WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Công an bao vây, bắt giữ và giải tán dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng

HÀ NỘI, Việt Nam: Tin từ Hà Nội cho hay đêm qua, khoảng 100 công an đã bao vây và xua đuổi dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

Khỏang 30 người bị giữ. Những người này hiện bị tạm giữ tại trại xã hội ở Đồng Dầu-Lộc Hà, huyện Đông Anh ngoại thành Hà Nội. Một số vẫn liên lạc được với bên ngoài bằng điện thoại.

Trong danh sách những người bị bắt giữ có những dân oan miền Bắc như Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh và nhiều người từ các tỉnh phía Nam như Trà Vinh, Tiền Giang, Bình Dương.v.v. Một số trong đó là dân tộc thiểu số.

Vẫn theo những tin tức chúng tôi nhận được thì một vài dân oan trong số những người bị bắt tuyên bố sẽ tuyệt thực để phản đối.

Từ nhiều năm nay, vường hoa Mai Xuân thưởng luôn là địa điểm tụ tập khiếu kiện của hàng trăm dân oan từ mọi miền của đất nước, liên quan tới nhiều vấn đề, nhưng nhiều nhất vẫn là đất đai. Việc công nghiệp hóa đã dẫn tới nhiều bà con nông dân mất đất canh tác, đền bù không minh bạch, thỏa đáng cộng với sự tham nhũng của các quan chức địa phương dẫn tới sự bất bình của dân quê.

Nhiều người chầu chực khiếu kiện cả năm trời ở Hà Nội sau khi đơn từ của họ không được các cấp ở địa phương giải quyết.

Một số dân oan từ việc khiếu kiện liên quan tới đất đai hay những quyền lợi cá nhân sau một thời gian đã chuyển sang tranh đấu đòi dân chủ như trường hợp của chị Hồ Thị Bích Khương, Thu Trang, Thu Duyên.v.v.

Dân oan mặc áo "HS- TS- VN"

Mỗi lần, trước một sự kiện lớn nào đó diễn ra tại thủ đô thì những dân oan lại bị bao vây, xua đuổi, một số tạm lánh về quê, để khi tình hình yên ổn thì khiếu kiện tiếp.

Lần này, có thể là chiến dịch càn quét nhằm làm trong sạch đường phố nhân kỉ niệm đại lễ Ngàn năm Thăng Long- Hà Nội bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 10/10 đúng ngày giải phóng thủ đô.

Đại lễ diễn ra trong 10 ngày nhưng đã được chuẩn bị cả năm trời nay và tiêu tốn khoảng trên 4 tỉ đô-la.

© Đàn Chim Việt

Phản hồi