WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

1972: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Nguyễn Thị Bình

CWIHP

29-12-1972

Mô tả: Mao Trạch Đông khuyên Nguyễn Thị Bình tiếp tục đàm phán.

Mao Trạch Đông: Chúng ta cùng chung một gia đình. Miền Bắc (Việt Nam), miền Nam (Việt Nam), Đông Dương, và Triều Tiên, chúng ta cùng chung một gia đình và hỗ trợ lẫn nhau.

Nếu các đồng chí thành công trong đàm phán [Paris], không chỉ miền Nam Việt Nam mà còn miền Bắc Việt Nam có thể đạt được bình thường hóa ở một mức độ nhất định với người Mỹ. Bây giờ, một số người gọi là “cộng sản” nói rằng, các đồng chí không nên thương lượng, và các đồng chí phải chiến đấu, chiến đấu thêm một 100 năm nữa. Đây là cuộc cách mạng, nếu không, là chủ nghĩa cơ hội.

Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, tất cả mọi thứ dưới gầm trời này thì rối loạn. Một phe kiểm soát quyền lực, bật lửa và đốt cháy lãnh sự quán Anh. Những kẻ xấu này thuộc về phe Lâm Bưu. Đằng sau họ là Lâm Bưu.

—————————————-

Ghi chú:

Cuộc họp này được tổ chức trong thời gian Mỹ “ném bom dịp Giáng sinh” ở Hà Nội và Hải Phòng. Phía Trung Quốc có mặt Chu Ân Lai và Ji Pengfei.

Ngọc Thu dịch từ http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=va2.document&identifier=5034CEC7-96B6-175C-9BBEEFA93FF5193C&sort=Collection&item=Vietnam%20%28Indochina%29%20War%28s%29

Hình Mao Trạch Đông tiếp bà Nguyễn Thị Bình ở Bắc Kinh ngày 30-12-1972. © Bettmann/CORBIS

————————————-

Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Trường Chinh

31-12-1972

Mô tả: Chu Ân Lai thúc đẩy các cuộc đàm phán.

(Trường Chinh hỏi ý kiến ​​của Chu Ân Lai về triển vọng của các cuộc đàm phán Paris.)

 

Chu Ân Lai: Có vẻ như Nixon thực sự có kế hoạch rời khỏi [Việt Nam]. Vì vậy, lần này cần phải đàm phán [với họ] nghiêm túc, và mục tiêu là đạt được một thỏa thuận. Dĩ nhiên, các ông cũng cần phải chuẩn bị [đến khả năng] các cuộc đàm phán sẽ không đi đến một thỏa thuận, và rằng một số thất bại có thể xảy ra trước khi [thỏa thuận cuối cùng đạt được].

——————————
Ghi chú:
Trường Chinh (1907-1988), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương / Đảng Lao Động Việt Nam từ Đệ nhị Thế chiến đến năm 1956. Từ chức năm 1956, sau khi thừa nhận những sai lầm trong chương trình cải cách ruộng đất ở Bắc Việt. Trở thành Phó Thủ tướng năm 1958 và Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 1960, ông giữ chức vụ này cho đến năm 1981. Trở lại chức vụ Tổng Bí thư một thời gian ngắn sau cái chết của Lê Duẩn năm 1986.

Ngọc Thu dịch từ: http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=va2.document&identifier=5034CED7-96B6-175C-97CD28345C3C4904&sort=Collection&item=Vietnam%20%28Indochina%29%20War%28s%29

 

 

1 Phản hồi cho “1972: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Nguyễn Thị Bình”

  1. D.Nhật Lệ says:

    Mụ Nguyễn Thị Bình là người trơ trẽn và sành sỏi nói dối như bất cứ một tên VC.điển hình nào.
    Khi hoà đàm Paris mở ra ở Pháp năm 1972,một anh ký giả Pháp nghiêm chỉnh hỏi mụ ta rằng thưa bà,xin bà nói thật,bà có phải là đảng viên cộng sản không thì bà khăng khăng phủ nhận rằng không tôi không phải là đảng viên.Thế nhưng,sự thật là mụ ta vào đảng CSVN.năm 1947.
    Nhìn xem mụ cười cầu tài với đại ca Mao xếnh xáng của Tàu mà tởm lợm và đáng khinh bỉ biết bao !
    CS.là “thầy” nói dối lem lẻm như văn hào Soljenitsyne từng lên án và ngay cả Nguyễn Khải một thời làm văn nô mà cũng phải thú nhận lúc cuối đời vì ăn năn và hối hận.

Phản hồi