WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cùng đọc lại một bản tuyên cáo đanh thép

TUYÊN CÁO CỦA BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO VIỆT NAM CỘNG HÒA VỀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN CỦA TRUNG CỘNG TRONG KHU VỰC ĐẢO HOÀNG SA
(Ngày 19.1.1974)

Nguyên văn:

Sau khi mạo nhận ngày 11.1.1974 chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa của Việt Nam Cộng-Hòa, Trung cộng đã đưa Hải-quân tới khu vực Hoàng-Sa, và đổ bộ quân lính lên các đảo Cam-Tuyền, Quang-Hòa và Duy-Mộng.

Lực lượng Hải-quân Trung-Cộng gồm 11 chiến đỉnh thuộc nhiều loại và trọng lượng khác nhau, kể cả một tàu loại Komar có trang bị hỏa tiễn.

Để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và nền an ninh quốc gia trước cuộc xâm lăng quân sự này, các lực lượng Hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa trấn đóng trong khu vực này đã ra lệnh cho bọn xâm nhập phải rời khỏi khu vực.

Thay vì tuân lệnh, các tàu Trung-Cộng, kể từ 18.1.1974, lại có những hành động khiêu khích như đâm thẳng vào các chiến đỉnh Việt-Nam.

Sáng ngày nay, 19.1.1974 hồi 10h20, một hộ-tống hạm Trung-Cộng thuộc loại Kronstadt đã khai hỏa bắn vào khu vực hạm “Trần Khánh Dư” mang số HQ-04 của Việt-Nam Cộng-Hòa. Để tự vệ, các chiến hạm Việt-Nam đã phản pháo và gây hư hại cho hộ tống hạm Trung Cộng. Cuộc giao tranh hiện còn tiếp diễn và đang gây thiệt hại về nhân mạng và vật chất cho cả đôi bên.

Các hành động quân sự của Trung Cộng là hành vi xâm phạm trắng trợn vào lãnh thổ Việt-Nam Cộng-Hòa, và một lần nữa vạch trần chánh sách bành trướng đế quốc mà Trung Cộng liên tục theo đuổi, đã được biểu lộ qua cuộc thôn tính Tây Tạng, cuộc xâm lăng Đại Hàn và Ấn Độ trước kia.

Việc Trung Cộng ngày nay xâm phạm lãnh thổ Việt Nam Cộng-Hòa không những chỉ đe dọa chủ quyền an ninh của Việt Nam Cộng Hòa mà còn là một hiểm họa đối với nền hòa bình và ổn cố của Đông Nam Á và toàn thế giới.

Với tư cách một nước nhỏ bị một cường quốc vô cớ tấn công, Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi toàn thể các dân tộc yêu chuộng công lý và hòa bình trên thế giới hãy cương quyết lên án các hành vi chiến tranh thô bạo củaTrung Cộng nhằm vào một quốc gia độc lập và có chủ quyền để buộc Trung Cộng phải tức khắc chấm dứt các hành động nguy hiểm đó.

Làm ngơ để cho Trung Cộng tự do tiến hành cuộc xâm lấn trắng trợn này là khuyến khích kẻ gây hấn tiếp tục theo đuổi chánh sách bành trướng của chúng và sự kiện này đe dọa sự sống còn của những nước nhỏ đặc biệt là những nước ở Á Châu.

Trong suốt lịch sử, dân tộc Việt Nam đã đánh bại nhiều cuộc ngoại xâm. Ngày nay, Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa cũng nhất định bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia.

(Tài liệu ronéo của Bộ Ngoại Giao, Sài Gòn,
Số 015/BNG/ TTBC/ TT)

****

TUYÊN CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA TRÊN NHỮNG ĐẢO Ở NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN VIỆT NAM CỘNG HÒA

Nguyên văn:

Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết của một chánh phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia. Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết làm tròn nghĩa vụ này, bất luận những khó khăn trở ngại có thể gặp phải và bất chấp những sự phản đối không căn cứ dầu phát xuất từ đâu.

Trước việc Trung Cộng trắng trợn xâm chiếm bằng vũ lực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa thấy cần phải tuyên cáo long trọng trước công luận thế giới cho bạn cũng như thù biết rõ rằng:

Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là những phần bất khả phân của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những quần đảo ấy.

Chừng nào còn một hòn đảo thuộc lãnh thổ ấy của Việt Nam Cộng Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực thì chừng ấy Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa còn đấu tranh để khôi phục những quyền lợi chính đáng của mình.

