1 Phản hồi cho “Không lời”

  1. dân đen says:

    Tô chưa đủ đen đâu, mắt gã vẫn còn trắng !

Phản hồi