|

Thủ tướng Dũng nguyện “làm công bộc của dân”

Ở kỳ họp Quốc  vừa rồi ông Dũng ‘trúng cử’ thêm một nhiệm kỳ thủ tướng nữa với ‘tỉ lệ phiế bầu’ cao. Hôm nay ông đã có bài phát biểu nhậm chức và cũng ngày hôm nay, chính phủ của ‘tân’ thủ tướng đã công bố danh sách 4 phó thủ tướng và 22 bộ trưởng.

Diễn văn nhậm chức của ông Dũng:

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2011

_____________

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng và các vị khách,

Thưa đồng chí, đồng bào,

Trước hết, tôi xin cám ơn Quốc hội đã bầu tôi tiếp tục đảm nhận trọng trách Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi cũng xin thay mặt các thành viên Chính phủ trân trọng cám ơn Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các chức vụ trong Chính phủ nhiệm kỳ khoá 13 (2011-2016). Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tất cả vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng tôi luôn xem đây là trách nhiệm chính trị cao nhất và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ nhận rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ là phải tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn thách thức, phát huy thành tựu đã đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của kế hoạch 5 năm 2011-2015, đặc biệt là 3 khâu đột phá Chiến lược và đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế mà Đại hội 11 của Đảng đã đề ra. Trước mắt phải tập trung sức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là chăm lo giảm bớt khó khăn cho người nghèo, người có thu nhập thấp và cải thiện đời sống của nhân dân.

Đồng thời triển khai thực hiện kiên định và đồng bộ các giải pháp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích của quốc gia, dân tộc; hợp tác bình đẳng cùng có lợi với tất cả các nước; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì sự phồn vinh cho mỗi quốc gia, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó, Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ xin nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tập trung sức xây dựng hệ thống hành chính nhà nước, trước hết là Chính phủ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả; góp phần thiết thực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp, đúng pháp luật và có hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và ngăn ngừa, khắc phục quan liêu.

Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ xin chân thành cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự giám sát, hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Chủ tịch nước, Quốc hội, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan thông tin báo chí, cộng đồng các doanh nghiệp và đồng chí đồng bào trong cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Chúng tôi luôn xem đây là nhân tố có ý nghĩa rất quyết định để Chính phủ hoàn thành trọng trách của mình.

Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự đóng góp quan trọng và có hiệu quả của Chính phủ khoá 12. Trong thực thi chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ kế thừa những kinh nghiệm quý báu và truyền thống tốt đẹp của các Chính phủ tiền nhiệm. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, cùng nhau chung sức xây dựng một Chính phủ đoàn kết nhất trí, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể Chính phủ, đề cao trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và của mỗi thành viên Chính phủ; hành động kiên quyết và sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi thành viên Chính phủ luôn tâm niệm rằng có được những thành quả như ngày hôm nay tất cả là nhờ có dân có Đảng. Chúng tôi nguyện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Thưa Quốc hội,

Nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, thay mặt các thành viên Chính phủ, tôi xin phát biểu những suy nghĩ tâm huyết và cũng là những lời hứa mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết tâm thực hiện để xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xin có lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, đồng bào và chiến sĩ cả nước. Chúc kỳ họp đầu tiên Quốc hội khoá 13 của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn./.

 

Danh sách 26 ‘công bộc’ khác: Gồm 4 phó thủ tướng (Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh, Nguyễn Xân Phúc), 22 Bộ trưởng.

Hình ảnh của 4 phó thủ tướng và các bộ trưởng xin xem tại đây.

