WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phản hồi cho “Nhà sử học Hà văn Thịnh nói về Hồ chí Minh”

“Làm thầy thuốc sai lầm có thể hại một mạng người.

Làm chính trị sai lầm có thể hại một thế hệ.

Làm văn hóa sai lầm có thể hại muôn đời”.

Lão Tử

Nhân đọc bài “Nhà sử học Hà văn Thịnh nói về HCM” của tác gỉa Mạc Việt Hồng trên Đàn chim Việt online ngày 19-5-2010, tôi xin mạn phép lạm bàn với giáo sư Thịnh một đôi điều còn thắc mắc. Nhân vật HCM hiện là một đề tài mà rất nhiều người đề cập tới vì ông ta là một nhân vật của lịch sử có rất nhiều điều dễ ngộ nhận. Tôi xin nêu thứ tự từng điểm trong bài trả lời phỏng vấn mà giáo sư Thịnh đã nêu ra:

1 – HVT:“Trong Di chúc, bác Hồ nói rằng, đào tạo thanh niên là thế hệ kế tục XHCN, sau đó bác không hề nhắc gì tới XHCN nữa. Cuối của bản Di chúc viết rằng “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, có nói gì tới XHCN đâu?”.

- Thời đại ngày nay theo giáo sư Trần Phương thì cái “CNXH sai rồi, mà rõ ràng là thực thi 70 năm đã thất bại rồi”, nên giáo sư Thịnh phủ nhận thực tế của cái XHCN “mù mờ” mà chính ông Hồ khai sinh nó đã không còn là cái thiên đường mà người CS từng rêu rao. Không còn lừa gạt ai được nữa nên “nhà sử học” mới nói rằng trong di chúc ông Hồ không có nói gì về XHCN, di chúc không nói đến XHCN không có nghĩa là ông Hồ không chủ trương tiến lên XHCN. Nếu không muốn tiến lên XHCN thì tại sao ông Hồ lại cho đào tạo thanh niên XHCN để làm gì? rõ ràng ông Hồ đã chủ trương “Muốn xây dựng CNXH, phải có con người XHCN” kia mà.

Mới đây tiến sĩ Tô Huy Rứa, Ủy viên BCT đã có bài viết: “Những cống hiến to lớn của chủ tịch HCM về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu:

“Thực tiễn khẳng định, tư tưởng HCM về giải phóng và phát triển đã mở ra con đường phát triển tốt đẹp nhất cho dân tộc Việt Nam: Độc lập dân tộc và CNXH

Tư tưởng HCM về CNXH cũng có những nét sáng tạo đặc sắc, có gía trị và ý nghĩa hiện đại…

Trong di sản tư tưởng HCM có cả một hệ vấn đề lý luận về CNXH, từ đặc trưng, bản chất, mục tiêu, con đường, phương thức, mô hình và bước đi cũng như những giải pháp xây dựng CNXH trong sự kết hợp giữa tính phổ biến với tính đặc thù, tính giai cấp – dân tộc – nhân dân với tính thời đại và tính nhân loại trong thế giới đương đại ngày nay”.(VietnamPlus online ngày10-5-2010-trang7)

Để chứng minh rằng ông HCM muốn đi theo con đường của Mác-Lê tiến lên CNXH qua Báo Bình Định( Cơ quan của đảng bộ đảng CSVN tỉnh Bình Định) trong bài “Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”:

Hồ Chí Minh đã chỉ ra những đặc điểm và mâu thuẩn của thời kỳ quá độ lên CNXH ở việt Nam, trong đó đặc điểm bao trùm to nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa…

“Về nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ, Người nói: “ Chúng ta phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH, đưa miền Bắc tiến dần lên CNXH, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài”. (Bình Định online ngày 2-11-2003)

2 – HVT: “Tôi muốn nhấn mạnh thế này, lá thư đầu tiên, tức là bài báo đầu tiên mà HCM viết, ngày 18-6-1919 để gửi tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Wilson, bài cuối cùng Người viết năm 25-8-1969 là lá thư gửi TT Mỹ Nixon, rồi thời gian hợp tác từ năm 1943-1945 với Mỹ của bác ở Việt Bắc, rồi những tình cảm mà bác mô tả là‘ nồng thắm’, ‘ hạnh phúc’ khi được kết hợp với Mỹ, người bạn lớn của dân tộc Việt Nam. Nhưng không mấy ai hiểu điều đó”.

- Tôi còn nhớ khi viếng thăm Hoa kỳ năm 2005, thủ tướng CSVN Phan văn Khải có lời lẻ rất“ ngoại giao” khi nhắc tới thời gian mà ông HCM ở Mỹ:

“Thành phố này là nơi chủ tịch HCM, người sáng lập ra nhà nước Việt Nam độc lập đã từng sống hơn 90 năm trước đây trong giai đoạn 1911-1913.

“Và có thể ở nơi này, Người đã hấp thụ tư tưởng lớn thể hiện trong tuyên ngôn độc lập của Hoa kỳ mà Người đã nhắc tới khi mở đầu bản tuyên ngôn độc lập bất hủ khai sinh ra nhà nước Việt Nam mới năm 1945…

Tiếc rằng nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước đã bị bỏ lỡ. Chỉ mãi tới năm 1995 hai nước mới kiến lập quan hệ ngoại giao”. (BBC online ngày 25-6-2005)

Theo giáo sư Thịnh thì ông HCM đã từng hợp tác với Mỹ thế mà ông ta đã từng

“gần đèn” mà vẫn không thấy“sáng” để đưa đất nước thoát khỏi cảnh tối tăm, ông lại theo con đường cộng sản để rồi bị họ bắt buộc ông phải CCRĐ giết đồng bào mình. Ông đã sai lầm trong chủ trương chống Mỹ cứu nước trong khi ông cho Phạm văn Đồng ký công hàm bán hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung cộng để đổi lấy vũ khí tiếp liệu gây chiến tranh. Năm 1960 ông HCM đã cho thành lập Mật trận Dân tộc giải phóng Miền Nam có nghĩa là ông ta đã quyết chí đưa nước Việt Nam vào một cuộc chiến tranh đẫm máu mà sự thiệt hại về ai bây giờ chúng ta đã thấy rõ và quá rõ. “Mỹ đi rồi Mỹ lại về”, bao nhiêu năm chiến tranh, bao nhiêu năm đổ xương máu, tàn phá đất nước không biết bao nhiêu, rốt cuộc rồi cũng đi với Mỹ. Mỹ còn đây mà hai quần đảo có còn không!? Thế là công hay tội?

