|

Thư của trí thức chuyên gia Việt Nam

Trí thức chuyên gia Việt Nam trong và ngoài nước tham gia phản đối đường lưởi bò Trung Quốc tại biển Đông Nam Á

Bản đồ Trung Hoa có chèn đường lưỡi bò phi pháp

Thư của trí thức chuyên gia Việt Nam gởi cho trên 100 tờ báo khoa học quốc tế

(Thư này vẫn còn mở để thâu nhận chữ ký)

Lời dẫn

Sau khi phát hiện bài báo sau đây:

“China’s Demographic History and Future Challenges”

do tác giả người Trung Quốc Xizhe Peng đăng trên Science Magazine, số ngày 29 tháng bảy 2011, quyển số 333, bản số 6042 từ trang 581 đến 587, trong đó tác giả đã công bố bản đồ Trung Hoa, và cố ý có kèm theo đường đứt đoạn 9 khúc hình lưõi bò (ĐLB) thì chúng tôi rất bất bình. Nhất là tờ Science là một tờ báo khoa học rất có uy tín trên giới học thuật quốc tế, có lượng độc giả rất cao. Biết tôi có quan tâm đặc biệt về việc này sau vụ TS Lê Văn Út bên Phần Lan can thiệp có hiệu quả khả quan với GS Raffaello Cossu (Padova, Ý) về một bài báo khác với sự cố tương tự, trên tờ Waste Management, nhóm anh Nguyễn Hùng bên Úc có liên lạc với tôi và vài trí thức chuyên gia Việt kiều khác để cùng nhau bàn bạc, hợp sức phản ứng. Một thư phản kháng đã được soạn thảo và trong thời gian ngắn đã có 57 chuyên gia trí thức ở trong và ngoài nước đồng ký tên.  Ngày 21/8/2011, anh Nguyễn Hùng đại diện nhóm đã gởi thư này đến TS Alan I. Leshner, nhà xuất bản và TS Bruce Alberts, Tổng Biên tập báo Science Magazine. Nhận thấy có những báo khác như tờ Nature đã có đăng những bản đồ tương tự chúng tôi quyết định dịch bản tiếng Anh, ra tiếng Pháp và gởi đến rất nhiều báo khoa học khác trên thế giới. Cho tới nay trên một trăm tờ báo quốc tế đã nhận được văn kiện có 57 chữ ký ban đầu của chúng tôi. Nay số người ký tên đã lên đến 84.

GSTS Nguyễn Đăng Hưng

Sài Gòn ngày 2/10/2011

————————————————————————————–

Mẫu thư bằng tiếng Anh

Date ….

Receiver’s address

Dear Sir:

RE: Chinese maps incorrectly claiming most of the South China Sea as her territorial waters.

We are a group of academics and professionals from Vietnam or of Vietnamese heritage who live in various parts of the world.  We wish to alert your publication to the cartographic legerdemain that academics and professionals from China have been using in the articles that they submit to publications with a worldwide audience, such as Journal of Geographical Sciences (August 2010), Nature (September 2010), Science (July 2011), Waste Management (August 2011), and Journal of Petroleum Science and Engineering (August 2011), to name just a few.

The legerdemain involves the depiction of disputed waters and islands in the South China Sea as belonging to China in maps illustrating their articles in tandem with the deletion of the claims of neighboring countries, namely Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, and the Philippines.  This is part of a concerted effort by China to “authenticate” her territorial claims.

Please review the maps below to see how the sleight of hand is performed.

In the past few years, China has arbitrarily and unilaterally claimed virtually the whole South China Sea as her “historical waters.”  This area of about 3,500,000km2, also referred to as the East Sea by Vietnam, encircles the Paracel and Spratly archipelagos and  has been a subject of a territorial dispute among Vietnam, the Philippines, Malaysia, Brunei, Taiwan, and China. It is noted that China wrested control of the Paracels and some western islands of the Spratly Archipelago from Vietnam after bloody naval battles in 1974 and 1988.

