thấy một câu nào tương tự như vậy. Vì thế có tích cực ủng hộ hay tham gia Mặt Trận cũng không sợ bị gài bẫy.

Những điều mà tuyên ngôn yêu cầu chỉ là:

“… khẩn thiết kêu gọi các anh chị em bộ đội, công an, cán bộ nhà nước đang bất mãn với chế độ cộng sản: hãy hết lòng vì dân, vì nước, tích cực tham gia yểm trợ cho công cuộc giải phóng dân tộc” => Đây là điều tối cần thiết để có thể lật đổ chế độ độc tài hiện nay. Sau một thời gian đấu tranh cho tự do dân chủ mà điều tối cần là phải thay đổi chế độ, tôi nhận ra rằng không có lực lượng nào có thể thay đổi chế độ nhanh chóng và dễ dàng hơn chính lực lượng quân đội và công an của cộng sản. Các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước cũng như hải ngoại cần phải tác động vào chính lực lượng này, khơi động lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cứu nước của họ, để họ đứng về phe đấu tranh dân chủ, để họ cùng đấu tranh với chúng ta, thay vì cứ đẩy họ về phe cộng sản do không mở rộng vòng tay đón nhận họ. Kinh nghiệm tại Đông Âu cho thấy: chế độ cộng sản bị lật đổ là do chính những người cộng sản. Nhưng sở dĩ họ làm điều này và làm thành công là nhờ những người đấu tranh dân chủ tác động trên họ và tích cực giúp đỡ họ. Bộ chính trị của CSVN rất sợ điều này xảy ra. Vì thế, ngăn cản điều này xảy ra chính là tiếp tay cho bộ chính trị CSVN. Trong bất kỳ cuộc chiến đấu nào, kẻ đâm sau lưng bao giờ cũng nguy hiểm và lợi hại hơn chính đối phương trước mặt.
   
“… kêu gọi toàn thể cựu cán bộ MTDTGPMNVN hãy ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì mục tiêu cuối cùng là sự xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và phồn vinh” => Đây chính là một đòn cân não vì các thành viên của MTDTGPMNVN bị Cộng sản miền Bắc lợi dụng như một công cụ để lật đổ chế độ tự do dân chủ ở miền Nam. Nhưng khi thành công, các thành viên của MTDTGPMNVN bị “vắt chanh bỏ vỏ”, bị bạc đãi, bị đối xử bất công, nhiều gia đình hoặc thân nhân của họ bị cướp trắng đất đai nhà cửa tài sản… Do đó họ rất bất mãn với chế độ hiện nay. Sự bất mãn này như một kho thuốc nổ hiện hữu ngay trong lòng chế độ, lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ. Vì thế họ sẵn sàng hợp lực với phe đấu tranh dân chủ để lật đổ chế độ tàn ác và bất công này. Nhiều thành viên của họ vẫn còn làm việc trong bộ máy của chế độ, nhưng lòng của họ không còn thuộc về chế độ nữa. Họ mong có được cơ hội tham gia đấu tranh một cách bình đẳng với mọi thành phần dân tộc khác, để tiếp nối cuộc đấu tranh dang dở. Sự khác biệt là đối tượng: ngày xưa họ tưởng lật đổ chế độ VNCH là giải phóng đất nước, nhưng bây giờ họ nhận ra chính chế độ Cộng sản mới là đối tượng cần phải lật đổ. Tôi không biết có bao nhiêu người thuộc MTDTGPMNVN cũ tham gia soạn thảo Tuyên ngôn của MTGPMNVN mới này, nhưng rõ ràng ở đây không có bên nào “chiêu hồi” bên nào, mà là mở rộng cánh cửa đấu tranh cho mọi thành phần.

