WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuba mở chiến dịch bắt bớ đối lập trên quy mô lớn

Ngày 03/10/2011, Ủy ban Cuba về Nhân quyền và Hoà giải Quốc gia (CCDHRN), một tổ chức không được phép hoạt động, đã lên tiếng báo động: Có hơn 500 người đối lập bị bắt trong tháng 9 vừa qua, trong một chiến dịch lớn chưa từng thấy từ 30 năm qua.

Cảnh sát Cuba trong đợt trấn áp đối lập hôm 8/9/2011. REUTERS/Enrique De La Osa

Trong một bản thông cáo, Ủy ban khẳng định là trong tháng 9 vừa qua, chính quyền La Habana đã câu lưu ít nhất 563 người vì lý do chính trị. Đây là con số cao nhất từ 30 năm qua, cao hơn gấp đôi bình quân số người bị câu lưu hàng tháng là 278 người trong 8 tháng đầu năm.

Ủy ban nhấn mạnh số lượng câu lưu kỷ lục trên cho thấy là chính quyền Cuba “không có ý muốn cải thiện tình hình về quyền công dân, về chính trị, kinh tế, văn hoá của quần chúng“. Theo nguồn tin trên, hiện còn khoảng 60 tù nhân chính trị bị giam trong nhà tù Cuba.

Riêng chính quyền La Habana và các phương tiện truyền thông chính thức thì cho những người đối lập là “lính đánh thuê của Mỹ”, họ gây “xáo trộn” và “khiêu khích” để biện minh cho làn sóng đàn áp gia tăng.

Mai Vân (RFI)

1 Phản hồi cho “Cuba mở chiến dịch bắt bớ đối lập trên quy mô lớn”

 1. TRÙNG KHƠI says:

  CU BA

  Cu ba vẫn cứ cu ba
  Khi mềm khi cứng có là khác chi
  Ông râu xồm hết trị vị
  Em ông thế chức cũng thì anh em
  Anh em tay cứng lưỡi mềm
  Cu ba vẫn vậy chớ nên trách gì.

  NON NGÀN
  (06/10/11)

Phản hồi