WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vụ án 1000 con bọ xít

“Sau 4 tiếng, các chuyên gia Viện sinh thái vẫn không thể bắt được hết số bọ xít hút máu gần 1.000 con trong kho củi khoảng 3m2 tại một nhà dân ở huyện Từ Liêm, Hà Nội…”

Cảm ơn VNExpress đã đăng tin kịp thời, giúp tôi công bố một kế hoạch phá hoại tuyệt mật của bọn cơ hội hăng bọ xít.

Trước hết xin quý vị lưu tâm đến các chi tiết rất lạ, tưởng như tình cờ:

- BỌ XÍT (hăng bọ xít), bỏ dấu thì cũng như đoàn quân khai thác BOXIT.

- HÚT MÁU NGƯỜI (Hút máu tức là bóc lột, Người ở đây tất nhiên là người dân, người nghèo) Màu bùn đỏ bô xít cũng như màu máu.

- Con số  1000 ( trùng với hội chứng 1000, trong Đại lễ 1000 năm Thăng long cái gì cũng ứng với con số một nghìn)

- Tên khoa học của bọn Bọ xít này có gốc PHÁT XÍT (Triatoma rubrofassiata).

Bây giờ xin kể đầu đuôi. Số là sau một đêm bị rệp cắn, tôi bị sốt cao một trận gần chết, nhưng từ đấy tôi nghe được tiếng nói của mọi côn trùng, nhất là các côn trùng hút máu. Lang thang trong thế giới côn trùng tôi khám phá được một vụ “gián điệp bọ xít” như sau:

Cách đây một năm một tên bọ xít đực từ phương Bắc khoác áo công nhân Bô-xít của nước “lạ” xâm nhập nước ta, cưỡng chiếm một chị bọ xít xứ Nam rất đẹp gái, đẻ ra một lũ bọ xít con. Ít lâu sau, chúng nhận được lệnh (bằng sóng siêu âm) từ con bọ xít chúa ở phương Bắc truyền rằng : Nòi bọ xít hút máu người phải sinh đủ 1000 con để “chào mừng”  Đại lễ 1000 năm Thăng long của “bọn oắt tỳ” nước Việt! Bị diệt con nào thì phải sinh đẻ ngay để bù lại, sao cho vừa đủ con số 1000!

Người dân Việt nào thiếu đề phòng, bị bọ xít đốt đến 10 lần (*) sẽ bị ngủ li bì kiểu bệnh Chaga, đúng sáng 1 tháng 10 sẽ đột nhiên tỉnh dậy, miệng sẽ hô lảm nhảm những câu khó hiểu như: Quốc khánh nước Tần muôn năm! Lý Công Uẩn là người nước Tần! Hoan nghênh hội hè  của nước Vệ man di!… (Tôi nghe được lệnh truyền của chúng mà hú vía, lúc nào cũng phải lật chiếu lên xem có con gián điệp bọ xít nào ẩn nấp không).

Tuy biết rõ âm mưu từ bọn côn trùng khốn kiếp, nhưng tôi không dám loan tin, vì hiện nay số tin nhảm từ những người tự xưng có năng lực siêu phàm quá nhiều, kẻ có năng lực siêu phàm thứ thiệt như tôi chắc chẳng ai tin, nói ra e mang vạ, biết đâu chẳng bị bắt vào đồn để gia nhập đội quân tự thắt cổ bằng dây giầy thì toi mạng.

Nay mừng được đọc tin từ VNexpress, mọi người đã thấy sự thực rành rành, tôi mới dám công bố công trình về tâm linh côn trùng của mình. Đội quân côn trùng khai thác Boxit (nickname là Bọ xít) hút máu người đang bị phòng Côn trùng của Viện Sinh thái Tài nguyên truy nã, có cố sinh sản cũng không thể đủ con số MỘT NGHÌN để “chào mừng đểu” đại lễ 1000 của chúng ta nữa.

Bây giờ thì quý vị tin rằng con người có năng lực siêu phàm chưa? Kế hoạch gián điệp của những con bọ xít bé tí ti mà tôi còn biết rõ như trong lòng bàn tay thì chuyện điều khiển giông bão với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Ngày Đại lễ tôi sẽ đuổi hết lũ mây mưa cho trời quang mây tạnh! Yên tâm!

“Xạo hết chỗ nói” kể, Thái Hữu Tình ghi

———–

Chú thích:
(*) Con số 10 ứng với tháng 10 và ngày Song thập. Ám hiệu để bọn bọ xít này nhận ra nhau là con số 10, ghê chưa?

Phản hồi