Điều hết sức quan trọng là chúng ta phải xác định thật rõ ai mới là kẻ thù đích thực của dân tộc. Chỉ có bộ chính trị của đảng CSVN quyết tâm duy trì chế độ này bằng mọi giá, kể cả bán nước cho Tàu cộng, và những người sẵn sàng làm tay sai cho bộ này mới là kẻ thù của dân tộc mà thôi. Ngoài ra, tất cả đều là nạn nhân của chế độ mà chúng ta có bổn phận phải huy động vào cuộc đấu tranh chống độc tài toàn trị cộng sản. Tuyệt đối đừng đẩy những nạn nhân của chế độ vào hàng ngũ kẻ thù.

*… kêu gọi các anh em quân cán chính VNCH: hãy ủng hộ Mặt Trận bằng các hành động đấu tranh quyết liệt để phục hồi quyền sống, sự sống và danh dự đã bị chà đạp suốt ba thập niên qua, và để tạo điều kiện thành lập chính thể Đệ Tam Cộng Hòa…” => Đây là điều đương nhiên ai cũng hiểu. Các anh em quân cán chính của VNCH là người căm thù và không đội trời chung với cộng sản, vì họ bị cộng sản hành hạ, bạc đãi, cố tiêu diệt cho bằng được. Vấn đề của họ chỉ là: tuyên ngôn này có đáng tin tưởng để họ hưởng ứng hay không. Tôi nghĩ nếu đọc kỹ thì họ sẽ thấy toàn bộ tuyên ngôn này hoàn toàn đúng với nguyện vọng của họ, và dù xét thật kỹ thì họ cũng không thấy có một cái bẫy nào nhằm làm hại họ cả.
 
“… kêu gọi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước: hãy nhiệt liệt ủng hộ Mặt Trận bằng cách loan truyền rộng rãi khẩu hiệu: Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân!” => Việc vận động quần chúng để họ ý thức mối nguy hiểm hết sức to lớn nhưng cũng hết sức cận kề là họa mất nước vào tay Tàu cộng do đảng CSVN đang tiếp tay thực hiện là điều tối cần thiết để thực hiện một cuộc tổng nổi dậy của toàn dân. Vì thế khẩu hiệu “Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân!” là khẩu hiệu rất thích hợp cần được mọi người tích cực phổ biến rộng rãi trong quần chúng.
 
Một sáng kiến rất hay là “Huy hiệu nhận diện của MTGPMNVN là dấu ‘X’ (dấu gạch chéo). Hiệu kỳ cách mạng của MTGPMNVN là lá cờ CSVN với hai lằn màu đen gạch chéo lên ngôi sao vàng, ở vị thế bị lật ngược (đỉnh nhọn ngôi sao chỉ xuống dưới)”; “Trong trường hợp khẩn cấp, hiệu kỳ cách mạng tạm thời là phân nửa lá cờ của chế độ CSVN (bị xẻ làm đôi từ trên xuống dưới) với vị thế bị lật ngược”. => Cờ CSVN thì người dân trong nước rất dễ kiếm, rất dễ mua, và được lưu trữmột cách hợp pháp dù với số lượng nhiều. Chỉ cần một cục than, một lọ mực đen hay một thỏi mực tàu, một hộp sơn đen là có thể biến chúng thành cờ của MTGPMNVN. Ngay cả trường hợp không có than, mực, sơn, thì chỉ việc xé đôi lá cờ ra là có ngay hai lá cờ của MTGPMNVN. Đây đúng là kế “gậy ông đập lưng ông” rất thần diệu!

Và “Đồng bào hãy tỏ thái độ không chấp nhận chế độ độc tài bằng cách gạch chéo lên cờ cộng sản hoặc vẽ dấu ‘X’ lên những gì có nền màu đỏ ở bất cứ nơi đâu…” Đây là một việc tương đối rất dễ dàng mà người dân nào vụng về đến mấy cũng có thể làm được để bày tỏ thái độ phản đối chế độ. Người dân trong nước mà âm thầm làm trong đêm, biến mọi dấu hiệu của CSVN thành của MTGPMNVN, thì sáng ra là mọi người đều thấy dấu hiệu phản đối chế độ ở khắp nơi. Thật là một cách “biểu tình” rất khả thi và tương đối an toàn!

