WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Truyện cười về Mubarak

1. Bill Clinton đến Ai Cập thăm Mubarak và rất ấn tượng vì thấy Mubarak rất được lòng dân và dễ dàng chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Bill bèn hỏi “Mubarak này, tôi sắp tái tranh cử đây. Ông xem có thể đưa các cố vấn của ông qua Washington để giúp cho chiến dịch vận động của tôi không?” Mubarak OK và gửi người sang Mỹ để giúp vận động cho Bill.

Tới Ngày Bầu cử, khi tất cả các hòm phiếu được kiểm, người ta đếm được có 90% số phiếu bầu cho Mubarak.

2. Nằm trên giường hấp hối, Mubarak rên rỉ “Vắng tôi, dân Ai Cập sẽ sống ra sao đây?” Tay cố vấn cố gắng an ủi: “Ngài Tổng thống, ngài không cần phải lo lắng cho dân Ai Cập đâu. Họ là những con người kiên cường, họ vẫn có thể tồn tại cho dù có phải ăn sỏi để mà sống.” Nghe thấy thế Mubarak trầm ngâm giây lát và bảo với tay cố vấn kí giấy trao cho cho cậu con trai Alaa độc quyền kinh doanh sỏi.

3. Chúa cho gọi Thần Chết Azrael đến và bảo “Này đến lúc cho Mubarak lên chầu giời rồi đấy”. “Chúa, Người có chắc thế không ạ?” Azrael rụt rè hỏi lại. Chúa vẫn khăng khăng “Mubarak đã hết số rồi. Ngươi hãy đi đi và mang linh hồn Mubarak về đây cho ta.”

Thế là Azrael bay xuống từ trên Trời và đi thẳng đến Dinh Tổng Thống. Tới nơi, Azarel cố gắng đi vào nhưng bị An Ninh bắt được rồi tống vào xà lim, đánh đập, tra tấn. Sau vài tháng bị giam giữ cuối cùng ông cũng được thả. Về tới Trời, Chúa thấy Azrael bị xây xát toàn thân, xương thì gãy khắp nơi bèn hỏi: “Có chuyện gì thế?” “Dạ thưa, Thần bị An Ninh đánh” Azrael trả lời, “Chúng vừa thả cho thần về đây xong” Chúa tái mặt và hỏi, giọng lạc hẳn đi, “Thế Ngươi có hé ra là ta sai Ngươi xuống không?”

4. Thế nào là một ngày tuyệt vời với Mubarak? Là một ngày mà không có chính biến gì xảy ra cả.

5. Azrael, vị Thần Chết tối cao, bay xuống và bảo Mubarak rằng đã đến lúc ông phải nói lời chào tạm biệt với dân Ai Cập. Mubarak bèn hỏi “Làm sao mà họ phải ra đi, mà đi đâu cơ chứ?”

Nguồn Mai Văn Thêm (Dân Luận)

Bản tiếng Anh ForeignPolicy

Phản hồi