Kẻ xâm chiếm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi tình trạng căng thẳng có thể do đó mà có.

Trong dịp này, Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng long trọng tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những hải đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển Trung Phần và bờ biển Nam Phần Việt Nam, từ trước tới nay vẫn được coi là một phần lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa căn cứ trên những dữ kiện địa lý, lịch sử, pháp lý và thực tại không chối cãi được.

Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên những đảo ấy bằng mọi cách.

Trung thành với chánh sách hòa bình cố hữu của mình, Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng giải quyết bằng đường lối thương lượng những vụ tranh chấp quốc tế có thể xảy ra về những hải đảo ấy, nhưng nhất định không vì thế mà từ bỏ chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những phần đất này.

Làm tại Saigon, ngày 14 tháng 2 năm 1974.

Nguồn: Tập san Sử Địa, tập 29.

Nguồn: http://nguyenxuandien.blogspot.com/2011/05/cung-oc-lai-mot-ban-tuyen-cao-anh-thep.html

26 Phản hồi cho “Cùng đọc lại một bản tuyên cáo đanh thép”

 1. ĐẠI HẢI says:

  CẦN PHÂN TÍCH HAI LỜI TUYÊN BỐ

  Tuyên bố của ông Phạm Văn Đồng năm 1958, thực chất chỉ vì “chủ nghĩa” mà vô tình, hay hữu ý giao trọn cả vùng lãnh hải rộng lớn của đất nước VN cho TQ, trong đó, quan trọng nhất, lại có cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa, do chính tiền nhân chúng ta để lại. Đây quả thật là một sự “dại dột” của ông Phạm Văn Đồng, mà mọi người ngày nay đều có thể mạnh dạn nói được như thế. Còn ngoài ra, riêng lịch sử đất nước và dân tộc ta sau này còn sẽ đánh giá, cùng kết luận tối hậu về điều đó.
  Chỉ tuyên bố của VNCH năm 1974, chẳng phải vì “chủ nghĩa” nào cả, mà chỉ khẳng định tự nhiên về chủ quyền đất nước, đối với phần lãnh thổ quốc gia đang do mình chịu trách nhiệm, làm chủ, và quản lý, nên cũng phản ngược lại tất cả những gì mà ông Đồng đã tuyên bố, vì nó tấ yếu đều thuộc thẩm quyền khách quan, tự nhiên của VNCH khi ấy.
  Cũng có nghĩa, chính ông Đồng trước đó đã mạo quyền của người khác, đã tuyên bố sai trái về cái thuộc sở hữu của người khác, tức nó không có thực chất, và không đúng pháp lý. Điều này cũng có nghĩa, thực sự nó hoàn toàn không có giá trị tối hậu nào đối với nhân dân VN ngày nay, kể cả đối với nhà nước thống nhất VN hiện tại trong thực tế. Còn riêng việc quan niệm chính thức, hay cụ thể, rõ ràng của nhà nước hiện nay như thế nào, ta hãy còn chưa nói đến. Nhưng nhà nước, nó cho cùng, cũng không thể làm điều gì ngược lại ý muốn của nhân dân mà có thể lại coi đó là hữu lý được. Vậy thì, nhà nước VN hiện nay cũng không thể nào tuyên bố điều gì đi ngược lại chính lời tuyên bố đã có trước kia của VNCH về Hoàng Sa, Trường Sa, và lãnh hải VN nói chung, đối với TQ được. Tuy vậy, cái đáng mặt nhất, hay đáng nói nhất, của nhà nước hiện tại, không chỉ là một “tuyên bố” suông, mà chính là phải lấy lại cho được trong thực tế, cái gì do chính tay của ông PVĐ có thể đã coi như làm mất một cách hoàn toàn phi lý. Quả thật, điều viễn mơ, và điều thực tế của VN ngày nay, đúng chỉ là như thế đấy.

  ĐẠI HẢI

 2. Tran Binh Trong says:

  Ở nước ngoài, người ta gọi VN là một tỉnh của TQ rồi. VN đã bị bán rồi, không bao lâu chúng sẽ đặt cai trị trên VN, bây giờ chúng chưa làm vì còn đang xây dựng nền móng rồi đưa người TQ sang điển hình là dân TQ đã ở quặng bôxit tây nguyên rồi sẽ tới tỉnh Bình Dương Đông Đô của TQ ở VN. Khi chúng đưa quân rãi đều khắp VN rồi chúng sẽ tuyên bố dân VN là nô lệ của chúng khi đó thì quan chức tay sai VN đã chạy ra nước ngoài với tài sản kếch xù trong các ngân hàng quốc tế. Hiện nay quan chức tham nhũng VN thi nhau bán tài sản quốc gia, quan nhỏ thì bán những vùng đất giá trị trong thành phố cho đại gia dấu mặt. Còn quan lớn thì bán cả quốc gia.