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, môt nhà cách mạng lão thành đã chua chát phê phán trong bài “Hòa giải và hòa hợp dân tộc” :

“Nhưng, lẽ ra, biết mình là nước vừa nhỏ, vừa yếu thì phải tìm mọi cách để không phải đương đầu với cường quốc số một thế giới mới phải. Nhiều nước làm được như vậy nên vừa không phải đánh nhau liên miên mà năm 1945 còn kém xa ta nhưng đã xây dựng được đất nước mạnh giàu hơn ta nhiều lần…

“Mà nghĩ cho cùng, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào” để làm gì nhỉ? Đánh cho Mỹ cút rồi lại không thể không rước Mỹ trở lại. Trong khi đó, tổng thống Mỹ nắm tay ông Thiệu, ông Kỳ hay nắm tay ông Duẫn, ông Mạnh cũng thế cả. Xã hội Việt Nam ngày nay tệ hơn nhiều Sài Gòn dưới quyền“ Mỹ Nguỵ”. Tham nhũng tràn lan hơn, dân chúng nghèo khổ hơn, xã hội đồi truỵ hơn, con người dối trá hơn…

“Trong bài “Thắp chung nén nhang cho tấm thảm kịch quá khứ” viết  ngày 19 tháng 8 năm 1995, tôi cũng đã viết:“Ai phải chịu trách nhiệm đối với những con số ghê rợn thế này: Phía Việt Nam: 1,1 triệu liệt sĩ; 559.200 thương bệnh binh; hơn 300.000 người mất tích; hơn hai triệu dân thường bị chết; hơn hai triệu người lớn và trẻ em bị tàn tật vì bom đạn v.v…” (Tổ Quốc số 29 ngày 15-11-2007)

Nhà văn đại tá Nguyễn Khải trong “Đi tìm cái tôi đã mất (15-16)” ông nhận định về cái thành quả của cuộc chiến tranh giải phóng như sau:

“Quả thật dân tộc Việt Nam đã thắng lớn trong phong trào chiến tranh giải phóng nhưng dân tộc việt Nam lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chiụ một số phận nghiệt ngã đến vậy! Một xã hội tan nát, lòng người chĩu nặng những phiền muộn ưu tư, mà là những người đã hết lòng hết sức với kháng chiến bằng cách này hay cách khác”. (Đàn chim Việt online ngày 11-7-2008)

3 – HVT: “Ở hải ngoại có nhiều luồng thông tin khác nhau, nhiều người bới móc về đời tư, đối với một người gìa như vậy, một người đã khuất, theo tôi là không nên, không tốt”.

“Ở đây, tôi xin trả lờì ý: Thứ nhất, một người thông minh như vậy, cao, đẹp trai như vậy mà phụ nữ không yêu mới là chuyện lạ, chứ còn yêu là chuyện bình thường. Phụ nữ họ đâu có mù, mắt họ sáng lắm, nên yêu là chuyện thường…

“Nhưng chính bác cũng có lần khẳng định, đã là con người thì đều giống nhau. Về tâm lý, sinh lý đều giống nhau cả”.

- Vấn đề đời tư của ông Hồ thật ra cũng chỉ là tầm thường như bao người khác, nhưng vì chính ông ta tự tô vẽ cho mình cái hình ảnh gỉa dối nên người ta mới nói đến chớ giáo sư Thịnh cho rằng ở hải ngoại này “bới móc” với dụng ý xấu là  không đúng. Thưa giáo sư, ông HCM là con người của lịch sử, của công chúng thì công chúng có quyền tìm hiểu sự thật và phê phán dù người đó là ai, già hay trẻ, dù còn sống hay đã chết hoặc người đó là thần tượng đi nữa, chắc có lẽ điều này giáo sư là“ một nhà sử học” thì biết rõ hơn chúng tôi. Chúng tôi cần biết được sự trung thực dù là một chi tiết nhỏ. Ông HCM có bao người vợ chắc giáo sư cũng đã biết đến tên Tăng Tuyết Minh, Nguyễn thi Minh Khai, Nông thị Xuân… nhưng thêm một cái nữa là ông Hồ đã không dám nhìn con, điều này vị thơ ký riêng của ông Hồ là cụ Vũ Kỳ biết hiện nay anh Nguyễn tất Trung sống ra sao ở Việt Nam.

Cựu đại tá QĐND Bùi Tín, nguyên phó TBT báo Quân đội Nhân Dân và báo Nhân Dân từng có nhiều dịp tiếp xúc với HCM đã trả lời phỏng vấn của Trà Mi:

“Về việc họ ca ngợi đạo đức ông HCM, tôi nghĩ tuổi trẻ cần biết rõ là ông Hồ trong hoạt động cách mạng có sai lầm lớn là gỉa dối nhiều lắm. Một ví dụ đơn giản là ông ta tự viết ra quyễn sách nói về tiểu sử của mình, ký tên là Trần Dân Tiên…trong đó còn ghi là HCM không có vợ con, suốt đời chỉ biết nghĩ đến dân tộc, thế nhưng thật ra, ông ta có nhiều vợ

“Điều này đã được chứng minh đầy đủ như ông ta cưới bà Tăng Tuyết Minh ở Quảng Châu, có ghi rõ ngày giờ, giấy hôn thú, ảnh và thơ từ cơ mà”. (RFA online ngày 19-5-2007)

Chính vì ông HCM ghi rằng mình “không có vợ con, suốt đời chỉ biết nghĩ đến dân tộc”, tự thần thánh hóa mình một cách dối lừa nên người ta cốt“ bới móc” để tìm ra sự thật và vì việc này mà bà Vũ Kim Hạnh TBT báo Tuổi Trẻ bị mất chức.

Giáo sư Hoàng Tranh, một nhà “Hồ chí Minh học” ở Quảng Tây xác nhận với phóng viên Lê Huỳnh đài BBC như sau:

“Thực tế việc ông HCM có người vợ Trung quốc đã được nhiều người dân ngay tại Việt Nam bàn tán từ lâu. Tại Trung quốc, hiện nay người ta nói thoải mái về chuyện này. Có ít nhất là hai bài báo khác đăng trên báo chí phổ thông ở Đại lục cùng với bà Tăng Tuyết Minh”. (BBC online ngày 20-8-2008)

4 – HVT: “Về chuyện “Trần Dân Tiên” thì tôi nghĩ đó là cái bẫy, chị ạ. Có rất nhiều người muốn hạ uy tính của HCM. Tôi không thể trả lời rõ với chị được, nhưng tôi biết chắc là có. Nhiều người khi đó, họ muốn hạ uy tín HCM nên đã đặt ông vào một tình thế “đã rồi”.

-  Việc ông Hồ lấy tên Trần Dân Tiên để tự ca tụng mình mà giáo sư Thịnh không nhận ra được đó là sự thật thì ý ông đang nghĩ gì ngoài sự hiểu biết của ông? Ông HCM sai lầm khi tự tô vẽ cho mình nhưng ông không ngờ được bọn xu nịnh quanh ông họ bảo hoàng hơn vua cho nên tô vẽ ông thêm những cái râu ria quái đảng chết người tạo ra cái phản ứng ngược, giáo sư Thịnh thấy được thì cũng “đã rồi”. Họ không có ác ý hại ông Hồ, họ chỉ có ý nịnh ông Hồ mà thôi, nhất là nhà“ thơ nô” Tố Hữu, thế cho nên bọn trẻ con sau nầy “nằm mơ thấy bác Hồ” là không có gì lạ. Hai nhân vật có vai vế trong lịch sử chứng minh ông Hồ có gỉa danh Trần Dân Tiên hay không. Người thứ nhất là cựu đại tá Bùi Tín (đã dẫn chứng ở trên) và nhà văn Phạm Đình Trọng, trong bài“Ăn mày dĩ vãng…” ông viết:

“Ngay sau ngày 2-9-1945, hầu hết người dân Việt Nam ngơ ngác chưa ai biết HCM là ai!….HCM liền tự tay viết sách“ Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch” và ký tên người viết là Trần Dân Tiên. Nhưng những mẫu chuyện kể tưởng như chân thực nhưng vẫn mang không khí huyền thoại, mang cảm hứng anh hùng ca. Trong tập sách đó cũng chính HCM tự nhận là cha gìa dân tộc”. (Đối Thoại online ngày 16-7-2009)

Vì sự giáo dục nhồi sọ, người lớn dạy sao trẻ con nói vậy nên giáo sư Thịnh cũng đừng trách móc:

Hà văn Thịnh:“Trẻ con bây giờ chúng nó cứ thao thao bất tuyệt là“ gặp bác Hồ thế này”, “nhớ bác Hồ thế kia”, “nằm mơ thấy bác”.v.v… thì hết sức buồn cười. Chúng nó có biết bác Hồ là ai đâu nằm mơ. Thật vô lý quá tốn kém”.