China’s territorial claims to the hand-drawn, U-shaped, 11-dashed line zone in the doctored map (figure A) that these Chinese academics and professionals have inserted in their articles have neither scientific facts nor geographical information to certify their authenticity. They also defy the internationally recognized legal basis as set out in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which China ratified in 1982. The UNCLOS 200-mile Exclusive Economic Zone boundary lines of the East Sea are shown as blue dotted lines in figure B.

Inserting doctored maps of China that cover virtually the whole South China Sea in articles originating from Chinese institutions and destined for scientific and non-scientific journals worldwide is part of the Chinese government’s ploy. China is hoping that over time the frequent appearances of such maps in well-known publications and the absence of challenges from editors and readers will help establish de facto recognition of her claims over the disputed lands and waters.

In the interest of truth and integrity, we respectfully ask you to be on the alert and not lend the imprimatur of your prestigious publication to this unacceptable  ploy.

Yours sincerely,

LIST OF SIGNATORIES        

1

Hoang Tuy

Ph.D., Professor, Institute of Mathematics, Hanoi Vietnam

Le Dang Doanh

Ph.D., Central Institute of Economic Management, Hanoi Vietnam

Vu Gian

Economics, former Consult. of Swiss. State.Sec. of Eco., Switzerland

Pham Xuan Yem

Ph.D., Professor,  University of Paris 6, France

Nguyen Dang Hung

Ph.D., Professor University of Liège, Belgium

Hoang Anh Tuan Kiet

Ph.D., CEA, France

Trinh Khanh Tuoc

Ph.D., New Zealand

Tran Ngoc Bich

Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA

Nguyen Thuong Son

Ph.D., Australia

Tran Mai

Ph.D., Australia

11

Le Ta Cam Tu

MSc. in nanoScience, NSC, Finland

Le Ngoc Ly

Ph.D., Professor, USA

Tran Dinh Hoi

Ph.D., Professor, Vietnam Academy for Water Resource, Vietnam

Bui Quang Hien

Ph.D., National Research Council Canada, University Laval,Canada

Le Van Ut

Ph.D., University of Oulu, Finland

Nguyen Dang Luong

Ph.D., Aalto University, Finland

Nguyen Van Hieu

Ph.D., Professor, University of Technology and Management, Hanoi, Vietnam

Phan Duy hien

Ph.D., Atomic Energy Agency, Vietnam

Cao Chi

Ph.D.,  Professor, Atomic Energy Agency, Vietnam

Nguyen Trong Binh

Ph.D., California, USA

21

Nguyen Ngoc

Author – writer, Danang, Vietnam

Lam Quang Thiep

Ph.D., Professor, Than Long University, Hai Noi, Vietnam

Phung Ho Hai

Ph.D., Institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam

Nguyen Van Tuan

University of News South Wales, Sydney, Australia

Duong Tuong Ha

Ph.D., Professor, University of Compiègne, France

Nguyen Anh Ky

Ph.D., Professor, Institute of Physics, Hanoi, Vietnam

Tara T. Van Toai

Ph.D., USA

Norman N. VanToai

Ph.D., USA

Tran Minh Phuong

M. Tech, Australia

Ngo The Hoanh

M.Eng.Sc., P.Eng., Canada

31

Tran Ba Tuoc

M. Com., Vietnam

Bui Viet Long

B.E. Mech, Vietnam

Nguyen Van Xa

M.E. Civil, USA

Nguyen Van Tu

M.Com. (Econ.), New Zealand

Nguyen Quoc Lap

Ph.D.,USA

Huynh Huu Han

B.S. Tech (Food), USA

Duong Van Tuyet

M.Com. (Econ.), USA

