WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phở du nhập một cách thân thiện vào cộng đồng người Hoa

Một khán giả người Hoa mới đây được dạy cho cách nấu một món ăn hết sức phổ thông của người Việt, đó là món Phở.

Trong phần nấu ăn ở mục “Living in L.A.” mới đây, người điều hợp chương trình Shelley Liu bày cho khán giả cách nấu món phở bò dùng với đồ chế biến của Quốc Việt.

Bà Liu nói: “Phần lớn người Hoa vào nhà hàng để thưởng thức các món ăn Việt Nam. Với sản phẩm này của Quốc Việt, họ có thể tự nấu phở tại gia và thêm gia vị của người Hoa cho hợp khẩu vị của mình.”

Không rõ Quốc Việt có phải là sản phẩm nấu ăn đầu tiên có mặt trong cộng đồng người Hoa không. Nhưng chủ tịch Công ty Quốc Việt, Teresa Nguyễn nói rằng rất lấy làm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam.

Trong một chương trình do hệ thống truyền hình IAVC chủ trì, tổng lãnh sự Trung Quốc, Chen Huai Zhi, khi được hỏi ông nghĩ gì về việc văn hóa Việt Nam du nhập vào cộng đồng người Hoa, thì ông này đáp: “Hoa Kỳ là một quốc gia gồm nhiều chủng tộc quần sinh bên nhau. Sự trao đổi văn hóa này khiến các sắc dân hiểu nhau hơn.”

Amanda Lee, chủ tịch IAVC, phát biểu rằng, mục tiêu của hệ thống truyền hình này là vươn đến với giới trẻ người Mỹ gốc Á, giúp họ hiểu các nền văn hóa dị biệt. Du nhập món ăn của sắc tộc khác như phở chẳng hạn, khiến họ học hỏi được thêm về các sắc dân.

Ðược hỏi đây có phải lần đầu tiên mà bà Liu nấu phở trong chương trình nấu ăn của bà không, thì người dẫn chương trình này đáp: “Tôi thấy sản phẩm này bày bán trong tiệm từ lâu rồi, trước khi được biết bà Teresa, chủ nhân của Quốc Việt. Tôi nấu thử ở nhà, hóa ra có thể nấu quá nhanh và dễ.”

Vì cách phát âm chữ “phở” của bà Liu quá chuẩn, khiến người ngoài có thể nhầm bà ta là người Việt. Bà Liu cười nói: “Ðâu phải vậy, chính Teresa là người dạy tôi phát âm cho đúng chữ đó.”

IAVC, tức International Audio Visual Communication, được phát hình trên băng tần 44.69 ở Los Angeles. Quốc Việt là sản phẩm Việt Nam đầu tiên được đem dùng trên đài truyền hình.

Nguồn: Người Việt

Phản hồi