 3. Bạn Bình-Thũy nói sai rồi”….Mặc dù Hoàng Sa,Trường Sa bị T.Q tấn công,điều đáng nói là csvn vẫn im
  miệng thin thít.Ai hèn, ai nhục hơn ai?
  Lúc đó csvn đâu có im thin thít,họ đã gởi điện chia mừng.
  Không biết gì cả.

 4. Ngàn Khơi says:

  HAI CHỨC NĂNG VÀ HAI NHIỆM VỤ LỚN

  Bất kỳ một chính phủ, một nhà nước đúng nghĩa nào cũng chỉ có duy nhất hai chức năng, hay hai nhiệm vụ lớn nhất, quan trọng và thiết yếu nhất : Nhiệm vụ bảo vệ đất nước, sự toàn vẹn lãnh thổ, và việc phát triển kinh tế của quốc gia. Không hề bao giờ có chức năng hay nhiệm vụ làm “chủ nghĩa”, tức là làm lý thuyết, làm quan điểm nào đó kiểu vu vơ được. Nhất là những cái được gọi là “lý thuyết” đó trong thực chất lại chỉ có tính mơ hồ, hoàn toàn không có cơ sở khách quan, hay không hội đủ các ý nghĩa và giá trị khoa học thật sự chính xác.

  NGÀN KHƠI

 5. Trung Kiên says:

  Chào cô Dung hay anh Dũng?

  Cô hay Anh hỏi…”Đanh thép để rồi bỏ chạy thì đanh với thép làm gì?

  Trước khi góp ý với Cô (hoặc Anh), xin mời vào đọc để biết: “HẢI CHIẾN HOÀNG SA 1974!
  http://vi.wikipedia.org/wiki/Hải_chiến_Hoàng_Sa_1974

  Cô (hay Anh) vào đọc xong, cho ý kiến…chúng ta cùng thảo luận cũng chưa muộn mà!

  Chúc Cô Dung (hoặc anh Dũng) sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực!

  Thân ái
  Trung Kiên

  • bảyrôthầygòn says:

   Biết rồi một thời oanh liệt của VNCH.Nhưng vẩn thua. Đổ lổi cho Mỷ đi đêm với TQ không giúp QQ?VNCH đánh TQ khi chúng xâm phạm đảo của ta’
   Đổ lổi cho B1c VC khp6ng đoàn kết chống TQ với ta mà còn về hùa với chúng ,dâng cho chúng qua công hàm của PVĐổng,thủ tướng,tội nhân thiên cổ của VN…
   Và VC củng đả hải chiến vơí TQ khi chúng chiếm thêm đảo,nhưng phản kháng yếu ớt,cuối cùng vẩn thua.Và dâng luôn hết các đảo của quốc gia mà tổ tiên đả có công xây dựng và củng cố/
   Vây nhắc lải để làm gì ? Để show off chăng ? Để nói rằng chỉ có bọn VC là dâng cho quan thầy không chịu đánh đấm gì cả. Ta co THUA củng là ANH HÙNG ư?
   Đúng vậy.Rất quả cảm.anh hùng là VNCH.Nhưng kết quả vẩ MẤT Biển mất Đảo ( cho dù VNCH còn củng sự thể vẩn vậy thôi !
   Điều muốn nói bây giờ là làm cách nào.có biện pháp nào.có kế gì hay để lấy lại Biển Đảo của VN ta ?
   Ôm quá khứ oai hùng chỉ là một cách tự động viên, chớ không ôn quá khứ thì VC chết.YC trả biển đảo cho ta.
   Và đó là thực tế
   Có nên nhắc lại ở đây sư đoàn kết /trong và ngoài hợp tác chống thù truyền kiếp của VN ?

   • Tiên Ngu says:

    Nghe…thầy bảy rống lên phân bua sự…yêu nước thương nòi, Tiên Ngu này cười muốn…té phở…

    Thưa thày bảy. Hồi xưa, khi Mỹ chưa ngưng cắt viện trợ, VC chưa nắm phần thằng rỏ rệt, thằng Tàu có thèm nhỏ rãi, cũng không dám tiến đánh Hoàng Sa, đừng nói đến Trường Sa.

