WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt giữ để thi hành lệnh quản chế

Ông Nguyễn Bắc Truyễn

Lúc 10 giờ sáng nay, 31 tháng 8, ông Nguyễn Bắc Truyển đã đến UBND xã Phạm Văn Hai để làm việc với công an về việc thi hành lệnh quản chế theo giấy mời do thiếu tá công an Nguyễn Quốc Thái ký. Cũng nên nhắc lại, ông đã bị nhà cầm quyền Hà Nội tuyên án 3 năm rưỡi tù và 2 năm quản chế về tội danh gọi là “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”.  Sau khi đến công an xã làm việc thì gần 11giờ cùng ngày, công an Thành Phố đã bất ngờ đem xe đến chở ông Nguyễn Bắc Truyễn về Phường Nguyễn Cư Trinh để làm thủ tục thi hành lệnh quản chế.

Hiện nay ông Truyển vẫn còn bị giữ ở Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Sài Gòn.

Phản hồi