WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Toàn dân hãy đứng lên lật đổ Đảng CSVN bằng lá phiếu 2X

ĐCV: Đây là bài cuối trong loạt bài về cuộc thi “2X là gì tại Việt Nam”. BBT Đàn Chim Việt sẽ công bố kết quả cuộc thi trong nay mai. Chân thành cám ơn bạn đọc đã theo dõi, tham gia, và tích cực phổ biến cuộc thi này.

“2X là lời cảnh báo nhằm mục đích để tránh cho dân tộc Việt Nam cũng như toàn bộ đảng viên cộng sản khỏi sự xung đột, đổ vỡ đáng tiếc và không cần thiết một khi bánh xe lịch sử chuyển động…

2X nghĩa là phương cách bỏ phiếu tập trung loại bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu tại mỗi đơn vị bầu cử.

2X là bỏ phiếu phiếu hợp lệ, loại bỏ đúng người, đúng mục đích của cuộc cách mạng.” (Thiên Đức)

I/ Cần thay đổi quan niệm về bầu cử:

Ðến hẹn lại lên năm năm một lần đảng csvn tổ chức bầu cử quốc hội để nhằm hợp thức hóa cũng như tạo chính danh cho đảng viên nắm các chức vụ trong guồng máy toàn trị. Ðặc biệt năm nay lại bầu cử sớm hơn một năm để có thể phù hợp và đồng hành với kết quả đại hội đảng XI.

Ngày bầu cử quốc hội đã định là 22 tháng 5 năm 2011.

Ngày 26 tháng 4 năm 2011, nhà nước cộng sản Việt Nam đã chính thức công bố danh sách ứng cử viên quốc hội, mọi sự không còn thay đổi. Cuộc cách mạng 2X bắt đầu khởi động.

Cũng như một phản xạ có điều kiện, những người không thích chế độ cộng sản, các nhà đấu tranh dân chủ VN lại ca bài ca phản đối bầu cử hay tẩy chay bầu cử, thậm chí kết buộc đảng csvn bầu cử gian lận, với hình thức “đảng cử dân bầu”. Mọi cánh cửa đi vào quốc hội đều bị đóng kín bởi bốn lần thanh lọc gồm: một lần đấu tố ở tổ dân phố, luật sư Nguyễn Quốc Quân bị đấu tố, bị loại tại tổ dân phố là một minh chứng điển hình và ba lần hiệp thương tại mặt trận. Nếu lở rằng có tên vớ vẩn nào lọt qua cuộc sàng lọc này cũng không có cơ may thắng cử vì rằng ứng cử viên không có quyền chọn đơn vị bầu cử, không trực tiếp cổ động bầu phiếu và điểm đặc biệt là không thể có người đại diện lúc kiểm phiếu. Xác suất “trò chơi dân chủ đi vào quốc hội” theo ngôn từ của tổng bí thư Nông Ðức Mạnh hoàn toàn là con số không.

Một vấn đề đặt ra ở đây là nếu các điệp khúc tẩy chay bầu cử vẫn tiếp tục vang lên, thì đến bao giờ Việt Nam mới có thể đổi thay dân chủ?

Tại sao chúng ta không đặt ngược lại vấn đề là tích cực tham gia bầu cử để đóng đinh quan tài đảng csvn?

Thật vậy đảng cs từng rêu rao rằng nhân dân đã ủy thác cho đảng cs lãnh đạo suốt đời, đó là một sự dối trá bịp bợm. Tại sao chúng ta không biến cuộc bầu cử hiện nay thành một cuộc trưng cầu dân ý? Nói “không với Cộng Sản”.

Ðừng có tham vọng tham gia bầu cử để có thể đưa ứng cử viên của phe nhóm mình lọt vào quốc hội. Ðó là một quan niệm sai lầm và không tưởng trong thể chế bầu cử hiện nay. Mà chúng ta phải quan niệm rằng tham gia bầu cử để đánh gục những tên đầu đàn lãnh đạo đảng csvn hiện nay.

