2 Phản hồi cho “Quê hương từ trong lòng đất”

 1. vohoan says:

  TÌNH QUÊ HƯƠNG
  Một lần tôi ra đi
  Trên bờ xa biển bạc
  Vô tình tôi đánh mất
  Tình quê hương thâm sâu
  Gặp người dù ở đâu
  Tôi củng đến dọ hỏi
  Tình quê hương ở đâu ?
  Và ai ai củng nói
  Tình quê hương thâm sâu
  Với tình yêu muôn thuở
  Với tấm lòng thâm sâu
  Tôi nghỉ rằng không thể
  Người thiếu một quê hương

 2. XuanHuong says:

  Quê Hương từ trong lòng Đất
  đề tranh BaBụi DCV.17/2/2011.
  Cưỡi con ngựa gỗ xem hoa
  Về làng ” áo gấm ” ! thăm nhà thăm quê
  “Nghị quyết ba sáu ” vỗ về
  Nhìn sâu lòng Mẹ não nề không anh ?
  XH

  Mai Chiếu Thủy
  đêm Quê Hương
  ngồi ngắm Mai Chiếu Thủy
  Xót thương ai
  Em cúi đầu bật khóc
  Gió bấc lạnh lùng hiu hắt tương lai
  Địa ngục trần gian tràn lên Quê Mẹ
  Đêm Quê Hương thao thức bóng trăng gầy !
  XH.

  Xót thương ai
  Em cúi đầu gạt lệ
  “Bao Sinh Linh chờ phép Giải Oan”
  ( Tram Tu Thieng)
  Lũ qủy đỏ nhận chìm con cháu Mẹ
  Dướí vực sâu Mẹ khất thực xin ăn !
  XH
  2/20/2011

Phản hồi