WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Truyền đơn của sinh viên Cần Thơ trên khắp các tỉnh thành miền Tây

Trong tuần vừa qua, sinh viên Cần Thơ đã chia nhiều nhóm thực hiện rải truyền đơn trên khắp các tỉnh miền Tây trong suốt tuần từ thứ hai 4/7/2011 đến thứ bảy 9/7/2011. Truyền đơn của sinh viên Cần Thơ trên khắp các tỉnh thành miền Tây mang nội dung: “Tôi yêu tổ quốc Việt Nam, sao lại bắt tôi? Hoàng Sa , Trường Sa là của…??”

Nguồn: Hội Nghị Diên Hồng’s site

2 Phản hồi cho “Truyền đơn của sinh viên Cần Thơ trên khắp các tỉnh thành miền Tây”

  1. Vinh says:

    Dau that !!! Song tren dat nuoc minh ma di dan truyen don yeu nuoc cung phai len lut bi mat. The thi co khac gi Tay Tang ? SV HS di dau het roi ? Ca nuoc xuong duong thi Cong An dau ra ma bat ?

  2. càchua says:

    cho xin trả lời;trường sa hoàng sa có khi là của đảng công sản.có khi là của trung cộng.tại vì dân ta biểu tình chống trung quốc chiếm đảo đảng bắt nhót không cho biểu tình an ninh bảo việc này hảy để cho đảng làm.tiếp nữa thì trung quốc kêu ông “sơn”qua nói nhỏ gì gì đó mà không cho nhân dân ta nghe.như vậy hs và ts là không phải của dân việt nam à nghen

Phản hồi