5 – HVT: “Tôi từng viết trên Tạp chí CS rằng, bác viết “đoàn kết là quan trọng8 lần nhắc tới đoàn kết trong Di chúc, mặt khác bác muốn nói rằng, mất đoàn kết là nguy hiểm…”

- Giáo sư nói rằng ông HCM viết “8 lần nhắc tới đoàn kết”, điều này làm tôi nghĩ tới lời ông Bùi Tín nói rằng “ông Hồ gỉa dối nhiều lắm”. Thật vậy, nếu giáo sư nhìn lại lịch sử có thời đại nào mà nhà cầm quyền chủ trương phân chia giai cấp trong nhân dân để rồi kích động họ đấu tố nhau, ngay cả trong gia đình“ con tố cha vợ tố chồng”. Đấu tố nhau bằng cả một chiến dịch tàn sát nhau khắp cả miền Bắc (may là lúc ấy ông chưa chiếm được miền Nam) kéo dài suốt ba năm.

Ông Hồ kêu gọi đoàn kết để thành lập Mặt Trận Việt Minh nhưng rồi tất cả những đảng phái quốc gia lần lượt bị ngầm tiêu diệt bằng cách này hay cách khác nhất là Quốc Dân đảng cho là giai cấp tư bản, địa chủ. Cựu trung tá Trần Anh Kim, nguyên tỉnh ủy viên Thái Bình trả lời phỏng vấn ông kể:

“Đến CCRĐ thì người ta quy cho ông tôi là địa chủ và quy cho bố tôi là Quốc Dân đảng. Bố tôi là phó bí thư QDĐ và bác tôi là Bí thư QDĐ. Bác tôi bị bắn luôn. Còn bố tôi thì cương quyết không nhận. Không nhận thì tra tấn, người ta thắt hai dây thừng vào hai ngón chân cái rồi người ta kéo lên sàn nhà, bố tôi đau quá, kêu khóc xin thả xuống. Kêu khóc to quá người ta lấy rơm, lấy rạ nhét vào mòm”. (RFA online ngày 19-5-2006)

Cũng trong chiến dịch CCRĐ ông HCM đã đoàn kết dân tộc như thế nào hãy nghe ông Vũ Cao Đàm trong bài“ Một tấm lòng son” nhắc lại lời của ông Trần Xuân Bách, nguyên ủy viên BCT đã bị khai trừ đến chết nhận định:

“Anh luôn nhắc đến ý tưởng hàn gắn vết thương dân tộc. Chúng tôi nhớ mãi một lần anh nói, đấu tranh cho công bằng xã hội là lý tưởng cao cả của các nhà cải cách xã hội, nhưng đáng tiếc, CCRĐ và cải tạo tư sản là hai cuộc vận động đã mắc những sai lầm dẫn tời sự chia rẻ dân tộc lớn nhất trong lịch sử nước nhà”. (Đàn chim Việt online ngày 30-12-2010)

Tiến sĩ Hà sĩ Phu, trả lời phỏng vấn của đài RFI ông nói lên nhận định của mình về cái gọi là đoàn kết nham hiểm của ông Hồ như sau:

“Cho nên không lấy gì làm lạ rằng trong thời gian kháng chiến, các nhà địa chủ, phú nông đóng góp rất nhiều, nhưng khi thắng lợi thì bị đảng CS thanh toán mất cả. Cái gọi là lực lượng thứ ba trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như thế thôi. Khi đánh Mỹ thì đoàn kết để huy động, đến lúc thắng lợi rồi thì chẳng thấy chính phủ lâm thời đâu, chả còn thấy lực lượng thứ ba đâu nữa. Cái đoàn kết ấy là cái đoàn kết của những người duy lợi cực đoan, nó không đúng với bản chất của đoàn kết”. ( Người Việt ngày 30-9-2005)

6 – HVT: “Bác biết nhìn và trân trọng người tài thực sự như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bảo Đại, bác vẫn sử dụng. Bây giờ nói sử dụng người tài nhưng tôi biết, nhiều người tài có được sử dụng đâu…

“Chỉ có người tài mới dám sử dụng người tài, còn những người trình độ trung bình thì không dám, thậm chí luôn sợ người tài”.

- Ông HCM sử dụng Bảo Đại và cụ Huỳnh Thúc Kháng là vì muốn lợi dụng uy danh của hai ông ấy nhằm phục vụ trong việc gây bá đồ vương, thực ra với mưu mô của ông Hồ, Bảo Đại đã biết nên có dịp là“ thoát thân” để tránh hậu hoạ vì ông biết ông Hồ đối xử với ông như thế nào rồi, chắc chắn là không có thực tâm. Đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng thế không ngoài dụng ý đưa cụ đi làm đặc sứ ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi rồi mất ở đó trong không đầy một năm.

Sau chiến dịch thanh trừng Nhân văn Giai phẫm ông Hồ thanh lọc những ai biết trung thành quỳ luỵ, những ai khác chính kiến thì cho“ giản chính” hoặc trù dập khai trừ, thử hỏi những nhân tài thời“ đoàn kết” đã ra sao? Xin hãy nghe cụ Nguyễn văn Trấn một cán bộ lão thành cách mạng kể:

“Thế là Nguyễn Hữu Đang bị kết án 17 năm tù, mới được 7 năm thì nghe đâu nhờ có sự can thiệp của Nhân quyền Quốc tế nên anh được tha…

“Ngoài Nguyễn Hữu Đang còn thêm những người này: Phùng Cung, tác giả truyện ngắn: “Con ngựa gìa của chúa Trịnh”, 7 năm tù giam cứu. Vũ Huy Lân

(Bộ Nông Lâm) bị nghi là cho Nguyễn Hữu Đang một áo len khi Đang đi tù, bị giam 7 năm mới tha. Nhà xuất bản Minh Đức bị án 17 năm tù như Đang…

Trần Dần bị ở tù, Hữu Đang đi lượm bao thuốc lá để đổi lấy cóc nhái của đám con nít, Hữu Loan làm chú thài( Chợ Đệm gọi vậy những người đi thiến heo…).

Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường sống cuộc đời bị bạc đãi, bị tuyệt thông (excommunié)” (Viết cho Mẹ và Quốc hội – trang 279 – 280 – 282)

7 – HVT: “Cái đó thì…thực sự không trả lời được đâu, chị ạ. Nguyên tắc của nhà nước này, chế độ này, bắt người dân phải nghe theo như vậy, nên tôi không thể chống lại điều IV- Hiến pháp được.Tôi là công dân của nhà nước này nên không thể chống lại HP được. Có điều ai cũng muốn tự do dân chủ cả…”

- Giáo sư Thịnh đã ấp úng không dám trả lời làm người hỏi không được thỏa mản vì hiện nay cái điều IV HP này đã bị nhiều người ở trong nước lên án và đòi huỷ bỏ thế mà nhà sử học như giáo sư Thịnh lại không dám đề cập đến thì đó là một điều lạ, hình như ông chưa quen nói thật. Ấy thế mà một nhà trí thức trẻ, bác sĩ Phạm Hoàng Sơn viết trong bài“ Bỏ điều 4 HP” đã dám viết như sau:

“Xét trong bản Hiến Pháp hiện nay tại Việt Nam, điều 4 chính là cản trở cơ bản để thiết chế 1 của chính thể dân chủ có thể được tạo lập.