Theo VnExpress

 

 

32 Phản hồi cho “Thủ tướng Dũng nguyện “làm công bộc của dân””

 1. thai le says:

  -Những mẫu tin này đáng được đăng trong mục ” xe cán chó” ,”ông lão 85 tuổi hiếp dâm bà lão 84 tuổi” thì đúng hơn,nên tập hợp tất cả những người bệnh nan y sắp chết,can phạm chờ ngày tử hình để nghe trùm Dũng đọc diễn văn này, quan tài chờ sẳn, chỉ để khán giả ngồi sẳn trong đó, từ lúc mới thấy mặt trùm thì có người đã tăt thở, cho đến câu “làm công bộc của nhân dân” thì chả còn ai ngồi nổi, chỉ việc đóng nắp lại và khiêng đi chôn, sống làm gì với suốt 1 đời chỉ nghe loại nói láo.

 2. Đạo Nhân says:

  Tất cả những bài VIẾT & nói chuyện của tên đao phủ Thái Thú TT 3 Dũng chỉ có giá trị với những người đang vây quanh bưng bô tung hô lấy hợp đồng của nó, Đám cận thần chung quanh tên Thái Thú TT này biết nó là một thằng thất học nhưng đều phục tùng vì nó giỏi chuyên khoa bưng bô nên mới được bọn đao phủ BỐ GIÀ từ BCT cất nhắc vào cái ghế TT này. Rất nhiều người đã lầm về nhân dáng trẻ trung vì cứ tưởng sự ba hoa nhiệm kỳ trước v/v đánh dẹp tham nhũng, cởi mở thông thoáng của người miền nam sông rạch Kiên Giang. Ngoài 2 cái bằng: luật VN & Lý luận cao cấp từ truờng đảng NAQuốc không có giá trị gì ngoài ĐCSVN phát không cho nó để hợp thức hóa về sự ngu dốt của đám lãnh tụ độc tài chuyên chế tại VN ,chính thằng Thái Thú TT này là tên sát nhân bằng các thủ đoạn đàn áp người yêu nước .Nó không có gì khác để kê khai trình độ văn hóa trong lý lịch trích ngang ngay cả văn bằng tiểu học hầu cho toàn thể đồng bào cả nước cùng đồng bọn đảng viên đang phù nó có thể chấp nhận sự lãnh đạo một chính phủ của gần trăm triêu dân.Thái Thú TT này ngồi thêm 5năm tại Ba Đình sẽ là một đại họa cho VN .

 3. BichThuy says:

  “Nguyện làm công bộc cho nhân dân ” là một câu nói rất “điếm” mà ông ta có thể thốt ra được thì bất cứ việc gì ông ta cũng có thể làm. Ông ta sống trong nhung lụa, giàu sang , phú quý. Không những của cải nằm trong tay gia đình ông ta mà cả quyền lực nữa. Vụ việc Cù Huy Hà Vũ bị trả thù, “người đầy tớ của nhân dân” đã bị bỏ tù người chủ khi người chủ đòi người công bộc làm tròn bổn phận và trách nhiệm.

 4. 1/86 tr. con chim says:

  Này các bạn, “công bộc” mà dịch ra tiếng Bắc có phải là “công cốc” không hả các bạn? Nếu là công cốc thì TT-3D ngầm gửi cho dân ta thông điệp rằng “thôi, trong nhiệm kỳ trước tôi ăn no-đủ rồi, phá tiền của của dân cũng nhiều rồi”,
  Từ nay làm không công cho cho dân cho nước.
  Nhưng làm theo kiểu công cốc thì tôi nhớ các cụ ta thường ám chỉ hành động- việc làm chẳng được tích sự gì, chẳng nên cơm cháo gì!

  Nghĩ mãi, và đành chấp nhận với giả thuyết rằng, thôi thì lần này cứ để “ổng” nấu lại nồi cơm tuy rằng vụng về, cơm sống, không được ngon nhưng cũng còn hơn là như lần trước làm mất mẹ nó cả gạo!

  Lỡm!

 5. Dự đóan tương lai says:

  Dự đóan tương lai!

  Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ Tướng Việt Nam cho đến năm 2016, sau đó sẽ giữ chức Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước nhiệm kỳ thứ nhất (2016-2021). Trong nhiệm kỳ này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay Dũng làm Thủ Tướng.