Chúng ta không cần biết ai thắng cử mà chỉ cần biết ai là người thất cử. Ðó chính là kỹ thuật đánh rắn phải đánh đằng đầu và đánh đúng lúc rắn trong hang bò ra, để lật đổ đảng cộng sản Việt Nam.

Theo qui định bất thành văn của đảng csvn, tất cả thành phần lãnh đạo đảng (nhất là bộ chính trị và ban chấp hành trung ương) và nhà nước phải là đại biểu quốc hội. Ðiều này có nghĩa là bất cứ ai thất cử đại biểu quốc hội tất yếu phải từ chức trong đảng và nhà nước.

Vậy nếu đa số thành phần bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng thất cử thì bắt buộc đảng cs và nhà nước phải từ chức. Nghĩa là đảng mất quyền lãnh đạo đất nước, nhà nước cộng sản phải cáo chung.

Vậy tại sao chúng ta không đồng lòng lật đổ đảng và nhà nước độc tài cộng sản một cách công khai hợp pháp và hợp hiến bằng lá phiếu 2X?

2X nghĩa là phương cách bỏ phiếu tập trung loại bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu tại mỗi đơn vị bầu cử.

Tại sao chỉ là 2X? mà không phải 1 hay 3 hay tất cả?

Theo điều 46 luật bầu cử quốc hội mới quy định mỗi đơn vị bầu cử sẽ được bầu ba đại biểu với số dư là hai người. Như vậy trên phiếu bầu có 5 người gạch bỏ hai người.

Bỏ phiếu 2X là bỏ phiếu hợp lệ, loại bỏ đúng người, đúng mục đích của cuộc cách mạng.

Nếu chúng ta:

• Loại bỏ tất cả ứng cử viên là hành vi tẩy chay làm cho lá phiếu bất hợp lệ, không đem lại tác dụng thiết thực.
• Loại bỏ 1 người trong lá phiếu có 5 ứng cử viên, chọn 4 sẽ tạo cho lá phiếu bầu bất hợp lệ vì dư ứng cử viên.
• Loại bỏ 3 người hay 4 người sẽ tạo ra sự tản mạn, không đánh trúng mục tiêu của cuộc cách mạng.

II/ Sức mạnh của lá phiếu loại bỏ tập trung 2X là vũ khí hữu hiệu lật đổ sự lãnh đạo đảng csvn:

Trong các cuộc bầu cử, người dân Việt Nam thường than phiền là không biết bầu cho ai vì tên nào cũng lạ hoắc, tên nào cũng giống tên nào, do đó bỏ phiếu rất tản mạn. Nếu bây giờ toàn dân Việt Nam không cần biết bầu cho ai, mà chỉ biết gạch bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu tất yếu tạo được sức mạnh để lật đổ chế độ cộng sản.

Dựa trên kinh nghiệm bầu cử tại các nước tự do dân chủ, các ứng cử viên đắc cử cao nhất có tỷ lệ tương đương là 60% cử tri đi bầu. Chúng tôi giả thiết rằng trong trường hợp bi quan nhất, ý chí của người dân Việt Nam chỉ thể hiện được 41% lá phiếu bầu cử tập trung vào hai tên cộng sản cao nhất trong mỗi lá phiếu. Cuộc cách mạng 2X có đạt được mục tiêu thắng lợi hay không?

Câu trả lời rất khoa học, khẳng định là cuộc cách mạng đã thành công hoàn toàn. Bài toán được chứng minh như sau:

Trong một đơn vị bầu cử theo luật pháp hiện nay trung bình có 5 ứng cử viên a, b, c, d, e. Giả sử rằng trong đó a và b là lãnh đạo cs cao nhất trong lá phiếu (bao gồm những thành phần như là bộ chính trị, ban chấp hành trung ương, lãnh đạo nhà nước, bí thư, chủ tịch tỉnh, hội đoàn) cần phải gạch bỏ.

1) Phiếu dân chủ bầu xóa bỏ tập trung theo giả thiết chỉ có 41% sẽ cho kết quả:

* a và b có 41% phiếu loại.
* c, d, e có 41% phiếu bầu.

2) Phiếu thân nhà nước cho kết quả:

* a và b có 59% phiếu bầu.

