WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Toàn dân hãy đứng lên lật đổ Đảng CSVN bằng lá phiếu 2X

ĐCV: Đây là bài cuối trong loạt bài về cuộc thi “2X là gì tại Việt Nam”. BBT Đàn Chim Việt sẽ công bố kết quả cuộc thi trong nay mai. Chân thành cám ơn bạn đọc đã theo dõi, tham gia, và tích cực phổ biến cuộc thi này.

“2X là lời cảnh báo nhằm mục đích để tránh cho dân tộc Việt Nam cũng như toàn bộ đảng viên cộng sản khỏi sự xung đột, đổ vỡ đáng tiếc và không cần thiết một khi bánh xe lịch sử chuyển động…

2X nghĩa là phương cách bỏ phiếu tập trung loại bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu tại mỗi đơn vị bầu cử.

2X là bỏ phiếu phiếu hợp lệ, loại bỏ đúng người, đúng mục đích của cuộc cách mạng.” (Thiên Đức)

I/ Cần thay đổi quan niệm về bầu cử:

Ðến hẹn lại lên năm năm một lần đảng csvn tổ chức bầu cử quốc hội để nhằm hợp thức hóa cũng như tạo chính danh cho đảng viên nắm các chức vụ trong guồng máy toàn trị. Ðặc biệt năm nay lại bầu cử sớm hơn một năm để có thể phù hợp và đồng hành với kết quả đại hội đảng XI.

Ngày bầu cử quốc hội đã định là 22 tháng 5 năm 2011.

Ngày 26 tháng 4 năm 2011, nhà nước cộng sản Việt Nam đã chính thức công bố danh sách ứng cử viên quốc hội, mọi sự không còn thay đổi. Cuộc cách mạng 2X bắt đầu khởi động.

Cũng như một phản xạ có điều kiện, những người không thích chế độ cộng sản, các nhà đấu tranh dân chủ VN lại ca bài ca phản đối bầu cử hay tẩy chay bầu cử, thậm chí kết buộc đảng csvn bầu cử gian lận, với hình thức “đảng cử dân bầu”. Mọi cánh cửa đi vào quốc hội đều bị đóng kín bởi bốn lần thanh lọc gồm: một lần đấu tố ở tổ dân phố, luật sư Nguyễn Quốc Quân bị đấu tố, bị loại tại tổ dân phố là một minh chứng điển hình và ba lần hiệp thương tại mặt trận. Nếu lở rằng có tên vớ vẩn nào lọt qua cuộc sàng lọc này cũng không có cơ may thắng cử vì rằng ứng cử viên không có quyền chọn đơn vị bầu cử, không trực tiếp cổ động bầu phiếu và điểm đặc biệt là không thể có người đại diện lúc kiểm phiếu. Xác suất “trò chơi dân chủ đi vào quốc hội” theo ngôn từ của tổng bí thư Nông Ðức Mạnh hoàn toàn là con số không.

Một vấn đề đặt ra ở đây là nếu các điệp khúc tẩy chay bầu cử vẫn tiếp tục vang lên, thì đến bao giờ Việt Nam mới có thể đổi thay dân chủ?

Tại sao chúng ta không đặt ngược lại vấn đề là tích cực tham gia bầu cử để đóng đinh quan tài đảng csvn?

Thật vậy đảng cs từng rêu rao rằng nhân dân đã ủy thác cho đảng cs lãnh đạo suốt đời, đó là một sự dối trá bịp bợm. Tại sao chúng ta không biến cuộc bầu cử hiện nay thành một cuộc trưng cầu dân ý? Nói “không với Cộng Sản”.

Ðừng có tham vọng tham gia bầu cử để có thể đưa ứng cử viên của phe nhóm mình lọt vào quốc hội. Ðó là một quan niệm sai lầm và không tưởng trong thể chế bầu cử hiện nay. Mà chúng ta phải quan niệm rằng tham gia bầu cử để đánh gục những tên đầu đàn lãnh đạo đảng csvn hiện nay.