Đề nghị (đòi hỏi) bỏ điều 4 HP hoặc luật hóa (một bước tiến tới bỏ) điều 4 HP đã được nhiều người đề cập từ nhiều năm qua, trong đó có nhiều đảng viên cao cấp”. (Đối Thoại online ngày 15-10-2007)

Cựu bộ trưởng bộ Tư pháp Nguyễn đình Lộc viết trong bài “Đã đến lúc sửa đổi Hiến pháp?” trả lời phóng viên Khiết Hưng trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần như sau:

“Cá nhân tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta phải xây dựng Hiến pháp mới thay Hiến pháp năm 1992 để thể chế hóa đường lối của đảng

“Nói đến điều 4 HP 1992 chúng ta phải thấy có hai vế: Đảng lãnh đạo nhưng đảng phải hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật…HP đã quy định thì phải làm cho đúng. Chúng ta phát triển qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có tính cách khác nhau nhưng HP thường bị quênNhư thế mới thấy tinh thần bảo Hiến tôn trọng HP của Việt Nam chưa có truyền thống”. (Tuổi Trẻ online ngày 8-10-2007

Mới vừa rồi ông Mai Thái Lĩnh, cựu Phó chủ tịch HĐND TP Đà Lạt trả lời đài VOA cho biết một số ý kiến như sau:

“Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, ông Nguyễn văn An, người đã từng là Uỷ viên BCT đảng CSVN hai khóa (8 và 9), và là cựu chủ tịch Quốc hội (2001-2006), đã phát biểu như sau: “Truớc tiên tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đã sửa Hiến pháp nhiều lần mà vẫn chưa đạt yêu cầu. Nếu tính từ năm 1946 đến 1992 là 46 năm, ta sửa đổi lớn 3 lần vào các năm 1959, 1980 và 1992. Đó là chưa kể nhiều lần chúng ta sửa đổi nhỏ khác”.

“Như vậy, có thể nói đảng CSVN đã làm ra tổng cộng 4 bản Hiến pháp, nhưng những bản hiến pháp sau đều kém hơn bản Hiến Pháp 1946

“Chính vì vậy mà yêu cầu sửa đổi Hiến pháp trở thành một trong những vấn đề bức thiết. Mặc dù các thành phần bảo thủ trong đảng chỉ có ý định sửa đổi một số điều trong bản Hiến pháp 1992 theo kiểu“ giật gấu vá vai”, rất nhiều trí thức -  kể cả những người đã từng giữ cương vị lãnh đạo như ông Nguyễn văn An, đều cảm thấy không thể dừng lại ở đấy mà phải tiến hành sửa chữa những vấn đề mấu chốt liên quan đến thể chế chính trị”.(Đàn chim Việt online ngày 2-3-2011)

8 – HVT: “Tốn kém là có thật. Tôi biết điện để làm lạnh cho việc bảo quản thi hài ông bằng điện dùng cho một thị trấn. Với người phương Đông mình, có khi phải chấp nhận thôi. Đã đưa bác vào chôn cất trong lăng rồi, giờ lại đưa ra thì như vậy có tội với người đã khuất vì đã lỡ như vậy rồi. Giờ lại đưa ra thì không ổn. Điều này tôi không tán thành đâu…

“Hơn nữa, nói gì thì nói, dù có những khiếm khuyết, những sai lầm, HCM vẫn là nhân vật lịch sử đẹp nhất trong lịch sử cận đại…Với tôi bác vẫn là người vĩ đại”.

- Có những điều tôi thấy nhà sử học không dám đề cập tới như việc lãng phí trong việc bảo quản lăng của HCM, ông ta nói rất ậm ờ, không phải là lý lẻ của một nhà sử học. Để bảo quản lăng HCM mà phải tốn cả một Bộ tư lệnh canh giữ và điện thì bằng dùng cho một thị trấn và ngoài ra còn nhiếu thứ hao tốn nữa chớ chẳng không. Cái tệ sùng bái cá nhân cho đến ngày nay vẫn còn trong tư tưởng của một giáo sư dạy sử thì thật là lạc hậu. Chính ông HCM cảm nhận được rằng sau khi ông ta qua đời cần phải thiêu xác cho mất tích để người đời không còn trông thấy di tích của ông mà nguyền rủa, sự việc hoàn xác của ông tại lăng gây tốn kém một cách lãng phí thì đó là việc làm có ác ý của cặp bài trùng Duẫn -Thọ. Dù sau, một mai khi chế độ cộng sản này sụp đổ thì chính quyền nhân dân sẽ cho ông Hồ được toại nguyện theo di chúc của ông là thiêu xác để ông sớm siêu thoát về gặp Karl- Marx và giảm bớt gánh nặng cho nhân dân. Theo sự nhận xét của cựu đại tá QĐND Bùi Tín khi trả lời phỏng vấn của Trà Mi thì:

“Đó là theo sùng bái cá nhân của học thuyết chủ nghĩa cộng sản. Trước đây, người ta sùng bái ông Mác, Lênin, Stalin, và đến ông Hồ, xem ông ta là con người tuyệt đối thánh thiện và không có gì sai lầm cả.

Họ cốt làm việc ấy chỉ để duy trì hình ảnh hợp pháp của đảng Cộng sản trong khi ở thế giới người ta đều biết rõ là chủ nghĩa cộng sản và học thuyết Mác-Lê đã tệ hại ra sao”. (VOA online ngày 18-5-2007)

Và tệ nạn sùng bái cá nhân được nhà thơ Hữu Loan nói lên cảm nghĩ của mình:

Hữu Loan: Thật ra nếu bên Liên xô không có ông Khơrutsốp lật Xtalin đưa ra phong trào chống sùng bái cá nhân thì bên Tàu không làm gì có Mao Trạch Đông đưa ra chuyện“ Bách gia tranh minh, bách hoa tề phóng” và bên ta hưởng ứng tức thời bằng phong trào mang tên dịch lại nhãn hiệu Trung quốc“ Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”. Tên nôm na của ta là “Chống sùng bái cá nhân.

(Nguyễn văn Trấn-VCMVQH – trang 272)

9 – HVT: Sai lầm lớn nhất của HCM là nhân hậu. Nếu bác không nhân hậu mà tàn nhẫn như Mao, như Stalin thì người ta đã không thể thao túng bác được và chúng ta đã có sự hợp tác tuyệt vời với Mỹ từ năm 1945-1946 rồi và lịch sử Việt Nam đã khác…

Cái sai tiếp theo là bản lĩnh thật sự của người lãnh đạo, dám làm những điều mà mình suy nghĩ thì bác chưa có. Như vừa rồi Hữu Loan chết, hay trước đó là những người khác, thật là buồn. Nếu bác có bản lĩnh thực sự thì đã không đến nỗi gây đau đớn, đau khổ cho rất nhiều tài năng của Việt nam”.

