WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc

Kính gửi:

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chủ tịch và Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thủ tướng và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tổng Bí thư và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa quý vị,

Chúng tôi, một số trí thức sinh sống tại nước ngoài, gửi đến quý vị lá thư ngỏ này để phát biểu những suy nghĩ thẳng thắn và xây dựng trước tình hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay.
Trước hết, chúng tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ bản “Tuyên cáo” ngày 25 tháng 6, 2011 của 95 nhân sĩ, trí thức, tố cáo và lên án nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chúng tôi đồng thời hưởng ứng bản “Kiến nghị” ngày 10 tháng 7, 2011 của 20 nhân sĩ, trí thức, kêu gọi Quốc hội và Bộ Chính trị công khai hoá thực trạng quan hệ Việt-Trung, nhấn mạnh vào nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của nhân dân để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.
Cả hai bản Tuyên cáo và Kiến nghị đại diện những tiếng nói can đảm, trung thực của giới trí thức yêu nước mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, trực tiếp hay gián tiếp, trong nhiều năm qua. Dù xa quê hương đã lâu, dù còn mang quốc tịch Việt Nam hay đã trở thành công dân nước ngoài, chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến các khó khăn và thuận lợi của đất nước. Do đó chúng tôi ủng hộ những ý kiến chính đáng của nhân sĩ, trí thức trong nước và chỉ trình bày ngắn gọn một số nhận định bổ túc sau đây.
Hiểm hoạ ngoại bang
Sau chiến tranh biên giới cực Bắc năm 1979, nguồn tư liệu do Nhà nước bạch hoá về quan hệ Việt-Trung cho thấy mối quan hệ giữa hai nước không tốt đẹp như nhiều người lầm tưởng. Do hơn 30% dân số Việt Nam hiện sử dụng internet, thông tin ngày nay không còn là độc quyền của riêng ai. Kết hợp các nguồn tư liệu khác nhau cũng cho thấy rằng đối với Trung Quốc, “Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính” (“Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua”, nxb Sự thật, 1979, trang 8).
Quan điểm trên được thể hiện rõ nét qua một chiến lược nhất quán của Trung Quốc trong gần 60 năm nay tuy chiến thuật tùy lúc, tùy thời có khác nhau: phản bội Việt Nam ở Hội nghị Geneva năm 1954, ngăn cản Việt Nam thương lượng với Mỹ năm 1968, dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa năm 1974, phát động chiến tranh biên giới năm 1979, dùng vũ lực đánh chiếm một phần Trường Sa năm 1988; và sau khi quan hệ giữa hai nước đã bình thường hoá năm 1991, từng bước lũng đoạn kinh tế, thu vét tài nguyên, thực hiện mưu đồ đồng hoá, xâm phạm chủ quyền và đối xử tàn bạo đối với ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.
Sức mạnh dân tộc
Việt Nam có lịch sử chống ngoại xâm, phần lớn là từ phương Bắc, trong nhiều thế kỷ. Việt Nam cũng có nhiều tài nguyên thiên nhiên, với non 20 triệu héc-ta rừng, và hơn 3.200km đường biển. Trong dân số gần 90 triệu, hơn 3 triệu người có trình độ đại học trở lên. Do biến chuyển thời cuộc, hiện có hơn 3 triệu người gốc Việt sinh sống tại nước ngoài, trong đó có hơn 300.000 người có trình độ đại học trở lên và nhiều người là chuyên gia, giáo sư ở những công ty, trường đại học hàng đầu của thế giới.
Vị thế chính quyền
Sau hơn 35 năm lãnh đạo một đất nước thống nhất, các nhà cầm quyền chắc biết rõ hơn ai hết toan tính thâm độc của Trung Quốc và tình thế nguy nan của Việt Nam. Nhưng trong thời gian qua những chính sách và biện pháp đối nội và đối ngoại được thực thi đã tỏ ra lúng túng và mâu thuẫn, trái với sự mong đợi của toàn dân. Tình trạng này hiển nhiên làm suy yếu sức mạnh dân tộc, đòi hỏi chính quyền cần phải có những thay đổi toàn diện về cơ chế và chính sách mới có thể bảo vệ được chủ quyền và phát triển đất nước.
Những việc cần làm
Khác với các cuộc xâm lăng trong quá khứ, Trung Quốc trong thế kỷ XXI có nhiều lý do cần thiết hơn và nhiều điều kiện thuận lợi hơn để “khuất phục và thôn tính” Việt Nam mà không cần sử dụng vũ khí hay tổn thất nhân mạng. Mặc dù yếu kém hơn Trung Quốc về kinh tế và quân sự, Việt Nam có một lợi thế lớn chưa từng có trong lịch sử: không một nước tự do, dân chủ nào muốn thấy một nước độc tài chuyên chế như Trung Quốc xâm phạm quyền lợi hay quyền tự quyết của một nước khác, đe dọa tình trạng ổn định trong khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, cũng sẽ không có quốc gia hay liên minh nào có thể hỗ trợ Việt Nam nếu, trước hết, chính phủ Việt Nam không chứng tỏ là có ý chí và khả năng bảo vệ dân tộc và đất nước của mình.
Một lần nữa, chúng tôi khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ các ý kiến chính đáng vừa qua của nhân sĩ, trí thức trong nước. Chúng tôi hi vọng quý vị lãnh đạo tiếp thu đóng góp quan trọng ấy và sớm thiết lập một lộ trình cải cách cụ thể để được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Chúng tôi đề nghị những điểm chính dưới đây cần được chú trọng khi quyết định lộ trình:
1.    Đối với Trung Quốc: Cần xác định công khai và rõ ràng lập trường của Việt Nam đối với chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa-Biển Đông: mọi tranh chấp phải được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần xét lại toàn bộ quan hệ Việt-Trung và chỉnh sửa những quyết định sai lầm trước đây khiến Việt Nam mất cân bằng, lệ thuộc vào mối quan hệ này trên các lãnh vực khác nhau. Cần nhấn mạnh truyền thống hiếu hòa của Việt Nam với nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là trí thức tiến bộ, để tranh thủ sự ủng hộ của họ trong việc cùng tranh đấu cho công bằng và quan hệ bình đẳng giữa hai nước.