 “… kêu gọi các tổ chức, tập hợp đối kháng có chung khát vọng giải phóng đất nước: hãy cùng đứng lên nhân danh MTGPMNVN đấu tranh quyết liệt với chế độ độc tài, tự tổ chức hành động bằng các sáng kiến riêng, bằng mọi hình thức và phương tiện khả dụng, để cùng góp phần tạo nên tình trạng mất ổn định chính trị toàn diện ở Việt Nam, vô hiệu hóa khả năng thống trị của đảng Cộng sản, làm bàn đạp hữu hiệu cho công cuộc giải phóng đất nước. Mỗi tổ chức sẽ tự ghi nhận và công khai hóa thành quả hoạt động sau ngày chế độ cộng sản bị sụp đổ” => Huy động, khuyến khích mọi sáng kiến, mọi hình thức, mọi phương tiện và chấp nhận tất cả những phương thức đấu tranh, đó là một cách khôn ngoan huy động toàn dân tham gia vào cuộc đấu tranh này. Mục tiêu trước mắt là tạo tình trạng mất ổn định chính trị chứ không phải là mất ổn định xã hội, nghĩa là làm cho tất cả mọi người dân đều biểu lộ bằng một thái độ ôn hòa nhưng rõ rệt rằng họ không chấp nhận chế độ cộng sản. Một khi các bộ đội, công an, cán bộ cộng sản nhận ra toàn dân đều chán ghét chế độ qua những dấu hiệu rõ rệt đó, thì họ sẽ sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của người dân. Lúc đó, việc sụp đổ của chế độ sẽ trở nên dễ thực hiện hơn rất nhiều.

“… kêu gọi các đoàn thể chính trị ở trong và ngoài nước: hãy tham gia, ủng hộ chủ trương đấu tranh quyết liệt của Mặt Trận, toàn phần hay từng phần, bằng cách chính thức công bố hoặc âm thầm hỗ trợ” => Hiện nay, MTGPMNVN chỉ được biểu hiện qua tuyên ngôn này, hoàn toàn chưa xuất hiện một cơ cấu hay tổ chức nào rõ rệt… Việc tham gia vào Mặt Trận là việc riêng khởi đầu và tạm thời chỉ xảy ra trong nội tâm người tham gia. Người tham gia có thể hoạt động cách riêng rẽ hay theo nhóm tự phát, và hành động thế nào là tùy theo sáng kiến riêng của mình. Do đó, công an cộng sản có muốn lần ra manh mối để bắt bớ cũng không thể làm được.

Còn một vấn đề khá quan trọng là MTGPMNVN chỉ muốn giải phóng miền Nam Việt Nam thôi à? Thế còn miền Bắc thì sao? Thưa, đây có thể là vấn đề chiến thuật chiến lược: làm một nửa thì chắc chắn dễ hơn làm toàn thể. Và một khi miền Nam đã được giải phóng khỏi ách thống trị độc tài cộng sản, thì cộng sản ở miền Bắc chắc chắn không thể tồn tại được. Vì thế, xin đồng bào miền Bắc, cũng như các nhà đấu tranh dân chủ miền Bắc, hãy tích cực ủng hộ tuyên ngôn này và tham gia vào Mặt Trận này. Nó không dành riêng hay chỉ nhắm giải phóng miền Nam, mà là toàn đất nước.

Hiện nay, công cuộc đấu tranh trong nước hết sức khó khăn. CSVN không chấp nhận bất cứ một hình thức đấu tranh nào, dù có chính đáng, hợp pháp, ôn hòa bất bạo động đến đâu đi nữa, hễ bất lợi cho quyền độc tài toàn trị của họ là họ bắt tù với một tội danh gán ghép hết sức phi lý nào đó. Gương cô Phạm Thanh Nghiên, chỉ biểu tình một mình ngay trước cửa nhà mình với khẩu hiệu “Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam”, thế mà cũng bị bắt giam cả một năm nay chưa xét xử, là một bằng chứng điển hình. Nếu đấu tranh ôn hoà thật quyết liệt và mạnh mẽ thì kết quả là tổn thất lực lượng, tổn thất lực lượng thì không còn người để đấu tranh. Khối 8406 sau một thời đấu tranh ôn hoà thật mạnh mẽ thì kết quả là khoảng 3/4 số chiến sĩ năng nổ đấu tranh bị đưa vào tù. Đã có khoảng 40 thành viên đấu tranh năng nổ bị đưa vào tù, nhưng mới chỉ có khoảng 10 thành viên được thả trong hơn 2 năm qua. Nhưng nếu đấu tranh không quyết liệt thì sẽ chẳng đi đến đâu. Vậy phải làm sao đây?

