|

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa?!

1. Làm Người không ai không có Tổ Quốc. Là Người Việt Nam chúng ta có chung một Tổ Quốc Việt Nam. -Tổ quốc trên hết!

Được sinh ra làm người ai cũng có một gia đình, một đất nước, một quê hương. Dòng đời cứ trôi đi, hết lớp này qua lớp khác, hết thế hệ này đến thế hệ khác, từ ngàn xưa cho đến ngày nay và mãi ngàn sau. Cuộc sống xã hội – con người qua đi nhưng tâm thức, tâm linh cuộc sống dân tộc vẫn mãi còn, thấm đẩm vào tình cảm, tâm hồn cuộc sống mỗi con người, gia đình, xã hội đất nước, quê hương và hình thành nên những tình cảm thiêng liêng của người cùng chung nguồn cội, gìn giữ nó như của báu, gia bảo…

Là Người, người Việt Nam ai chẵng có một dòng họ, một làng quê, nơi “chôn nhau, cắt rốn” của mình. Là người Việt Nam ai chẵng tự hào mình là người Việt Nam; tự hào  truyền thống lịch sử đấu tranh bất khuất của dân tộc hơn 4 nghìn năm     trước kẻ thù phương Bắc; tự hào ta vẫn là người Việt Nam chứ chẵng phải là Tàu, Tây….  Đất nước ta còn, Dân tộc ta còn. Nhân dân ta còn và không bị đồng hóa dù bởi “Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu. Một trăm năm nô lệ giặc Tây”, nhưng hôm nay, đất nước của “thời đại Hồ Chí Minh quang vinh”(!); thời đại Việt Nam có “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”(!), niềm tự hào của người Việt Nam ta có còn?! Hỏi để mà trả lời! Nhưng ta tin rằng- Nhân dân, đất nước Việt Nam ta vẫn mãi trường tồn cùng thế giới, nhân loại dù có kẻ rắp tâm bội phản vì quyền lợi riêng của tập đoàn, phe phái, làm tay sai cho kẻ thù truyền kiếp Bắc triều muốn tiêu diệt, đồng hóa con người, dân tộc Việt Nam ta chính trên đất nước ta!  Chúng là kẻ bội phản. Chúng không có Tổ, có Tông. Chúng là kẻ vô Tổ quốc, phản bội Tổ quốc nhưng lại nhân danh một tổ quốc vĩ đại đi giải phóng loài người, đưa nhân loại đến “thiên đàng” mà những hành động diệt chủng, diệt văn hóa, diệt văn minh nhân loại…của chúng đã phơi bày trước thế giới trong thế kỷ qua và vẫn còn tiếp diễn ngày nay….

Làm người có Tổ quốc – Tổ quốc Việt Nam nên người Việt Nam chúng ta, có lẽ, không ai không gắn bó mình với cội rễ đất nước, quê hương, với những tình cảm thiêng liêng về cội nguồn dân tộc; luôn tự hào về đất nước, tổ quốc mình mà cha ông bao đời đã dựng xây, gìn giữ. Dù người VN hiện nay đang sống hay không sống trên quê Cha, đất Tổ nhưng Tổ quốc VN vẫn luôn là tình cảm, máu thịt, không ai có thể cắt chia, và trong tim, không ai không nổi nhớ!  Không có Tổ Tiên ngàn đời, không có Tổ quốc Việt Nam, không có máu xương, mồ hôi, nước mắt cha ông nghìn đời bồi đắp, giữ gìn từng tấc đất của Tổ Quốc thì sẽ không có con người, đất nước Việt Nam hôm nay, dù hôm nay thân thể VN đầy lỡ loét bởi những vật thể ký sinh, đau nhức vì những ung bướu …

Tổ Quốc Việt Nam của con người Việt Nam. Đất nước Việt Nam là của mỗi con dân Việt Nam; của 99 con voi luôn quay đầu về đất Tổ nhưng lại có một con bất nghĩa, phản phúc bị chém đầu….