  Đến 2021, Dũng đã 72 tuổi, Phúc 67 tuổi. Sau đó, qua một quy chế đặc biệt (lưu hành nội bộ Đảng), Dũng sẽ tiếp tục giữ chức Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước nhiệm kỳ thứ hai, nhưng trong nhiệm kỳ này, Dũng sẽ tuyên bố Việt Nam đa nguyên đa đảng . Dũng sẽ trở thành vị Tổng Bí Thư Đảng cuối cùng của VN độc đảng . Và … Phúc sẽ trở thành vị Thủ Tướng đầu tiên của VN đa đảng trong thế kỷ 21.

  Thêm mươi, mười lăm năm nữa …. chơ mấy!

  • Lý Chính Luận says:

   Láo khoét! Ông căn cứ vào đâu mà dám tuyên bố những điều nói trên? Cứ cái đà lấn đất, chiếm đoạt biển đảo của giặc tàu trước sự khiếp nhược và đồng thuận của bọn lãnh đạo VN hiện nay thì chỉ năm năm nữa VN sẽ là một tỉnh của tàu, ai cho thằng nào lên làm thủ tướng này, bí thư kia, nhiệm kỳ nọ lăng nhăng nữa?

   Đa đảng ư? Xưa rồi Diễm! Chỉ nội mở miệng ra tố cáo mấy thằng ăn cướp trong cái gọi là bộ chính trị của đảng CSVN là đã bị “tó” mút mùa lệ thủy, nói gì đến chuyện lập đảng đối lập. Hứa hẹn lần hồi để ru ngủ dư luận và ăn nói lật lọng là ngón nghề sở trường của tứ nhân bang HÙNG- DŨNG- SANG- TRỌNG này. Bọn này đang diễn đủ mọi thứ tuồng để gạt gẫm nhân dân VN vào cái tròng Bắc thuộc, đợi đến lúc nhân dân tỉnh ngộ thì đã quá muộn! Lý do gì mà ông phụ họa với bọn ăn cướp để ru ngủ dư luận nhân dân VN theo kịch bản của bọn bán nước?

   • Dự đóan tương lai says:

    Chẳng biết bác Lý Chính Luận li’ luận theo kiểu chính hay tà (hay ruột tà vỏ chính) mà mau nóng tính rứa không biết! Có điều, xin nhắc bác, khi nóng quá thì da mặt sẽ dãn ra, toát mồ hôi nhiều, dễ bị rớt… mặt nạ ra lắm đó !
    :-)

    Bác ạ , có những điều mình suy nghĩ chủ quan một đường, nhưng thực tế lại tùy thuộc chủ yếu vào các yếu tố khách quan khoa học khác. Bác mong muốn CS sụp đổ liền, mà việc CS đổ lại không tùy thuộc vào chuyện ta ghét hay thương CS.

    Cách đây 10 năm hay 15 năm gì đó, hình như cũng chính miệng của bác hùng hồn tuyên bố rằng thì là CS sắp sụp đổ tới nơi, mà nay như bác cũng thấy đó , CS hình như vẫn vững như bàn thạch.

    Có thể bác chưa hiểu ra, nhưng trước khi tranh cãi tiếp, xin bác đừng nóng để bác có nhiều cơ hội học hỏi thêm OK !

   • Lý Chính Luận says:

    Ừ, xin lỗi bác, tôi có hơi nóng tánh thật, bác bỏ qua cho. Tôi vẫn thuờng mất bình tĩnh mỗi khi có ai nói xấu chế độ VNCH và Quân Lực VNCH, hoặc phát biểu những gì lạc quan về bọn VC, thế thôi ! Tôi chỉ mới lên diễn đàn này độ một hai tháng trở lại nên không hiểu bác nói là tôi đã nói gì hồi 10, 15 năm trước đây? Có lẽ đây chỉ là một sự trùng tên ngẫu nhiên. Cám ơn góp ý của bác lần nữa.