- Theo tôi thì ông HCM đã sai lầm nhiều nhưng chắc chắn không sai lầm vì

nhân hậu” mà chỉ sai lầm vì thiếu bản lĩnh. Nhân hậu gì mà khuyến khích những người bần cố nông “phóng tay” giết sạch những thành phần Trí-Phú-Địa-Hào, đào tận gốc bốc tận rể ngay cả những người có công với cách mạng cũng không chừa như trường hợp bà Nguyễn thị Năm tự Cát Thành Long. Theo hòa thượng Thích quảng Độ thì trong chiến dịch CCRĐ có đến 700 ngàn người bị giết, còn theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang thì khoảng 300 ngàn người, nhưng theo tài liệu chính thức ghi trong“ Lịch sử Kinh tế tập 2 “ có đến 172.008 người bị quy là địa chủ thì trong đó có sai hết 123.266 người (RFA online ngày 15-5-2006)

Chiến dịch CCRĐ vừa xong thì lại đến chiến dịch thanh trừng nữa, đó là đàn áp phong trào Nhân văn Giai phẩm. Trong phong trào này HCM đã huỷ diệt không biết bao nhiêu là nhân tài của đất nước và tàn phá cả một nền văn hóa dân tộc.  Qua CCRĐ chúng ta thấy được rằng giáo sư Thịnh nói ông HCM” không có bản lĩnh” là đúng, ông ta không dám nhận cái sai của chính mình mà chỉ để đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng ra đọc diễn văn nhận lỗi và còn cách chức mấy người dưới quyền ông ta làm cái việc CCRĐ diệt chủng ấy như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Lương Bằng, Hồ Viết Thắng…

Theo nhận định của ông Lữ Phương, nguyên Thứ trưởng bộ Văn hóa chính phủ Lâm thời CHMNVN thì:

“Những nhược điểm của sự chọn lựa của ông đã bộc lộ thật rõ rệt trong thời xây dựng hòa bình. Đấu tố, cải cách, phá hoại đến tận nền tảng đạo lý dân tộc. Hợp tác hóa: phản bội nông dân về ruộng đất. Chỉnh huấn: bơm máu đen vào cơ thể đảng. Trấn áp, chà đạp trí thức văn nghệ sĩ; phản bội lời hứa về tự do văn hóa. Khoác lác về cái gọi là“ dân chủ gấp triệu lần”, nhưng lại đè đầu cởi cổ nhân dân một cách tự nhiên như những cường hào. Làm mất hoàn toàn động lực về phát triển kinh tế qua chủ trương nhà nước hóa toàn bộ hoạt động sản xuất. Nói chung: giam hãm dân tộc trong cái ao tù chuyên quyền độc đoán, lạc hậu nghèo nàn”. (Việt Tide số 14 ngày 19-10-2001)

Ông Đoàn Duy Thành, nguyên Phó thủ tướng chính phủ trong bài“ Bi thảm khi thiếu độc lập và tự chủ” đã viết về cái hậu quả của CCRĐ như sau:

“Có nơi trói người, đốt ngón tay, đập chết người, thật là dã man..”

“Những sai lầm của CCRĐ đã để lại hậu quả lâu dài cho dân tộc, cho đất nước, là sự hận thù, sự lừa dối, xảo trá, vu khống như: tố điêu, ép cung, bịa chuyện…gây tai họa cho bao gia đình, làm nát đi những truyền thống tốt đẹp về gia đình, họ hàng, làng xóm, mà cha ông ta đã dày công xây dựng hàng nghìn năm”. (Bauxite Việt Nam online ngày 16-11-2010)

Chính ông cựu đại tá Phạm Quế Dương nhận định về đạo đức của ông HCM như sau:

“Cụ Hồ làm nhiệm vụ đấu tranh cho dân tộc ông cũng phải nhờ nước ngoài. Ông về nước cũng phải nhờ bà con nhà giàu. Ông ở nhà thị xã, kêu gọi“ Tuần lễ vàng” để lấy tiền của bà con. Đáng lẻ, ông phải cảm ơn người ta mà ông quay lại đánh người ta. Chuyện đó đáng để lịch sử lên án”. (Việt Tide số 44 ngày 17-5-2002)

10 – HVT: “Tôi nói thật với chị, lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật., 70% gỉa dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà Việt Nam không thua trận nào là không thể chấp nhận được…

Sự dối trá đó làm cho sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005,“ Lịch sử theo trang sách học trò”, tôi vạch rõ, dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm. Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật”.

- Con người lãnh đạo mà mắc bản chất dối lừa thì làm sao đào tạo được những con người chân thật. Ông ta chủ trương “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” mà ông trồng loại người chỉ có 30% là thành thật còn lại 70% là gỉa dối thì cái hậu quả ngày hôm nay nhân Việt Nam gánh chịu. Nhất là những người làm nhiệm vụ giáo dục đã không dám nói thật mà chỉ biết học nói dối và dậy nói dối một cách không suy nghĩ khiến họ phải khổ tâm như giáo sư Thịnh vì theo lời của cựu trung tướng QDND Trần Độ thì:

“Chế độ này bắt con người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con phải đóng trò, bắt nhiều người gìa phải đóng trò. Đặc điểm này đã góp phần quyết định và việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn gỉa dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp gỉa dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi cay đắng thay!…” (Nhật ký Rồng Rắn – trang 43)

Xin mượn lời nhà trí thức trẻ, bác sĩ Phạm Hồng Sơn để nói lên cái cảm nghĩ về một thần tượng không xứng đáng:

“Khi cầm quyền cụ Hồ đã để cho chính phủ của cụ tạo ra nhiều tiền lệ cầm quyền độc đoán, nhẫn tâm, phi dân chủ hay dân chủ gỉa hiệu, có thể nói lớn đến mức mà vết hằn sâu của nó đến nay vẫn còn hiện rõ trong cả hệ thống chính quyền hiện thời”. (VOA online ngày 15-9-2010)