Bien Cong Danh

M.E. Elect, New Zealand

Ngo Minh Triet

P.E. Civil, USA

Nguyen Huu Kho

Ph.D.(Chem Eng), P.E., USA

41

Truong Nham

Ph.D, Australia

Truong Kim Ngoc

B.E. Chem, USA

Le Ba Hong

M.Sc, Australia

Ngo Tung Huynh

B, Agr.Sc, Australia         

Vu The Hung

B.S. Comp., USA

Nguyen Danh Ngon

P.E. Civil, USA

Nguyen Thi Mai Chi

B.Com., USA

Nguyen Bich Lien

B.A. Edu., USA

Dinh Mui

B.A. Edu., Australia

Bui Sy Tuan

Ph.D, MBA, MSCIS, USA

51

Tran Quang Duong

B Technology (Food), M.A., New Zealand

Bui Thi Bich Chau

M.A., USA

Nguyen Thien Nga

B.S. Comp., New Zealand

Do Thi Nhung

B.A. Edu., USA

Nguyen The Hung

Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam

Nguyen Do Khanh

Ph.D., Australia

Vuong Ngoc Diep

M.Com.,Economics, USA

Vuong Thanh Truc

B.A.Edu, USA

Pham Phan Long

P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA

Vu Quyet

M.A.Edu., USA

61

Marie Dung Burns

M.A. Edu., New Zealand

Le Thu Lieu

B.E. Chem, New Zealand

Ngoc Bich Baecker

MTA. CANDMED, Germany

Nguyen Van Hao

M.E. Civil, Australia

Le Thi Tinh Tien

M.Com, Economics, Australia

Nguyen Thi Mong Trinh

B.A, New Zealand

Dang Ngoc Hung

M.B.A, CPEng, Australia

Nguyen Huu The

M.E. Mech., USA

Le Cong Hoai Vong

M.Sc. Environment service, USA

Do Gia Tuyen

B.E. Elect, Saudi Arabia

71

Le Quang Long

B.E. Mech, New Zealand

Ngo Khoa Ba

M.B.A., USA

Nguyen Hung

B.E. Chem, Australia

Nguyen Manh Hung

Ph.D., Professor, University Laval, Québec, Canada

Nguyen Hoai Tuong

Msc, Vietnam

Chu Hao

Ph.D., Professor, Vietnam Union of Sc&Tech Ass, Hanoi Vietnam

Nguyen Trung

Author, Writer, Former Ambassadorto Thailand, Hanoi Vietnam

Pierre Darriulat

Ph.D., Professor, Institute of Physics, Hanoi Vietnam

Nguyen Ngoc Duyen

Engineer, Australia

Vo Quy

Ph.D., Professor, Vietnam National University, Hanoi Vietnam

81

Do Hung

Journalist of THANH NIEN, HCM City, Vietnam

Tran Van Tho,

Ph. D. Professor, Waseda University Tokyo, Japan

Tran Nam Binh,

Ph. D., A. Prof. New South Wales, Australia

Nguyen Minh Khanh

PhD, Research Associate, Case Western Reverse University, USA.

——————————————————————————

Bản dịch tiếng Việt

Ngày

Người nhận

Đề mục: Về bản đồ sai trái của Trung quốc, giành toàn bộ Biển Đông Nam Á là vùng lãnh hải của nước này.

Kính thưa ….,

Chúng tôi là một số giáo chức và chuyên viên kỹ thuật đang sống tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi xin cảnh giác với nhà xuất bản về sự thiên vị thể hiện rõ trong hình vẽ bản đồ nước Trung Quốc trong bài viết của những nhà khoa bảng và chuyên viên Trung Quốc gởi đăng trên các tạp chí uy tín, như Science, Nature, Climate Change, Agricultural Water Management, Waste Management,  đây chỉ nêu ra một vài thí dụ.

Trò ảo thuật liên quan đến việc bao gồm những vùng biển và đảo đang tranh chấp phía đông của Việt Nam song song với việc loại bỏ những quốc gia láng giềng của Trung Quốc như Việt Nam, Malaysia, Brunei, Nam Dương, Phi Luật Tân trong bản đồ vẽ tay nước Trung Quốc  xuất hiện trong những bài viết của họ. (Xin tham khảo những bản đồ dưới đây để thấy sự quỷ quyệt của việc làm này). Đây là một phần của nhiều hành động đầy tính toán của Trung Quốc để hợp thức hóa những tranh giành lãnh thổ của họ.

