|

Những con số

Trong một lớp học, thầy hỏi:

“Từ những con số 0,1,2,3,4,5,6,7, em nào có thể thêm các từ vào để ghép với các
số này thành câu có nghĩa không? ”

Một bàn tay giơ lên:

Trò trả lời:
“Thưa Thầy, ta đi du lịch 7 ngày,

6 đêm,

ở khách sạn 5 sao,

tầng thứ 4

phòng số 3

gồm 2 người nhưng…

chi? co’ 1 giường và…

0 ai có quần áo cả!!!”

Nhận qua e-mail

Phản hồi