© Đại Nghĩa sưu tầm

© Đàn Chim Việt

27 Phản hồi cho “Phản hồi cho “Nhà sử học Hà văn Thịnh nói về Hồ chí Minh””

 1. VHT says:

  SỰ THẬT VẪN LÀ SỰ THẬT

  Đây chính là sự thật về ông HCM. Tục ngữ ta nói, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Tuy nhiên, có một vài hạng lưu manh, chưởi bới tục tiểu (kiểu Nguyễn Hữu Viện) ở nước ngoài, nói về HCM theo kiểu riêng. Còn những người đúng đắn trong nước thì nới về HCM nhưng lại theo kiểu khác. Loại lưu manh ở nước ngoài muốn ai cũng nói về HCM theo kiểu lưu manh đó. Những kẻ vô trách nhiệm, nâng bi trong nước cứ muốn ai cũng tâng bốc HCM theo giống giọng lưỡi của họ. Đó chẳng qua đều là các cách nói nói theo cảm tính, lưu manh hoặc vụ lợi như trên kia đã thấy. Còn cách nói đúng đắn, chừng mực, khach quan thì chẳng thấy ai lên tiếng chấp nhận. Đó chẳng qua cho thấy tình ý con người phổ biến trong xã hội nó vẫn luôn luôn như thế, muôn đời cũng chỉ như thế, thật đáng ngán ngẩm.
  Vậy thì, cứ nói huỵch toẹt ra một lần đơn giản nữa để mọi người xem sao. Sự thật, HCM hoàn toàn là con người CS. Tức con người chấp nhận chủ thuyết Mác Lê, đi theo thực hành mục đích chủ nghĩa Mác Lê mà không là gì khác. Có nghĩa chỉ những người theo chủ nghĩa Mác Lê mới ca ngợi HCM theo cách của chủ nghĩa Mác Lê, mà không bao giờ những người không theo chủ nghĩa Mác Lê lại làm như vậy hết. Vậy sự yêu nước của ông Hồ là sự yêu nước theo kiểu của người CS thế thôi. Điều đó cũng giống như những nào chống cộng thì không cho người nào CS là yêu nước theo cách của mình, còn những người nào CS thì vẫn không bao giờ chấp nhận người nào không CS là yêu nước theo quan điểm của họ. Lập luận kiểu tên lưu manh Nguyễn Hữu Viện chính là theo cách này. Cho nên, người nào cho ông Hồ chỉ là người yêu nước thuần túy mà không phải là người CS, thì quả thật ngây thơ, bé cái lầm, hoặc chỉ giả đò ngây thơ cụ. Nên nói tóm lại, giá trị yêu nước của HCM chỉ phụ thuộc vào giá trị thực tế và khoa học của chủ thuyết Mác. Không phải ngày nay, mà ngay từ đầu, khi chủ thuyết Mác ra đời, rất nhiều những học giả, nhiều nhà triết học có tư duy độc lập, đều dễ dàng thấy được chủ thuyết Mác không có ý nghĩa khách quan khoa học (ngay cả nhiều người có tư duy độc ngày nay cũng thế). Nên không phải chỉ có thực tế lịch sử của thế giới cận đại và hiện đại cụ thể mới chứng minh điều đó. Tính cách sứ mạng lịch sử của ông Hồ đối với đất nước, dân tộc VN, và ý nghĩa của học thuyết Mác đối với lịch sử nhân loại cũng chỉ như thế đó. Sự thật chỉ hoàn toàn như thế, đơn giản như thế. Cho người ta có cãi nhau sùi bọt mép, có hạ nhục nhau thậm tệ như kiểu của tên lưu manh Nguyễn Hữu Viện, thì sự thật nó cũng hoàn toàn khách quan, đích thực, và đơn giản chỉ có thế. Một sự thật hết sức tầm thường như thế, mà phải viết huỵch toẹt ra, là bởi vì như đã thấy, nếu chỉ nói theo cách khác, thật quả thật đã có quá ít người có thể thông hiểu được.

  VHT

 2. Trung Kiên says:

  Tôi rất tâm đắc bài phản luận này của tác giả Đại Nghĩa với ông Hà Văn Thịnh nói về ông Hồ Chí Mnh! Lập luận của tác giả đanh thép với những dẫn chứng đầy thuyết phục!

  - Ông Hà Văn Thịnh: “Ở hải ngoại có nhiều luồng thông tin khác nhau, nhiều người bới móc về đời tư, đối với một người gìa như vậy, một người đã khuất, theo tôi là không nên, không tốt”.

  - Tác giả Đại Nghĩa:..”Thưa giáo sư, ông HCM là con người của lịch sử, của công chúng thì công chúng có quyền tìm hiểu sự thật và phê phán dù người đó là ai, già hay trẻ, dù còn sống hay đã chết hoặc người đó là thần tượng đi nữa, chắc có lẽ điều này giáo sư là“ một nhà sử học” thì biết rõ hơn chúng tôi. Chúng tôi cần biết được sự trung thực dù là một chi tiết nhỏ. Ông HCM có bao người vợ chắc giáo sư cũng đã biết đến tên Tăng Tuyết Minh, Nguyễn thi Minh Khai, Nông thị Xuân… nhưng thêm một cái nữa là ông Hồ đã không dám nhìn con, điều này vị thơ ký riêng của ông Hồ là cụ Vũ Kỳ biết hiện nay anh Nguyễn tất Trung sống ra sao ở Việt Nam“.

  Hoàn toàn đồng ý với tác giả!

  Ông Hồ Chí Minh là người của lịch sử, là người của công chúng, vì vậy công chúng có quyền biết rõ về ông Hồ! Ông Hà Văn Thịnh không thể nói là “nhiều người bới móc về đời tư… và cho đó là “không tốt”, mà nên tôn trọng quyền phát biểu của người khác, để cho người ta “khai quật dĩ vãng của ông Hồ” hầu làm sáng tỏ sự thật và con người thật của ông Hồ!

  Ông Thịnh đã khẳng định là lịch sử hiện tại chỉ có 30% là thật còn lại 70% là dối trá! Vậy có được bao nhiêu % sự thật về ông Hồ?

 3. tranviettien says:

  góp ý với O^ Vỏ hưng Thanh,
  không biết Thầy-kiện VHT biện hộ cho “Bác” về lòng- yêu-nước như thế nào,chứ theo kiểu-nầy thì từ”chung
  thân”trở thành “tử hình”mất:sau dây là những lý-do:
  -Bác yêu nước theo kiểu Mac-Lê,nếu Chủ nghĩa Vô-sản thành công,thì công Bác “vô-kể”.Ngáy hôm nay chủ nghĩa Mac thành Mồ-ma,không khác nào baỏ “Bác” dếch còn yêu nước.!
  -Dã nói mổi người có môt cách yêu nước,thế thì tại sao ai yêu nước khác ông Hồ,lâi bị chính ôNG GIẾTvà
  thủ tiêu hết.Diều nầy chứng tỏ “Bác”chỉ chấp nhận một cách Duy-Nhất là:yêu nước theo kiểu XHCN mà
  thôi.Ông Hồ dã nói :Yêu nước là yêu CNXH! Ông dã dem “tĩnh yêu nước”hòa vào”tĩnh yêu XHCN”.”Cái-bé”
  nhập vào”cái-lớn”, hạt muối hòa vào Biển-cả,liệu có còn”hạt muối” không?
  -”Bác” dã nói:khi chết về với Ông Mác-Lê,thì rõ ràng Bác chỉ yêu CS mà thôi.!
  Thế thì còn gì nữa mà bênh vực cho Bác,ông càng “biện hộ” cho Bác,thì tội Bác càng nặng.Hãy dể cho
  “bác” sớm siêu thoát./

  • Võ Hưng Thanh says:

   Không nên dùng sự suy nghĩ của mình để chụp lên cho sự suy nghĩ của người khác nhé. Mỗi người đều có cách diễn đạt ý tứ cẩn trọng riêng của mình.
   VHT

 4. noileo says:

  Bánh xe lịch sử thế kỷ 20 đã đi xa rồi ,ông Nguyễn Tất Thành đã chết từ lâu ,chúng ta phải tôn trọng người đã chết,hãy để linh hồn của cụ bình yên ,bánh xe thời gian sẽ trả lời và phán quyết công bằng,sẽ trả lại những gì thuộc về sự thật …… (Âu Lạc)

  Hồ chí Minh chết đã lâu bằng Lê Chiêu Thống chưa , đã lâu bằng Trần Ich Tẵc chưa?

  Trong khi những hành động phản quốc của Trần Ích tắc & Lê Chiêu Thống dù cách đây đã mấy trăm năm, vẫn đuọc sử sách, trường học nhắc lại để răn dạy con cháu, răn dạy người Việt nam.