Chúng ta không cần biết ai thắng cử mà chỉ cần biết ai là người thất cử. Ðó chính là kỹ thuật đánh rắn phải đánh đằng đầu và đánh đúng lúc rắn trong hang bò ra, để lật đổ đảng cộng sản Việt Nam.

Theo qui định bất thành văn của đảng csvn, tất cả thành phần lãnh đạo đảng (nhất là bộ chính trị và ban chấp hành trung ương) và nhà nước phải là đại biểu quốc hội. Ðiều này có nghĩa là bất cứ ai thất cử đại biểu quốc hội tất yếu phải từ chức trong đảng và nhà nước.

Vậy nếu đa số thành phần bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng thất cử thì bắt buộc đảng cs và nhà nước phải từ chức. Nghĩa là đảng mất quyền lãnh đạo đất nước, nhà nước cộng sản phải cáo chung.

Vậy tại sao chúng ta không đồng lòng lật đổ đảng và nhà nước độc tài cộng sản một cách công khai hợp pháp và hợp hiến bằng lá phiếu 2X?

2X nghĩa là phương cách bỏ phiếu tập trung loại bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu tại mỗi đơn vị bầu cử.

Tại sao chỉ là 2X? mà không phải 1 hay 3 hay tất cả?

Theo điều 46 luật bầu cử quốc hội mới quy định mỗi đơn vị bầu cử sẽ được bầu ba đại biểu với số dư là hai người. Như vậy trên phiếu bầu có 5 người gạch bỏ hai người.

Bỏ phiếu 2X là bỏ phiếu hợp lệ, loại bỏ đúng người, đúng mục đích của cuộc cách mạng.

Nếu chúng ta:

• Loại bỏ tất cả ứng cử viên là hành vi tẩy chay làm cho lá phiếu bất hợp lệ, không đem lại tác dụng thiết thực.
• Loại bỏ 1 người trong lá phiếu có 5 ứng cử viên, chọn 4 sẽ tạo cho lá phiếu bầu bất hợp lệ vì dư ứng cử viên.
• Loại bỏ 3 người hay 4 người sẽ tạo ra sự tản mạn, không đánh trúng mục tiêu của cuộc cách mạng.

II/ Sức mạnh của lá phiếu loại bỏ tập trung 2X là vũ khí hữu hiệu lật đổ sự lãnh đạo đảng csvn:

Trong các cuộc bầu cử, người dân Việt Nam thường than phiền là không biết bầu cho ai vì tên nào cũng lạ hoắc, tên nào cũng giống tên nào, do đó bỏ phiếu rất tản mạn. Nếu bây giờ toàn dân Việt Nam không cần biết bầu cho ai, mà chỉ biết gạch bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu tất yếu tạo được sức mạnh để lật đổ chế độ cộng sản.

Dựa trên kinh nghiệm bầu cử tại các nước tự do dân chủ, các ứng cử viên đắc cử cao nhất có tỷ lệ tương đương là 60% cử tri đi bầu. Chúng tôi giả thiết rằng trong trường hợp bi quan nhất, ý chí của người dân Việt Nam chỉ thể hiện được 41% lá phiếu bầu cử tập trung vào hai tên cộng sản cao nhất trong mỗi lá phiếu. Cuộc cách mạng 2X có đạt được mục tiêu thắng lợi hay không?

Câu trả lời rất khoa học, khẳng định là cuộc cách mạng đã thành công hoàn toàn. Bài toán được chứng minh như sau:

Trong một đơn vị bầu cử theo luật pháp hiện nay trung bình có 5 ứng cử viên a, b, c, d, e. Giả sử rằng trong đó a và b là lãnh đạo cs cao nhất trong lá phiếu (bao gồm những thành phần như là bộ chính trị, ban chấp hành trung ương, lãnh đạo nhà nước, bí thư, chủ tịch tỉnh, hội đoàn) cần phải gạch bỏ.

1) Phiếu dân chủ bầu xóa bỏ tập trung theo giả thiết chỉ có 41% sẽ cho kết quả:

* a và b có 41% phiếu loại.
* c, d, e có 41% phiếu bầu.