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã đơn phương  giành chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông Nam Á, tự xưng là “vùng biển lịch sử” của Trung Quốc. Vùng biển  này, diện tích khoảng 350,000km2, bao trùm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa, vẫn còn đang trong vòng tranh chấp chủ quyền giữa Viet Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Brunie, Đài Loan, và gần đây là Trung Quốc (nước đang chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và một số đảo phía tây Trường Sa của Việt Nam sau hai trận hải chiến đẫm máu năm 1974 và 1988).

Chèn vào một bản đồ Trung Quốc vẽ tay ngụy tạo bao gồm toàn bộ Biển Đông trong những bài nghiên cứu có xuất xứ từ Trung Quốc nhắm vào các tạp chí khoa học và phi khoa học có tiếng  trên thế giới là một trong những âm mưu thâm  độc của nhà nước Trung Quốc. Chánh quyền Trung Quốc hy vọng với sự thường xuyên xuất hiện bản đồ Trung Quốc gồm đường biên giới lưỡi bò sai trái này trên các tạp chí nổi tiếng và có nhiều tín nhiệm trên thế giới và không bị phê phán, phản đối từ các ban biên tập và đọc giả thì họ dùng đó làm bằng chứng không chính danh cho chủ quyền trên toàn vùng Biển Đông.

Trong tinh thần tôn trọng sự thật và sự trung thực, chúng tôi xin đề nghị ông cảnh giác về sự  việc này và không  để cho những tập san của ông bị Trung Quốc dùng làm công cụ cho âm mưu nham hiểm của họ.

Trân trọng

——————————————————————–

Bản dịch tiếng Pháp

Monsieur (Madame) le Rédacteur en Chef,

Cher collègue,

Nous sommes un groupe d’enseignants et de professionnels au Vietnam et dans d’autres pays dans le monde. Nous voulons vous faire part de notre souci et colère à propos des ajouts erronés sur la carte de la Chine dans différents articles écrits par différents auteurs chinois.

Nous croyons utiles de citer les récents exemples suivants:

- Science Magazine, Issue 29 July 2011, Vol. 333 No. 6042 pp. 581-587, par Xizhe Peng

-Elsevier, J. Tai et al. / Waste Management 31 (2011) 1673-1682, Volume 31, Issue 8, August 2011

- Springer, J. Geogr. Sci. (2010), 20(4), 628-640, par GE Meiling et collaborateurs.

- Nature. 467(7311): p. 43-51, par Piao.S. et collaborateurs.

- Journal of Petroleum Science and Engineering, 2011, 10.1016/petrol.2011.06.018, par Dawei Lv et.al collaborateurs.

Le territoire maritime délimité par la ligne composant  de 9 segments que les autorités chinoises ajoutent dans la carte de la Chine indiquant dans les documents ci-dessous couvrent environ 90% de la mer du Sud Est Asiatique, et constituent une région d’environ 350 000km2 (dénommée comme Mer Orientale par le Viet Nam) englobant les archipels des îles Paracels et Spratleys. Cette zone est le sujet des disputes territoriales entre le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, le Brunei, Taiwan et la Chine (qui a envahi par la force des îles Paracels et quelques autres îles à l’ouest des îles Spratleys suite aux batailles navales en 1974 et 1988). Alors que le Vietnam contrôlait ces archipels dès le 15è siècle, les autres pays (tels que Philippines, Indonésie, Malaisie, Brunei, Taiwan et Chine) ont aussi formulé des prétentions territoriales seulement suite aux découvertes re1cntes des gisements d’hydrocarbures dans cette région.

Dans les dernières années, la Chine a arbitrairement présenté sa carte avec cette ligne en forme de U, composant de 9 segments espacés. Elle prétend que toute la mer du Sud Est Asiatique constitue « leur eaux ancestrales », défiant toutes les normes du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cette ligne en forme de U n’a aucune base scientifique ni géographique et est simplement une tentative grossière d’accréditer ses demandes territoriales.

Par cette lettre, nous voulons attirer votre attention sur les implications associées à cette carte qui est d’ailleurs non pertinente pour ce qui concerne le contenu de l’article publié.

