WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bút Gà (chấp bút Đinh Thế Huynh) gởi nhân sĩ trí thức ký kiến nghị

Tớ, Bút Gà, chấp bút cho (thủ) anh Đinh Thế Huynh của bộ hầu đồng (BCT) bình vôi[1] đảng CSVN, vừa được giao nhiệm vụ thay thế bộ ngoại giao (gian) khoáy hũ cáy viết vài dòng gởi đám “kiến nghị viên” các cậu.

Bao “kiến nghị”, “thư ngỏ”, “thỉnh nguyện thư” đủ dạng, đủ kiểu của bá tánh, thập phương từ “cựu”,  “nguyên”, “đương” đủ mọi thành phần đã lưu trong các sọt rác công văn. Tớ phải lần mò suốt cả ngày mới moi ra được bản kiến nghị “yêu cầu Bộ Ngoại Giao cung cấp thông tin liên quan đến Trung Quốc”[2] của các cậu.

Các cậu sống trong chế độ Đảng ta từ bé tới giờ mà lại giả vờ ngây thơ gởi kiến nghị cứ như là không biết các kiến nghị tới tay ai. Từ trước đến nay các kiến nghị chỉ là việc đánh tiếng của các cánh anh Ba, anh Năm, anh Sáu với nhau để sắp xếp, thương lượng, chia chác trong bộ sậu. Các cậu bộ rồ hay sao mà chơi trò này? Phỏng tay đấy!

Tớ nhẩn nha đọc thử dăm ba kiến nghị thì chung chung đối tượng là các cơ cấu nhà nước ở các ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đó là quốc hội, bộ, hội đồng nhân dân, toà án và các cơ quan của 3 ngành. Thế nhưng trong các kiến nghị cũng hiếm khi thấy thiếu mặt các nhân sự và tổ chức của Đảng CSVN.

Nhân dân ta biết rằng gì thì gì Đảng cũng là đầu mối quyết định. Khác hẳn với công dân ở các nước dân chủ tự do họ chỉ cần đối tác với cơ cấu nhà nước chứ chẳng phải lăng nhăng với các đảng phái chính trị. Chỉ có đảng viên mới thỉnh nguyện, kiến nghị trong các sinh hoạt nội bộ đảng của họ. Riêng nhân dân ta thì đã bị thấm nhuần cái (dở hơi) “đỉnh cao trí tuệ” Đảng (độc tài) cộng sản Việt Nam không hề thấy ở bất cứ quốc gia quân chủ lập hiến hoặc dân chủ nào.

Nhưng mà thôi, kiến nghị, kiến nghiệp hoặc kiến khoai cũng đều rách việc cả. Chúng tớ chả bao giờ phải giải bày, phúc đáp cho bất cứ kiến nghị nào từ trước tới nay. Động thái (chuyên) chính của Đảng ta đối với các kiến nghị này là đưa tên các người ký tên trong kiến nghị vào sổ đen “sổ phong thần” (black book) nằm trong tầm ngắm và sai (nha bộc) thủ trưởng làm công tác tư tưởng, sai an ninh theo dõi, sai bạn bè lánh xa, sai đồng nghiệp dè chừng. Áp lực tư tưởng, quan hệ, kinh tế không được thì khiến đám sai nha “làm luật”. Thế là xong chuyện.

Trong đám “Kiến nghị viên” các cậu lại có cả tay Lê Hiếu Đằng. Chả nhẽ tay ấy không cho các cậu biết là trong thư riêng Bút Gà (chấp bút Đinh Thế Huynh) trả lời ông Lê Hiếu Đằng hôm nọ “Chúng tớ đã nói trắng phớ với các cậu rồi đấy nhé. Đừng có mà ‘thư ngỏ’, ‘thỉnh nguyện thư’, ‘kiến nghị thư’ cái gì gì cho rách việc.

Được đấy, tay Đằng này thích đùa dai nhỉ. Cậu ấy hiện đang là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc Ủy ban T. Ư. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thế mà lại dây vào đám “kiến nghị viên” lăng nhăng này. Ối giời, tư vấn tư viếc gì về dân chủ và pháp luật cho mà muối mặt. Cậu ấy biết rõ là cái Mặt trận mặt mo đầy lũ ù lì thì chỉ chuối thôi.

Cậu ấy cũng biết rằng ở các nước dân chủ tự do thì những gì khuất tất hoặc bức xúc công dân thì Quốc hội gọi ra điều trình, trực tuyến truyền thanh truyền hình cho tất cả mọi người biết. Các bộ, các ngành cứ mà sắp hàng giải thích, giải trình cho mà bằng thích. Còn ở nước ta thì “huề” cho thiên hạ cười xuề.