2) Phiếu thân nhà nước cho kết quả:

* a và b có 59% phiếu bầu.

59% phiếu bầu của ứng cử viên thứ ba (vì mỗi cử tri được bầu ba người) của khối cử tri này nếu:

- Chia đều cho 3 ứng cử viên c, d, e còn lại, mỗi ứng cử viên này sẽ được thêm từ 19 – 20% phiếu bầu. Như vậy số phiếu của những người này từ 60- 61% thắng cử. ( 41% + 19/20% = 60%)

- Chỉ chia đều cho hai ứng viên ví dụ như c, d thì c, d sẽ về nhất a và b sẽ đồng phiếu có nghĩa là sẽ có một người thất bại.

- Chỉ tập trung vào một ứng cử viên, thì a, và b mới có cơ hội thành công. Xác suất trường hợp này xảy ra không cao vì tình trạng bất mãn và chia rẽ trong chính quyền hiện nay, và tình trạng đấu đá nội bộ, mua ghế tham nhũng hiện nay rất khó có sự tập trung.

III/ Vận động cuộc cách mạng 2X có dễ dàng đạt được 41% phiếu bầu tập trung hay không?

Ðể trả lời câu hỏi này chúng ta hãy so sánh sự tương quan lực lượng của hai loại phiếu bầu như sau:

1) Phiếu bầu cho đảng csvn với giả thiết rằng có sự đồng nhất tư tưởng trong đảng và với áp lực của bạo quyền, số phiếu bầu sẽ có được từ số đảng viên cộng sản Việt Nam, từ những người thân chính phủ và những nô bộc được hưởng lợi về kinh tế do chế độ đem lại.

2) Lá phiếu của những người muốn cho gia đình, con cháu được sống trong vùng trời tự do dân chủ, của những người muốn trút bỏ đi nỗi oan khiên của mình, không còn bị áp bức bất công. Số lá phiếu này sẽ có được từ các khối người như sau:

- Người dân miền Nam đã từng sống qua hai chế độ, thấy rõ bộ mặt thật xảo trá là tàn ác của chế độ cộng sản.
- Người dân miền Bắc đã thấy được mặt trái của chế độ cs và so sánh sự tốt đẹp của hai chế độ tự do và cộng sản.
- Toàn bộ dân oan khắp ba miền đất nước,
- Khối lượng tín đồ các tôn giáo bị đàn áp, bị cướp nhà thờ thánh gia, chùa chiền, hội thánh.
- Khối lượng công nhân bị áp bức bóc lột mong muốn đổi đời
- Khối lượng sinh viên, trí thức chán ngấy chủ thuyết Mac Lenin
- Khối lượng cử tri thầm lặng, không ưa thích cộng sản và mong muốn tự do dân chủ cho Việt Nam.

Tất cả các khối lượng trên hiện nay chưa có con số thống kê, thế nhưng nếu chúng ta biết cổ động và vận động quần chúng thức tỉnh bầu cử đúng kỷ luật thì chắc rằng con số 41% số phiếu bầu tập trung không phải là con số không thể đạt đến trong tầm tay. Mà thực tế còn cao hơn gấp bội.

Với khí thế toàn dân Việt mong muốn đứng lên lật đổ đảng cs hiện nay, chắc chắn cuộc cách mạng sẽ đạt được ít nhất một số thành quả nhất định đủ để bẻ gãy toàn bộ kế hoạch cơ cấu lãnh đạo của đảng csvn hiện nay. Chí ít cũng sẽ tạo được áp lực chính trị bắt buộc đảng csvn phải đổi thay theo chiều hướng dân chủ hơn. Mức độ đổi thay như thế nào tùy thuộc vào kết quả vận động của phe đấu tranh dân chủ và tự do trong thời gian sắp tới.