En insérant une carte de la Chine de la sorte, couvrant presque la totalité de la mer du Sud Est Asiatique dans des articles provenant des institutions chinoises et destinés aux journaux scientifiques et non scientifiques du monde entier, la Chine utilise en fait un stratagème précis . Elle espère que sa parution fréquente dans des publications de renom et l’absence des remarques et des protestations des éditeurs et des lecteurs constituent une reconnaissance de facto quant à ses prétentions sur les îles en dispute.

D’ores et déjà, La Chine agit en propriétaire de ces eaux territoriales.

Plusieurs pêcheurs vietnamiens travaillant dans les zones traditionnelles de pêche le long de la ligne côtière du Vietnam long de 3000km sont constamment attaqués, terrorisés et même tués par des patrouilles militaires chinoises déguisées.  Elles confisquent leurs outils de pêche, extorquent leur argent avant de les libérer. Récemment successivement en mai puis au début de juin 2011, les vaisseaux de patrouille maritime chinois sont allés jusqu’à agresser  deux bateaux vietnamiens à l’intérieur de la zone économique exclusive du Vietnam. Leurs câbles optiques ont été délibérément coupés  par les chinois.

Ces actes constituent une violation flagrante  de la souveraineté vietnamienne (et Philippine et Malaisienne)  par la Chine et illustrent l’ambition chinoise de s’emparer du territoire maritime du Vietnam ainsi que ceux des autres pays situés en Asie du Sud-est. ..

http://globalspin.blogs.time.com/2011/06/10/tension-rise-over-south-china-sea-claims/

Dans l’intérêt de défendre l’intégrité scientifique et de rétablir la vérité et le droit dans cette partie du monde, nous aimerions attirer votre attention sur ces agissements intolérables des autorités actuelles de la Chine. A travers les publications scientifiques, les communications de recherche dans vos revues et journaux, la Chine voulait mettre le monde devant un fait accompli aux dépens de droits légitimes des peuples avoisinant de la mer de l’Asie du Sud-est (mer de Chine).

Nous souhaiterions que vous soyez plus attentifs à ce sujet et si possible de formuler des remarques ou recommandations utiles dans le but d’éviter de prêter la main à un jeu sinistre et illégal des autorités chinoises.

Le peuple vietnamien et du monde entier vous sera très reconnaissant de votre réponse positive à cette proposition.

Nous vous prions, Monsieur (Madame) le rédacteur en chef, cher collègue, d’agréer l’expression de nos sentiments très distingués.

Nguồn: Blog Nguyễn Đăng Hưng

7 Phản hồi cho “Thư của trí thức chuyên gia Việt Nam”

 1. Vũ duy Giang says:

  Khi người VN ở nước ngoài trợ giúp nhân đạo,giáo dục cho người dân trong nước,và bây giờ gửi”thư của trí thức chuyên gia VN”cảnh báo các cơ quan truyền thông thế giới về tham vọng của TQ tại Biển Đông,thì vẫn có những kẻ”chống cộng chết bỏ”cho rằng”Đây là công việc của chính quyền độc tài mọi thứ,…mà quý vị khoa bảng này làm thay cho họ”,vì quên rằng:”Quốc gia hưng vong,thất phu hữa trách”.

  Danh sách những người ký thư này gồm nhiều người VN ở trong nước(tức là còn đứng dưới lá cờ đỏ,sao vàng,dù muốn hay không),và những một vài trí thức người VN ở nước ngoài CŨNG ĐÃ ký”thư ngỏ của 36 trí thức”gửi nhà nước CSVN,là chủ nhà hiện nay(danh chính công nhận bởi các nước thành viên Liên hiệp Quốc,cho đến khi thay đổi chủ nhà,ở một thế kỷ nào đó?!Và dù”ngôn KHÔNG thuận” với đa số người VN ở nước ngoài). Như vậy những người này”quên thù nhà,để trả nợ nước”(đã từng là đề tài trên diễn đàn của ĐCV),để chống Hán Triều như các bậc Tiền Bối trong lịch sử của Việt Nam.

  Vậy thì: “Toàn dân nghe chăng?Sơn hà nguy biến.Hận thù”35 năm”.Biên thùy rung chuyển.Tiên Rồng con dân Trần “Minh Đế”. Báo Ân, gây oán nghìn thu”(hiện đại hóa bài hát:”Hội nghị Diên Hồng”).