Tuyên Ngôn này của MTGPMNVN đề một phương cách huy động toàn dân đấu tranh một cách tương đối dễ dàng và an toàn để tất cả mọi người dân đều có thể tham gia. Nếu được mọi người trong nước hăng hái hưởng ứng với sự tiếp tay tích cực của người Việt hải ngoại, chắc chắn cuộc đấu tranh sẽ tiến thêm một bước rất dài nữa. Đó là một cách chuẩn bị hữu hiệu để lực lượng giải phóng toàn diện Việt Nam có thể xuất đầu lộ diện để giải cứu đất nước.

Houston, ngày 7-10-2009

Bài do tác giả gửi đăng

15 Phản hồi cho “Nhận định về Tuyên Ngôn “Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân” của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam”

 1. Người Việt says:

  Với sự uất hận và chán ngán cùng độ bọn CS, thì bất cứ ai hay nhóm nào có mục tiêu loại CS để cứu nước, cứu dân tộc, thì dân đều muốn ủng hộ. Tuy nhiên sự nghi ngờ THẬT-GIẢ là trở ngại lớn nhất, vì CS quá tinh vi trong sự lừa đảo dân và giết hại dân.
  Vấn đề của các nhóm hoạt động dân chủ là giúp đem ánh sáng và niềm tin cho dân vào một “đối tượng” vừa mới xuất hiện như thế này, để dân biết mà quyết định.
  Tin này được trang ĐCV đưa lên, có mang một dấu hiệu gì không?
  Vấn đề quan trọng là những tờ báo mạng hoạt động cho tự do dân chủ, xin đừng làm phương tiện thông tin cho những cái GIAN GIẢ, có thể gây ngộ nhận là ủng hộ, từ đó đưa dân đến lầm lẫn nguy hại!
  Xin Thượng Đế từ nhân thương dân Việt, hãy quy tụ những người, những phong trào tranh đấu vì đại nghĩa,cho họ được đủ khôn sáng và lòng quảng đại mà liên kết với nhau hầu đi đến thành công, chứ đừng chia rẽ, cá nhân! HỢP QUẦN GÂY SỨC MẠNH!

 2. Bà Điểm says:

  Giải Phóng VN nữa ? Chuyện lạ !

  Hãy nhớ:
  Từ 1954 đến 1975, Hồ rợ và bọn Bắc rợ nhất định ” giải phóng miền Nam ” và xưng hùng,xưng bá, Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc.
  Nhưng, sau 75 bọn Rợ đã. . .ĐƯỢC Giải Phóng Ngược .
  Bây giờ, dân VN đang âm thầm tìm cách xiết cổ cái chế độ…Chó Đẽ sắp thành…Trâu Sanh đó nên bọn chúng lại bày trò mới.

  Quí vị đừng phí thời giờ bàn luận với cái đám…SÚC SANH đó, chấm hết.
  Bà Điểm,
  Chợ Bến Thành, Sài Gòn 1/3/2013

 3. Dương Triệu says:

  Em đồng ý với kiểu đấu tranh như thế này!
  Em chán nản với chết độ cộng sản lắm rồi. Nếu được chọn chết như thế nào, em sẽ chọn chết cho con cháu mình có cuộc sống tốt đẹp hơn!

  Cái tên chẳng quan trọng lắm. Chỉ cần đảm bảo được các tiêu chí như là mục đích đấu tranh, thành phần đấu tranh bla bla…

  Em cần một người đi đầu!

Phản hồi