Pages: 1 2 3

24 Phản hồi cho “Toàn dân hãy đứng lên lật đổ Đảng CSVN bằng lá phiếu 2X”

 1. ĐAN TÂM says:

  BẦU CỬ CHỈ LÀ TRÒ HỀ KHI CÒN ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP

  Trích bài chủ : “…ứng cử viên không có quyền chọn đơn vị bầu cử, không trực tiếp cổ động bầu phiếu và điểm đặc biệt là không thể có người đại diện lúc kiểm phiếu…”

  Không được chọn đơn vị bầu cử thì Ứng cử viên coi như mất hậu thuẫn của cử tri, không trực tiếp cổ động thì cử tri làm gì biết ai là ứng cử viên tốt để bầu, cuối cùng và quan trọng nhất là “không có người đại diện lúc kiểm phiếu” thì VC “bùa phép” thế nào mà chẳng được. Tóm lại, cử tri chỉ đi bầu theo chỉ thị hay rỉ tai của cán bộ VC. Cuối cùng, kết quả không như ý thì họ đổi thùng phiếu là xong. Có ai kiểm soát họ đâu.

  Bởi vậy, tôi đồng ý với độc giả Trung Kiên rằng cách thức này chỉ có thể thực hiện dưới thời Việt Nam Cộng Hòa khi người dân có quyền bầu cử, ứng cử và có đại diện kiểm soát lúc tổng kết phiếu bầu. Biết không thể cử đại diện kiểm soát thùng phiếu mà vận động đi bầu cho đông là tự mâu thuận. Khi còn điều 4 hiến pháp, thì mọi cuộc bầu cử theo kiểu VC chỉ là trò hề.

 2. Trung Kiên says:

  Ý tưởng của ông Thiên Đức sẽ đúng 100% nếu là ở thời VNCH hay các nước Dân chủ – Tự Do!
  Còn ở VN hiện nay thì xem chừng ra không kết quả! Bạo quyền csvn chỉ cần số người đi bầu càng đông càng tốt, lấy số lượng để tuyên truyền mà thôi, chứ cho dù 2 trướng (Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng) mỗi người chỉ được 10 phiếu thì họ cũng sẽ “đắc cử”!
  Tất cả đều nằm trong tay, họ muốn làm gì, vẽ gì chẳng được.

 3. Tran Anh says:

  Tôi đồng ý với cách làm của Tác giả trong hoàn cảnh hiện nay, nhưng đề nghị Thiên Đức viết một bài để làm rõ thêm chiến thuật và diễn biến của quá trình này. Vì 5 ứng cử viên đều là cộng sản, cái mà Thiên Đức đang làm liệu có lật đổ được các chú cộng không, hay là hạ chú này thì có chú khác lên, rồi rốt cuộc là cái vòng lẩn quẩn!

  • Thien Duc says:

   Trả lời chung với bạn đọc và riêng với bạn Trần Anh,
   Sẽ có bài viết vào tuần tới, trả lời đầy đủ tất cả những nhu cầu mà bạn đã đặt ra, Rất cám ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết. Thiên Ðức

 4. nguoi mien trung says:

  cs là vua dựng tuồng không thấy cảnh báo chí đánh cha ngô quang kiệt thì rõ ,
  chuyện gì ho cũng làm tuồng cả anh ạ
  anh viết như vậy cho bọn cam nó cười cho vỡ bụng đó anh ạ.

 5. trithucnuamua says:

  Rất chia sẻ với những ưu tư về đất nước của ông Thiên Đức. Nhưng cuộc cách mạng này e khó xảy ra, và nếu xảy ra thì cũng khó thành công vì:
  - Ông đem kinh nghiệm bầu cử ở một nước tự do dân chủ vào ứng dụng cho một nước độc tài là không đúng về mặt nguyên tắc.(ví dụ: “Dựa trên kinh nghiệm bầu cử tại các nước tự do dân chủ, các ứng cử viên đắc cử cao nhất có tỷ lệ tương đương là 60% cử tri đi bầu”). Đa đảng khối nước còn gian lận trong kiểm phiếu được huống chi là độc đảng như Việt Nam.
  *Giả sử giả thiết (60%) của ông có đúng đi chăng nữa thì:
  - Về mức độ lan truyền: làm sao trong vòng 20 ngày ông có thể làm cho 41% người dân Việt Nam biết cuộc cách mạng của ông.(khoảng 30% dân Việt sử dụng internet),lấy ví dụ như vụ xử Cù Huy Hà Vũ ầm ầm từ hàng nử năm trước mà số người đi xem trực tiếp ngay tại thủ đô cũng không đáng được bao nhiêu, thể hiện qua số bị bắt còn chưa đủ nhét đầy ghế một chiếc xe bus?
  - Về việc 2X, gạch đi 2 người ở trong bộ chính trị, ban chấp hành trung ương, lãnh đạo nhà nước, bí thư, chủ tịch tỉnh, hội đoàn. Thử hỏi 10 người dân bất kì trên đường xem mấy người biết nổi bộ chính trị là cái gì và gồm bao nhiêu người chứ chưa nói đến biết tên các ông ấy và các hội đoàn khác còn lại mà gạch?Người dân thì bầu nhanh nhanh mà về cho xong truyện, hơi đâu mà đọc tiểu sử mấy cha?
  - Vả lại chỉ cần khi 10% người Việt Nam nhận thức được là phải gạch được 2 người đúng theo mục đích của cuộc cách mạng mà ông đề ra thì phong trào dân chủ chắc hẳn đã mạnh lắm rồi, lúc đó các tổ chức đối lập có thể công khai tẩy chay cuộc bầu cử, không có cơ hội cho cuộc cách mạng của ông xảy ra.
  Chắc phải tìm cách khác thôi…

 6. NgunhấtXứ says:

  Tôi không tin ông ông Thiên Đức suy luận sai. Vì trước sau gì cũng “bị bắt buộc” phải đi bầu cho được chỉ số 99%, và có con dấu để khỏi bị phiền hà thì tại sao không làm thử kế hoạch này?. Có chết chóc ai đâu?. Chưa thử, chưa đấu tranh đã vội nãn lòng, thất thủ, thì còn ngồi “chờ thời ” đến bao giờ?.
  Hãy vận động phổ biến rộng rãi cho mọi người xung quanh, cứ xem đây là một cuộc vận động “trưng cầu dân ý” luôn. Nếu chỉ có vài ba người tham gia thì việc mưu cầu Dân Chủ cho VN qua lá phiếu lần này xin tạm gác lại thêm 5 năm nữa, hay là 5 năm sau nữa, cho thế hệ con cháu sau này sẽ làm cho mình.

 7. Ba lúa says:

  Quá ngây thơ; ngây thơ đến mức không biết gì về cái trò ứng cử, bầu cử nham nhở nhất mà khối CS đã sử dụng trong quá trình điều hành đất nước cuả họ.
  Khi họ đã gút lại danh sách ứng cử viên, là họ đã có danh sách người trúng cử rồi.
  Chưa có bất cứ ai “lộn sòng” vào đó được suốt bao nhiêu kỳ bầu cử quốc hội rồi.
  Quý bạn thấy đó: Chưa có bầu quấc hội mà cả thế giới đều biết ai là Chủ tịch nước, ai là thủ tướng, ai là chủ tịch quốc hội….Nham nhở chưa!!!

 8. Hoàng Nhân says:

  Tôi không tham gia bầu cử. Vì đó là trò hề của bộ chính trị csvn. Tôi sống ơ Saigon bao năm nay, nhưng không bao giờ tôi cầm lá phiếu tội lỗi của csvn. Tôi cũng không bao giờ treo cờ đỏ sao vàng. Vì đó là lá cờ tắm máu dân tôi, lá cờ đưa dân tôi xuống vũng bùn tội lỗi.

