WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Các Nhà thám hiểm khám phá hang động lạ tại Việt Nam

Trong nhiều thập kỷ, các nhà địa chất đã biết rằng Việt Nam là nơi có một số hang động lạ [đến lạ lùng] nhất trên thế giới, nhiều hang động vẫn chưa được khám phá. Mới đây cập vợ chồng thám hiểm người Anh [Howard và Deb Limbert] cho biết “Hang Sơn Giang” có lẽ là hang động lớn nhất thế giới: Hang Sơn Giang đủ lớn để chứa một block đường với những tòa nhà chọc trời của thành phố New York.

Howard và Deb Limbert đã dẫn đầu đoàn thám hiểm đầu tiên đi vào Hang Sơn Giang năm 2009, nhưng họ đã phải dừng lại sau một vài dặm khi tiến sâu vào hang Sơn Giang bởi một bức tường chấn ngang rất lớn. Gần Đây nhóm thám hiểm này đã quay trở lại để leo lên bước tường này, tìm lố thông và đi đến cuối hang động.

Hang Sơn Giang ở dãy núi Trường Sơn có một con sông và một cánh rừng (“hang động sông núi” hay hang động sơn giang) và thậm chí có riêng cho mình đám mây mỏng. Đó là một phần của một mạng lưới của khoảng 150 hang động ở miền Trung Việt Nam gần biên giới Lào-Việt.

-Brett Michael Dykes-

Đường vào Hang Sơn Giang

sông Rao Thương

ngọn núi "Bàn tay của Dog"

Lòng chảo Hang Sơn Giang

Magic world

Mặt hồ tỉnh lặng

Đường Vòng

Khu rừng trong lòng đất

Underground vision

Tập hợp Ngọc trai hiếm

Vạn lý trường thành Việt Nam

Lối ra

2 Phản hồi cho “Các Nhà thám hiểm khám phá hang động lạ tại Việt Nam”

 1. TVNguyễn says:

  Các quan nhớn” nước ta còn mải miết khám phá những “hang động …di động”, thời giờ đâu mà tìm kiếm những cái hang động không biết nói này? Dư luận chỉ biết “đánh phá” đảng ta, chả gì thì xưa kia có phải “boác” đã tiền phong khám phá ra cái hang pắc pó đấy sao? Với lại có sẵn cốt chồn thì việc tìm hang động …đậy đối với boác không có gì là khó, giá mà đánh thêm vài “thằng” đế quốc, cái hang này boác dễ thường bỏ qua? Ịt nữa “đảng ta” chủ quyền hoá cái động này thì tha hồ hốt bạc về cho đảng viên nhà!

 2. lotxac says:

  Cái gì mà gọi là THƯỢNG-ĐẾ cho riêng cho mọi loài: loài người; loài thú; loài vô tình như HANG ĐỘNG cũng phải giữ KÍN; khi mà THIÊN CƠ BẤT KHẢ LẬU; nghĩa là THƯỢNG ĐẾ chưa cho biết trước… để cho cái TÒ MÒ ( tánh hiếu kỳ ) tự con người khám phá ra mới có giá trị của nó,và người khám phá ra ĐIỀU BÍ ẨN ấy được KHOÁI LẠC HẠNH PHÚC.
  Thí dụ : CON NGƯỜI nhờ QUẦN ÁO CHE thay vì thời AVA và Adame thì phải che lá.
  Con vật; nó có cái ĐUÔI để che dấu của nó.
  Hang-Động của nước nào mà THƯỢNG ĐẾ che dấu thì nước ấy được nhờ.
  Nhục nhã thay cho dân Việt có HANG ĐỘNG BÍ MẬT bị bọn HỒ CHÍ MINH nhờ NĂM CHÂU vào ĐỂ KHÁM PHÁ tất cả bí mật mà THƯỢNG ĐẾ đã giành cho người VIỆT NAM; nay bị THẾ GIỚI KHẮP NĂM CHÂU TỚI KHÁM PHÁ.

Phản hồi