59% phiếu bầu của ứng cử viên thứ ba (vì mỗi cử tri được bầu ba người) của khối cử tri này nếu:

- Chia đều cho 3 ứng cử viên c, d, e còn lại, mỗi ứng cử viên này sẽ được thêm từ 19 – 20% phiếu bầu. Như vậy số phiếu của những người này từ 60- 61% thắng cử. ( 41% + 19/20% = 60%)

- Chỉ chia đều cho hai ứng viên ví dụ như c, d thì c, d sẽ về nhất a và b sẽ đồng phiếu có nghĩa là sẽ có một người thất bại.

- Chỉ tập trung vào một ứng cử viên, thì a, và b mới có cơ hội thành công. Xác suất trường hợp này xảy ra không cao vì tình trạng bất mãn và chia rẽ trong chính quyền hiện nay, và tình trạng đấu đá nội bộ, mua ghế tham nhũng hiện nay rất khó có sự tập trung.

III/ Vận động cuộc cách mạng 2X có dễ dàng đạt được 41% phiếu bầu tập trung hay không?

Ðể trả lời câu hỏi này chúng ta hãy so sánh sự tương quan lực lượng của hai loại phiếu bầu như sau:

1) Phiếu bầu cho đảng csvn với giả thiết rằng có sự đồng nhất tư tưởng trong đảng và với áp lực của bạo quyền, số phiếu bầu sẽ có được từ số đảng viên cộng sản Việt Nam, từ những người thân chính phủ và những nô bộc được hưởng lợi về kinh tế do chế độ đem lại.

2) Lá phiếu của những người muốn cho gia đình, con cháu được sống trong vùng trời tự do dân chủ, của những người muốn trút bỏ đi nỗi oan khiên của mình, không còn bị áp bức bất công. Số lá phiếu này sẽ có được từ các khối người như sau:

- Người dân miền Nam đã từng sống qua hai chế độ, thấy rõ bộ mặt thật xảo trá là tàn ác của chế độ cộng sản.
- Người dân miền Bắc đã thấy được mặt trái của chế độ cs và so sánh sự tốt đẹp của hai chế độ tự do và cộng sản.
- Toàn bộ dân oan khắp ba miền đất nước,
- Khối lượng tín đồ các tôn giáo bị đàn áp, bị cướp nhà thờ thánh gia, chùa chiền, hội thánh.
- Khối lượng công nhân bị áp bức bóc lột mong muốn đổi đời
- Khối lượng sinh viên, trí thức chán ngấy chủ thuyết Mac Lenin
- Khối lượng cử tri thầm lặng, không ưa thích cộng sản và mong muốn tự do dân chủ cho Việt Nam.

Tất cả các khối lượng trên hiện nay chưa có con số thống kê, thế nhưng nếu chúng ta biết cổ động và vận động quần chúng thức tỉnh bầu cử đúng kỷ luật thì chắc rằng con số 41% số phiếu bầu tập trung không phải là con số không thể đạt đến trong tầm tay. Mà thực tế còn cao hơn gấp bội.

Với khí thế toàn dân Việt mong muốn đứng lên lật đổ đảng cs hiện nay, chắc chắn cuộc cách mạng sẽ đạt được ít nhất một số thành quả nhất định đủ để bẻ gãy toàn bộ kế hoạch cơ cấu lãnh đạo của đảng csvn hiện nay. Chí ít cũng sẽ tạo được áp lực chính trị bắt buộc đảng csvn phải đổi thay theo chiều hướng dân chủ hơn. Mức độ đổi thay như thế nào tùy thuộc vào kết quả vận động của phe đấu tranh dân chủ và tự do trong thời gian sắp tới.

