WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bốn đảng viên Việt Tân bị bắt

Trong thông cáo báo chí ra ngày hôm nay, đảng Việt Tân (tên tắt của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng), có trụ sở tại hải ngoại công bố danh tính 4 đảng viên của họ bị bắt giữ trong thời gian gần đâu. Đó là các ông, bà:

1. Ông Phạm Minh Hoàng, 55 tuổi, giảng viên Đại Học Bách Khoa Sài Gòn, bị bắt giữ ngày 13/8/2010 tại Sài Gòn.

2. Mục sư Dương Kim Khải, 52 tuổi, thuộc Hội Thánh Tin Lành Menonite Việt Nam, bị bắt giữ ngày 10/8/2010 tại Sài Gòn.

3. Bà Trần Thị Thúy, 39 tuổi, tiểu thương, bị bắt giữ ngày 10/8/2010 tại Đồng Tháp.

4. Ông Nguyễn Thành Tâm, 57 tuổi, nông dân, bị bắt giữ ngày 18/7/2010 tại Bến Tre.

Thông báo này đã chính thức thừa nhận, giảng viên Đại học Tp. HCM Phạm Minh Hoàng là thành viên của đảng này.

Ông Hoàng bị bắt hồi tháng trước, lý do chủ yếu mà nhà cầm quyền đưa ra là “có người khai ông là thành viên của Việt Tân”. Trong thông báo ít hôm sau khi ông Hoàng bị bắt, Việt Tân không khẳng định hay phủ nhận đây là thành viên đảng mình.

Ông Hoàng cũng là tác giả một số bài viết với bút danh Phan Kiến Quốc.

Bà Lê thị Kiều Oanh đã viết 2 lá thư kêu cứu gửi các cơ quan báo chí và nhà chức trách về trường hợp của chồng bà. Trong lá thư thứ 2, bà cho biết, ông Hoàng đã bị tống đạt quyết định tạm giam 4 tháng và bị tình nghi vi phạm điều 79 pháp luật Việt Nam.

Trong 4 thành viên vừa bị bắt, ông Hoàng có quốc tịch Pháp, những người còn lại mang quốc tịch Việt Nam. Họ bắt tranh đấu như những dân oan trước khi trở thành đảng viên Việt Tân.

Cũng như nhiều đảng phái chính trị được thành lập ở hải ngoại, Việt Tân luôn bị coi là đảng “khủng bố” và những hoạt động, dù bất bạo động luôn bị chính quyền Việt Nam khép vào tội danh “lật đổ”.

© Đàn Chim Việt

Phản hồi