WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trung Quốc cảnh báo Ủy ban Nobel

Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Ủy Ban trao giải Nobel trong việc đề cử ông Lưu Hiểu Ba như một ứng cử viên của giải Nobel về hòa bình năm nay.

Tháng sáu vừa qua, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng rằng, giải thưởng Nobel Hòa bình nếu được trao cho ông Lưu Hiểu Ba sẽ bị  coi như một cử chỉ không thân thiện của Na Uy trong mối quan hệ với nhà nước Trung Quốc – Geir Lundestad, giám đốc Viện Nobel nói với báo chí như vậy.

Ông Geir Lundestad cũng tiết lộ rằng, hàng năm, lãnh đạo của một số quốc gia khác nhau đều gửi tới Ủy ban này những lưu ý về việc nên hay không nên trao giải thưởng cho ai. Và ông khẳng định, điều này không ảnh hưởng đến quyết định của Ủy ban trong việc xét duyệt giải thưởng.

Ông Lưu Hiển Ba. Hình AP

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm qua rằng, ông Lưu Hiểu Ba đã bị kết án 11 năm tù vì vi phạm luật pháp Trung Quốc và điều nay đi ngược với mong muốn của Alfred Nobel là giải thưởng hòa nhằm thúc đẩy hòa bình.

Việt Nam, Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng nhiều lần được đề cử giải Nobel về Hòa bình, chính quyền Việt nam cũng lên tiếng phản đối việc đề cử này.

© Đàn Chim Việt

MVH tổng hợp từ Wyborcza

Phản hồi