Pages: 1 2 3

24 Phản hồi cho “Toàn dân hãy đứng lên lật đổ Đảng CSVN bằng lá phiếu 2X”

 1. never know says:

  tôi nghĩ rằng đảng cs tất cả đều là lũ tham ô hối lộ bất công.tôi là người Công giáo rất bức xúc về việc ấy.cái đảng cs VN chỉ là rác rưởi.tụi nó nghĩ tụi nó là ai mà dám cướp đất công giáo đã thuộc về Công giáo hàng mấy trăm năm chứ.tụi nó chỉ là thay mặt nhân dân để quản lý đất đai chứ có cái quyền thá gì mà cướp đất của Công gíao để chia cho mấy tên lãnh đạo chứ.thà thụi nó dùng để mở bệnh viện hay xây trường học thì ko nói làm gì đàng này nó chia hết cho mấy tên lãnh đạo đảng cộng sản nhàm mưu cầu danh lợi riêng.thật đáng vứt đi.hơn nữa,chúng có thể thương lượng với các linh mục quản xứ về dự định mở những công trình công cộng.mấy cha còn củng hộ và tặng thêm những mấu đất dư nữa.nhưng tụi nó lại ăn cắp 1 cách trắng trợn.chuyện xứ Đồng Chiêm làm tôi bức xúc vô cùng.sao tụi cs lại vô nhân tính đến nhu vậy.1 ít tiền của mà tụi nó nhẫn tâm phá đi công sức và tinh thần của bao nhiêu người đã đổ biết bao công sức để xây dựng nên.một xúc vật khi được làm ơn thì cúng còn biết trả ơn.chhung1 còn đáng quý hơn gấp trăm lần những tên đảng cs.nhưng tên đó chỉ biết biện minh rằng chúng đã cứu đất nước khỏi 2 lần ngoại xâm mà ngang nhiên ngồi trên cái ghế lãnh đạo.tuy nhiên chúng ko biết rằng vì chính chúng mà đất nước này đã chậm phát triển tới cả chục năm.tụi nó có làm công cho nhân dân cả trăm năm cũng ko trả được xương máu của nhân dân trong những năm ấy.nếu gọi là 1 đất nước dân chủ tự do thì nhân dân phải có quyền lên tiếng và cũng phải có quyền thay đổi đất nước này theo ước nguyện của dân.mỗi lần bầu cứ,đảng cs cứ đưa ra 1 loạt nhưng tên đảng viên ko ai biết tới cho dân bầu thực chất chỉ để tô điểm bộ mặt để các nước khác nhìn vào thấy “dân chủ” nhưng thực ra tất cả đã đc mua trước rồi.vì vậy nếu có phiếu bầu 2X,tôi sẽ ủng hộ để đưa VN thoát khỏi tình trạng như thế này

 2. NTL says:

  ở đâu trên thế giới này có 1 sự công bằng tuyệt đối, các bác suy nghĩ lệch lạc, thật là vớ vẩn, giờ đưa các bác lên vị trí Cấp Cao ở VN các bác có làm được như thế không. Mọi người đều có học, có nhận thức, có suy nghĩ, vậy mà,,,,, Thất vọng! Các bác bỏ ngay mấy cái trò này đi được rồi đấy, các bác chỉ được cái nói phét là giỏi mà thôi

 3. VŨNG LẦY says:

  Tôi không rõ lá phiếu và luật bầu cử của CHXHCN-VN. Nhưng tôi có nhận định như sau :

  1/ Bầu cử có nghĩa là mình chọn lựa đại diện cho tiếng nói của mình trong quốc hội và điều hành luật pháp quốc gia. Cũng có nghĩa là cũng có nhiều tiếng nói đối lập khác nhau. Nhưng dưới chế độ độc đảng, độc tài thì có “đéch” gì cái nghĩa bầu cử nữa? Mà phải đổi đúng nghĩa là bầu cử đại diện đảng cộng sản VN. (For your communist only – tôi liên tưởng đến phim “For your eyes only” trong phim 007)

  2/ Tôi muốn biết chắc luật bầu cử của CSVN điều lệ như thế nào? Giả dụ nói rằng nếu đại diện dân cử (ứng cử viên) nếu có số phiếu dưới 40% tổng số cử tri trên toàn quốc thì vẫn không được tín nhiệm dù đại diện dân cử ấy đã dẫn đầu trong các ứng cử viên khác.