2.    Đối với ASEAN và các nước khác: Cần tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với thành viên ASEAN cũng như những nước then chốt khác. Cần đồng thuận trong việc bác bỏ đòi hỏi trên 80% chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc và trong lập trường đàm phán đa phương với Trung Quốc về Trường Sa. Cần tranh thủ sự ủng hộ của ASEAN và quốc tế cho một giải pháp về Hoàng Sa trên cơ sở luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần thúc đẩy sự đồng thuận của ASEAN trong việc đổi tên Biển Đông thành Biển Đông Nam Á để góp phần vô hiệu hóa đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc, và để tránh ngộ nhận về các tên gọi khác nhau cho một vùng biển chung.

3.    Đối với nhân dân trong nước: Cần sửa đổi Hiến pháp để đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá với ba cơ chế hoàn toàn độc lập: Quốc hội và cơ chế đại diện ở cấp thấp hơn, cơ chế toà án và cơ chế chính quyền. Cần thực hiện tự do bầu cử và ứng cử. Cần tôn trọng các quyền tự do công dân quy định bởi Hiến pháp Việt Nam và những công ước quốc tế mà Việt Nam cam kết tôn trọng, cụ thể như quyền tự do biểu tình và tự do phát biểu nhằm phản đối hành động hung hãn của Trung Quốc trên Biển Đông. Cần trả lại tự do cho những công dân bị giam giữ vì tranh đấu ôn hòa cho tự do, dân chủ, cho chủ quyền quốc gia, để đoàn kết toàn dân. Cần cải tổ hệ thống luật pháp, kinh tế, tài chính, giáo dục, y tế, v.v. để đẩy lùi tham nhũng, giảm thiểu bất công, gia tăng năng lực, bảo vệ tài nguyên. Cần tham khảo với những nhóm nghiên cứu độc lập (như Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã phải tự giải thể năm 2009) trong quá trình hình thành các chính sách có tầm vóc quốc gia và quốc tế.