  Đừng quên Vua Trần Nhân Tôn đã di chúc lại rằng”Các người chớ quên,chính NƯỚC LỚN mới làm những điều bậy bạ.Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường,làm một nẻo.CHO NÊN CÁI HỌA LÂU ĐỜI CỦA TA LÀ HỌA TRUNG HOA…TỨC LÀ HỌ KHÔNG TÔN TRỌNG BIÊN GIỚI QUY ƯỚC.Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp.Không thôn tính được ta,thì gậm nhấm ta.Họ ngậm nhấm đất đai của ta.lâu dần họ sẽ biến giang san của ta,từ cái tổ đại bàng,thành cái tổ chim chích.Vậy các người phải nhớ lời ta dặn:Một tấc đất của tiền nhân để lại,cũng không được để lọt vào tay kẻ khác.Ta cũng để lời nhắn nhủ đó cho muôn đời con cháu”.

  Vậy “muôn đời con cháu” có nghe rõ không ?!

 2. NGÀN KHƠI says:

  NHẬN XÉT VỀ BỨC THƯ CỦA CÁC TRÍ THỨC, CHUYÊN GIA VIỆT NAM

  Với bức thư này, trí thức, chuyên gia Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia phản đối Đường lưỡi bò do TQ Trung Quốc tự tiện đưa ra tại biển Đông Nam Á, là điều hoàn toàn minh bạch, cần thiết, đúng đắn, hữu lý.

  Cơ sở và nguyên nhân của lá thư, chính là sau khi phát hiện ra bài báo “China’s Demographic History and Future Challenges” (Lịch sử dân số Trung hoa và những thách đố tương lai) do một tác giả người Trung Quốc tên là Xizhe Peng, đăng trên tạp chí Science Magazine (Tạp chí khoa học), số ngày 29 tháng bảy 2011, quyển số 333, bản số 6042, từ trang 581 đến 587, trong đó tác giả đã công bố bản đồ Trung Hoa, và cố ý có kèm theo đường đứt đoạn 9 khúc hình lưõi bò (ĐLB), khiến cho toàn thể những trí thức, chuyên gia VN ký vào lá thư để tỏ ra sự rất bất bình.

  Sự rất bất bình đó là hoàn toàn đúng. Bởi vì một tạp chí khoa học không thể nông cạn đăng tải một bài phi ý nghĩa và giá trị khoa học khách quan như vậy. Lẽ dễ hiểu, trước kia không hề có cái được gọi là ĐLB đó, thế thì bây giờ ĐLB đó do đâu mà ra ? Tại sao một cá nhân người TQ là Xizhe Peng lại có thể phịa đặt ra sự việc này. Chỉ có thể đây là sản phẩm của giới cầm quyền TQ, tức tham vọng bành trướng ra biển đông, và bước cơ bản bản đầu là chỉ thị cho giới trí thức TQ mà cụ thể là Xizhe Peng trở thành công cụ để làm việc đó. Một cá nhân, không có cơ sở tiền đề nào, lại đưa ra một ý kiến ngụy tạo về thực tế mà ai cũng biết là không đúng đắn, không khách quan, có ý ngụy tạo và xằng bậy, thế thì có còn là tính cách của học giả hay nhà khoa học không ? Nói khác, đây chỉ là một điều khôn mà không ngoan của nhà cầm quyền TQ. Sử dụng trí thức giả hiệu để trơ trẽn đưa ra công khai trên diễn đàn khoa học thế giới một điều mà mọi người đều thấy phi lý, thì quả là một ý đồ chính trị thơ ngây, gàn bướng, vụng về, để tự vạch lưng cho cả thế giới thấy mình chỉ là một đất nước tầm thường, thiếu mất điều công chính, thì quả thật là hoàn toàn phi chính trị và phản chính trị.

