WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Úc Châu trong sứ mạng dân chủ hóa Việt Nam

Chợ Tết, một nét sinh hoạt văn hóa của cộng đồng Việt tại Úc

Mỗi hai năm Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc châu lại tổ chức Đại Hội nhằm thảo luận, quyết định hướng đi chung và bầu ra một tân Ban chấp hành liên bang để thi hành Quyết Nghị Đại Hội. Tiêu đề Đại Hội lần này là “35 Năm Người Việt Định Cư tại Úc: những thành tựu và thử thách” đựơc tổ chức tại Melbourne trong ba ngày 17, 18 và 19 tháng 9 năm 2010, với sự hiện diện tất cả 8 Cộng Đồng tiểu bang và lãnh thổ.

Chiều 17/9/2010, một buổi tiếp tân để chào mừng các phái đòan Tiểu bang và Lãnh thổ về tham dự Đại Hội đã được tổ chức tại dinh Toàn Quyền tiểu bang Victoria, do Tòan Quyền Giáo sư Tiến sĩ David De Ketser chủ toạ. Thủ hiến Victoria và lãnh tụ đảng Đối lập tiểu bang cũng đã cử đại diện tham dự. Ông Toàn Quyền đã bày tỏ lòng ngưỡng phục đến những đóng góp và thành công của cộng đồng người Việt tự do tại Úc châu.

Đại Hội đã chính thức khai mạc sáng 18/9/2010. Từ Quốc Nội hai vị lãnh đạo Phong Trào Dân Chủ: Hòa Thượng Thích Không Tánh và Linh mục Nguyễn Văn Lý (Khối 8406) đã gởi thơ chúc Đại Hội thành công để đẩy mạnh diễn trình giải thể chế độ cộng sản. Diễn văn của quan khách Úc gồm dân biểu Luke Donalleland đại diện Chính Phủ Lao Động Victoria, dân biểu Gorden Phillip đại diện đối lập, Thị Trưởng thành phố Dandenong, bà Jenny Tan đại diện Ủy Ban Sắc Tộc Sự Vụ. Ngòai ra còn có sự hiện diện của dân biểu Murray Thompson đảng Tự Do. Hai dân biểu Luke Donalleland và Murray Thompson là những người bạn luôn gắn bó với cộng đồng và với Phong Trào Đấu tranh cho Dân Chủ tại Việt Nam .

Ông Nguyễn Thế Phong chủ tịch CĐNVTD tại Úc châu đã chào đón, đáp lời quan khách và khai mạc Đại Hội. Trong bài phát biểu ông Phong đã nhấn mạnh đến việc cộng đồng chúng ta đang gặp nhiều thử thách do Nghị Quyết 36 của đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Sau đó trước Đại Hội ông Phong đã thuyết trình đề tài này: “Đối Phó với Nghị Quyết 36”.

Theo ông Phong trong 35 năm qua Việt cộng vẫn luôn luôn gởi người ra hải ngọai đánh phá gây chia rẽ để chúng ta không còn khả năng hướng đến việc hổ trợ phong trào đấu tranh cho tự do và dân chủ tại quê nhà. Sự trưởng thành trong đấu tranh chính trị với cộng sản chính là thành tựu to lớn nhất và do công sức của nhiều người thuộc nhiều thế hệ trong suốt 35 năm qua. Ông nhấn mạnh việc Việt cộng sử dụng NQ 36 để hướng dẫn và những khỏan tài chánh to lớn trợ cấp cho bọn cộng sản nằm vùng tăng cường họat động gây bất ổn cộng đồng.

Chúng ta nay là người Úc, mọi đe dọa và phá họai cộng đồng chúng ta là trực tiếp đe dọa và phá họai an ninh nước Úc. Do đó việc chống lại NQ 36 không phải chỉ là trách nhiệm của cộng đồng chúng ta mà là trách nhiệm chung của nước Úc. Ông kêu gọi cộng đồng chúng ta hãy tố cáo, hợp tác với chính phủ và các cơ quan công quyền để đập tan những hoạt động phạm pháp, đe dọa đến sự tự do và an nguy của người dân và nước Úc do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gây ra.