4.    Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: Cần tạo bước đột phá để cải thiện sự hợp tác của cộng đồng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Cần cho tái thiết Nghĩa trang Biên Hoà vô điều kiện, giúp đỡ chương trình tìm kiếm hài cốt những người đã bỏ mình trong trại tù cải tạo, không can thiệp vào việc xây dựng bia tưởng niệm thuyền nhân ở các nước Đông Nam Á. Đây là bước cần thiết bắt đầu một quá trình nghiêm túc thực hiện hoà giải và hoà hợp dân tộc.
Mặc dù chính quyền kêu gọi trong nhiều năm, sự đóng góp về trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn quá nhỏ bé: số chuyên gia, trí thức hàng năm về nước “chuyển giao công nghệ” chỉ trong vòng 500 lượt người trên con số hơn 300.000 trí thức.

Có hai nguyên nhân chính: (1) cơ chế chính quyền hiện hữu không những đánh mất niềm tin của người dân trong nước mà còn là cản trở lớn cho trí thức ở nước ngoài muốn đóng góp vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do chính Nhà nước đề ra;  (2) sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào thiện chí của trí thức còn phổ biến trong một bộ phận không nhỏ của lãnh đạo.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn có điều kiện nghiên cứu và vận động tìm kiếm những giải pháp thuận lợi cho Việt Nam, như tranh thủ sự ủng hộ của các chính phủ và dư luận quốc tế cho quan điểm của Việt Nam. Thực tế là một số chuyên gia trong và ngoài nước từng hợp tác với nhau trong các hoạt động theo chiều hướng này và công cuộc vận động đã đạt được một số kết quả tích cực về vấn đề Biển Đông và sông Mekong.

Trước chiến lược trước sau như một của Trung Quốc đối với Việt Nam và trước tham vọng bành trướng, bá quyền ngày càng lộ rõ của Trung Quốc, đất nước và nhân dân đòi hỏi quý vị phát huy sức mạnh dân tộc, đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước trong giai đoạn cực kỳ hiểm nguy cho Việt Nam. Chúng tôi mong quý vị dũng cảm nắm lấy thời cơ duy nhất để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện, xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, nhằm đưa Việt Nam lên vị thế xứng đáng với các nước trong khu vực và cộng đồng thế giới.

Trân trọng kính chào,

Ngày 21 tháng 8 năm 2011

Đồng ký tên:


Liên lạc điện thư:  ThuNgo2108@gmail.com

18 Phản hồi cho “Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc”

 1. vo viet says:

  Hành động gởi thư ngỏ của kiều bào hải ngoại là hành động yêu nước chân chính vì kg chất chứa mưu đồ chính trị,rất đáng hoan nghênh.Nếu đánh nhau với TQ mà kg có sự góp sức bằng hành động yêu nước của kiều bào hải ngoại thì ……Chỉ có kiều bào hải ngoại mới có khả năng đánh chìm tàu dầu,tàu hàng của TQ,chia lửa cho VN.

 2. người bàng quan says:

  Các trí thức VN ở HN đã làm một việc đúng lúc ! Mong mọi commenter hãy nhìn vấn đề với nhãn quan quảng đại và nhẹ nhàng hơn vì từ lâu tôi vẫn không cảm tình với những người đầy chủ quan, cực đoan ở hải ngọai,”cái gì ở VN cũng xấu”. Đó là tư tưởng của những người đầy mặc cảm và thành kiến! Tôi không vơ đủa cả nắm nhưng e rằng chỉ 10% trí thức trong nước thực sự là những người có trình độ và có lòng đối với đất nước, vận mệnh dân tộc (tất nhiên số còn lại chỉ là bằng dổm, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân nhưng chưa có bằng PTTH, PTCS. . . vì vậy chỉ là một lũ xu phụ, theo đóm ăn tàn, mua bằng để có chức tước, để dễ bề đục khóet. . . ). Đành rằng BCT và xa hơn, BCHTW đảng CSVN có những sai lầm gì thì ai cũng biết, khỏi cần nói, họ có trong tay công an và bộ đội đễ sắn sàng bóp chết những tiếng nói ngược lại nhưng chắc hẵn không ít trong số họ là người có lương tri, vì vậy, đã đến lúc – trước nguy cơ Tàu cộng – họ đã gần có tiếng nói chung. Đó là cơ may cho dân tộc. Một khi lãnh đạo Đảng không thức tĩnh để có những đáp ứng đúng lúc đúng thời thì – tất nhiên – họ sẽ bị lịch sử và nhân dân đào thải. Khi ấy trí thức VN trong và ngòai nước cũng không thẹn với lương tâm và tiền nhân đã dày công giữ gìn độc lập. Và tôi tin, ngày cáo chung của chế độ tàn bạo, phi nhân tính, lừa đảo này không còn xa. Hãy chuẩn bị để tái thiết đạo đức, niềm tin cho con em chúng ta vốn đã mất mát, thui chột trong một thời gian quá dài vì “lọan lạc”. (chữ dùng của nhà văn, đại tá Lê Lựu, trích dẫn bởi Saohomsaomai).

  • VHT says:

   CHỈ CÓ ĐỨC TÍNH TRUNG THỰC VÀ KHÁCH QUAN MỚI ĐÁNG QUÝ NHẤT

   Ý kiến trên đây của Người bàng quan về Thư ngỏ của 36 vị trí thức nước ngoài là hoàn toàn xác đáng và nghiêm túc. Trí thức đúng nghĩa thì ở đâu cũng giống nhau, thời nào cũng giống nhau. Ở hải ngoại ngày nay hay ở trong nước cũng vậy. Các trí thức nước ngoài có điều kiện ăn nói và xa quê hướng nên bức xúc hơn, đó chính là lý do của Thư ngỏ. Các trí thức trong nước mọi điều kiện khe khắt hơn, vả lẽ ở lâu trong nước thì dễ thụ động, đó là lý do tại sao chỉ đọc Thư ngỏ, mà ít có ai viết thư ngỏ kiểu đó. Dầu sao Thư ngỏ của quý vị trí thức nước ngoài mặc dầu 100% là cần thiết, tuy nhiên nếu ưu điểm trình bày là 90% cũng không phải không có 10% còn nông cạn trong đó. Lý do của một số phê bình đúng đắn và nghiêm túc có nghĩa chỉ là như vậy. Nhưng chỉ tiếc các sự phê phán, nhận định ít đúng đắn hay không nghiêm túc lại quá nhiều. Loại này không những chưởi vô cớ ý nghĩa của Thư ngỏ mà còn bình phẩm, chống đối kiểu vô ý thức, vô trách nhiệm đối với người nào có ý kiến đóng góp mặt tích cực cho Thư ngỏ. Điều này cũng có người, người kém trí thức, kém ý thức, kém nhận thức, kém trách nhiệm, thậm chí có khi hạ đẳng thì thời nào cũng có, bao giờ cũng có, ở đâu cũng có. Cho nên nếu người trí thức đúng đắn, nghiêm túc, dù ở đâu hay hoàn cảnh nào cũng đều có lợi cho xã hội, cho đất nước, thì ngược lại những người phi trí thức, phản trí thức, thời nào, ở đâu, lúc nào cũng có hai cho xã hội và đất nước là như vậy. Cho nên 36 vị trí thức tiên phong trong Thư ngỏ hẳn cũng không nên thất vọng hay chán nãn, và mọi người quan tâm đến mọi quyền lợi, yêu cầu cấp thiết của đất nước và dân tộc ta cũng không nên bi quan, thất vọng hay chán nãn về mọi điều gì tiêu cực đã xảy ra chung quanh vấn để phê phán Thư ngỏ mà mọi người đã thấy. Theo tôi hiện nay vấn đề không phải ai là cộng sản nghiêm chỉnh, hay ai là người chống cộng sản theo kiểu bạt mạng, rẻ tiền, mà chính yếu chỉ những ai là những người VN nghiêm túc, đúng đắn thật sự trong mọi yêu cầu đóng góp, bảo vệ, và xây dựng cho đất nước và dân tộc chúng ta thật sự tích cực và đúng nghĩa nhất hiện nay.