  Nhưng ý nghĩa chính ở đây, chẳng phải Trung Quốc cần gì ý nghĩa sự khách quan hay vấn đề sự thật hoặc chân lý. Ý nghĩa chính của họ chỉ là tham vọng ngang ngược, bất chấp luật pháp và tập quán quốc tế, bất chấp tính đạo đức, tính nhân văn, tính đúng đắn trong quan hệ giữa xã hội loài người.

  Nên nói chung lại, bức thư này là hoàn toàn thực tiển, cần thiết, chính đáng. Bởi vì là những trí thức, những chuyên gia, những nhà khoa học của VN mà trước một vấn đề ngụy tạo, sai trái của nước khác có hại cho đất nước mình, lại do một nhân vật, một tác giả, một cá nhân nhân danh diễn đàn khoa học quốc tế để phịa ra một cách ngược ngạo, thì làm thế nào mà không lên tiếng, không công khai cương quyết vạch mặt và phản đối cho được. Người viết mấy dòng này nghĩ rằng nếu được chấp nhận, mình cũng sẵn sàng đăng ký để ký vào dưới lá thư quan trọng này, cũng giống như nhiều nhà trí thức, chuyên gia khác của VN đang còn chưa minh thị ký tên, chắc cũng hoàn toàn nghĩ giống như thế.

  Võ Hưng Thanh
  (04/10/11)

 3. Duc H. Vu says:

  Ít nhất ra lần này các vị trí thức hải ngoại làm một chuyện xem chừng ra hữu lý hơn 36 ông bà trí thức lần trước, vì chẳng ai ngờ nghệch làm cái chuyện gửi thư ngỏ cho bọn thảo khấu VC mà chính chúng là tác giả bán nước dâng biển cho thằng Tàu cộng ! Tôi tán thành thư gửi lần này cho 100 tờ báo khoa học quốc tế của các vị trí thức hải ngoại mặc dù kết quả ra sao chưa ai biết nhưng xét về hợp tình thuận lý vẫn hơn 36 vị trí ngủ lần trước kia nhiều là không múc nước đổ đầu Vịt cộng !

  “Thư của trí thức chuyên gia Việt Nam gởi cho trên 100 tờ báo khoa học quốc tế”

  Duc H. Vu – Một dân ngu khu đen chính hiệu 10/3/2011.

 4. Thuc Don says:

  Xin kinh gui quí vi Trí Thúc và dô`ng huong món GOI LUOI BÒ dê~nhâ´m ruou lai rai trong khi làm viêc nhé:
  Vât Liêu: 1 cái luo~i bò Rõ To, 1 dô´ng Rau Câ`n Tây, 1 dô´ng cà rô´t, Dua leo, 1 dô´ng Hat Diêù, duong , nuoc mam, chanh, o´t,
  Cách Làm: Mang cái LUOI Bò dem luôt cho thât chín, sau dó BÂ`M CHO TAN NÁT (t´uc là xát nho hihi) kê´dê´n xát nho? các thú rau , xong trôn tâ´t ca? chung lai nêm nuoc mam, duong o´t chanh cho vùa an, dâm nhuyêñ hat diêù rát lên trên, là xong.
  Chúc an ngon. hehehe