 6. dantoc says:

  Nguyen lam cong boc cho dan xuot doi ???? Neu nhu vay thi bat ke ai cung muon lam cong boc cho dan !!!!! Tai sao khong dam thang thung bau nhu o cac nuoc dan chu !! Ma toan tu bau lay nhau !!! Tro my dan o the ky 21 nay ,noi khong the nghe duoc !!!

 7. unknown says:

  Thủ tưng Dũng nguyện “làm công bộc của dân”” là đồ ba xạo, mị dân chết mẹ. ” Đừng tin những gì nó nói, mà hãy nhìn kỹ những gì nó làm.
  Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu

 8. Dân Đen says:

  …Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam … Nghe có vẻ Dân Chủ quá chứ lị !

  …Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó, Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ xin nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng… Đây mới là Điều Cốt Lõi : Chính Phủ này là Của Đảng, Do Đảng và Vì Đảng…

  …Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ xin chân thành cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự giám sát, hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Chủ tịch nước, Quốc hội, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan thông tin báo chí …
  Và đây mới Đích Thực là Bộ Mặt của Quốc Hội VN : Tương Đương với các loại Ban Ngành , Đoàn Thể – Không thể có ý kiến hay quyết định được điều gì cả !
  Phần trên Ông TT Dũng nói … đến đây đã liên tục mâu thuẫn với nhau rồi !

  …Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự đóng góp quan trọng và có hiệu quả của Chính phủ khoá 12. Trong thực thi chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ kế thừa những kinh nghiệm quý báu và truyền thống tốt đẹp của các Chính phủ tiền nhiệm… Thật không ngờ TT Dũng lại có được Bộ Da Mặt DÀY đến như thế ! … Tự Khen Mình … Tự Sướng … !!!

  …Mỗi thành viên Chính phủ luôn tâm niệm rằng có được những thành quả như ngày hôm nay tất cả là nhờ có dân có Đảng… Đây có lẽ là lần Duy Nhất , TT Dũng Thật Lòng : Lãnh Đạo Đảng, Nhà Nước
  có được … Tài Sản, Tiền Vàng, Đất Đai, Nhà Cửa trong và Ngoài Nước , Tài Khoản Ngân Hàng … như ngày hôm nay – là nhờ Có Dân – Nhờ Có Đảng ! … Thế thì phải Bảo Vệ Nó đến cùng … Âu cũng là lẽ thường tình … Phải không thưa Ngài Tân – Đương Kim Thủ Tướng ???

 9. Dan Thuong says:

  Con lạy Ba.. Dũng trăm lạy ba nói ” chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”, thì ba làm ơn đòi lại giùm con cái ải Nam Quan,….. cái ải mà Bác Hồ đặt tên là HỮU NGHỊ QUAN đó. Thằng TÀU, nó chiếm mất tiêu, ba đòi được con mới tin không thôi không tin… đứa nào tin đứa đó ráng chịu.

 10. DO NGHE says:

  Công Bộc Cho DÂN

  Nôm Na Là ĐẤY TỚ của DÂN
  Hồ Chí MINH đả nói đả LÀM
  Đả Dép LỐP đả Nhà SÀN
  Đả Viết Di CHÚC ra răng Họ HÈ

  Thủ Tướng NGUYỆN Tôi TỚ Cho DÂN
  Lòng Dân Hân Hoan Mừng Tôi TỚ
  Tớ MÌNH từ nay nguyện RỨA
  Chủ Thật VUI có ĐỨA Ở Quét NHÀ

  Nhà ĐÂU Có gốc ĐA không CUỘI
  Chú CUỘI Cười CHỚ vội Mừng THẦM
  Kê Vàng Thủ TƯỚNG muôn NĂM
  Thủ TƯỚNG tôi tớ của DÂN dân MỪNG

Phản hồi