  Khi biết chắc luật bầu cử của CSVN như vậy thì chúng ta mới bàn đến chuyện dùng lá phiếu :

  - “bất tín nhiệm” có nghĩa là không đi bầu, vấn đề này khó lắm vậy nhe! (tôi nghĩ không hiệu quả) bởi vì cộng sản rất giỏi vấn đề tới tận nhà mời đi bầu, nếu không thì hậu quả khó mà lường trước được.

  - Cũng có nghĩa là đi bầu nhưng bỏ phiếu trằng không bầu cho ai cả, vì có đảng đối lập đâu mà bầu với không bầu? Nhưng thùng phiếu khi mở ra thì có ai bảo đảm rằng mức độ thông báo trong sạch?

  - Căn cứ vào biện luận trên, dù có bỏ phiếu 2X. Cứ cho tôi là ngu xuẩn đi, nhưng hãy cho tôi nói người nào đề nghị ý kiến này cũng ngu xuẩn. Làm sao bạn có thể bỏ phiếu hai lần? Ở Hoa kỳ này hay ở bất cứ quốc gia nào khác, bạn đi bỏ phiếu là họ gạch cha tên bạn ra khỏi sổ thì lấy gì bầu lần thứ hai? Thật là khó hiểu!

  Nói tóm lại, nếu những lời nhận định của tôi là đúng thì cho phép tôi có nhận xét sau :

  Đi bầu cũng rứa mà không đi bầu cũng rứa. Thà vậy cứ đi bầu! Bầu một cách nhiệt tình !
  NHƯNG CHỌN LỰA THẰNG ĐẠI DIỆN NGU NHẤT NƯỚC, NGHĨA LÀ THUỘC THÀNH PHẦN VÔ DANH TIỂU TỐT KHÔNG CÓ TIẾNG VÀ CŨNG KHÔNG CÓ MIẾNG thì dù DŨNG hay TRỌNG có ba đầu sáu tay cũng sẽ tức chởi đổng đồng bào VN : “Sao dân VN ngu thế!”, “Chúng mày chơi đểu ông!”….nhưng đồng chí Dũng cộng sản nam kỳ chởi làm sao nhỉ? Xin các bạn giúp ý kiến.

  Tiếc rằng tôi không biết bao nhiêu tên ra ứng cử và luật lệ như thế nào? Nếu biết rõ, vấn đề dễ giải quyết hơn. Xin các bạn đừng đoán mò làm chi cho uổng công vì đề nghị của các bạn quá thật thà đối với bọn đá cá lăn dưa CSVN. không có nhân tính.
  Việt nam khi nào thực sự có TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN thì lúc đó dù chỉ có một lá phiếu cũng là lá phiếu trong sạch.

 4. tran phong says:

  Có lẽ tốt nhất vào ngày bầu cử tất cả mọi người không bỏ phiếu và xuống đường biểu tình chống chế độ phản động,bán nước,mafia,giả danh cộng sản,phong kiến hiện đại ,độc tài tại VN.Mubarak và Ben Ali cũng không bao giờ ngờ 2 chế độ độc tài sụp đổ bằng những cuộc biểu tình tưởng như vô hại này.Đây là ngày xuống đường hợp pháp của dân tộc ta,tự do chỉ có khi tranh đấu,chỉ cần dấn thân 1 chút là tự giải phóng mình và con cháu mình.

 5. Ailê says:

  M65t ngưòi đi học tậpdược tha về,chưa có CNND,vì “chưa được trả QCD,nên có bầu cử thì củng chăng quan tâm lắm.Nhưng khoãng gần 5giờ chiều,tổ trưởng tổ dânphố tới trước cửa kêu đi bầu vì “chỉ còn đợi anh .Di bầu đi chớ để cho các đồng chí (nhửng người làm ở phòng phiếu) còn dọn dẹp ra về,”.Ra tới nơi bầu cử,người ta tìm tên,ghi số thứ tưtên trong danh sách trên phiếu bầu ,sau khi gay gắt hỏi “sao giờ mời đến hả ?” Và đó là lí do khi nàocủng có 99,99% phiếu cho người thắng cử….
  Cho nên gạch hay không gạch tên củng vậy thôi. Trừ trương hợp toàn dân KHONGĐIBỎ PHẾU ghỉa là đóng cừa nằm nhà .NHƯNG KHÓ LẮM….dưới một thể ché độc tài chuyên chính vô sản như tuịc VC bây giờ……
  Có lẻ nên hẹn nhau đ bỏ phiếu cho thật đông và tới giờ cao điêm.tìm cách biến nó thành cuộc biểu tình lật đồ chế đô…..(Châu Âu và cả Liên sô sụp đổ vì có nhửng “bất ngờ”nhỏ làm nên chuyên lớn,,) Có phải vậy không?