  • Good says:

   Tôi cũng như bác chả bao h để ý đến lá cờ này, và cũng chẳng bao h treo nó lên, cứ mỗi lần bầu cử thì tôi cũng nhờ ng khác bầu dùm thật sự mà nói đám lãnh đạo của vn này chỉ biết thu lợi từ ng dân, ko quản đc thì cấm và tìm cách đàn áp dân làm ăn lương thiện thì bị này bị nọ, còn con cháu của các lãnh đạo thì ăn sung mặc sướng và đâu cần phải làm vẫn có tiền ăn xài, còn dân đen làm đến đầu tắt mặt tối

 9. Thanh giong says:

  Anh Thien Duc, anh ngay tho roi do, cong san chi can ho hao di bau du 100% thoi, con cong san da quyet dinh het roi, la phieu trong thung chi la tro he

 10. Lin Chu says:

  QUỐC- HẬN
  Ngày 30 tháng 4 năm 1975

  Nhớ ngày Tổ-Quốc thương đau
  Toàn dân nước Việt âu-sấu đắng cay
  Trôi theo nhịp sống đọa đẩy
  Ngậm-nguùi chua xót ai hay chia buồn
  Đó đây dòng máu rơi tuôn
  Xác thân quằn-quại khơi nguồn khổ đau
  Trải qua ngày tháng giải dầu
  Dân Việt tan tác biết đâu đường tìm
  Con người như thể cánh chim
  Nay đây mai đó muôn nghìn đau thương
  Hướng theo trăm vạn nẻo đường
  Người dân nước Việt muôn phương rã-rời
  Hướng về quê Mẹ đẹp tươi
  Giờ đây tan tác tơi-bời thê lương
  Muôn lòng chua xót cảm vương
  Tâm hồn sầu-đắng chán-chường ngày đêm
  Tương lai nước Việt u-huyền
  Mong ngày tươi sáng trọn niềm hoài mơ
  Trải qua năm tháng đợi chờ
  QUYẾT TÂM VÙNG ĐỨNG PHẤT CỜ TỰ-DO
  DÂN VIỆT ĐÂY ĐÓ HẸN-HÒ
  SIẾT TAY, SÁT CÁNH CAM GO KHÔNG SỒN
  TA VỀ XÂY DỰNG GIANG-SƠN
  TƯƠNG LAI NƯỚC VIỆT BẢO TỒN DÀI LÂU
  Chung vui nối kết nhịp cầu
  Muôn người DÂN VIỆT cùng nhau tìm về
  Tơ lòng hứng khởi hả hê
  Tâm hồn hồn hoan hỷ tràn trề niềm vui
  Trao nhau câu nói nụ cười
  Hàn-huyên, tình-tự thắm tươi lòng người
  Cùng nhau ta hãy dâng lời
  CHÚA Cứu DÂN VIỆT cho vơi nỗi sầu.

  Cảm tưởng trong niềm nhớ QUÊ-HƯƠNG DẤU-YÊU
  Mơ một ngày ĐẤT NƯỚC THANH-BÌNH
  VIỆT -NAM TƯƠI SÁNG

  Kính chào qúy vị
  Ngày 30 tháng 4 năm 2011

  • Ngây thơ says:

   Ông Thiên Đức quá ngây thơ. DCS người ta chỉ cần phát động người dân đi bầu để quay phim chụp ảnh với dư luận trong và ngoài nước là VN dân chủ lắm, đấy các ông bà xem dân đi bầu đông lắm những 99,99% kia. Còn kết quả dân bầu ra sao thì mặc mẹ dân, ông nào trúng, ông nào không Ban Tổ chức trung ương người ta có kết quả từ trước rồi. Ông gạch 2X chứ gạch 10X là việc của ông, chẳng liên quan gì tới kết quả và chẳng làm rụng sợi lông chân nào của đảng. Đảng chẳng thèm ngó vào đống phiếu bầu, chẳng cần kiểm đếm làm gì cho mất thời gian.

   Làm cách mạng vớ vẩn thế mà cũng hô hào.

   • Trực Ngôn says:

    @Ngây Thơ:

    Bác này “phát biểu tuyệt cú mèo, đúng 1000%, thế mà lại tự nhận Ngây Thơ.” Tôi giơ cả 2 tay tán thành phản hồi của bác Ngây Thơ….Cụ.

   • viet nam says:

    Toi hoan toan dong y voi bac ngay tho cu va truc ngon. Nhiet tinh cua anh Thien duc la dang khen nhung chac chan chung ta phai dung cach khac thoi, Anh chac dang mo la vietnam dang co dan chu hay sao ma co the tin vao ket qua bau cu chu???

Phản hồi