Thứ bẩy tuần này ngày 25/9/2010 tại Footscray Victoria, cộng đồng sẽ xuống đường đến từng cơ sở của cái gọi là “Hội Doanh Nhân Việt Nam – Australia” để lên án các thành phần trở cờ như Trần Bá Phúc, Phan văn Danh khởi động một cao trào tích cực chống NQ 36 của Việt cộng tại hải ngọai.

Ông Phong đã đề ra nhiều giải pháp và đã nhấn mạnh việc việc CĐNVTD hải ngọai cần tổ chức thành một cơ cấu thế giới thì mới có thể chống lại NQ36 một cách có hiệu quả.

Một cơ cấu CĐNVTD hải ngọai, một tiếng nói chung là đề tài thuyết trình kế tiếp của ông Võ Minh Cương “Nghị Hội Cộng Đồng Người Việt Hải Ngọai”. Ông Cương nhấn mạnh việc một cơ cấu thống nhất mới có thể tập trung được nội lực để hướng đến giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam . Đề tài này đã tạo ra khá nhiều tranh luận. Tựu chung mọi người đều đồng ý đây là một chuyện phải làm. Nhưng cần làm thế nào để cơ cấu này có thể làm việc hiệu quả vì vậy cần phải bàn luận kỹ lưỡng, phải thăm dò và tham khảo các Cộng đồng hải ngọai trước khi tiến hành tổ chức Nghị Hội.

Một số tham dự viên đại diện các Tổ Chức Chính Trị đóng góp rằng mọi diễn trình để hình thành cơ cấu này cần có sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị. Vì chính các tổ chức chính trị là một phần của cơ thể cộng đồng. Phần cơ thể này lại rất năng động và kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Một số tiểu bang, như Victoria, NSW,…, từ lâu đã xây dựng một cơ cấu Ban Chấp Hành làm việc với sự cố vấn của các Hội Đòan Tổ Chức đây là một mô hình rất khả thi có thể áp dụng vào cơ cấu CĐNVTD Hải Ngọai.

Thực ra đề tài này đã được thảo luận trong kỳ Đại Hội trước đây và cũng có thể vì lo sợ sự thành công của cơ cấu CĐNVTD hải ngọai sẽ góp phần giải thể chế độ cộng sản mà trong vòng hai năm qua CĐNVTD tại Úc châu đã bị cộng sản tăng cường nỗ lực đánh phá. Hai năm qua là hai năm đầy thử thách để chứng tỏ sự trưởng thành trong khói lửa của CĐNVTD tại Úc châu.

Đương nhiên khi chúng ta đã quyết tâm chống lại NQ36 và đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam thì chúng ta phải trực tiếp lên án và trực diện đối đầu bọn Việt gian Việt cộng. Và cũng vì đang sống tại Úc chúng ta cần phải có những cố vấn về luật pháp và phải có tài chánh để sẵn sàng khi bị bất cứ ai đưa ra tòa. Những điều nêu trên là đề tài của ông Lê Công và Đại Hội đã quyết định sẽ thành lập một Ủy Ban Cố Vấn Pháp Lý và Quỹ Pháp Lý cho Cộng Đồng.

Nhân tham dự Đại Hội lần nay tối 18/9/2010 các thành viên Khối 8406 tại Tây Úc, New South Wales và Victoria đã tổ chức một cuộc họp Khối 8406 tại Úc châu nhằm thảo luận đẩy mạnh một số công tác: văn nghệ, thông tin và ngọai vận nhằm phục vụ Quốc Nội từng bước đứng lên giải thể chế độ độc quyền độc đảng cộng sản.

Bài thuyết trình cuối cùng của luật sư Lưu Tường Quang về nhu cầu phải hòan tất một bản Nội Quy mới đáp ứng hiện tại và tạo một hướng đi cho tương lai. Luật sư Quang cho biết Bản Nội Quy hiện tại chưa có hai phần Sứ Mạng và Viễn Kiến , tòan Đại Hội đã đồng thuận thêm vào như sau:

Mission / Sứ mạng: Kết hợp các thế hệ người Việt tự do trong nỗ lực đóng góp vào xã hội đa văn hoá đa nguyên Úc Châu và đấu tranh cho một nền dân chủ pháp trị và nhân quyền tại Việt Nam .