   VHT
   (20/9/11)

 3. haidao says:

  Y DO CHINH TRI CUA CS VIET NAM.
  VIET NAM DA DANH LUA DU LUAN BANG CACH PR TRUNG QUOC. SAU DO CAU KET VOI NGA VA AN DO DE THUC HIEN AM MUU CHINH TRI MOT CACH DEN TOI …..SU VIEC NAY O QUA MAT DUOC CIA HIEN TAI MY DANG BUNG LUC LUONG TINH BAO O KHAP MOI NOI NHAM THU THAP TIN TUC……(CO VAN CHIEN LUOC CHO GIAM DOC CIA)

  • NK says:

   Ông Hai dao cần phải nói Ý ĐỒ CHÍNH TRỊ ở đây ra thật rõ ràng hơn để mọi người biết được đích xác, cụ thể, không nên nói kiểu úp mở, mơ hồ, để chẳng ai hiểu ra sao cả.

   NK

 4. Trung Kiên says:

  Hôm qua 7/9/2011 đã mấy lần tôi góp ý cho bài viết này, và vài bài khác, nhưng đều không được hiện lộ, không hiểu vì lý do gì?

  Xin được post lại!

  Thiển nghĩ, lá thơ ngỏ này của các bác “trí thức hải ngoại” cũng sẽ không được đảng và nhà csvn quan tâm, vì ngay “KIẾN NGHỊ” của đại tướng “công thần khai quốc” như Võ Nguyễn Giáp và các trí thức, nhân sĩ, “cách mạng lão thành” ở trong nước mà còn bị vứt vào sọt rác…thì cái “thơ ngỏ” của NVHN có nghĩa lý gì…!

  Theo như trong “Thơ Ngỏ” tiết lộ… thì có tới “hơn 300.000 người có trình độ đại học trở lên và nhiều người là chuyên gia, giáo sư ở những công ty, trường đại học hàng đầu của thế giới“…Thế nhưng các bác trí thức “chủ trương thơ ngỏ” chỉ cần 36 chữ ký là đủ?

  Theo tôi thì “nội dung thơ ngỏ” cũng tương đối OK! Nhưng “đối tượng nhận thơ” thì không được ổn lắm!

  Nếu chỉ gởi cho lãnh đạo nhà nước csvn như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội thì cũng “tạm” thông qua vì họ là người quyền cao chức cả trong hệ thống chính phủ Việt Nam!…

  Đàng này lại được gởi cả cho “Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao” là tên thiên lôi bị đảng sai khiến, chỉ đâu đánh đó!

  …rồi gởi cả đến Tổng Bí thư và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam…tức là các bác (36) “trí thức hải ngoại” mặc nhiên thừa nhận và tôn trọng “tính độc quyền lãnh đạo VN muôn năm” của đảng csvn (theo điều 4 HP) ?

  Do vậy mà bà con ta phê bình, chỉ trích cũng là điều dễ hiểu!