  Huống hồ tội ác của Hồ chí Minh còn hừng hực máu lửa, mà nick Âu Lạc này bảo quên đi, thì, thiết nghĩ nick này nên bỏ cái tên “Âu Lạc” đi. Mọi người đều có quyền tự do chọn nick, nhưng chọn nick Âu Lạc” mà lại đòi xóa bỏ những bài học về tội ác của Hồ chí Minh đối với dòng giống Âu lạc, tức là phản lại giòng giống Âu lạc vậy!

  Nick Âu lạc nên hiểu chính là cộng sản đã không tôn trọng người chết. Nick Âu lạc hãy nói “phải tôn trọng người đã chết” với bọn cộng sản ác quỷ. Nick Âu lạc hãy bảo bọn ác quỷ cộng sản đừng có dựng cái thây ma thối rữa của Hồ chí Minh phản quốc lên mà lừa bịp người dân Việt nam nữa, thì đó là một cách để giúp cho Hồ chí Minh bớt bị nguyền rủa, đó là một cách “tôn trọng người đã chết”, nếu cộng sản muốn tôn trọng người chết!

 5. noileo says:

  “Nhưng mỗi người có cách yêu nước và hướng yêu nước khác nhau. Cách yêu nước của Hồ Chí Minh là cách yêu nước trong ý thức, tinh thần và mục đích của chủ nghĩa Mác, cách yêu nước của chủ nghĩa quốc tế vô sản.”(VHT)

  Dù yêu nước bằng cách nào, tựu chung vẫn phải là đem lại ích lợi cho quốc gia dân tộc, vẫn phải là vì quyền lợi của quốc gia dân tộc. Đó mới là yêu nước đích thực.

  Hồ chí Minh yêu nước trong ý thức, tinh thần và mục đích của chủ nghĩa Mác, cách yêu nước của chủ nghĩa quốc tế vô sản giết hại nông dân, gây chiến tranh nồi da xáo thịt để bành trướng chủ nghĩa cộng sản ác quỷ lên toàn cõi Việt nam, đem lại hậu quả là một nước Việt nam đói nghèo, chậm tiến, chính trị độc tài ngược với trào lưu dân chủ của nhân loại, anh em thù hằn lẫn nhau, giáo dục u tối, đạo đức băng hoại

  “Cho nên ý nghĩa yêu nước của Hồ Chí Minh gắn liền với giá trị của chủ nghĩa Mác tức là học thuyết Mác. Nếu chủ nghĩa Mác thành công thật sự, công đức của Hồ Chí Minh quả lớn không ai bằng. Nhưng nếu chủ nghĩa Mác hay lý thuyết Mác có sự hạn chế hay có sự vấp váp nào đó về mặt khoa học, hoặc giả không thể thực hiện được trong thực tế, thì quả là ý nghĩa yêu nước của Hồ Chí Minh cũng phụ thuộc theo đó.” (VHT)

  Nhận định trên hoàn toàn sai lầm, chỉ có mục đích chạy tội phản quốc cho Hồ chí Minh.

  “Nếu thế này, thì thế kia. Nếu thế kia, thì thế nọ” là nghĩa làm sao? Đem một đất nước dân tộc hàng ngàn năm lịch sử, hàng triệu con người, ra làm thí nghiệm để xem “nếu thế này mà đúng, thì có công, nếu lỡ mà sai, thì không có công…” mà đuọc gọi là “yêu nước” à?

  “Chủ nghĩa Mác” có thể sai, có thể đúng ( mà sai thì đã thấy rõ ràng rồi, rõ ràng khi hàng triệu người dân miền bắc phải trốn chạy vào nam, khi Hồ chí minh công sản mác lê chiếm đuọc miền bắc, rõ ràng sai khi Hồ chí Minh nhỏ nước mắt cá sấu về vụ Cải cách ruộng đất) Tội ác của chủ nghĩa cọng sản, là một vấn đề. Tội ác của Hồ chí Minh là một vấn đề khác nữa. Tội ác của Hồ chí Minh đối với đất nước dân tộc Việt nam đuọc xét dựa trên những hành động tàn dân hại nước của Hồ chí Minh cộng sản đối với đất nước dân tộc Việt nam.

  Du nhập chủ nghĩa cộng sản ác quỷ vào VN, Hồ chí Minh đã thi hành một tội ác kinh khủng, nhưng chưa hết. Sau đệ nhị thế chiến, ở một số quốc gia ngoài VN cũng có những nhà phản quốc của quốc gia ấy đem cộng sản vào nước ấy, nhưng duy nhất chỉ có Hồ chí Minh trong khi reo rắc nọc độc cộng sản trên đất nước VN, đã áp dụng chủ nghĩa cộng sản theo cái cách gây nên những tội ác kinh hoàng trên đất nước dân tộc Việt nam như vậy.

  “Tuy nhiên lại có nhiều người ngày nay vẫn cứ muốn cột chặt hiện tại vào quá khứ, vẫn muốn cảm nhận theo cách một chiều, vẫn muốn đả phá hay tâng bốc một cách quá đáng về các điều không đáng.” (VHT)

  “Cột chăt” hay cột lỏng, hay chẳng cột gì cả thì cũng vậy, thì muốn xét tội ác của một tên tội phạm, tất phải xét những hành động tội ác mà tên tội phạm ấy đã làm rong quá khứ, tất phải xét những gì đang có trong hiện tại là hậu quả của những hành động tội ác trong quá khứ của tên tội phạm ấy.

  “Đó cũng chỉ vì cảm tính, tình cảm riêng, hay mục đích cá nhân nào đó của họ, mà thực chất không phải hoàn toàn vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc, của đất nước một cách đúng đắn và sâu sắc thật sự.”

  Kết tội dựa trên nhũng bằng chứng tội ác rất cụ thể, (thì) không phải là vì “cảm tính”! “Vì cảm tính” chính là những luận điệu chữ nghĩa vòng vo vu vơ của Võ Hưng Thanh hòng bênh vực cho tội ác của Hồ chí Minh.

  Trái với luận điệu của Võ Hưng Thanh muốn xóa nhòa những tiếng nói tố cáo tội ác Hồ chí Minh , người ta thấy rằng, vạch trần tội ác của Hồ chí Minh để cộng sản không lợi dụng những hào quang bịp bợm chung quanh HCM mà hù dọa, mà lường gạt người dân VN hòng cs câu giờ cầm quyền đàn áp trí thức trấn lột dân nghè mãi quốc cầu vinh ăn cắp quốc khố…, thì vạch trần tội ác Hồ chí Minh đích thực là vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc, của đất nước một cách đúng đắn và sâu sắc thật sự.

 6. thịnh says:

  ai có ca ngợi ông Hồ thì cũng phải nhận thấy rằng ông Hồ với tư cách là người lãnh đạo đất nước suốt 24 năm thì phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của chế độ dẫn đến những tai họa cho đất nước, ông Hồ không thể đổ hết trách nhiệm cho cấp dưới được đâu.

 7. Hung Nguyen says:

  Nam 1945, it ai biet Ho Chi Minh la` ai. Pham Quynh` noi’ voi’ cac’ con ong^ ta:” Neu^’ Ho Chi Minh khong phai la` Nguyen Ai’ Quac, tuc Nguyen Tat Thanh` thi` la` DAI PHUC cho dan toc Vietnam”. Vai` thang’ sau, thang’ 9-1945 Pham Quynh` bo?mang. cung` voi’ anh Ngo^ Din`h Diem^. la` Ngo^ Dinh` Khoi^ trong mot^ cai’ muong phia’ Bac thanh` pho^’ Hue^’. Pham Quynh` la` Thuong. Thu Bo^.Hoc (Bo^. Truong Giao’ duc), duoi trieu Hue^’. Khong the nao` HCM khong biet. Phan Chu Trinh, may la` chet nam 1927. Neu^’ con` song^’ thi` cung~ mat mang. nam 45.