    Trên đất liền, Việt Cộng đánh rát, VNCH bị kềm chân, Trung Cộng thừa cơ nhào ra vớt. Có là thánh, cũng không đở nỗi cú đó, nói chi đến VNCH?

    Thầy bảy lên giọng mĩa mai nghe mắc cười quá. VNCH ngày nay còn con mẹ gì nữa mà anh hùng với không anh hùng? Thiên hạ bàn chuyện nghe chơi, rút kinh nghiệm, đâu phải là VNCH dành làm…anh hùng, khoe rỡm?

    Câu chuyên mất đảo, mất đất về tay Tàu Cộng, VC đi đêm với Trung Cộng, ai biết? Ngày nay VC làm chủ VN, còn chình ình ở đó, người Việt tự do lấy tư cách gì đòi lại đất đảo từ tay Truing Cộng?

    Mất thì đã mất mẹ nó rồi, nhưng VC còn đó, chúng phải lãnh trách nhiệm trước chớ? Rước Tàu Cộng vô VN, cũng do tụi nó mà?

    Thầy bảy muốn người Việt không cs, phải lảm sao đay, nói nghe coi?

    Đoàn kết với VC để chống Trung Cộng à? Mắc cười quá, thầy bảy?

  • Ailê says:

   Hải chiến Hoàng Sa năm1974,ta thắng hay thua vây ?.
   Bây giờ nhác lại trân hải chiến đó chỉ là cách vinh danh quá khứ.vinh danhmột trong nhửng chiếtn tích của nhửng người lính hi sinh để bảo vệ tổ quốc dù không thành công mà thôi.Vinh danh về mặt tinh thần quả cảm,yêu nước hơn hẳn bọn Công Việt đả không chút phản ứng nào,mà tên thủ tướng PVĐ còn ký giấy công nhân chủ quyền của kẻ thù trên đảo HoàngSa nửa.Đó là tội nhân thiên cổ,nay chúng xuống địa ngục,trả lời sao khigặp tiền nhân ?
   Năm 80mấy,hình như bọn VC củng đánh đấm chút chút quân tàu ô,nhưng rồi chịu thua.,chịu thiệt nên củng đành,một số người CS nào đó ,vinh danh trân hải chiến của VNCH. Nhưng rồi tàu cứ chiếm đảo bển đất liền cứ mất và bên ngoài dở chiếntích củ (củng thua) ra thảo luân,đá đaỏ hoan hô,còn trong nươc thì “e ngaịi tàu lạ” không dám đụng tới,còn phản đối lấy lệ,hay gọi là “mạnh mẻ” củng chẳng bỏ bèn gì.Thành ra Trung Quốc cứ ngang ngưoc chiếm giử,trong nước phan đối bằng văn thư (không dám cho dân,biểu tình,phản kháng,mà còn đàn áp dả man tù đày nhửng kẻ chông “ngoại xâm”nửa.)còn ngoài này lại hăng hái thảo luân hội luân ra tuyên cáo và biểu tình, Nghìa là đường AI nấy đi,việc ai nấy làm,cờ ai nấy giử,,,Hơn nửa chúng ta còn bận việc vinh danh và phản đố khu litô SG,đòi chính danh cho bằng được,vì SG không còn nên XINCHÚT hơi hướm…
   Kẻ thua và người thắng thì nay rỏ là: ĐỀUTHUA.cho bọn Tàu Phù hết.
   Còng”ngôn” gì nửa.
   Mất nước rồi !!! còn gì mà đanh với thép.kiên cường với chả kiên cường,nghị lực với chả nghị lực? Nhu vây là tụi tàu công nó sợ,,’trả ta biển đảo” sao ?

   • Trung Kiên says:

    Xin được chia sẻ với bạn bảyrôthầygòn, Ailê và các Bạn

    Thiết nghĩ, nhắc lại trận đánh Hoàng Sa 1974 không phải để vinh danh VNCH, mà để “Cùng đọc lại một bản tuyên cáo đanh thép và để ca ngợi một “hành động can trường của những người dám xả thân bảo vệ biển đảo Việt Nam của mình, vẫn biết là đánh cũng sẽ thua, nhưng quả cảm…trả lời ĐANH THÉP cho bọn Tầu phù rằng…Người Việt “dù phải chết” cũng không cúi đầu để mất đất mất biển…

    Nhưng than ơi…Sau một thời nhà nước csvn qụy lụy Tầu Cộng, bị chúng sỉ nhục nhiều lần nhưng vẫn cam chịu nhục…và vì thế mà chúng lấn tiếp coi thường như những hành động mới đây!