  Vài suy nghĩ rời về thư ngỏ của nhóm trí thức hải ngoại gửi nhà nước CSVNTrần Phong Vũ

  Theo tôi thì một “bản lên tiếng chung” hay “TUYÊN CÁO” của trí thức hải ngoại xét cũng cần thiết, và tôi đồng tình với ông Trần Phong Vũ rằng; Đối tượng “Bản Lên Tiếng” (Tuyên cáo) của trí thức hải ngoại nên là toàn thể đồng bào trong và ngoài đất nước, bao gồm tất cả mọi thành phần dân tộc thuộc mọi giai tầng xã hội, trong đó: Trí thức, nhân sĩ, nhà giáo, lãnh đạo các tôn giáo, phóng viên báo chí, các đảng phái, chủ tịch Quốc hội và cả lãnh đạo đảng và nhà nước csvn nữa…

  Có như vậy thì mọi người mới có thể lên tiếng góp phần xây dựng xã hội một cách “danh chánh ngôn thuận” và đồng bộ, tạo sức ép, buộc nhà nước Việt Nam phải thực thi nguyện vọng của nhân dân!

 5. Nguyen V N says:

  Thưa đồng bào và các chién hữu đang tranh đấu cho Tự Do Dan Chủ và Nhan Quyền cho VN.

  Toi nhận thấy phản ứng chống đối Thư Ngỏ của… Trí thức gì đó rất là đong. Lý do giãn dị là mục đích của người viết khong đuợc chính đáng cho lắm và tiếc rằng có vài nhan sĩ ký và chưa đọc kỹ và quá tin người viết theo toi là GS Le xuan Khoa vì giống style của ong và cách giao tiếp với CSVN cũng vậy.

  Toi chống Thư ngỏ này vì nó cản trở đường tiến của dan tộc và lọc gậy bánh xe phong trào dan chủ VN toàn cầu.
  HN và QN đang siết tay nhau đễ lật đổ chính quyền Bất hợp Pháp với hiến pháp Fát Xít qua điều 4.
  Thư ngỏ gởi tất cả các chóp bu chính quyền và nói chuyện như là con dan yeu bác và đảng muốn xay dựng cho đảng.

  Mot hình thức CHÍNH THỨC HOÁ một chế đổ mot chính phủ KHong do dan bầu khong vì dan lại chống lại CHU QUYỀN Dan tộc tren đất và biển của tổ tien để lại.
  Thư Ngỏ vo tình hay cố ý lừa phỉnh mot số “TRÍ THỨC nhẹ dả dễ tin” lại còn quá thơ ngây mà khong biết đây là mộ MÁNH KHOÉ của ĐCSVN mua chuộc những người như Nguyen Cao Kỳ.

  Quí vị nen suy nghĩ lại Dan khong Ngu nen chống nghị quyết 36 này với 36 trí thức., chớ nen đễ bị lừa và đễ họ dùng ten mình đễ kéo dài chế độ.

  SÚC MẠNH của dan tộc là ĐOAN KẾT xoá bỏ hạ thủ toi rất đồng ý mà còn tranh đấu cho Đoàn kết Dan tộc. Nhưng Đoàn kết Dan tộc chỉ có thể thực hiện được khi Đang CSVN Fát Xít tự chấm dứt giải tán và nhường lại cho cuộc bầu cử tự do đưa tói mot chế độ dpan chủ mới.

  Toi mong quí vị Trí thức phải hiểi Sức mạnh dan toc chỉ có được khi Mafia fat xit CSVN phải rút lui.
  Đàng này quí vị hợp tác và chính thức hoá họ tức là quí vị CHÔNG LẠI Buớc đi của Dan toc VN đang vùng dậy.
  Trong số 36 người ít nhất cũng có vài vị biết là mình bị hổ xin hảy may rút chữ ký lại. Bằng khong toi ngĩ là qú vị muốn tìm ghế tren sụ đau khổ của đồng bào và quí vị đang giúp ĐCSVN lì ra mà khong cần thả tù nhan chính trỉ nhưng anh hùng trẻ cho TU DO DAN CHU và cho tưong lai đất nước.
  Nay kính

  Nguyen V N

 6. phuong le says:

  Đánh giá rất cao bản kiến nghị của các nhân sỹ trí thức. Đây là việc cần phải làm trong tình hình hiện nay. Rất mong các các nhân sỹ trí thức tiếp tục phát huy tinh thần này.

Phản hồi