 8. ngocson146 says:

  cộng sản là giả dối , là tội ác bất luận là ai từ ông hồ chí minh cho đến ông chủ tich xã từ trước tới giờ vẫn vậy.

 9. DILINH says:

  GÓP Ý VỚI ÔNG VÕ THANH HƯNG

  - Ông muốn lên giọng dạy dỗ thiên hạ ” cần nói năng trung thực theo điều mình suy nghĩ thì lời nói đó mới khách quan và giá trị” . Điều này chứng tỏ ông không hiễu định nghiã cuả khách quan mà còn mâu thuẫn vì không phải cứ “trung thực theo điều mình suy nghĩ ” là khách quan và giá trị” ! CSVN có dạy cho đãng viên cuả mình cái gọi là “Khách quan chũ quan tính” ! Có lẽ ” Đỗ Mới” đã khiến ông quên rồi .

  -Chũ nghiã MácLê sụp đổ là điều mà các chính trị gia Âu Mỹ tiên đoán . Chẵn hạn như Ronald Reagan đã từng hiễu :” The one who read communism is a communist but the one who understands communism is a non-communist “, như “Animal Farm “cuả G. Orwell còn diễn tã rõ cho nhân loại thấy . Chớ có xa lạ gì mà tới nay ông còn đặt giã thuyết coi bộ tào lao.
  Trong khi Hội Đồng Châu Âu ra Nghị Quyết 1481 từ năm 2008 , Cộng sãn là tội ác chống nhân loại” thì nay ông lại lạc lõng đặt vấn đề điều kiện bảo ,”Nếu chủ nghĩa Mác thành công
  thật sự, công đức của Hồ Chí Minh quả lớn không ai bằng. ” Nếu CN Mác có thành công hay không thì hành động sát nhân lâu dài cuả ông Hồ vẫn là tội ác. Chớ có lấp liếm từ tội ác
  chuyễn sang “công đức”.Muốn gỡ tội cho HCM thì nên xin toà án châm chuớc cho chỗ ít học , ngu dốt lại láu cá ,cuồng tín nhưng đạo đức giả …chẵn hạn…

  -Kể từ khi cụ Phan Chu Trinh chấp thận lời van xin đuợc về Paris cuả Hồ phụ bếp vô tuơng lai tại Anh quốc , Hồ mới đuợc hai cụ Phan tận tình xây dựng . Phan văn Truờng vưà cho Hồ ăn ở vưà chĩ dạy chút sơ qua Pháp văn . Cụ Phan Chu Trinh vưả dạy cho Hồ nghề làm hình , cho chỗ làm vưà dạy chút ít chữ Hán. ( Theo Thụy Khuê, radio Pháp) Từ chỗ xin Bộ Thuộc Điạxin học làm tay sai đến chỗ hai cụ nuôi ăn dạy nghề sinh sống và xây dựng cho Hồ để trở về “TINH THẦN YÊU NƯỚC”. Nhưng sau khi học đuợc năm ba chữ , kiếm đuợc vài miếng cơm thì Hồ
  trở mặt đá đít ân nhân đễ đi tìm tổ chức Commintern (do Lenin lập ra )” YÊU ĐẠI ĐỒNG”. Cũng từ ngày đó , Hồ khọt khẹt như két cái giọng điệu Lenin ; nào là “Công nhân thế giới hãy đoàn kết lại.”…”Không có quốc gia , chẵng có biên giới”…(Baó Thanh niên,1926 tai Quãng Châu) . Nào là “Tôi dẫn năm châu tới Đại Đồng” …Cho tới chết “sẽ gặp các Bác Mác Lê bên kia thế giới “…

  Mỗi lời “YÊU NUỚC ” nhãy ra khỏi mép Bác thì cũng giống như duới bàn tay cuả tên ảo thuật , cái khăn mới bỏ vào thùng khi lấy ra đùng một cái thành con chim bồ câu vậy …. Thiệt là tài tình .Và cái tài tình này đã biến nhiều triệu nguời luơng thiệnvô tội thành nạn nhân cuả Bác ..Hi hi…

 10. Ba đình says:

  Lúc ông Hồ du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam,ông không ngờ sự tác hại ghê gớm của thứ chủ nghĩa này với đất nước ,dân tộc ,hoặc cũng có thể ông biết nhưng đã “leo lên lưng cọp” hay đánh bạn với quỷ rồi thì làm sao.Chủ nghĩa Mác chỉ cỗ vũ lật đổ (đấu tranh giai cấp),phá hoại,…chứ không có kế hoạch đường lối rõ ràng về xây dựng kinh tế đất nước sao cho hiệu quả bởi nhìn chung chủ nghĩa Mác là một thứ chủ nghĩa “thí nghiệm” và ác hại thay những người như Lê Nin,Mao trạch Đông,Kim nhật Thành,Hồ chí Minh,Polpot,…đưa chính dân mình ra làm thí nghiệm(như loài vật) và đã gây ra bao đau thương chết chóc và cho đến bây giờ những chủ thuyết trụ cột về Mác Lê Nin đã bị chính nước đi tiên phong để phổ biến là Nga đã hoàn toàn bác bỏ và lên án.Trở lại với ông Hồ,người ta giả định nếu như ông được sinh ra trong một gia đình gia giáo(thật ra cha ông Hồ rất hay nghiện rượu,chữi mắng con cái),hay ít nhất ông có học,có bằng cấp thì ông không đến nổi phải lang thang đi kiếm sống từ Bắc vô Nam và sau đó ra nước ngoài (chứ không phải đi tìm đường cứu nước!)để dính vào thứ chủ nghĩa hại nhiều hơn lợi này và mang nó về “quật ngược” lại dân tộc.Chủ nghĩa cộng sản được các nhà phổ biến cùng với guồng máy của họ dùng dối trá,gian xảo,…để tuyên truyền,khuếch tán nó lên để lôi cuốn,dụ dỗ và lừa đảo.Không có gì lạ khi nói rằng ông Hồ,ngoài những tật xấu của cá nhân, là một tay nói dối ,gian xảo,cơ hội vô hạn và ở đây không phải là “trông mặt mà bắt hình giông” bởi một người không học hành,bằng cấp,địa vị,thành tích,gốc gác,lại cũng không về dung mạo,dáng dấp ,đạo đức(điều này đã quá rõ) mà lại lên thành “lãnh tụ muôn đời”,”cha già dân tộc”,…thì chỉ có ông mà thôi và chỉ có dân tộc Việt ,vì quá ngu muội hay bị “hư đầu” do bao năm bị tộng vào đầu các điều dối trá sai trái, hoặc bị dụ ép,đe dọa,chấp nhận mà thôi và dân tộc Việt như bị lời nguyền rủa vô hình linh thiêng ngàn năm nào đó vẫn u u mê mê treo hình ông đầy đường,dán đầy tường và khắp nơi dân chúng vẫn từng tưng từng tửng,từng tửng từng tưng ca múa ca ngợi về “bác Hồ vĩ đại” ,và cả một dân tộc đi dần về phía vực thẩm vĩ đại đang bày ra phía trước.

Phản hồi