1 Phản hồi cho “Láng giềng hữu nghị”

  1. dân đen says:

    16 chữ zàng khè – 4 tốt làm
    láng ziềng hữu nghị
    tù ngục vong thân
    tổ tiên nhục tũi

Phản hồi