    Nhà cầm quyền csvn có thực lòng vì nước hay không, có thực tình bảo vệ đất nước hay không…Những câu hỏi chưa có câu trả lời!!!

 6. dung says:

  Đanh thép để rồi bỏ chạy thì đanh với thép làm gì

  • Bảo Tịnh says:

   Anh hùng đanh thép sa cơ lỡ vận,
   Giống như chim đại bàng gẫy cánh
   Không như lãnh đạo CSVN
   Úp mặt vào đít Tầu, anh hùng là thế hay sao cô dung?

  • Dân Đen . says:

   Chấp nhận THUA trong cuộc Nội Chiến … Nhưng Luôn Đanh Thép với Ngoại Xâm Tàu Cộng .
   Đó mới thực sự là Tinh Thần của Người Việt Nam !

   Kẻ Thắng trong cuộc chiến thì sao ?
   Luôn Cúi Đầu , im lặng , cam chịu … trước Bọn Tàu Cộng – Dù chúng đánh thẳng vào mặt của mình trong Vụ Xâm Phạm & Phá Hoại vừa qua … Bắt ngư dân , cướp tài sản , bắt nộp tiền chuộc … Đâm vỡ tàu cá của Ngư Dân ta … …

   Theo Bạn , Ai đáng Tự hào hơn Ai , Ai đáng Kính Trọng hơn Ai ???

  • nvtncs says:

   Thưa bà/cô Dung,

   Theo tôi được hiểu, cuộc tranh đấu cho tự do là một cuộc tranh đấu dài hạn, đầy gian nan, trác trở, có trận thua, trận thắng, nhưng tôi tin rằng cuối cùng, tư tưởng dân chủ, tự do sẽ thắng.
   Ngày 30 tháng tư, năm 1975, chẳng qua chỉ là một trạm trong công cuộc tranh đấu cho tự do.
   Chạy để còn sống mà tranh đấu, để có ngày nay nhìn ĐCSVN quằn quại dưới gót giầy của Trung Quốc, để lột mặt thật của ĐCSVN cho toàn dân nhìn. Một bộ mặt chỉ tin ở bạo lực, chỉ dùng bạo lực và dối trá, bóc lột dân.
   Chạy để còn sống mà chứng kiến sự sụp đổ của CS Liên Xô, đông Âu.
   Nếu không chạy thì đã chết dưới gót dép râu của ĐẢNG, thì ích lợi gì, thưa bà/cô?

  • Tiên Ngu says:

   Nghe hỏi, biết…khôn liền…

   VNCH phải bỏ chạy vì Việt Cộng và Trung Công hai mặt giáp công, vủ khí tối tân, đạn dược dồi dào. Mỹ lại hoàn toàn ngưng tiếp viện cho VNCH. Đạn đâu bắn nữa? Xăng cũng không còn, toàn chạy bộ không hè.
   Không…tâu na dơ bòn, lấy thân người làm bia cho chúng bắn à? Mất mạng hy sinh vô ích, ngu sao?

   Phải…vọt, từ từ kiếm kế khác chớ?

   36 năm liên tục kêu gọi, chỉ tội có cái công an và cò mồi VC chúng nó thi nhau vừa khũng bố, vừa nói láo lừa dân, thành ra cứ…cà rịch cà tang…

   Hy vọng hoa lài nở sơm sớm, trước khi Việt Cộng hoá thân hoàn toàn thành…Tàu Cộng. Chẳng những Hoàng Sa, Trướng Sa…đi đứt, mà cả cái xứ có tên là Việt Nam cũng…đi đứt luôn. Lúc ấy cò mồi VC, cũng phải hành nghề cò mồi cho…Tàu Cộng, mới tiếp tục sống khoẽ, ai chê kệ họ…

   Ta…thành bồ tèo với Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương hay…Bắc triều Tiên…

  • Chris says:

   Vì bị giặc trong (CSVN) và giặc ngoài(TC) tấn công cùng 1 lúc.

  • BichThuy says:

   Không lẽ thấy Trung Cộng mạnh rồi cứ nhũn như con giun, tiếp tục nhường nhịn, dâng đất cho nó. Người cùng 1 nước thì đầy đọa, bắt bớ giam cầm, người ngoài thì khiếp sợ, cái đó gọi là gì?

Phản hồi