2. Khi đất nước Việt Nam chìm trong màn đêm nô lệ, mất nước; mỗi con tim Việt Nam – 99 con voi đã luôn cùng thao thức với núi sông. Cũng có kẻ tự hào làm một trong 99 con Voi, muốn giành lấy tự do cho nhân dân, độc lập cho đất nước  nhưng tư tưởng, tâm địa lại muốn tiêu diệt đi “trí, phú, địa hào…”., muốn diệt đi  những con người tinh hoa của xã hội, đất nước, những con người giữ gìn, lưu truyền tinh hoa văn hóa dân tộc cho muôn đời Tổ Quốc Việt Nam. Lợi dụng tình cảm thiêng liêng của 99 con voi luôn quay đầu về đất Tổ, yêu nước, thương nòi, biến tình cảm thiêng liêng của mỗi con người Việt Nam đối với Tổ Quốc   để “yêu” một Tổ Quốc  “vô tổ quốc” dị biệt, mất gốc, ngoại lai, vô nhân, vô tính…với danh xưng mỹ miều- “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”! Một con Voi bất nghĩa không thể bắt buộc 99 con Voi kia phải sống làm người bất nghĩa, bất trung, phản bội Tổ Tông, quê hương, đất nước. Người VN Yêu nước là yêu Tổ Quốc, giang sơn VN, đất nước từ các Vua Hùng dựng nước chứ đâu phải là “tổ quốc XHCN” của mấy chục năm qua…

Đảng CS nhân danh là đảng của giai cấp công nhân, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản với lý tưởng, ước mơ về một Thiên đàng mà chính họ cũng không vẽ nên được (!) và con đường họ đi lại dẫm đạp lên xương máu, mồ hôi, nước mắt của chính nhân dân, dân tộc mình.  Với người cộng sản – “bốn phương vô sản một nhà” mà “Công nhân không có tổ quốc” (Tuyên ngôn ĐCS) thì người CS làm gì có Tổ Quốc(!) nhưng họ lại nhân danh một tổ quốc-“tổ quốc XHCN”! Phải chăng trong dân tộc, đất nước VN ta lại có hai Tổ Quốc, hai chủ thể Tổ Quốc ?!.- Tổ Quốc Việt Nam với nhân dân VN là chủ thể và “tổ quốc XHCN” chủ thể là đảng CSVN!? Tổ quốc XHCN chỉ là Tổ quốc của những người không có Tổ quốc!. Kẻ không có Tổ quốc, quê hương làm sao có thể sống thành Người! -“Tổ quốc XHCN” của đảng CS là tổ quốc nào?

Nhân dân – 99 con voi có nghĩa, luôn quay về, giữ gìn đất Tổ, có cùng chung một Tổ Quốc, không bao giờ phản bội Tổ Quốc; chỉ có một con Voi lạc loài, phản bội Tổ quốc mới không chịu “quay đầu”!

Tổ quốc “XHCN” có hay không? Nó ở đâu? Vì sao  đảng CS bắt nhân dân VN phải “yêu”? Phải chăng, “Tổ quốc XHCN” ấy có cùng chung tổ quốc của “hệ thống  XHCN”, tổ quốc Liên bang CHXHCN Xô Viết mà người CSVN đã hết mình yêu thương -“Thương cha, thương mẹ, thương chồng/Thương mình thương một, thương Ông thương mười”!? (Thơ Tố Hữu). Cái Liên Bang ấy, cái hệ thống ấy ở Đông Âu  đã đổ sập rồi vì nó là sản phẩm của chế độ Stalin mà chế độ “  Quốc Xã và chế độ Stalin. Hai chế độ này đã thực hiện các cuộc diệt chủng, các tội ác chiến tranh, tội ác chống loài người, vi phạm nghiêm trọng quyền con người …” như nghị quyết của Nghị viện các quốc gia thuộc tổ chức An Ninh Và Hợp Tác Châu Âu (ANVHTCA) vừa qua đã lên án? Nhân dân những đất nước ấy hiện nay đang dần trở lại cuộc sống làm người với đầy đủ nhân tính, nhân quyền, dân chủ để gột rửa cái chất dơ, sự bẫn thỉu mà xác chết của chủ nghĩa xã hội đang còn tan rửa làm vấy bẩn trong xã hội chúng ta.  Phải chăng chúng cùng chung tổ quốc “XHCN Cuba, Bắc Triều Tiên” với chế độ “đảng chủ XHCN” cha truyền, con nối; anh truyền cho em; kìm hãm dân tộc, đất nước, nhân dân vào sự nghèo đói, Phong kiến còn hơn cả sự thối nát của chế độ Phong kiến! Hay “tổ quốc XHCN” ấy cùng chung “tổ quốc XHCN Trung Hoa vĩ đại” mà các triều đạI phong kiến của đất nước, dân tộc ấy cả hàng nghìn năm qua luôn âm mưu xâm lược, muốn thôn tính nước ta, biến  nước ta thành  chư hầu, quận huyện, nay được kẻ có cùng chung “tổ quốc XHCN” tô đỏ đậm màu với “16 chữ vàng”?!…”Tổ quốc” ấy phải chăng là “tổ quốc” – “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” mà đảng CS nhân danh là đảng của giai cấp vô sản, “đại biểu  trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động” nhưng chính  bản thân những kẻ  nhân danh ấy có ai là “vô sản”, là “công nhân” hay tất cả đã là “tư sản đỏ”, hàng ngày hàng giờ áp bức, bóc lột giai cấp công nhân, nông dân, người lao động để làm giàu cho chính mình? Tổ quốc XHCN ấy không bao giờ hòa hợp, là Một với Tổ quốc Việt Nam!

