1 Phản hồi cho “Đảng cha truyền con nối”

  1. Nguyễn Mãi Quốc says:

    Những chuyện này chỉ có thể xảy ra dưới chế độ Cộng Sản: Tàu, VN, CuBa, Bắc Hàn. Nếu một đất nước được “trị vì” bởi một dòng họ duy nhất mãi mãi, thì đất nước ấy đúng là phải “phát triển ổn định”, không còn tranh chấp quyền lực, đấu đá lôi thôi nữa!!!! Đó là tính “ưu việt” của chủ nghĩa CS, các bác “phản động” nghe rõ chưa???

Leave a Reply to Nguyễn Mãi Quốc