Thế mà có tay lại đặt câu hỏi “kiến nghị của đại biểu quốc hội đi đâu?”[3]. Có đúng là vớ vẩn không! Cứ như là ở lỗ nẻ chui lên, ở trên trời rớt xuống ấy. Đảng và nhà nước ta đã hoàn thiện cơ chế tam quyền thâm (phân) nhập (lập), kỳ đà – cắc ké – kỳ nhông, kiểu đèn cù nên cù ca cù cưa một lúc là hoá vàng cả.

Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp cũng đều là chúng tớ thì các cậu có mà chết trố nhá. Chúng tớ cứ để các cậu chạy lòng vòng hết từ hội đồng nhân dân, sang mặt trận, qua bộ ngành, đến quốc hội, tới bộ chính trị, trở lại thanh tra là chóng mặt chả biết tự mình ở đâu nữa chứ lại hỏi đi đâu. Chúng tớ cho các cậu “đến hẹn nại nên” ngày này sang ngày nọ. Chúng tớ quay các cậu như dế. Vui thật!

Các cậu có ranh mãnh cách mấy thì cũng không qua mặt được đảng ta. Các cậu lại cứ hay trích dẫn lời “Bác Hồ” để lên lớp chúng anh. Có mà qua mắt thánh! Đảng ta là chúa chổm chuyên chôm chỉa mà lị. Lúc tiên đế lon ton lập nghiệp thì đã “sáu ngón” thuổm của người thành của mình, từ tên tuổi đến tác phẩm để giả tạo thanh danh. Nguyễn Ái Quốc[4], bút danh tập thể của ba người (Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền, và Phan Văn Trường) bị bác vơ vào rồi Ngục Trung Nhật Ký[5] cũng của Lý lão gia nào đó cũng bị thuổm. Bác đã có bao ranh ngôn từ nghề đạo trích/chích. Hồ (Cáo) Chí (Chích) Minh (Tinh) chẳng phải cáo già hơn tất cả bậc nhân sĩ quân tử cùng thời à.

Riêng tớ đây chấp bút cho anh Đinh Thế Huynh dùng bút danh Bút Gà thì chẳng phải sợ mất hỗn danh như bộ ba Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền và Phan Văn Trường bị phổng tay bởi Hồ (Cáo) cái bút danh ông “Nguyễn yêu nước” (Nguyễn Ái Quốc).

Đảng ta luôn noi gương Bác Hồ, triệt để độc quyền yêu nước, nhân dân ai muốn yêu nước cũng phải yêu nước “chui” hoặc xin-cho. Mọi công dân có lòng yêu nước tự phát là vi phạm “luật” Đảng và Nhà nước ta.

Các cậu có biết là “không thể phá gỡ lâu đài của người chủ bằng công cụ của người chủ” (“The master’s tool will never dismantle the master’s house”, Audre Lorde) chăng. Các cậu cứ tha hồ trích dẫn lời Bác Hồ để “dạy dỗ” chúng tớ thì chỉ tổ làm lợi cho các anh mày thôi.

Các cậu gián tiếp tạo chính danh cho Đảng ta mà chúng tớ là người cầm trịch. Hoan nghênh tinh thần củng cố lâu đài Bác-Đảng nơi các anh đang ngự trị. Đảng ta giờ chẳng cần phát động phong trào học tập “tư tưởng Hồ Chí Minh” làm gì vì các cậu đã giúp chúng tớ tuyên truyền tư tưởng trồng người thuộc giống nhai lại.

Này nhé tớ bảo cho các cậu biết để sau này chẳng còn vờ vịt “em chả” rồi ấm ớ (ức) với tớ. Cái cậu Nguyễn Tiến Trung gởi kiến nghị năm hai ngàn linh sáu về “Dân có quyền kiến nghị, Đảng và Nhà nước phải biết đáp ứng nguyện vọng của dân”[6]. Tay Cù Huy Hà Vũ gởi “Kiến nghị đại xá toàn bộ viên chức VNCH”[7]. Các cậu có biết là chúng tớ giải quyết ra sao chưa nhẩy? Chúng tớ cứ lẳng lặng để đấy rồi khi ra tay thì “giải quyết” chóng gọn. A lê hấp vào ngay hỏa lò.

Đúng là các cậu hâm thật. Kiến nghị cái gì, có mà (con) kiến (kiện củ) khoai.

Đang bận chấp bút cho (thủ) anh Đinh Thế Huynh gởi TBT TTXVN đây chưa xong mà cũng phải đành tạm dừng để sổ toẹt vài dòng cho các cậu đấy. Chán chửa!

© Đàn Chim Việt


[4] Văn bản Nguyễn Ái Quốc, diễn đàn thế kỷ

Phản hồi