3.Đảng Công sản Việt Nam từ khi “cướp chính quyền” cho đến nay luôn nhân danh người yêu nước, dùng sức mạnh bạo lực  “chuyên chính “ của đảng CS giương cao ngọn cờ Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội! “Độc lập dân tộc” nhân dân VN phải trả bằng máu để hôm nay nuôi những kẻ phản bội, dối trá… Đối với đảng CS “độc lập” chỉ là sự độc chiếm, độc tôn, độc quyền  làm chủ nhân ông xã hội; nắm quyền lực và không chia xẻ quyền lực cho bất cứ ai, kể cả với nhân dân. Bằng quyền lực của hệ thống chuyên chính buộc nhân dân phải “yêu đảng”,yêu “tổ quốc XHCN”. “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”; là  “yêu đảng”, bảo vệ sự độc quyền lãnh đạo của đảng CS. Đảng CS đã cưỡng bức giáo dục các thế hệ nhân dân VN, cả từ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng- “Sẳn sàng” ”Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại!” ( Khẩu hiệu  hành động của Đội Thiếu niên Tiền phong HCM).

Đảng CS đã chiếm đoạt Tổ quốc của nhân dân VN; đánh tráo Tổ quốc VN thành “tổ quốc XHCN” của mình; tự đồng hóa mình thành dân tộc, đứng trên cả Tổ Quốc VN.  Yêu “tổ quốc XHCN” là yêu đảng, yêu chủ nghĩa xã hội; là tuyệt đối tin tưởng  vào đảng CS, vào chủ nghĩa, hệ tư tưởng, “lãnh tụ” của đảng và biến lãnh tụ thành “Cha già dân tộc”; là phục tùng tuyệt đối những chủ trương, đường lối mà đảng CS vạch ra..Đảng CS là tuyệt đối! Kỷ luật đảng còn cao hơn cả luật pháp. Không ai được quyền đụng đến đảng(!!!). Ai không tin, không yêu, dù là phản biện “chủ thuyết”, chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng là chống lại đảng, vi phạm điều 88 BLHS vì “ tội tuyền truyền chống nhà nước…” là “phản bội tổ quốc”!… – “Yêu nước là yêu CHXH”, là “yêu tổ quốc VN XHCN” nên hơn 3 triệu thanh niên Việt Nam đã  phải chết oan uổng trong cuộc chiến vừa qua mà sự đối xử với con người còn sống đến hôm nay cho ta thấy bản chất của họ như thế nào; là thành tích “kéo lùi lịch sử” để đưa đất nước VN ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực và thế giới; là tiêu diệt đi bản sắc truyền thống đạo đức, văn hóa, tâm linh của dân tộc VN; tàn phá môi trường,   tài nguyên đất nước ; biến tình cảm con người VN dần trở thành chai lỳ, vô cảm trước vận mệnh của dân tộc, đất nước…”Hỡi ôi con cháu Bác Hồ!!! Nước mất chẳng khóc, khóc Mai Cồ phương xa”…”Yêu tổ quốc XHCN” với tình “hữu nghị”, “núi liền núi, sông liền sông”; “16 chữ vàng”…với nhiều “ân nghĩa” nên đảng CS đã im lăng, đồng lõa, đồng tình, nối giáo  cho bọn xâm lược, “rước giặc vào nhà”, dâng đất đai, bờ cõi, biên giới hải đảo, Hoàng Sa, Trường Sa  cho kẻ cùng chung ” tổ quốc XHCN” phương Bắc; đàn áp những con dân  VN yêu nước, bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam, xuống đường biểu tình thể hiện chủ quyền VN đối với Hoàng Sa – Trường Sa; Khiếp hèn để cho bọn giặc “đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ.”(Hịch Tướng sỹ), ung dung nhởn nhơ, trịch thượng làm chủ nhân ông trên đất nước VN; để “Tàu…lạ” hung hăng bắn giết ngư dân VN trên vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia; bất chấp pháp luật và lòng dân, lợi ích muôn đời con cháu mai sau, dối trá, tráo trở, cuồng điên “đồng thuận”, “lách luật” để khai thác bauxite Tây nguyên Việt Nam bằng mọi giá không màng đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của dân tộc, đất nước trước âm mưu xâm lược của kẻ thù truyền kiếp; lại cấu kết nhau ra sức vơ vét, làm giàu bằng mọi thủ đoạn, kể cả bằng Luật pháp và công cụ “chuyên chính” để tham nhũng; dung túng cho bọn tham nhũng, bất lương, không còn  liêm sỹ nhưng những cái loa to, loa nhỏ từ mọi nguồn, mọi công suất luôn hô hào vì nhân dân, đất nước; chà đạp lòng yêu nước, mọi quyền tự do, dân chủ  của tuổi trẻ và nhân dân VN… Thật đúng là:

Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trờị
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.

(Nguyễn Trãi-Bình Ngô Đại Cáo)

Đảng CS đã chỉ vì “tổ quốc XHCN” mà cấu kết với ngoại bang, không đứng về phía lợi ích dân tộc, không vì nhân dân, đất nước, Tổ Quốc VN; tất cả chỉ vì lợi ích riêng của mình, vì quyền thống trị của mình với toàn xã hội mà những “nổi ngán ngẩm thường ngày”(!) – nhân dân hàng ngày phải cắn răng cam chịu…

Một dân tộc, đất nước không thể có hai “Tổ Quốc”! Nhân dân VN chỉ có một Tổ Quốc VN. Kẻ ngoại bang nào đụng đến mỗI tấc đất, ngọn cây, rặng tre, bụi lúa, con sông; đụng đến biên giới, biển, hải đảo, Trường Sa- Hoàng Sa, đất, trời của đất nước VN là đụng đến Tổ quốc VN. Tổ quốc là của nhân dân. Nhân dân muôn đời vẫn là người giữ nước và bảo vệ Tổ quốc. Kẻ không đứng cùng lợi ích của nhân dân, không vì Tổ quốc VN sẽ không còn là người Việt Nam; chúng là kẻ phản bội Tổ quốc  và không có quyền đại diện cho dân tộc, đất nước Việt Nam trong bất cứ tình huống nào. Kẻ ấy là ai? tôn thờ tổ quốc nào? Ai là kẻ phản động? Ai bán nước? Ai chống lại nhân dân, phản bội Tổ Quốc VN? Tất cả đã phơi bày…

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;
(Nguyễn Trãi-Bình Ngô Đại Cáo)

Hỡi Một con Voi kia hãy quay đầu về núi Tổ. Một bọc trăm con của Mẹ Âu Cơ xưa nay vẫn một lòng, mãi mãi vì Mẹ VN. Hãy quay về, quay về, tất cả hãy vì Một  Tổ Quốc Việt Nam!

© Đàn Chim Việt Online

1 Phản hồi cho “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa?!”

 1. NGÀN KHƠI says:

  RÂU ÔNG LẠI CẮM CẰM BÀ

  Cằm ông mới có hàm râu
  Cằm bà nhẵn thín râu thời mà chi
  Nhiều anh quả thật u si
  Cằm ông lại tưởng y như cằm bà !

  Thế nên xảy chuyện ta bà
  Đem râu ông nọ cắm cằm bà kia
  Bà liền phủi lịa phủi lia
  Râu trên rụng xuống ô kìa giữa chân !

  Quá hay xem lại tầng ngần
  Râu chưa rớt hết còn phân nửa chừng
  Cằm bà đã sạch tưng bưng
  Hàm râu còn mắc nửa chừng thật vui !

  Tiện đây nhắn với những người
  Cớ sao cương đại việc đời vu vơ ?
  Quê cha đất tổ nên thờ
  Gắn vào chủ nghĩa ơ hờ mà chi !

  Kẻ trí thức hay u si ?
  Bạ đâu nói đấy ích gì cho cam
  Lợi riêng chớ thấy mà ham
  Lợi chung mới việc đáng làm đấy thôi !

  ĐẠI HẢI
  (08/7/11)

Phản hồi