 5. Truong sa says:

  Trí thức yêu nước trong và ngoài nước đã lên tiếng cho đất nước tổ quốc dân tộc VN bất kể dưới chế độ cai trị nào …vẫn có cái nhìn đại cục của hiện tình đất nước VN , dưới chế độ cs …chỉ biết hô hào khuếch đại cái chủ thuyết Mác – Lê , bị Trung cộng lời dụng cái tình đ/c anh em láng giềng 4 tốt 16 chữ nhằm lừa dối đcs VN …và đánh tráo dư luận trong nước và Quốc tế bằng đường lưỡi bò chín đoạn mà chính quyền Hà Nội có mắt như mù, có tai như điếc …ít am hiểu mà vẫn tung hô đảng lãnh đạo toàn diện ,đảng trong sạch vững mạnh ,nhưng mù tịt …chỉ có những trí thức học giả nhà khoa học v v.. ngoài đảng cs …đang làm việc học tập trong và ngoài nước phát hiện ra những gian manh xảo quyệt của Trung cộng mà giới chức chóp bu không hiểu ,không biết như kiểu ( mèo mù vớ cá rán ) nhưng không biết tranh thủ tập hợp các lực lượng trí thức về một mối cùng chung tay xây dựng quốc gia dân tộc …mà chỉ biết đa nghi mơ hồ ảo tưởng với cái chủ thuyết vĩ cuồng XHCN …mà trên thế giới đã vứt bỏ hàng thập kỹ không thương tiếc .. CS xem thù ( TQ ) là bạn xem dân là giặc, còn những nhân sĩ trí thức yêu nước đúng nghĩa ở trong và ngoài nước …thì bị BCT đảng cs VN lúc nào cũng chụp cái mũ là : các thành phần phản động hoặc các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn có âm mưu diễn biến hòa bình ,bạo loạn lật đổ chế độ XHCN … Tại sao cái đảng cs VN lại sợ hãi đến thế !? giống như Tần Thủy Hoàng bên TQ cuối đời luôn ám ảnh cái sự sợ… chết chóc luôn rình rập đến bản thân mình …rồi rốt cuộc cũng không tránh khỏi cái quy luật khắc nghiệt đã xảy ra …cho dù được dấu nhẹm và bị bưng bít …..Còn hiện nay như cái đường chín đoạn (lưỡi bò) của bọn giặc bành trướng bắc kinh ngụy tạo , cũng đang dần lộ diện với nhân dân VN và cả các nước trên thế giới nhờ những trí thức am hiểu trong và ngoài nước ứng xử kịp thời đễ lật tẩy đám lu loa cộng sản Trung cộng chuyên nói một đường làm một nẻo …Chế độ cộng sản TQ là lũ nham hiểm từ thời Mao đến bây giờ nó chủ trương giết dân nó chưa đã còn xúi CSVN vụ CCRĐ …xúi Khơ me đỏ Cam puchia cái tội diệt chủng hàng loạt …CS TQ là lũ sắt máu ….luôn luôn có tư trưởng trong đầu chúng là mộng bành trướng bá quyền thế giới …
  Xin chân thành cảm ơn những người trí thức Việt Nam trong và ngoài nước đã phát hiện những âm mưu đen tối của Trung cộng nhằm phát tán hình lưỡi bò chín đoạn quãng bá ra thế giới đễ dần dà hợp thức hóa biển Đông thành cái ao nhà phi lý của giặc bành trướng Bắc Kinh mà chế độ Hà Nội đang bị mê hoặc chưa nhìn thấy hoặc thỏa hiệp với giặc phương bắc làm hại dân tộc VN là điều jhoor nhục \và đáng lên án .

 6. Researcher says:

  Không ít người tự hỏi : Đây là công việc của Chính quyền “độc tài mọi thứ” cái gì cũng “siêu việt” ; dùng “Côn Đồ ,Công An ” đánh đập tất cả người yêu nước đây là chích sách chính của CSVN mà Quí vị Khoa Bảng nầy lại làm thay cho họ.?!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chỉ sợ bọn CSVN cười thầm thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Huong Nguyen says:

   Trong cay đắng của ưu tư, có khi tôi vẫn còn tự hỏi thật ra chúng ta nên chọn 1 từ nào cho đúng với con người CSVN? Cực kỳ thông minh, gian ác và lưu manh, hay ngu dốt và vô liêm sĩ?
   Ngu dốt thì chắc là không thể đúng được rồi vì không thể 1 người ngu dốt lại có thể sai khiến được những kẻ đáng bậc thầy của mình trong kiến thức. Cực kỳ thông minh cũng không đúng vì những người thông minh không thể lảnh đạo 1 đất nước ngày càng tụt hậu trong nhục nhã….
   Đính chính trước thế giới về chủ quyền của Việt-Nam trên những quần đão HS và TS là việc phải làm. Điều cần sáng tỏ là người Việt quốc gia không bao giờ đứng dước lá cờ của họ để đấu tranh cho dân tộc và quê hương. Kinh nghiệm xương máu không cho phép chúng ta lập lại sai lầm này!

Leave a Reply to NGÀN KHƠI