Vision / Viễn Kiến: Hướng đến một xã hội định cư hài hòa Úc Châu và đất nước cội nguồn Việt Nam độc lập, dân chủ, tự do và phú cường.

Người Việt tại Úc châu luôn luôn hướng về Quê Cha Đất Tổ và vận động dân chủ hóa Việt Nam . CĐNVTD tại Úc châu chỉ chấp thuận một chính quyền Việt Nam dân chủ do dân bầu ra dưới sự giám sát Quốc tế.

Để thực hiện được Sứ Mạng đã đề ra luật sư Quang cũng đưa ra một bản nháp Nội Quy để thảo luận. Bản nháp này hướng đến việc xây dựng lại cơ cấu bằng cách trao thêm trách nhiệm và quyền lực cho Ban Chấp Hành. Luật sư Quang đã đề nghị thay cơ cấu Hội Đồng Quản Trị với “Chủ tịch Cộng đồng Liên Bang mãn nhiệm, Chủ tịch đương nhiệm, các vị chủ tịch Cộng Đồng cấp tiểu bang và lãnh thổ là thành viên đương nhiên của của Hội đồng Quản Trị”. Bằng một Hội Đồng Cố Vấn với chỉ “Chủ tịch Cộng đồng Liên Bang vừa mãn nhiệm, Chủ tịch đương nhiệm, các vị chủ tịch Cộng Đồng cấp tiểu bang và lãnh thổ là thành viên đương nhiên của của Hội đồng Cố Vấn”.

Đề nghị nói trên khác với Nội Quy hiện nay về vai trò cố vấn và chỉ một (1) Chủ tịch Cộng đồng Liên Bang vừa mãn nhiệm. Đề nghị này giúp Nội Quy của Cộng Đồng tương tự hơn với các Tổ Chức Hiện Đại Tây Phương và để tránh việc các cựu Chủ tịch Cộng đồng Liên Bang vì một lý do gì không thể tiếp tục sứ mạng đã được cộng đồng giao phó mà theo Nội Quy đang sử dụng thì vẫn còn quyền lực.

Luật sư Lưu Tường Quang còn nhấn mạnh việc chúng ta cần thay đổi cách làm việc nặng văn hóa Việt Nam không còn thích hợp với thời đại hay môi trường sinh họat dân chủ tại Úc. Thí dụ trước đây khi có hai vị đồng phiếu thì vị lớn tuổi sẽ đắc cử. Luật sư Quang đề nghị ngược lại Nội Quy sẽ chính thức công nhận nếu hai vị đồng phiếu thì vị nhỏ tuổi sẽ đắc cử và nếu hai vị cùng tuổi thì vị thuộc phái nữ sẽ đắc cử.

Các thay đổi đều gây nhiều bàn thảo và tranh luận vì thế Đại Hội đã quyết định giao cho CĐNVTD tại NSW bàn thảo và sọan lại.

Phần cuối của Đại Hội là Ban Chấp Hành tiểu bang và lãnh thổ bầu ra một Ban Chấp Hành Liên Bang. Kết quả Đại Hội đã tín nhiệm một Ban Chấp Hành rất trẻ trung nhưng đầy kinh nghiệm cộng đồng và đấu tranh. Ở độ tuổi dứơi 50 có hai ông Ông Nguyễn Thế Phong (VIC) Chủ tịch và Ông Lê Công (ACT) Phó Chủ tịch Ngoại Vụ. Ở độ tuổi dưới 40 có Luật sư Võ Trí Dũng (NSW) Phó Chủ tịch Nội Vụ và Cô Trịnh Mailan (VIC) Tổng Thư ký. Vừa qua 20 tuổi có Cô Kim Sunhi ( VIC ) Thủ Quỹ . Tính ra trung bình quý vị Tân Ban Chấp Hành chỉ ở khỏang 35 tuổi cùng tuổi với 35 Năm Người Việt Định Cư tại Úc để đủ năng lực và khả năng tiếp nhận sứ mệnh dân chủ hóa Việt Nam.

Melbourne, Úc Đại Lợi

22/09/2010

© Nguyễn Quang Duy

© Đàn Chim Việt

Phản hồi