 6. Phan BA says:

  Những người cộng sản già thế hệ cũ là loại không có học; những người thế hệ này cũng học không tới nơi tới chốn.

  Việc tai hại nhất cho cả hai thế hệ của họ là nhân cách, họ không được giáo dục đàng hoàng, họ không có nhân cách; hoặt chỉ có nhân cách kiểu “cách mạng”: Chém giết, đàn áp, làm tất cả cho mục dích của họ là cái nhà, tiền bạc.

  Nói chung là họ không có liêm sỉ, những trò hề bầu cử là một thí dụ. Trên trái dất này có bao nhiêu người dựng những trò hề này? ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

  Đàn Chim Việt, Bô Xít Viet Nam và tất cả các tổ chức người Việt trên thế giới nên phát động chương trình kêu gọi các lãnh tụ giả, không hợp pháp nên từ chức:

  Đầu tiên là ông Dũng và ông Trọng. Hai ông này ngồi càng lâu thì dân càng ốm, đói, giang sang càng bị chiếm mất, bị bán hết, con trai làm lao nô càng nhiều, con gái càng bị bán sạch.

 7. Phùng Mai says:

  Tôi và rất nhiều người nhận được bài này của Thiên Đức qua Email mạo danh “Nguyễn Thanh Giang” để giới thiệu, như sau: “Ðến hẹn lại lên năm năm một lần đảng csvn tổ chức bầu cử quốc hội để nhằm hợp thức hóa cũng như tạo chính danh cho đảng viên nắm các chức vụ trong guồng máy toàn trị. Ðặc biệt năm nay lại bầu cử sớm hơn một năm để có thể phù hợp và đồng hành với kết quả đại hội đảng XI. Ngày bầu cử quốc hội đã định là 22 tháng 5 năm 2011. Toàn dân hãy hưởng ứng kế hoạch tẩy chay bầu cử theo hướng dẫn …. Ng Thanh Giang”

  Tôi đã gọi về Hà Nội hỏi TS Nguyễn Thanh Giang để biết có phải ông là người giới thiệu bài này không.
  Trước khi LM Nguyễn Văn Lý vào tù thì ông cũng kêu gọi tẩy chay bầu cử, cũng đợt ấy có người kêu gọi đi bầu cử, tương tự lần này, LM Lý đại diện khối 8406 kêu gọi tẩy chay bầu cử thì lại có người đi ngược lại lời kêu gọi của LM Lý. Phải nhìn nhận tác giả Thiên Đức viết lưu loát trôi chảy, tuy nhiên không thể thuyết phục, sở dĩ tác giả đưa ra những điều luật bầu cử ở một nơi không tôn trọng luật pháp của chính họ thì bài viết này chỉ nhằm tô vẽ cho đảng CSVN để làm loãng lời kêu gọi tẩy chay bầu cử của LM Lý

 8. Việt Nam says:

  Tôi vẫn biết là đi bỏ phiếu chỉ là hình thức, tôi cũng đồng ý với ông Thiên Đức là nhân dân nếu biết ý thức được quyền bầu cử của mình tham gia gạch tên những vị lãnh đạo to nhất thì đó là một sức ép không nhỏ đối với nhà cầm quyền, bước đầu tạo cơ hội cho cuộc cách mạng dân chủ.

 9. Nguyễn Hùng says:

  Có 2 cách : không đi.
  Đi nhưng gạch tên các quan tham hoặc ghi vào giấy : mỵ dân , lừa dân.

Leave a Reply to never know